Výroční kalendárium pro rok 2019

Muzea a galerie – příspěvkové organizace MK ČR

kalendárium pdf  vytvoř PDF

Události pokračující z roku 2018

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

1. 1. 2013 - 31. 12. 2019: Studijní depozitář nábytku 19. a 20. století ze sbírky UPM – Cílem expozice je doložit klíčové momenty vzniku a vývoje designu nábytku související s přechodem individuální řemeslné výroby na hromadnou strojovou v průběhu 19. století.

expozice | Zámek Kamenice nad Lipou | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

2. 6. 2014 - 31. 12. 2019: Angličáci – Výstava představuje kolekci miniaturních modelů aut anglické firmy Lesney vyráběných pod značkou Matchbox.

expozice | Zámek Kamenice nad Lipou | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

3. 12. 2015 - 31. 12. 2019: Český kubismus – Nová stálá expozice českého kubismu v Gočárově domě. Převážně nábytek, kovy, keramika a sklo, architektura s několika obrazy a kresbami ze sbírek NG v Praze, ZČ galerie v Plzni a MG v Brně. Josef Gočár, Josef Chochol, Pavel Janák, Emil Filla, Vlastislav Hofman, Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund aj.

expozice | Dům U Černé Matky Boží, Praha 1 | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

1. 1. 2016 - 31. 12. 2019: 1 + KK pro panenky – Domečky a pokojíčky pro panenky ze sbírek UPM z období od 2. poloviny 19. století do třicátých let století dvacátého.

expozice | Zámek Kanimenice nad Lipou, Náměstí Čsl. armády 1 | přístupné veřejnosti

1. 1. 2016 - 31. 12. 2019: Mříže, klíče, zámky – Expozice historických kovaných prací.

expozice | Zámek Kamenice nad Lipou, Náměstí Čsl. armády 1 | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

14. 3. 2017 - 6. 2. 2019: Příběh Charty – Při příležitosti 40. výročí podpisu Prohlášení Charty připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, Knihovnou Václava Havla, Libri Prohibiti a dalšími novou expozici Charta Story.

výstava | Salmovský palác | přístupné veřejnosti

14. 3. 2017 - 19. 1. 2019: Charta Story. Příběh Charty 77 – Při příležitosti 40. výročí podpisu Prohlášení Charty připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, Knihovnou Václava Havla, Libri Prohibiti a dalšími novou expozici Charta Story.

expozice | Salmovský palác | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

8. 12. 2017 - 28. 4. 2019: Indiáni – Výstava Indiáni umožní návštěvníkům nahlédnout do světa původních obyvatel Jižní Ameriky a seznámit se s jejich minulými i současnými tradicemi.

výstava | Náprstkovo muzeum | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

15. 2. 2018 - 6. 1. 2019: Katharina Grosse: Zázračný obraz – Pro Národní galerii v Praze připravila Katharina Grosse velkorozměrnou malířskou instalaci, která radikálně předefinovává malbu jakožto performativní a architektonické médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

27. 3. 2018 - 28. 4. 2019: Hříšné radosti Antonína Dvořáka – Antonín Dvořák byl vášnivý kuřák, hráč karetní hry darda, milovník dobrého jídla a piva. Výstava představí světového skladatele v neznámém světle, jako člověka s běžnými vášněmi a „hříšnými radostmi“.

výstava | Muzeum Antonína Dvořáka | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

24. 5. 2018 - 9. 6. 2019: Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli – Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli

výstava | Valašská muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál | přístupné veřejnosti

24. 5. 2018 - 9. 6. 2019: Dílna Lidové umělecké výroby – Ohlédnutí za výrobou upomínkových předmětů ve Valašském muzeu v přírodě

výstava | Valašská muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

25. 5. 2018 - 31. 10. 2019: Keltové – Výstava „Keltové“ přibližuje veřejnosti bohatý a proměnlivý svět doby železné ve střední Evropě. Toto období je díky nečetným antickým písemným pramenům spojováno v Čechách s keltskými kmeny – prvním historicky známým etnikem na našem území.

výstava | Nová budova Národního muzea | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

16. 8. 2018 - 2. 6. 2019: Neznámá hrdinka od rozhlasu – Panelová výstava představuje příběh lékařky pražské záchranné služby, která zachraňovala raněné u budovy Československého rozhlasu v době největších bojů 21. srpna 1968.

výstava | Národní památník na Vítkově | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

22. 8. 2018 - 6. 1. 2019: KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry Jana Němce – Výstava a prostorová video instalace fotografií Josefa Koudelky & archivních záběrů Jana Němce je prezentována u příležitosti 50. výročí invaze a vychází ze stejnojmenné knihy, která byla dosud publikována ve dvanácti jazykových mutacích.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

22. 8. 2018 - 6. 1. 2019: Elegie moderny. Knižní kultura let 1958–1968 – V roce 1958 přineslo EXPO v Bruselu mezinárodní úspěch československé verzi moderny – a v roce 1967 se otevřel radikálně proměněný Památník Petra Bezruče, který tuto poetiku mezinárodní moderny bezezbytku naplňuje a její vitalitu připomíná i dnes, po jedenapadesáti letech.

výstava | Památník Petra Bezruče | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

30. 8. 2018 - 3. 3. 2019: Hana Podolská, legenda české módy – Výstava připomíná nejznámější a nejoblíbenější módní salon v meziválečné české společnosti – salon Hany Podolské, a zároveň osud jeho majitelky, tak typický pro 20. století se všemi jeho dějinnými zvraty.

výstava | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

7. 9. 2018 - 20. 1. 2019: František Kupka 1871–1957 – Výstava představí dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

11. 9. 2018 - 13. 1. 2019: Simon Luttichuys – Zátiší se zlatým pohárem a růžemi – Dnes nepříliš známý malíř Simon Luttichuys (1610–1661) byl ve své době vyhledávaným umělcem. Patřil k autorům zátiší, které zobrazuje luxusní, exotické předměty. Tyto dekorativní kompozice, označované také jako sběratelův sen, patřily v Nizozemí 17. století k oblíbenému druhu malby.

výstava | Šternberský palác | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

13. 9. 2018 - 3. 3. 2019: Krásná jizba Družstevní práce 1927-1948 / Design pro demokracii – Výstava představuje několik stovek objektů z různých materiálů se značkou Krásná jizba, která patřila k nejvýznamnějším českým institucím v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století.

výstava | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

14. 9. 2018 - 13. 1. 2019: Inez Tuschnerová – Inez Tuschnerová (1932-2015) byla česká textilní výtvarnice, kostýmní návrhářka a akademická malířka pocházející z Brna. Studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a také u Oskara Kokoschky na Mezinárodní umělecké akademii v Salcburku.

výstava | Pražákův palác | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

20. 9. 2018 - 27. 1. 2019: Rozlomená doba | Mezi úzkostí a slastí 1908-1928 – Jedinečný projekt mapující moderní výtvarnou kulturu v zemích, které vznikly po rozpadu Rakouska-Uherska, uvádí Muzeum umění Olomouc společně s dalšími institucemi ze zemí Visegradské čtyřky. Jedná se o první syntetizující pohled, jenž protne kulturu a umění ve středoevropském regionu.

výstava | Muzeum moderního umění | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

2. 10. 2018 - 6. 1. 2019: František Hudeček (1909–1990) v kresbě a grafice 40. letech 20. století – Ve 40. letech Hudečkova tvorba prošla proměnou od přejímání vzorů k vlastnímu originálnímu řešení, které bylo spojeno s iniciačním nočním zážitkem. Hudeček své nutkavé zaujetí kresbou nočního města v osamění přenesl také do grafického projevu v řadě leptů, litografií a suchých jehel.

výstava | Veletržní palác, Grafické kabinety | přístupné veřejnosti

4. 10. 2018 - 6. 1. 2019: Giambattista Tiepolo a synové – Grafické umění je v díle Giambattisty zastoupeno pouhými třiceti osmi grafikami. Tiepolo v těchto listech dosáhl takové žánrové a tvůrčí originality, díky níž jsou jeho lepty řazeny k nejvýznamnějším počinům grafické tvorby v Itálii 18. století.

výstava | Schwarzenberský palác, Grafické kabinety | přístupné veřejnosti

4. 10. 2018 - 1. 1. 2019: Jan Preisler (1872–1918) Nově objevené obrazy – U příležitosti výročí Preislerova úmrtí představuje Národní galerie Praha dva obrazy, které byly dlouhou dobu neznámé a více než sto let nebyly vystavené.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

10. 10. 2018 - 6. 10. 2019: Umění - anthropologie – spojení umění a antropologie

výstava | Pavilon Anthropos | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

18. 10. 2018 - 27. 1. 2019: Bohumil Vavroušek: Podkarpatská Rus – Výstava, kterou připravil kurátor sbírky fotografie UPM Jan Mlčoch, je připomínkou doposud přehlíženého fotografa Bohumila Vavrouška, této opuštěné země a zapomenutých Čechoslováků, z nichž mnozí v boji za naši svobodu položili své životy.

výstava | Galerie Josefa Sudka | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

19. 10. 2018 - 29. 9. 2019: Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět – Výstava Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět prezentuje jako hlavní výstava roku návštěvníkům technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu po celou dobu jeho existence.

výstava | NTM | přístupné veřejnosti

19. 10. 2018 - 30. 6. 2019: Pražské vzorkové veletrhy – Výstava je prezentací současných, ale tradičních domácích výrobců. Je součástí projektu k oslavě výročí republiky Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět a doplňuje jeho historickou část o pohled na současnou českou průmyslovou výrobu.

výstava | sál Technika hrou

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

19. 10. 2018 - 30. 6. 2019: Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1919 – Přiblížení historických a kulturních vazeb Moravy a Slovenska s důrazem na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílily a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu.

výstava | Dietrichsteinský palác | přístupné veřejnosti

19. 10. 2018 - 30. 6. 2019: Tradiční kultura – výkladní skříň státu – Výstava připravená Etnografickým ústavem MZM zachycuje projekci tradiční kultury do života společnosti po roce 1918 a dále, kdy jsou její projevy použity jako symboly politické reprezentace (např. svéráz, „kult“ T. G. Masaryka, propagační grafika 50. – 70. léta).

výstava | Dietrichsteinský palác | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

23. 10. 2018 - 21. 4. 2019: Průmysl na Moravě 1918 – Výstava věnované výročí vzniku ČSR připomínající průmysl roku 1918 na celé Moravě.

výstava | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

24. 10. 2018 - 3. 2. 2019: Introducing Valentýna Janů: I’m sry – Projekt zavádí diváka do prostoru, který jej nutí zpomalit a začít se omlouvat za veškeré špatnosti, jakých se kdy dopustil. Předměty a obrazy vstupují v dialog s uklidňující hudbou českého hudebníka dné.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

