Výroční kalendárium pro rok 2021

Muzea a galerie – příspěvkové organizace MK ČR

kalendárium pdf  vytvoř PDF

Události pokračující z roku 2020

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

4. 4. 2019 - 31. 12. 2021: Plejády skla 1947-2019 – Expozice představuje část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století, tzv. autorské sklo.

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

8. 5. 2019 - 14. 2. 2021: Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní – Představí hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejích aktérů.

výstava | Brno | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

24. 5. 2019 - 25. 4. 2021: Eva Eisler – Peter Demek. House Sitters – Výstavní "život" v Jurkovičově vile v letošním roce ovlivnila, jako ostatně všechno kolem nás, pandemie. Nový projekt nebylo možné v daných podmínkách dokončit, a proto Moravská galerie požádala Evu Eisler a Petera Demka, zda by si svůj loňský umělecký pobyt "Ve vile" neprodloužili o další rok.

výstava | Jurkovičova vila | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

1. 7. 2019 - 31. 3. 2021: Josef Hoffmann – Otto Prutscher – Rakouský designér a architekt, ale také důležitá osobnost secesního vídeňského hnutí Wiener Secession v čele s Gustavem Klimtem a jeden z kmenových designérů Wiener Werkstätte – to byl Otto Prutscher.

výstava | Muzeum Josefa Hoffmanna | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

24. 7. 2019 - 10. 1. 2021: Na březích Nilu – Výstava Na březích Nilu prostřednictvím více než 500 sbírkových předmětů z českých i zahraničních sbírek představuje obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací.

výstava | Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

22. 10. 2019 - 7. 2. 2021: aARTh | Vědní obory ve výtvarném umění od středověku do dnešní doby – Výstava konaná v rámci Trienále středoevropského umění v MUO.

výstava | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

26. 11. 2019 - 31. 7. 2021: Fenomén JAWA aneb JAWA, jak ji neznáte – Cílem výstavy je si důstojně připomenout 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku.

výstava | velký sál

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

30. 1. 2020 - 16. 5. 2021: Ultrafialové retro: Luminiscenční divadlo Františka Tvrdka – Výstava luminiscenčních loutek v ultrafialovém světle byla připravena k příležitosti 100 let od narození objevitele této metody Františka Tvrdka. Součástí výstavy bude i luminiscenční herna.

výstava | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

28. 2. 2020 - 31. 1. 2021: Za volební právo žen! – Výstava se soustředí na profesní a sociální skupiny žen (učitelky, sociální demokratky, první vysokoškolačky), které kolektivně i individuálně usilovaly o přístup k volebním urnám.

výstava | Národní památník na Vítkově | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

6. 3. 2020 - 10. 1. 2021: Kurt Gebauer – Výstava je zatím nejuceleněji představeným souborem prací sochaře-malíře, který celý život soustředěně rozvíjí, střídá a vrací se k několika překrývajícím se technikám a tématům.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

6. 3. 2020 - 10. 1. 2021: Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal – Výstava Bývalé nejisté tušené, která je znovu nainstalovaná v interiéru opisujícím velikost benátského pavilonu, byla původně koncipovaná v reakci na architekturu budovy včetně nového díla inspirovaného jeho fasádou. Jedná se o přehodnocení ozvěn z enigmatického italského města v české metropoli.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

6. 3. 2020 - 10. 1. 2021: Otevřený depozitář Umění Asie – Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesunula do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představuje v takzvaném otevřeném depozitáři.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

30. 3. 2020 - 31. 10. 2021: Fenomén Favorit – Úspěšná výstava z NTM Praha

výstava | CSD Plasy

31. 3. 2020 - 31. 10. 2021: Díl(n)a stavebního truhlářství – Výstava o truhlářství a parketářství

výstava | CSD Plasy

NÁRODNÍ MUZEUM

25. 5. 2020 - 31. 1. 2021: Držíme spolu – Výstava představuje výběr roušek, které se nově staly součástí sbírek Národního muzea. Roušky jsou symbolem šikovnosti českého národa, ale hlavně sounáležitosti, empatie i nezištné pomoci bližnímu.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

29. 5. 2020 - 31. 1. 2021: 48. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – Výstava oceněných prací na téma KRAJINA v Lidické galerii a v Národním technickém muzeu

výstava | Památník Lidice; Národní technické muzeum | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

4. 6. 2020 - 3. 1. 2021: 80. výročí vzniku věznice v Malé pevnosti – původní dokumentárně-historická výstava Památníku Terezín

14:00 | výstava | předsálí kina v Malé pevnosti Terezín | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

20. 6. 2020 - 4. 4. 2021: MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2020 – Největší přehlídka skla a bižuterie v Evropě. Na 4 výstavách se představí více než 100 českých i zahraničních firem, studií a výtvarníků. Novinky, inovace, bestsellery! Sklo ve všech podobách!

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

23. 6. 2020 - 27. 6. 2021: Poklady numismatických sbírek – Dlouhodobá výstava Poklady numismatických sbírek představuje návštěvníkům numismatiku jako vědu i sběratelský obor, a to především na základě sbírkových fondů Národního muzea doplněných o zápůjčky spolupracujících institucí.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

14. 7. 2020 - 3. 1. 2021: František Muzika v kresbě a grafice – Kabinet v expozici moderního a současného umění NGP představuje Františka Muziku (1900–1974) a jeho imaginativně cítěné kresby a grafické listy, které jsou jevištěm poetických metamorfóz plných enigmatických odkazů. Výstava se koná u příležitosti 120. výročí narození malíře.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

31. 8. 2020 - 7. 2. 2021: Sluneční králové – Výstava představí bohaté zápůjčky ze světových muzeí – z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 9. 2020 - 31. 3. 2021: Toulky českou krajinou objektivem Miloše Anděry – Výstava poutavých fotografií, které ukazují rozmanitost české krajiny a přírody. Jejím autorem je Miloš Anděra, dlouholetý zoolog Národního muzea v Praze, který při potulkách přírodou nikdy nezapomene fotografovat to, co vidí i cítí.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

7. 9. 2020 - 28. 2. 2021: Opavský kongres 1820 – Exteriérová výstava věnovaná opavskému kongresu, který se uskutečnil v roce 1820.

výstava | Opava | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

10. 9. 2020 - 3. 1. 2021: Uloupené umění – dokumentární výstava Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta, Terezín | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

10. 9. 2020 - 31. 1. 2021: Štěpán Rak – Výstava připravená k životnímu jubileu prof. Š. Raka.