24. 10. 2018 - 3. 2. 2019: Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson, SCHODY – THE STAIRS jsou poezií v pohybu napsanou islandským umělcem Egillem Sæbjörnssonem. Samočinně generované video vzniklé přímo pro schodiště Veletržního paláce proměňuje prostor v arénu ovládanou náhodou a improvizací.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

24. 10. 2018 - 3. 2. 2019: Moving Image Department #9: Touha v jazyce – Český umělec Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají chování jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost vyvolat akci.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

24. 10. 2018 - 3. 2. 2019: Otevřený depozitář Umění Asie – Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesouvá do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představí v takzvaném otevřeném depozitáři.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

25. 10. 2018 - 10. 2. 2019: Stanislav Menšík (1912 - 1970) – Výstava představí dílo Stanislava Menšíka (1912–1970), malíře ze Svatého Kopečka, umělce velkého talentu a výrazné exprese i dojemné něhy a křehkosti. Těžiště jeho tvorby tkví v křesťanských námětech.

výstava | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

25. 10. 2018 - 31. 1. 2019: Marie Blabolilová - Malá retrospektiva (grafika) – výstava bude zahájena vernisáží 25. října 2018 ve 14 hodin výtvarná výstava

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

26. 10. 2018 - 7. 3. 2019: Legionářské muzeum 1928 - 1938 - 2018 – Exteriérová výstava připomínající opavské Legionářské muzeum. Místo konání: vedle Historické výstavní budovy, Opava.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

26. 10. 2018 - 14. 4. 2019: ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA aneb móda první republiky – výstava ze sbírek MJAKUB a soukromé sbírky Mgr. Vladimíry Dobiášové vernisáž výstavy – (pá) 26. října 2018 | 17.00 | muzeum součástí vernisáže je představení nové publikace (autogramiáda) a dobová módní přehlídka výstava trvá do 28. dubna 2019

17:00 - 16:00 | výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

26. 10. 2018 - 24. 2. 2019: Cesta k vysoké hře – Josef Šíma – Výstavní projekt bude mapovat tvorbu Josefa Šímy od počátků do poloviny 30. let. Poprvé podrobně přiblíží a na unikátních dílech a dokumentech představí jednu z nejpozoruhodnějších kapitol českého avantgardního umění v zahraničí – Šímovo zásadní působení v pařížské skupině Vysoká hra (Le Grand Jeu).

10:00 - 18:00 | výstava | Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

28. 10. 2018 - 7. 7. 2019: 2 x 100 – 200 z nejvýznamnějších a nejzajímavějších sbírkových předmětů na výstavě v Historické budově Národního muzea.

výstava | Historická budova Národního muzea | přístupné veřejnosti

28. 10. 2018 - 30. 6. 2019: Česko-slovenská výstava – Výstava přibližuje dějiny společného státu Čechů a Slováků po celou dobu jeho trvání. Výstava ukazuje především to, co oba národy spojovalo, ale také to, co je rozdělovalo a co vedlo v konečném důsledku k rozpadu Československa v roce 1989.

výstava | Historická budova Národního muzea | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

2. 11. 2018 - 13. 1. 2019: Jiří Kuhnert – Když byl v roce 1977 na Ženevském autosalonu představen vůz Porsche 928, málokdo si v tehdejším Československu tento model spojoval s Jiřím Kuhnertem. Ten se po své emigraci v roce 1968 dostal s do týmu šéfdesignéra Anatolije Lapina a měl tak možnost uplatnit svůj umělecký talent.

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

6. 11. 2018 - 31. 5. 2019: Lidice a doba prezidenta osvoboditele – Výstava představí život vesnice v letech 1918 – 1938. Konec první světové války a vznik samostatné Československé republiky byl doprovázen velkými nadějemi občanů v rodící se demokratický svět.

výstava | Minigalerie v NKP Ležáky | přístupné veřejnosti

6. 11. 2018 - 31. 5. 2019: Lidice a doba prezidenta osvoboditele – Výstava představí život vesnice v letech 1918 – 1938. Konec první světové války a vznik samostatné Československé republiky byl doprovázen velkými nadějemi občanů v rodící se demokratický svět.

výstava | Minigalerie Památníku Ležáky | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

6. 11. 2018 - 21. 4. 2019: Hodiny ze Schwarzwaldu – Výstava ze sbírky M. Klikara

výstava | TMB | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

7. 11. 2018 - 10. 3. 2019: Automobilový závod 1000 mil československých – Výstava představuje automobilový závod 1000 mil československých, závod historických vozů s prvorepublikovou tradicí, který se v roce 2018 konal ve znamení 100. výročí vzniku Československé republiky.

výstava | Dopravní hala NTM

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

9. 11. 2018 - 14. 4. 2019: DVA V JEDNOM. ČESKÝ A SLOVENSKÝ DESIGN SKLA 1918-2018 – Vernisáž 8. listopadu 2018 První novodobá prezentace českého a slovenského designového skla představí rysy a charakteristiky přístupu k tomuto materiálu, a to včetně období po rozdělení státu v roce 1993. Ve spolupráci s UPM v Praze a Slovenským sklářským muzeem v Lednických Rovních.

9:00 - 17:00 | výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

14. 11. 2018 - 6. 1. 2019: Cena Jindřicha Chalupeckého 2018 – Nová mezinárodní porota vybrala do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2018 již tradičně pětici vizuálních umělců do 35 let, působících na české umělecké scéně. Jsou jimi Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

15. 11. 2018 - 10. 2. 2019: Jaromír Funke | Avantgardní fotograf – Jaromír Funke patří k nejvýznamnějším osobnostem české i světové fotografické avantgardy.

výstava | Muzeum moderního umění | Galerie | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

16. 11. 2018 - 17. 3. 2019: Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950 – Výstava zmapuje přítomnost českých umělců v Bretani v letech 1850–1950 a zhodnotí, jakým způsobem zachycovali její drsnou krajinu či tradiční bretonské motivy, vliv pontavenské školy na jejich tvorbu či naopak její jedinečnost.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

21. 11. 2018 - 15. 5. 2019: Stolování všední a sváteční. Příběh fajánse, majoliky a porcelánu – Výstava věnovaná proměně stolování v různých dějinných obdobích. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

21. 11. 2018 - 14. 4. 2019: Antonín Satke - střípky ze života a díla slezského folkloristy a etnografa – Výstava věnovaná významnému českému folkloristovi a etnografovi. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

26. 11. 2018 - 3. 3. 2019: Sklo & Kov. Jiří Harcuba *90 – Komorní výstava uspořádaná k nedožitým devadesátinám profesora Jiřího Harcuby (1928–2013) připomíná umělcovu rozsáhlou a excelentní tvorbu v oblastech rytého skla a medailérství.

výstava | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

28. 11. 2018 - 16. 4. 2019: Profese scénograf – Cílem výstavy je populární atraktivní formou představit návštěvníkům to nejzajímavější z fondu scénografie Divadelního oddělení Národního muzea.

výstava | Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

2. 12. 2018 - 1. 12. 2019: Salm Modern #1: Možnosti dialogu – Výstava Možnosti dialogu vznikla v rámci partnerství mezi NGP se Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Výstava spojuje výběr děl ze Schenkung Sammlung Hoffmann ze Staatliche Kunstsammlungen Dresden s vybranými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek NGP a ze soukromých sbírek.

výstava | Salmovský palác | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

2. 12. 2018 - 6. 1. 2019: Štědrý večer nastal – Interaktivní výstava o tradicích našich předků v době adventu. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

5. 12. 2018 - 1. 9. 2019: Knihy džunglí – Zoologická výstava na motivy Knih džunglí od R. J. Kipplinga. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

7. 12. 2018 - 28. 4. 2019: Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje – Výstava provede návštěvníky po stopách tajemstvím zahalené protikomunistické organizace.

výstava | Národní památník na Vítkově | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

11. 12. 2018 - 3. 3. 2019: Československá státní hranice a Slezsko – Výstava o proměně hranic Slezska po roce 1742 konaná ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

13. 12. 2018 - 31. 12. 2019: Plejády skla 1958-2018 I. – Kolekce zhruba 150 děl ilustruje na těch nejlepších, nejznámějších až ikonických příkladech jeho vývoj v druhé polovině 20. století. Nezabývá se až na výjimky hraničních příkladů průmyslovým designem ale pouze sklem tzv. ateliérovým, přičemž preferuje práce nejvýznamnějších osobností oboru.

expozice | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

14. 12. 2018 - 28. 4. 2019: Martin Zet – Výstava soudobého českého umělce.

výstava | Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

18. 12. 2018 - 31. 3. 2019: Svatovítské varhany – Výstava o historii, současnosti a budoucnosti varhan v katedrále sv. Víta, Vojtěch a Václava.

výstava | Malá galerie v expozicici architektury

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

19. 12. 2018 - 30. 4. 2019: Nikola Tesla - muž, který rozsvítil svět – Výstava o světovém vynáleci z muzea Nikoly Tesly v Zagrebu.

výstava | TMB | přístupné veřejnosti

ROK 2019

Leden

PAMÁTNÍK LIDICE

3. 1. - 5. 6. 2019: Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století – Internetová vědomostní soutěž pro děti a mládež ve věku od 10–19 let. Jejím cílem je přispět k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k totalitním režimům 20. století.

doprovodný program | Památník Lidice | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

5. 1. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny.

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

5. 1. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny.

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

7. 1. - 20. 3. 2019: Výstava Ještě jsme ve válce – Výstava představí osm příběhů lidí, kteří prošli válečnou frontou, koncentračními tábory či komunistickými lágry nebo čelili výslechům Státní bezpečnosti. Jejich zkušenosti s totalitami jsou návštěvníkům zprostředkovány v komiksové podobě, již zpracovali přední čeští a slovenští výtvarníci

výstava | Výstavní síň In Memoriam | přístupné veřejnosti

9. 1. 2019 - 9. 1. 2018: Silver A v paměti tří generací – Jedenácté slavnostní setkání je věnované pamětníkům, výsadkové operace Silver A a s ní spojených odbojových akcí na Pardubicku a tragickému osudu osady Ležáky.

14:00 | pietní shromáždění | popraviště u pardubického Zámečku | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

10. 1. - 6. 3. 2019: Světlo a stíny – prostorová instalace Střední školy obchodu a služeb Teplice vernisáž: 17.1.2019 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

19. 1. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

22. 1. - 12. 5. 2019: Housle a houslařské rody našeho regionu – Muzikologická výstava o historii houslařství v Moravskoslezském kraji. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

22. 1. - 26. 4. 2019: Slezsko v pohádkách a pověstech – Literární výstava reflektující Slezsko v pohádkách a pověstech. Místo konání: Památník Petra Bezruče.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

31. 1. - 19. 5. 2019: Století designu – Výstava doprovází úspěšnou publikaci Uměleckoprůmyslového musea v Praze Design v českých zemích 1900-2000/ Instituce moderního designu. Dokládá, jak důležitou roli sehrálo Uměleckoprůmyslové museum v Praze jako klíčová instituce designu prostřednictvím progresívních výstav.

výstava | Uměleckoprůmyslové museum v Praze

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

31. 1. - 12. 5. 2019: Škola! Umění z lavic / School! Art from the Classroom – Komenský a vzdělání očima dětí / Comenius and Education through Children’s Eyes

16:00 - 17:00 | výstava | Nizozemsko – Naarden, Comenius Museum | přístupné veřejnosti

Únor

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

2. 2. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny.

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

5. 2. - 10. 3. 2019: Rodinný tábor – putovní výstava k 75. výročí likvidace tzv. terezínského rodinnéo tábora

výstava | předsálí kina Muzea ghetta Terezín | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

6. 2. - 20. 5. 2019: Josef Bohuslav Foerster a Berta Foersterová-Lautererová – Krátkodobé výstavky umístěné v rámci stálé expozice Českého muzea hudby.

výstava | České muzeum hudby | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

14. 2. - 15. 9. 2019: Zika&Lída Ascher: textil a móda, osudy 20. století – Osobní příběh Lídy a Ziky Ascherových, manželů, kteří po opuštění Československa před vypuknutím 2. světové války vybudovali v Anglii textilní impérium, které dodávalo látky nejvýznamnějším módním domům francouzské haute-couture například Dior, Balenciaga, Lanvin, Cardin, Y.S.Laurent a další.

výstava | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

14. 2. - 19. 5. 2019: Křížová cesta z Orlice. Restaurování 2011-2018 – Výstava věnovaná Křížové cestě z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě náleží do dramaturgické řady tzv. restaurátorských výstav, které představují aktuální restaurátorské počiny. Obrazový soubor namaloval vídeňský malíř Johann Wenzel Bergl (1719 – 1789), rodák ze Dvora Králové.

18:30 | výstava | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

15. 2. - 15. 9. 2019: František Kretz a Alice Masaryková – Výstava představí návštěvníkům sbírky lidového oděvu, textilu, výšivek, lidové keramiky a kraslic, které získal František Kretz nejen pro Národní muzeum, ale i pro výzdobu interiérů Pražského hradu. Na výzdobě Hradu se podíleli také architekt Josip Plečnik a Alice Masaryková.

výstava | Národopisné muzeum Národního muzea | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

16. 2. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

23. 2. 2019: Masopust – masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků. 22. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 12. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

28. 2. - 2. 6. 2019: Miroslav Šnajdr st. | Malba a kresba – Šnajdrovo malířské a kreslířské dílo se utvářelo od počátku šedesátých let v kontextu s českou informelní malbou. Dvojdomost jeho uměleckého talentu (profesionálně působil jako hornista Moravské filharmonie) obohacuje jeho výtvarnou tvorbu o hudební cítění.

výstava | Muzeum moderního umění | Galerie | přístupné veřejnosti

28. 2. - 2. 6. 2019: Paralelní avantgarda | Pécsi Mühely – Průřez tvorbou skupiny neo-avantgardních umělců, kteří od konce 60. let 20. století pracovali na revizi maďarských konstruktivistických a avantgardních tradic

výstava | Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet | přístupné veřejnosti

Březen

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. - 31. 3. 2019: Jarní edukační aktivity – Jarní edukační aktivity pro nejmenší návštěvníky. Místo konání: Historická výstavní budova.

doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

1. 3. - 8. 9. 2019: 400 ASA: Fotografie – Výstavní celek 400 ASA: Fotografie představuje sedm renomovaných profesionálních fotografů se společným zájmem o člověka a lidské společenství. Výstava představuje každého z autorů monotematicky a výpovědi jsou vždy osobité.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

1. 3. - 28. 7. 2019: Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny – Viktor Dedek studuje na VŠUP v Praze v sochařském ateliéru vedeném Dominikem Langem a Edith Jeřábkovou.Ve svém novém projektu, který vznikl přímo pro prostory prezidentského salonku Veletržního paláce, se vydává po stopách vlastní identity.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

1. 3. - 28. 7. 2019: Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí – Desátá kapitola Moving Image Department nazvaná PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ je věnována zkoumání znepokojivé geneze fikce a postpravdy a přitažlivosti smyšlenek. Hranice mezi dokumentem a fikcí se stírají, a výsledkem je nová struktura reálna vzniklá jako problematický kříženec skutečností a představ.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

1. 3. - 1. 5. 2019: Národní galerie Praha: Budoucí palác – Budoucí palác připomíná formou narativního oblouku existenci Veletržního paláce v posledních devadesáti letech.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

2. 3. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

6. - 24. 3. 2019: Můj svět – Výstava soutěžních fotografií pořádaná ve spolupráci s Charitou Opava. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

6. 3. - 7. 7. 2019: Nevěsta prodaná do ciziny – Výstava v Muzeu Bedřicha Smetany je soustředěna na uvádění nejpopulárnější české opery v zahraničí.

výstava | Národopisné muzeum Národního muzea | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

7. 3. 2019: Pietní akt – připomínka obětí genocidy Romů v období druhé světové války – V roce 2019 si připomínáme 76. výročí zahájení transportů evropských Romů do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau.

14:00 | pietní shromáždění | Brno | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

7. - 8. 3. 2019: Dny elektronových mikroskopů – Celobrněnská akce. Ve výstavě s profesionály přímo u expozice fungujících elektronových mikroskopů.

jiná kulturní akce | TMB | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

10. 3. 2019: Prohlídka výstavy a výtvarná dílna pro návštěvníky s dětmi – Zábavné odpoledne pro děti k aktuální výstavě Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty. Přijďte si vymalovat vlastní talíř nebo si vyrobit originální knížku.

15:00 | doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

10. 3. 2019: Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem a historikem – Komentovaná prohlídka výstavy Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andeje Pešty, s účastí jejích kurátorů - Tomášem Pospěchem a Adamem Holubovským s historikem Dušanem Slačkou.

16:00 | doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

10. 3. 2019: Slavnostní vyhlášení fotografické soutěže MRK – Slavnostní vyhlášení fotografické soutěže k výstavě Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty, kterou vypsalo Muzeum romské kultury v říjnu 2018.

17:00 | doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

14. 3. 2019: Lucia Sekerková Vrăjitoare – Čarodejnice. Ženy predávajúce nádej – Slavnsotní zahájení výstavy Lucie Sekerkové: Vrăjitoare – Čarodejnice. Ženy predávajúce nádej.

slavnostní zahájení | Brno | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

14. 3. - 2. 6. 2019: Zasnoubena se smrtí – výstava o Ince Bernáškové vernisáž: 14.3.2019 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

16. 3. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

21. 3. 2019: Světový den loutkového divadla – Oslava svátku loutkářů s doprovodným programem.

doprovodný program | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

21. 3. - 23. 6. 2019: Václav Cígler – Výstava českého sochaře a architekta, který tvoří ze skla a dělá návrhy projektů k utváření krajiny. Výstavu doplní intervence Cíglerových děl do stálých expozic v Arcidiecézních muzeích v Olomouci a v Kroměříži.

výstava | Muzeum moderního umění - Trojlodí | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

22. 3. 2019: Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky – Slavnostní zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky.

15:30 | slavnostní zahájení | Památník Ležáky | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

22. 3. 2019: Noc s Andersenem – Akce pro děti se čtením a přespáním v muzeu.

jiná kulturní akce | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

22. 3. - 26. 5. 2019: Novinky ve sbírkách NGP 2013–2018 – Ředitelé a kurátoři sbírek pro vás vybrali zajímavé příklady toho, co v posledních pěti letech v jejich depozitářích přibylo. Budete se moci setkat s barokními olejomalbami z počátku 18. století, s čínskou tušovou malbou tzv. „šanghajské školy“ i předním českým videoartem.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

25. 3. - 1. 9. 2019: Zdař Bůh. Rub a líc hornického povolání – Výstava zaměřená na vývoj dolování rud a uhlí od nejstarších dob do II. pol. 20. stol. Největší důraz bude přitom položen na dolování uhlí v Ostravsko-Karvinském revíru. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

25. 3. - 22. 5. 2019: Výstava Vzpomínky – Výstava představuje projekt volných vyprávění pamětníků, kteří zažili nacistickou okupaci. Společným jmenovatelem příběhů je Malá pevnost Terezín a Ghetto Terezín, kde se osudy pamětníků protínaly.

výstava | Výstavní síň In Memoriam | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

26. - 30. 3. 2019: Dny Komenského 2019 – akce, připomínající odkaz Jana Amose Komenského (8. roč.) ke 427. výročí narození

festival | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

28. 3. - 9. 6. 2019: Trude Sojka - Holocaust a mateřství – výtvarná výstava vernisáž: 28.3.2019 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta Terezín | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

28. 3. 2019: Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Lidice – Zahájení návštěvnické sezony a vítání jara ve znamení dětí. Program bude zahájen v 16.15 hod. na pietním území u Lidického potoka. Děti z Mateřské školy Lidice zde vystoupí se svým pěveckým vystoupením a po vodě pryč, z Lidic vynesou Moranu, tento starý symbol zimy a smrti.

16:15 | jiná kulturní akce | Pielní území, Lidická galerie | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

28. 3. 2019: Den narození Jana Amose Komenského 2019 – Den otevřených dveří

9:00 - 16:00 | expozice | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

29. 3. 2019: Historické mapy Moravy – přednáška s projekcí z oboru historické kartografie Mgr. Helena Kovářová (Muzeum Komenského Přerov) sloupový sál

17:00 | přednáška | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

29. 3. 2019: vernisáž výstavy „Moravské markrabství 1627“ – Otevření výstavy kolorované mapy Moravy (1627)

18:00 | jiná kulturní akce | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

29. - 30. 3. 2019: Noc s Andersenem – Tradiční edukační noční literární akce pro nejmenší návštěvníky, příp. rodiny s dětmi. Místo konání: Historická výstavní budova.

18:00 - 9:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

30. 3. 2019: Desatero – CM Danaj ze Strážnice koncert v rámci Dnů Komenského 2019

17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

30. 3. 2019: Ekumenická bohoslužba – Kostel mistra Jana Husa Bří Lužů 192, Uherský Brod

15:00 | jiná kulturní akce | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

30. 3. 2019 - 15. 3. 2020: Moravské markrabství 1627 – kolorovaná mapa Moravy (1627) a další nové přírůstky muzea

9:00 - 16:00 | výstava | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

Duben

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 4. - 31. 12. 2019: Náš les – Zoologická výstava preparátů ze sbírky Slezského zemského muzea.

výstava | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

1. 4. - 31. 12. 2019: Příběhy z herbáře – Výstava reflektující vývoj slezské botaniky a osobností s ní spjatých.

výstava | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

2. 4. - 31. 8. 2019: Mýtus lesa: Arnošt Hrabal – Výstava připomínající grafické dílo slavného moravského kněze Arnošta Hrabala. Místo konání: Müllerův dům.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

2. 4. - 18. 8. 2019: Příběh krajiny ve službách národa – Panelová výstava představí návštěvníkům prostřednictvím bohatých sbírek Národního muzea téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině dlouhého 19. století funkce národního symbolu.

výstava | Národopisné muzeum Národního muzea | přístupné veřejnosti

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

3. 4. - 12. 5. 2019: Milan Kundera – putovní výstava věnovaná M. Kunderovi

výstava | Brno | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

3. 4. - 20. 5. 2019: Divné noty – Výstavka s názvem Divné noty představí nejrůznější způsoby notového zápisu – od historických materiálů až po současné včetně not psaných Brejlovým písmem, z nichž studují hudbu nevidomí interpreti.

výstava | České muzeum hudby | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

5. - 6. 4. 2019: seminář Topografie teroru – hierarchie zločinu – Dvoudenní akreditovaný seminář MŠMT pro pedagogy se zaměřuje na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Součástí programu je exkurze do koncentračního tábora Ravensbrück.

přednáška | Památník Lidice, Památník Terezín, koncentrační tábor Ravensbrück, Muzeum Topografie teroru v Berlíně | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

6. 4. 2019: Výstavba čsl. opevnění z let 1935–193 – mobilizace čs. armády v roce 1938 na Slovácku přednáška Zdeňka Hanáčka

15:00 | přednáška | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

6. 4. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

8. - 12. 4. 2019: Týden romské kultury – V rámci Týdne romské kultury Muzeum přichystalo následující program: 8. 4. od 15 hodin zahájení průvodem vypraveného od budovy MRK 9. 4. od 17 hodin přednáška Ivany Šusterové - kdo sú ženy prodávající věštění a magii? 12. 4. 20:30 křest knihy Amendar, koncert Moniky Bagárové v Kabinetu Múz

oslavy | Brno | přístupné veřejnosti

8. 4. 2019: Mezinárodní den Romů – Mezinárodní den Romů v divadle Archa, workshop pro děti, výroba autorské knížky, omalovánky, v rámci galavečera křest knihy Amendar

oslavy | Praha | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

8. 4. 2019: Geologická olympiáda – Geologická olympiáda pro žáky SŠ. Místo konání: Historická výstavní budova.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

9. - 10. 4. 2019: Kraslice 2019 – předvelikonoční dílny lidových výrobců

jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

10. 4. 2019: Memoriál Josefa Šťulíka – 6. ročník v přespolním běhu pro mládež. Záštitu nad tímto ročníkem převzala Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratích,která je držitelkou světového rekordu na 800 m.

10:00 - 13:00 | jiná kulturní akce | Památník Ležáky | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

11. 4. - 30. 11. 2019: Smutný osud země (Mezi Mnichovem a válkou), gen. Lukas a gen. Píka – Výstava v Národním památníku II. svět. války bude reflektovat výročí okupace českých zemí německou Třetí říší a mimo to budou také připomenuty významné osobnosti čs. armády - gen. Lukas a gen. Píka.

výstava | Hrabyně | přístupné veřejnosti

11. 4. - 30. 11. 2019: Sedmidenní válka o Těšínsko – Výstava seznámí návštěvníky s vývojem situace na Těšínsku po vzniku tzv. první československé republiky. Místo konání: Hala správní budovy Národního památníku II. světové války.

výstava | Hrabyně | přístupné veřejnosti

11. 4. - 28. 7. 2019: Návraty lidických dětí – Výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.

17:00 | výstava | Hrabyně | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

13. 4. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

18. 4. 2019: Velikonoce v MLK – Velikonoce v muzeu s loutkami, workshopy a živými zvířátky.

doprovodný program | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

18. 4. 2019: ZELENÝ ČTVRTEK – Výroba malého zdobeného škapulíře pro štěstí plného korálků a vůní. Tvůrčí dílna pro všechny generace s velikonoční tematikou, seznámení s méně známými zvyky a tradicemi spojené s Velikonocemi. Vstup zdarma.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

19. 4. - 28. 7. 2019: Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře – Výstava představuje Šímovu ranou tvorbu od brněnských počátků do jeho setkání s básníky skupiny Vysoká hra. V této souvislosti jsou vůbec poprvé na našem území prezentována umělecká díla i dalších výtvarníků skupiny a dokumenty pocházející z francouzských muzeí, galerií a soukromých sbírek.

výstava | Valdštejnská jízdárna | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

19. 4. 2019: VELKÝ PÁTEK – Výroba originálního barevného růžence. Tvůrčí dílna pro všechny generace s velikonoční tematikou, seznámení s méně známými zvyky a tradicemi spojené s Velikonocemi. Vstup zdarma.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

20. - 21. 4. 2019: Jaro v arboretu – Víkend plný zábavných aktivit v Arboretu Nový Dvůr.

doprovodný program | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

20. - 22. 4. 2019: Velikonoce na Valašsku – Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů.

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

21. 4. - 30. 9. 2019: Lidé z východu – Fotografická výstava prof. J. Štreita z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

22. 4. 2019: Den země – Speciální edukační aktivity a komentované prohlídky pro návštěvníky v Historické výstavní budově.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

24. 4. 2019: kames Kerka? / Chceš kérku? – Tetovací workshop v rámci Brno Art Week 2019

jiná kulturní akce | Café In The Ghetto | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

25. 4. - 31. 12. 2019: Vlastním hlasem – Výstava ukáže proměny konceptu ženské emancipace v prostoru českých zemí od pol. 19. stol. do současnosti.

výstava | Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

26. 4. 2019: Ejhle člověk - vernisáž – Slavnostní zahájení výstavy keramiky. Práce dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor, tentokrát na téma zamyšlení se nad druhem, který se nazývá pánem tvorstva.

17:00 | slavnostní zahájení | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

27. 4. 2019: Regionální přehlídka dětských valašských souborů – Regionální přehlídka dětských valašských souborů.

14:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

27. 4. 2019: Otevření muzejní kavárny – muzeum

jiná kulturní akce | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

27. 4. 2019: Osvobození města Opavy a obce Hrabyně – Připomínka osvobození města Opavy a obce Hrabyně.

9:00 - 17:00 | výročí | Hrabyně | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

27. 4. - 1. 6. 2019: Ejhle člověk – 15. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor, tentokrát na téma zamyšlení se nad druhem, který se nazývá pánem tvorstva...

9:00 - 17:00 | výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

27. 4. 2019: Gastro BROD Festival 2019 – 2. ročník zábavné akce ve spolupráci s Muzeem JAK Uh. Brod

10:00 - 19:00 | jiná kulturní akce | Uherský Brod | přístupné veřejnosti

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

30. 4. 2019: Okouzlení Afrikou – výstava uměleckých děl inspirovaných africkou kulturou

výstava | Brno | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

30. 4. 2019 - 30. 9. 2020: Antonín Dvořák – Inspirace přírodou – Výstava představí skladatele jako milovníka přírody. Příroda Dvořáka inspirovala k mnohým dílům, skladatel byl také zdatný pěší turista, choval holuby a staral se o svou zahradu na Vysoké. K vidění budou originální předměty ze skladatelovy pozůstalosti.

výstava | Muzeum Antonína Dvořáka | přístupné veřejnosti

Květen

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 5. - 31. 8. 2019: Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy – Výstava knižního díla ilustrátora Lumíra Čmerdy. Místo konání: Památník Petra Bezruče.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

1. - 31. 5. 2019: Rhododendrony – Kvetoucí Rhododendrony v Arboretu Nový Dvůr - během měsíce probíhají komentované prohlídky s výkladem o jednotlivých druzích tohoto rodu.

výstava | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

1. 5. 2019: Stavění máje – tradiční lidová slavnost.

14:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

1. - 2. 5. 2019: Jom ha-šo'a – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa, které spoluorganizuje Muzeum romské kultury.

jiná kulturní akce | Brno | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 5. 2019: Vstup ČR do EU – Zážitková akce pro celou rodinu. Místo konání: Historická výstavní budova.

12:00 - 17:00 | výročí | Opava | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 5. - 29. 9. 2019: Příroda Táborska – Největší přírodovědná expozice v jižních Čechách seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu, s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

1. 5. - 29. 9. 2019: Soběslav - město pětilisté růže – Umělecko - historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší "druhý život".

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

1. 5. - 29. 9. 2019: Život na Blatech a Kozácku – Národopisná expozice - největší v jižních Čechách, 2. místo v celostátní soutěži Gloria msaealis za rok 2017.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

1. 5. - 29. 9. 2019: Krajina Táborska ve výtvarném umění – Galerijní expozice představující Táborsko prostřednictvím krajinomaleb známých regionálních umělců.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 5. 2019: Orientační závod zdravotně postižených – Orientační závod zdravotně postižených pořádaný ve spolupráci Slezského zemského muzea a TJ Opava. Závodní trasa povede arboretem v Novém Dvoře.

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

2. 5. 2019: Jom Hašoa – Den holocaustu a hrdinství - čtení jmen obětí šoa.

14:00 | pietní shromáždění | dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín | přístupné veřejnosti

2. 5. 2019: Výročí poslední popravy v Malé pevnosti – kladení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti pořádá ÚV ČSBS

14:30 | pietní shromáždění | bývalé popraviště v Malé pevnosti Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

3. 5. 2019: Vernisáž výstavy Vladimír Nosek: Horizontály a vertikály – Vernisáž výstavy koláží výtvarníka V. Noska z Jinřichova Hradce, člena Volného sdružení umělců Jižních Čech.

16:00 | slavnostní zahájení | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

4. 5. - 30. 6. 2019: Vladimír Nosek: Horizontály a vertikály – Výstava koláží výtvarníka V. Noska z Jinřichova Hradce, člena Volného sdružení umělců Jižních Čech.

výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

4. 5. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

7. 5. 2019: Zahájení výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní – Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, městských kaváren až po prestižní světová pódia jsou Romové světu známí jako Lavutara , neboli hudebníci. Zahájení výstavy proběhne 7. května od 17 hodin v Muzeu romské kultury.

slavnostní zahájení | Brno | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

7. 5. 2019: Noc literatury – Čtení z nových překladů světové literatury v podání známých osobností.

jiná kulturní akce | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

7. 5. - 31. 7. 2019: "Écraser l'infâme!" - Umělci a koncentrační tábor - umělecká sbírka Památníku Sachsenhausen – výtvarná a dokumentární výstava vernisáž: 7.5.2019 ve 14 hod.

14:00 | výstava | výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

8. 5. 2019: Koncert ke státnímu svátmu svátku – Účinkuje: Beskydský orchestr

14:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

8. 5. 2019: Den vítězství – Den vítězství v Národním památníku II. světové války.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Hrabyně | přístupné veřejnosti

9. 5. 2019: Noc literatury – Noc literatury v Památníku Petra Bezruče.

18:00 - 23:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

11. 5. - 24. 11. 2019: 58. mezinárodní bienále umění v Benátkách – Stanislav Kolíbal (1925) bude reprezentovat Českou republiku na příštím ročníku výtvarného bienále, které bude zahájeno 11. května 2019 v Benátkách. Odborná porota vybrala jeho projekt z celkem 23 přihlášených.

výstava | Benátky, Itálie | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

12. 5. 2019: Pietní akt v Letech u Písku – Pietní akt uctí památku 327 obětí tzv. cikánského tábora v Letech u Písku, kteří zde v letech 1942–1943 zahynuli, i Romů transportovaných odsud do koncentračního tábora v Osvětimi.

pietní shromáždění | Lety u Písku | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

16. - 19. 5. 2019: Výstava kaktusů a sukulentů – 11. ročník výstavy kaktusů a sukulentů ve výstavní síni Pod Tribunou.

10:00 - 16:00 | výstava | Památník Lidice | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

17. 5. - 8. 6. 2019: Slezská muzejní noc – Slezská muzejní noc v Historické výstavní budově, Památníku Petra Bezruče, Arboretu Nový Dvůr, Národním památníku II. světové války a partnerských institucích Slezského zemského muzea - koncerty, komentované prohlídky, přednášky a edukační aktivity.

doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

17. 5. - 20. 10. 2019: CESTA DO INDIE - Jablonecká bižuterie, šperk a sklo – Vernisáž 16. května 2019 v 17 hodin. Výstava představí rozsáhlou kolekci výrobků pro indický trh ze sbírky jabloneckého muzea.

9:00 - 17:00 | výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

17. 5. 2019: Muzejní noc pod Ještědem – Letošní muzejní noc se ponese v duchu oslav 115 let od založení Muzea skla a bižuterie. Na návštěvníky čeká doprovodný program včetně loutkové pohádky pro děti i tvůrčí dílna s výrobou přívěšku s motivy muzea. Vstup zdarma.

18:00 - 23:55 | festival | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

18. 5. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

18. 5. - 15. 9. 2019: Predátoři – výstava vzácných zoologických sbírek Slezského zemského muzea

9:00 | výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

18. 5. 2019: Den muzeí – volný vstup do areálu Valašské dědiny

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

18. 5. 2019: Jaro na dědině – oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

18. 5. 2019: Přijďte na svatbu! 2019 – 12. ročník představení lidových svateb

20:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

18. 5. 2019: Brněnská muzejní noc – Chcete zažít návštěvu muzea v noci? Přijďte na muzejní noc do Muzea romské kultury. Čeká vás tradiční romská kuchyně, dílny pro děti a komentované prohlídky. Během muzejní noci si budete moci společně s kurátorem výstavy projít výstavu Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní.

jiná kulturní akce | Brno | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

18. 5. 2019: Mezinárodní den muzeí v Historické výstavní budově – Speciální program k Mezinárodnímu dni muzeí. Místo konání: Historická výstavní budova.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

18. 5. 2019: Mezinárodní den muzeí v Památníku Petra Bezruče – Speciální program pro návštěvníky v Památníku Petra Bezruče.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

18. 5. 2019: Mezinárodní den muzeí v Národním památníku II. svět. války – Speciální program pro návštěvníky v Národním památníku II. světové války.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Hrabyně | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

18. 5. 2019: Mezinárodní den muzeí – Vstup zdarma na výstavu Cesta do Indie.

9:00 - 17:00 | oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

19. 5. 2019: Terezínská tryzna 2019 – Vzpomínková akce u příležitosti 74. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce.

10:00 | pietní shromáždění | Národní hřbitov před Malou pevností Terezín | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

24. 5. 2019: Ležáky - poselství ukryté v květech – Vyhlášení výsledků soutěže v tvorbě a aranžování květin.

10:00 | jiná kulturní akce | Památník Ležáky | přístupné veřejnosti

24. - 26. 5. 2019: Výstava Irisů – Podnětem k vytvoření této výstavy byla informace od Ing. Jana Třísky z Vrbatova Kostelce, který vlastní na své zahradě kosatce z vyhlazené osady Ležáky. Výstava nese název "Květy pro Ležáky" a volně navazuje na celostátní uměleckou soutěž pro děti a mládež v aranžování květin.

výstava | Minigalerie Památníku Ležáky | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

24. 5. 2019: Noc kostelů – Noc kostelů spojená s varhaním koncertem

19:00 - 22:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

24. 5. 2019: Muzejní noc – Večerní/noční akcí pro veřejnost - divadla, workshopy, prohlídka muzea.

17:00 - 23:00 | doprovodný program | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

25. 5. 2019: Májový jarmark – spojený s Kácením máje

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

25. 5. 2019: BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – Výroba indického šperku šitého pravoúhlým stehem. Lektorka Věra Černá. Rezervace do 20. května 2019 na adrese: milena.zacharova@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892. Kurzovné: 300,- Kč.

10:00 - 14:00 | jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

27. 5. - 10. 9. 2019: Výstava Českoslovenští letci v RAF – Výstava je zaměřena na půswobení československých letců v Royal Air Force, mapuje jejich cestu z vlasti do Francie a Velké Británie, jejich působení v konkrétních perutích, návrat domů, tragické následky jejich zahraničního angažmá v poúnorové době i snahy o rehabilitaci.

výstava | Výstavní síň In Memoriam | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

28. 5. 2019 - 5. 1. 2020: Kočovné loutkařské rodiny – Teatrologická výstava o kočovných loutkařích působících v minulosti na území dnešního Moravskoslezského kraje. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

29. 5. - 29. 11. 2019: 47. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019, téma Chemie – Výstava oceněných prací dětí (4 - 16 let) z celého světa na téma CHEMIE v 1. patře Lidické galerie a v Národním technickém muzeu v Praze. Interaktivní koutek pro děti, doprovodné edukační programy pro školy. Více na www.mdvv-lidice.cz

výstava | Lidická galerie | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

30. 5. - 20. 6. 2019: Andrej Pešta: Mire sveti – Prezentace výstavy v rámci světového festivalu Khamoro, Galerie Novoměstské radnice

festival | Praha | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

31. 5. 2019: Den dětí – Oslava dne dětí, hry, workshop, divadlo.

oslavy | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

31. 5. 2019: Den dětí v Historické výstavní budově – Speciální edukační programy a komentované prohlídky pro nejmenší a malé návštěvníky.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

31. 5. 2019: Den dětí v Národním památníku II. světové války – Speciální edukační programy a komentované prohlídky pro nejmenší a malé návštěvníky.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Hrabyně | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

31. 5. 2019: Táborská muzejní noc v Husitském muzeu – Dobrodružná cesta táborským podzemím, volný vstup do expozice Husité

19:00 - 23:00 | festival | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

Červen

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. - 30. 6. 2019: Krása živých motýlů – Tradiční výstava živých motýlů v pěstebním skleníku Arboreta Nový Dvůr.

výstava | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 6. - 31. 7. 2019: František Svobodný (1899 - 1976) – Výstava z díla výtvarníka z Bošilce - kresby lidové architektury, portréty, obrazy z mitivy z Podkarpatské Rusi. K 120. výročí jeho narození.

výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

1. 6. 2019: Slabikář devatera řemesel aneb kdo si hraje nezlobí – akce k Mezinárodnímu dni dětí

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

1. 6. - 7. 9. 2019: Odvázané pátky na terasách – Festival letních kulturních akcí na terasách Mydlářovského domu - koncerty, divadelní představení, performance.

festival | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

1. 6. - 29. 9. 2019: Rytíři nebes – Výstava představí příslušníky československého letectva v jednotkách britské Royal Air Force během 2. světové války.

výstava | Historická budova Národního muzea | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 6. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

1. 6. - 29. 9. 2019: Otakar Ostrčil a Soběslav – Nově chystaná stálá expozice bude připomínat osobnost hudebního skladatele a dirigenta Otakara Ostričila (140. výročí narození) a jeho letní pobyty v Soběslavi.

expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

1. 6. 2019: Dárek muzea k svátku dětí – U příležitosti Mezinárodního dne dětí budou mít děti do 15 let vstup zdarma do celého muzea.

9:00 - 17:00 | oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

3. 6. - 31. 12. 2019: Stavíme nové Lidice – Výstava se věnuje novým Lidicím, jejich výstavbě, bytové kultuře a životu zdejších obyvatel v poválečných desetiletích. Informuje o architektonické soutěži na výstavbu nové obce s památníkem a úpravu pietního území, o založení Sadu přátelství a míru, věnuje se samotné výstavbě Lidic.

výstava | Minigalerie Památníku Ležáky | přístupné veřejnosti

5. 6. 2019: slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století – Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k totalitním režimům 20. století.

jiná kulturní akce | Opava | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

5. 6. 2019: Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín - Memoriál Hany Greenfieldové – slavnostní vyhlášení výsledků XXV. ročníku literární a XXIII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

13:00 | jiná kulturní akce | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

6. 6. 2019: Cimbálová muzika Milana Horvátha – Cimbálová muzika Milana Horvátha – speciální program k vydanému CD Zapomenuté tóny – vzpomínka na primáše Eugena Horvátha.

doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

8. - 9. 6. 2019: Víkend otevřených zahrad – Víkendová akce pro návštěvníky - edukační aktivity, doprovodný program, komentované prohlídky.

doprovodný program | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

8. 6. 2019: Pražská muzejní noc – 16. ročník Pražské muzejní noci opět nabídne návštěvu několika desítek muzeí, galerií a dalších kulturních institucí včetně zajímavého programu.

festival | Praha | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

8. 6. 2019: Ghettofest – Ghettofest je multižánrový pouliční festival, který probíhá v lokalitě přeneseně zvané jako „brněnský Bronx či ghetto“. V Muzeu romské kultury budete mít možnost se zúčastnit komentovnaé prohlídky k výstavě Lavutara: Cestami romských hudebníků a jejich písní.

jiná kulturní akce | Brno | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

8. 6. 2019: Odpoledne s folklorním souborem – Odpoledne s folklorním souborem

14:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

8. 6. - 25. 8. 2019: Jsem tu bez rodiny – výtvarná výstava - díla ze soutěže PT

výstava | předsálí kina Malé pevnosti Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

8. 6. - 29. 9. 2019: Houby na hrázích jihočeských rybníků – Výstava o fenoménu - rybničních hrázích. První mykologicky chráněné území v ČSSR z roku 1988 - NPP Luční u Sezimova Ústí. Mykologické výzkumy, fotografie, unikátní exponáty, modely, čerstvé exponáty hub, houbařská poradna. Blatské muzeum ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.

9:00 - 17:00 | výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

11. - 13. 6. 2019: MUSAIONFILM 2019 – 22. ročník přehlídky muzejních filmů

festival | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

13. 6. 2019 - 5. 1. 2020: Od semínka k plátnu – Etnografická výstava o historii textilní výroby v Moravskoslezském kraji. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

13. 6. - 29. 9. 2019: Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy – Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, založil biskupskou knihovnu

výstava | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | přístupné veřejnosti

13. 6. - 29. 9. 2019: Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy – Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, založil biskupskou knihovnu

výstava | Arcidiecézní muzeum Olomouc | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

14. 6. 2019: Děkovný koncert PRO LIDICE – Doprovodný program k 77. výročí lidické tragédie.

20:00 | jiná kulturní akce | Památník Lidice | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

14. 6. 2019: Houby na hrázích jihočeských rybníků - 8. noc v Blatském muzeu – 8. noc v Blatském muzeu, tentokrát "Houbařská" Slavnostní zahájení výstavy v rámci zapojení se do celonárodního festivalu muzejních nocí. Připraven doprovodný program pro děti, hudební vystoupení

17:00 - 22:00 | festival | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

15. 6. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

15. 6. 2019: Pietní vzpomínka k 77. výročí lidické tragédie – 10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu 10:40 – 10:45 Státní hymna 10:45 – 10:50 Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice 10:50 – 10:55 Hlavní projev 10:55 – 11:00 Modlitba 11:00 – 11:05 Vystoupení předsedy ÚV ČSBS 11:10 – 11:15 Vystoupení pěveckého sboru

10:00 | pietní shromáždění | Památník Lidice | přístupné veřejnosti

15. 6. 2019: Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ – 11:45 – 12:00 Slavnostní zahájení 12:10 – 14:00 Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR

11:45 | doprovodný program | Památník Lidice | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

15. 6. 2019: Cesta do Indie – V rámci unikátní výstavy Cesta do Indie připraven celodenní program pro širokou veřejnost s workshopem pro každou generaci. Vstup zdarma včetně výstavy.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

18. 6. 2019 - 1. 9. 2018: Fritz Lederer. Život a smrt v terezínském ghettu – výtvarná výstava kreseb a grafik ze sbírek Památníku Terezín vernisáž: 18.6.2019 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta Terezín | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

20. 6. 2019: Primáš Marek Balog a doprovodná skupina – Primáš Marek Balog a doprovodná skupina – budapešťská hudební tradice. Doprovodný program k výstavě Romské hudba.

doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

20. 6. - 13. 10. 2019: Architekt Petr Brauner – Architekt Petr Brauner (*1936) je důležitá osobnost olomoucké kulturní scény. Dokázal navázat na meziválečnou tradici a obohatit tvář moravských měst o řadu kvalitních realizací. V Olomouci k nim patří věžový dům s vodojemem (1968-1973), z novějších prací pak rekonstrukce olomoucké teplárny.

výstava | Muzeum moderního umění | Galerie | přístupné veřejnosti

20. 6. - 6. 10. 2019: Sousedé v knize | Česká a německá knižní kultura 1. poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc – Představení vývoje české a německé knihy od počátku 20. století, kdy se v ní odráží secese, symbolismus, dekadence a později expresionismus a kubismus. Hlavní kapitolou je pak období meziválečné avantgardy - funkcionalisticky orientované knižní úpravy, užití fotografie a fotomontáže na obálkách.

výstava | Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

21. 6. 2019: Memoriál Karla Kněze – Záštitu nad 9. ročníkem branného závodu pro mládež převzal plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel Krajského ředitelství Policie pardubického kraje.

10:00 | jiná kulturní akce | Památník Ležáky | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

21. 6. 2019: Svatojánský večer – plná tajemných slunovratových zvyků

21:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

22. 6. 2019: Zvonečkový jarmark – setkání hrnčířů, keramiků a včelařů

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

22. 6. 2019: Vernisáž výstavy Karel Valter 1909 - 2006 – Vernisáž výstavy Karel Valter 1909 - 2006 v rámci akce "Vítejte v rajském dvoře - slavnostní otevření budovy augustiniánského kláštera po rekonstrukci"

17:00 - 19:00 | slavnostní zahájení | Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44 | přístupné veřejnosti

22. 6. 2019: Vítejte v rajském dvoře – Slavnostní otevření rajského dvora augustiniánského kláštera po rekonstrukci na nám. Mikuláše z Husi. Středověká hudba, kejklíři, šermíři, projekce, dětský koutek a dílnička.

15:00 - 21:00 | slavnostní zahájení | Rajský dvůr, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

23. 6. 2019: Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky – Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky.

10:00 | pietní shromáždění | Památník Ležáky | přístupné veřejnosti

23. - 26. 6. 2019: Oheň (bez) naděje – Ležáky, Chelmno – Oheň (bez) naděje, který bude zažehnut během nedělní pietní vzpomínky v Památníku Ležáky. Tento projekt se uskuteční již po deváté na památku dětí, které byly odvlečeny z Lidic a Ležáků do Polska, kde nalezly svoji smrt.

12:00 | jiná kulturní akce | Památník Ležáky | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

26. 6. 2019: Zahraniční folklorní soubory 2019 – 18. ročník představení účinkujících MFF Strážnice ve spolupráci s NÚLK Strážnice a CIOFF

10:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

27. 6. 2019: Pietní akt u příležitosti výročí popravy Milady Horákové – Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR.

10:00 | pietní shromáždění | Pamětní síň v býv. Krankenrevíru v Malé pevnosti Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

27. 6. 2019: Táborský triptych – První z cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

18:00 - 20:00 | jiná kulturní akce | Kostel Narození Panny Marie, nám. Mikuláše z Husi | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

28. 6. - 1. 9. 2019: Doba genová – Výstava představí výzkum DNA v posledních 60 letech a přiblíží ho na konkrétních příkladech.

výstava | Nová budova Národního muzea | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

29. 6. - 4. 7. 2019: Loutkářská Chrudim – Doprovodný program festivalu amatérského loutkového divadla.

festival | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

29. 6. - 20. 10. 2019: Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírek Ordrupgaard – Díla plná světla a barev budou prezentována na výstavě, která představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou především impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley či Camille Pissarro.

výstava | Palác Kinských | přístupné veřejnosti

Červenec

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 7. - 31. 8. 2019: Letní edukační aktivity – Letní edukační aktivity pro nejmenší návštěvníky. Místo konání: Historická výstavní budova.

doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

1. 7. - 31. 8. 2019: Letní edukační aktivity v Národním památníku II. světové války – Letní edukační aktivity pro nejmenší návštěvníky v Národním památníku II. světové války.

doprovodný program | Hrabyně

1. 7. - 31. 8. 2019: Balkónové rostliny – Exteriérová výstava balkonových rostlin v Arboretu Nový Dvůr.

výstava | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

4. 7. 2019: Ida Kelarová – Romano Rat - reunion – Ida Kelarová – Romano Rat - reunion. Doprovdný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

4. - 7. 7. 2019: Rožnovské slavnosti – 40. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve spolupráci s Městem Rožnov p. R.

festival | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

4. 7. 2019: Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě – Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě

výstava | Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál | přístupné veřejnosti

5. - 31. 7. 2019: Rožnovské slavnosti 2017 – Rožnovské slavnosti 2017 očima fotoklubu R9

výstava | Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

6. 7. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

13. 7. 2019: Pekařská sobota – 26. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěž o nejlepší chleba a rohlík, výstava pečiva

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

13. 7. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

13. - 14. 7. 2019: Dny lidové architektury – V rámci Dnů lidové kultury Libereckého kraje vstup zdarma do expozice Sklářská osada Kristiánov. Liščí bouda na Kristiánově jako hlavní objekt Dnů lidové architektury LK.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

14. 7. 2019: Ozvěny Valašského Slavína – věnované manželům Podešvovým

15:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

18. 7. 2019: Lázokovci – reunion – Lázokovci – reunion. Doprodovný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

18. 7. - 10. 10. 2019: Umění tapiserie | Dílo a jeho předobraz – dvě části jednoho celku – Na výstavě budou zejména tapiserie vyrobené podle děl předních českých autorů, doplněné v některých případech jejich výtvarnými předlohami a návrhy. Projekt připomene obě dosud fungující manufaktury ve Valašském Meziříčí (zal. 1898) a v Jindřichově Hradci (zal. 1910).

výstava | Muzeum moderního umění - Trojlodí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

18. 7. - 1. 12. 2019: Alberto Giacometti – Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představí dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

18. 7. 2019: Táborský triptych – Druhý z cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

18:00 - 20:00 | jiná kulturní akce | Kostel Narození Panny Marie, nám. Mikuláše z Husi | přístupné veřejnosti

19. 7. 2019: Noční prohlídky hradu – Ukázky starých řemesel, středověká hudba, kostýmované prohlídky hradu.

19:00 - 23:00 | doprovodný program | Hrad Kotnov | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

20. - 21. 7. 2019: Dny řemesel a setkání kovářů – ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. 29. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela, v neděli s koncertem

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

20. 7. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

26. 7. 2019: Středověkou lodí po Jordáně – Vyjížďky na replice středověkého rybářského člunu z 15. - 16. století, ukázky řemesel, dílna pro veřejnost. Výklad o středověkém rybářství a způsobu stavění lodí.

14:00 - 21:00 | doprovodný program | Sokolská plovárna - Jordán | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

27. 7. 2019: Romská píseň – 25. ročník mezinárodního festivalu. Více informací na www.vmp.cz.

festival | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

27. 7. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

28. 7. 2019: Anenská pouť – Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v Dřevěném městečku. Více informací na www.vmp.cz.

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

30. 7. - 29. 9. 2019: Návraty lidických žen – Výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.

výstava | Hrabyně | přístupné veřejnosti

Srpen

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

1. 8. 2019: Skupina Lavutara – reunion – Skupina Lavutara – reunion. Doprovodný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

2. - 4. 8. 2019: Jánošíkův dukát – 21. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR 19. ročník Mistrovství Valašského království ve stloukání másla

festival | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

3. - 31. 8. 2019: Jánošíkův dukát – Jánošíkův dukát - výstava v rámci Mezinárodního festivalu slovenského folkloru

výstava | Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

3. 8. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

8. - 11. 8. 2019: Křehká krása 2019 – Prezentační a prodejní výstava Svazu výrobců skla a bižuterie. Pro návštěvníky tradiční prezentační akce muzeum připravilo ukázky a tvůrčí dílny. Pro děti bude připraven herní koutek s princeznou. V průběhu KŘEHKÉ KRÁSY budou expozice a výstavy muzea přístupné v rámci společné vstupenky.

jiná kulturní akce | Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

10. 8. 2019: Kouzelná nitka – připomínka tradičních ručních prací

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

10. 8. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

14. 8. 2019: Vernisáž výstavy Milča Eremiášová: Řeč krajky – slavnostní zahájení, vernisáž výstavy

16:00 | slavnostní zahájení | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

14. 8. 2019: Dokud se tančí – Divadelní představení ženského souboru ŽAS z Homole (Rychlé šipky, Marie fact fiction).

19:00 - 21:00 | jiná kulturní akce | Rajský dvůr, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

15. 8. 2019: Gejza Horváth a hosté – Gejza Horváth a hosté – tradice romské písně. Doprovodný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

15. 8. - 29. 9. 2019: Milča Eremiášová: Řeč krajky – Výstava krajek a paličkování

výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

15. 8. - 20. 10. 2019: "Brémy-Terezín - cesta s nejistým koncem" – výtvarná a dokumentární výstava vernisáž: 15.8.2019 ve 14 hod.

14:00 | výstava | výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín (cela č. 41) | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

15. 8. 2019: Táborský triptych – Třetí z koncertů cyklu staré hudby v autentické interpretaci.

18:00 - 20:00 | jiná kulturní akce | Kostel Narození Panny Marie, nám. Mikuláše z Husi | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

17. - 18. 8. 2019: Starodávný jarmark – Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

17. 8. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

17. - 18. 8. 2019: Indiánské léto – Akce s tématikou "divokého západu" - komentované prohlídky, edukační aktivity, koncerty, dobový jarmark v Arboretu Nový Dvůr.

12:00 - 18:00 | doprovodný program | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

20. 8. 2019: Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu – Pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu.

pietní shromáždění | Hodonín u Kunštátu | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

20. 8. 2019 - 31. 1. 2020: Tutanchamon – Multimediální výstava v Historické budově představí egyptského faraona 18. dynastie.

výstava | Historická budova Národního muzea | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

23. 8. 2019: Noční prohlídky hradu – Ukázky středověkých řemesel, středověká hudba, kostýmované prohlídky hradu.

19:00 - 23:00 | doprovodný program | Hrad Kotnov | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

24. 8. 2019: Pohádková noc ve Valašské dědině – noční procházka pro objednané skupiny

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

24. 8. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

25. 8. 2019: Z druhé strany Radhoště – ozvěny frenštátského folklórního festivalu

festival | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

28. 8. 2019: Mezinárodní noc pro netopýry – Bohatý program a edukační aktivity pro všechny milovníky tajemných létajících savců. Místo konaní: Historická výstavní budova a přilehlý park.

18:00 - 22:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

29. 8. 2019: Open stage – Open stage – účinkující vybráni na základě otevřené výzvy. Doprovodný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program | Brno | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

30. 8. 2019 - 5. 1. 2020: Milan Grygar – Malíř Milan Grygar v akustické kresbě objevil spojení mezi optickým a akustickým. Ve Velké dvoraně Veletržního paláce představí významná díla v autorské instalaci.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

30. 8. 2019 - 5. 1. 2020: Cyklus současné malby: Josef Bolf – Nová barevnost je charakteristická pro většinu děl z posledních měsíců, jakkoli rozvíjejí pro Bolfa typická témata do smutku zahalených tváří, opuštěných a poničených nemocničních interiérů, bouraček či nehostinných panelových sídlišť.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

30. 8. 2019: Seminář pro pedagogy – Seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ o aktuální nabídce edukačních programů SZM.

9:00 - 15:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

31. 8. 2019: Hlasy – 3. ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského hlasu. Pořad organizuje Fujaré z.s.

festival | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

31. 8. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

Září

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 9. - 31. 10. 2019: Staré tisky o architektuře – Výstava starých tisků o architektuře ze sbírky Slezského zemského muzea. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

1. - 30. 9. 2019: Bezručova Opava – Městský kulturní festival - výstava, akce, autorská čtení, komentované prohlídky v Památníku Petra Bezruče.

jiná kulturní akce | Opava | přístupné veřejnosti

3. 9. 2019 - 5. 1. 2020: Václav Havel - cesta svobody – Výstava připomínající osobnost Václava Havla konaná k připomínce výročí tzv. sametové revoluce. Místo konání: Památník Petra Bezruče.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

3. 9. - 30. 11. 2019: Místa utrpení, smrti a hrdinství – Výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.

výstava | Hrabyně | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

4. - 6. 9. 2019: Přivítání školního roku – Program určený pro školy s prohlídkou areálu a výkladem učitele

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

5. 9. 2019 - 6. 1. 2020: Po stopách muzejních fotografů – Fotografická výstava vycházející z díla fotografů pracujících ve Slezském zemském muzeu. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

5. 9. 2019: Vernisáž výstavy Aleš Slavík 70 – Vernisáž výstavy Aleš Slavík 70.

17:00 | slavnostní zahájení | Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44 | přístupné veřejnosti

6. 9. - 28. 10. 2019: Výstava Aleš Slavík 70 – Výstava Aleš slavík 70.

9:00 - 16:00 | výstava | Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44 | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

7. 9. 2019: Lidický okruh – 6. ročník spanilé jízdy veteránů pod názvem Lidický okruh. Přehlídka historických vozů a motocyklů se spoustou doprovodných programů nejen pro děti.

10:00 | jiná kulturní akce | Lidice | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

7. 9. 2019: Hrála muzika – setkání valašských dechových kapel

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

7. 9. 2019: Den otevřených dveří památek – Vstup do muzea zdarma, kulturní program na terasách Mydlářovského domu.

doprovodný program | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

7. 9. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny..

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

7. 9. 2019: Sklářská slavnost na Kristiánově – Tradiční sklářská slavnost s ukázkami výroby skla, bižuterie, tvůrčí dílny, stánky se skleněnýcm a řemeslným zbožím, doprovodný program pro děti i dospělé, skvělé občerstvení. Vstup zdarma.

9:00 - 16:00 | oslavy | Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

8. 9. 2019 - 14. 9. 2018: Listopad 1989 - cesta ke svobodě – Panelová výstava připravená k 30. výročí tzv. sametové revoluce se zaměří na rozhodné okamžiky listopadu 1989 na území dnešního Moravskoslezského kraje.

výstava | Košice | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

8. 9. 2019: Muzicírování se Soláněm – Soubor SOLÁŇ z Rožnova p. R. s hostem

15:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

9. - 10. 9. 2019: Přivítání školního roku – program určený pro školy s prohlídkou areálu a výkladem učitele

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

10. 9. 2019 - 7. 1. 2020: Německá a polská menšina ve Slezsku – Výstava zachycující historii německé a polské menšiny ve Slezsku. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

10. 9. - 31. 10. 2019: Středověká Opava – Výstava zaměřená na středověký vývoj Opavy a nové nálezy ze sbírky Slezského zemského muzea. Místo konání: Müllerův dům.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

10. 9. 2019: Program pro seniory k výstavě Cesta do Indie – Komentovaná prohlídka výstavy Cesta do Indie a tvůrčí dílna zaměřená na výrobu tradičních náramků bangle a rudraksha. Vstupné: 30,-/osoba.

10:00 - 17:00 | doprovodný program | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

12. 9. - 31. 12. 2019: Výstava Lidice a rok 1989 – Výstava v roce výročí 30 let pádu komunistckého režimu představí "příběh" interpreatce dějin prostřednictvím tehdejšího lidického Muzea a postojů k němu i samotným lidickým dějinám.

výstava | Výstavní síň In memoriam | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

12. 9. - 3. 11. 2019: František Bányai - Pohlednice synagog – výstava pohlednic vernisáž: 12.9.2019 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

12. 9. 2019: Vernisáž výstavy Nejkrásnější kniha roku 2018 – Vernisáž výstavy Nejkrásnější kniha roku 2018

17:00 | slavnostní zahájení | Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44 | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

13. 9. 2019: Vzpomínka na Petra Bezruče – Každoroční pietní vzpomínka na slezského básníka Petra Bezruče. Místo konání: Městský hřbitov Opava.

15:00 - 16:00 | pietní shromáždění | Opava | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

13. - 29. 9. 2019: Výstava Nejkrásnější kniha roku 2018 – Výstava Nejkrásnější kniha roku 2018

9:00 - 16:00 | výstava | Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44 | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

14. 9. 2019: Podzim na poli a v chalupě – přehlídka tradičních podzimní prácí

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

14. 9. 2019: Dny evropského kulturního dědictví – Speciální program a komentované prohlídky - Historická výstavní budova, Müllerův dům a jeho zahrada, Památník Petra Bezruče.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

17. 9. 2019 - 15. 2. 2020: Fenomén svatba, aneb jak jsme se ještě před nedávnem vdávali a ženili – Výstava vycházející z nového textilního fondu z naší muzejní sbírky zaměřená na fenomén svateb v nedávné minulosti. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

20. 9. 2019: Dudy, nástroj žebráků i králů – Přednáška o starobylém hudebním nástroji a jeho historii spojená s ukázkami hry na několik typů dud vyrobených dle ikonografických předloh.

19:00 - 21:00 | přednáška | Rajský dvůr, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor | přístupné veřejnosti

21. 9. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

21. 9. 2019: Běh rodným krajem Emila Zátopka – 17. ročník memoriálu olympijského vítěze. Volný vstup do Dřevěného městečka.

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

21. 9. 2019: Pochod po linii čs. opevnění – K připomenutí pohnutých historických událostí roku 1938 připravilo Slezské zemské muzeum opět tradiční pochod po linii československého opevnění. Návštěvníci budou mít možnost navštívit první postavený pěchotní srub nebo nejmenší prvek opevnění v ČSR − opevněnou studánku v Černém lese.

9:00 - 15:00 | doprovodný program | Hlučín, Darkovičky | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

22. 9. 2019: Tryzna Kever Avot – Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích. Pořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec.

11:00 | pietní shromáždění | Krematorium u Židovského hřbitova | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

25. 9. 2019: Rok 1939 jako mezník v dějinách střední Evropy – Mezinárodní odborná konference pořádaná Slezským zemským muzeem v Národním památníku II. světové války.

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Hrabyně | přístupné veřejnosti

26. 9. 2019: Stužkonoska modrá a Večer vítězů – Recitační soutěž pro žáky a studenty. Akce probíhá ve spolupráci Památníku Petra Bezruče se Statutárním městem Opavou a Opavskou kulturní organizací v rámci festivalu Bezručova Opava.

9:00 - 19:00 | jiná kulturní akce | Opava | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

27. 9. 2019: Podzimní putování s broučky – Dětský lampiónový průvod s programem připravovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově p. R., volný vstup

19:00 | doprovodný program | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

28. 9. 2019: Den české státnosti – Volný vstup na výstavu Cesta do Indie v rámci oslav Dne české státnosti.

9:00 - 17:00 | výročí | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

29. 9. 2019: Jsme stále mladí – pořad ke Dni seniorů

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

Říjen

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

1. 10. 2019: Veřejné budovy první republiky. – Výstava s tématem architektury období první republiky,

výstava | Malá galerie v expozicici architektury

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 10. 2019: Mezinárodní den seniorů v Památníku Petra Bezruče – Speciální program pro seniory a jejich doprovod v Památníku Petra Bezruče.

10:00 - 16:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

1. 10. 2019: Mezinárodní den seniorů v Historické výstavní budově – Speciální program pro seniory a jejich doprovod v Historické výstavní budově.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

1. 10. 2019: Mezinárodní den seniorů v Národním památníku II. světové války – Speciální program pro seniory a jejich doprovod v Národním památníku II. světové války.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Hrabyně | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

4. 10. 2019 - 2. 2. 2020: DAMU - studentské práce – Výstava studentských prací Katedry loutkového divadla DAMU.

výstava | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

4. - 6. 10. 2019: Božská flétna – mezinárodní hudební festival o Panově flétně a jejích interpretech, mediální partner Český rozhlas Ostrava

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

4. 10. 2019 - 5. 1. 2020: Václav Hollar a umění kresby – Václav Hollar byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik. Tato výstava bude vůbec poprvé zaměřena výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků,

výstava | Palác Kinských | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

5. 10. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka sředověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

5. - 6. 10. 2019: Vyřež/š si svou dýni – Víkendová akce - komentované prohlídky, výroba dýňových dekorací a specialit, koncerty, jarmark.

12:00 - 18:00 | doprovodný program | Stěbořice, Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

10. 10. 2019: Den válečných veteránů – Den válečných veteránů v Národním památníku II. světové války.

9:00 - 17:00 | doprovodný program | Hrabyně | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

11. 10. 2019 - 2. 2. 2020: Uherský Brod 1019–2019 – tisíc let od první legendární zmínky o moravském městě pod Bílými Karpaty výstava sbírek kláštera dominikánů v Uherském Brodě, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

17:00 | výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

12. - 20. 10. 2019: Úroda z polí, zahrad a sadů – aneb Valašský hortikomplex

výstava | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

19. 10. 2019: Sobotníci - Mezinárodní den archeologie – Vycházka po významných táborských archeologických nalezištích s archeology Husitského muzea v Táboře. Doprovodný program pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

19. 10. 2019: Mezinárodní den archeologie – Mezinárodní den archeologie v Opavě - výstava nových nálezů ze sbírky muzea a edukační a doprovodné aktivity na téma "opavský středověk". Areál Historické výstavní budovy, Müllerova domu a přilehlé zahrady.

12:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

22. 10. 2019: Výběr z díla F. Vítka – výstava loutek

výstava | Brno | přístupné veřejnosti

22. 10. 2019: Odívání – výstava Etnografického ústavu věnovaná historii odívání

výstava | Brno | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

23. 10. 2019: Vernisáž výstavy Soběslav 1989 – Slavnostní zahájení výstavy

16:00 | slavnostní zahájení | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

24. 10. - 24. 11. 2019: Soběslav 1989 - 30 let od sametové revoluce – Výstava na téma Soběslav 1989 - 30 let od sametové revoluce.

výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

24. 10. 2019: Stálá expozice uměleckého řemesla od středověku do přelomu 19. a 20. století – Stálá expozice uměleckého řemesla od středověku do přelomu 19. a 20. století s využitím kmenových sbírek muzea.

expozice | Uměleckoprůmyslové museum v Praze | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

24. 10. 2019: Amatérská fotografie – Výstava představí amatérskou fotografii ve všech jejích podobách.

výstava | malý sál

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

24. 10. 2019: Duchůplné muzeum – Tradiční "halloweenská" akce v Muzeu loutkářských kultur.

jiná kulturní akce | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

24. 10. 2019: Sklářské svítání 2019 – 8. ročník diskusního setkání o současnosti a budoucnosti českého sklářství. Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Vstup zdarma.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

28. 10. 2019: Výročí vzniku Republiky československé – Oslava výročí vzniku první Československé republiky v Národním památníku II. světové války.

9:00 - 17:00 | výročí | Hrabyně | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

28. 10. 2019: Den vzniku samostatného československého státu – Mimořádně otevřeno a volný vstup do muzea v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

9:00 - 17:00 | oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

29. 10. - 31. 12. 2019: Retrogaming – Výstava zohledňující retro počítačové hry.

výstava | TMB | přístupné veřejnosti

30. 10. - 31. 12. 2019: V těžkých dobách 1918 - 1919 – Přiblížení doby, kdy si na území ČR dělaly nárok okolní státy.

výstava | TMB | přístupné veřejnosti

Listopad

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 11. 2019 - 31. 1. 2020: "Listopad 89" – Výstava reflektující listopadové události roku 1989 v dnešním Moravskoslezském kraji. Místo konání: Müllerův dům.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

1. 11. 2019: Halloween v muzeu – Strašidelný program pro návštěvníky v Historické výstavní budově.

17:00 - 21:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

2. 11. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

7. 11. 2019: Ležácké veršování – Celostátní soutěž dětských recitátorů.

10:00 | jiná kulturní akce | Památník Ležáky | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

7. 11. 2019 - 26. 1. 2020: Rok 1989 ve fotografiích – Zlomové okamžiky roku 1989 a Sametové revoluce především v Olomouci na fotografiích Ladislava Galgonka, Petra Zatloukala, Mileny Valuškové, Jindřicha Štreita, Zdeňka Sodomy, Luďka Peřiny. Vystaveny budou fotografie

výstava | Muzeum moderního umění | Galerie | přístupné veřejnosti

7. 11. 2019 - 26. 1. 2020: Jan a Jan | Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění – V roce 2019 si připomeneme výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého. V roce 2020 si připomeneme 400 let od zavraždění Jana Sarkandera. Dvě výročí, dva Janové, dvě téměř identické legendy.

výstava | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

12. 11. - 31. 12. 2019: Železná opona – K výročí roku 1989

výstava | TMB | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

15. 11. 2019 - 16. 2. 2020: Dny Sametové revoluce – Praha/Uherskobrodsko – a fotografie Přemysla Hněvkovského z Prahy archivní fotografie z Uherského Brodu

17:00 | výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

16. 11. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

16. 11. 2019: Sametová třicítka – Celodenní program pro veřejnost k připomenutí výročí Sametové revoluce: komentované prohlídky v expozicích muzea, odborná přednáška pro veřejnost k událostem roku 89 a tvůrčí dílna zaměřená na trikolóru a symbol klíče. Tematické pracovní listy do expozic muzea.

výročí | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

17. 11. 2019: Den boje za svobodu a demokracii – Volný vstup do muzea v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Pro veřejnost k výročí Sametové revoluce – pracovní list do expozic.

9:00 - 17:00 | výročí | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

22. 11. 2019 - 19. 4. 2020: Krásné madony – Kolem roku 1400 se v celé Evropě těšila mimořádné oblibě zobrazení elegantního držení těla mladé korunované Matky Boží ve splývajícím rouchu s nahým Ježíškem na ruce – krásné madony. Výstava bude obsahovat kolem třiceti stěžejních děl krásného slohu solnohradského typu.

výstava | Klášter sv. Anežky České | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

22. 11. 2019 - 16. 2. 2020: SOUČASNÉ SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY – Vernisáž 21. listopadu 2019 v 17 hodin. Prezentace aktuálních kolekcí vybraných českých výrobců vánočních ozdob.

9:00 - 17:00 | výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

23. - 24. 11. 2019: Ukončení sezóny v Národním památníku II. světové války – Ukončení sezóny v Národním památníku II. světové války - komentované prohlídky, edukační aktivity pro návštěvníky.

10:00 - 17:00 | doprovodný program | Hrabyně | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

26. 11. 2019: Václav Kasík – Výstava je věnována tvorbě Václava Kasíka, který byl designérem vozů Tatra a Škoda.

výstava | Dopravní hala NTM

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

29. 11. 2019: Vernisáž vánoční výstavy Kapr v lidovém umění a vánoční tradici – Vernisáž, zahájení vánoční výstavy

16:00 | slavnostní zahájení | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

30. 11. 2019 - 5. 1. 2020: Kapr v lidovém umění a vánoční tradici – Vánoční výstava

výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

Prosinec

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. - 22. 12. 2019: Malování baněk – Tradiční předvánoční malování baněk v Historické výstavní budově.

doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

1. - 22. 12. 2019: Adventní koncerty – Soubor adventních a předvánočních koncertů pro širokou veřejnost v Historické výstavní budově.

doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

1. 12. 2019: Večer při svíčkách – slavnostní předvánoční koncert s Jožkou Šmukařem a jeho cimbálovou muzikou

17:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

5. 12. 2019: Mikulášská nadílka a vánoční dílničky – Mikulášská nadílka pro všechny hodné děti - akce pro rodiče s dětmi, výroba vánočních dárků.

13:00 - 17:00 | doprovodný program | Opava | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

5. 12. 2019: Mikulášský podvečer – prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou. Volný vstup pro děti do 15 let.

14:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

6. 12. 2019: Vánoce na dědině – tradiční program pouze pro objednané školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace objednávek od 23. 9. 2019.

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

7. 12. 2019: Kostýmovaná prohlídka – Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

13:00 - 14:00 | doprovodný program | Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

9. - 13. 12. 2019: Vánoce na dědině – tradiční program pouze pro objednané školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace objednávek od 23. 9. 2019.

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

12. 12. 2019: Hravá věda – Interaktivní výstava vznikne ve spolupráci s AV ČR.

výstava | sál Technika hrou

PAMÁTNÍK LIDICE

12. 12. 2019 - 30. 4. 2020: Cypřiše i sakury – Zahradní úpravy u významných poválečných památníků a jejich současná obnova

výstava | Lidická galerie | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

14. - 15. 12. 2019: Vánoční jarmark – nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů. Oživené expozice ve Valašské dědině.

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko, Valašská dědina | přístupné veřejnosti

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

17. 12. 2019: Ondřej Sekora – dílo O. Sekory

výstava | Brno | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

21. 12. 2019: Sobotníci – Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

21. - 22. 12. 2019: Živý betlém – lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

17:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

26. 12. 2019: Štěpánská koleda – vánoční koncert v kostele sv. Anny

13:00 - 15:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

27. 12. 2019: VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – Netradiční výroba vánočních ozdob z knoflíků a korálků propojená s programem výstavy současných vánočních ozdob. Ve vestibulu muzea malování a předvádění foukaných skleněných ozdob firmou Goja, v ateliéru muzea výroba knoflíkových ozdob pro všechny generace.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti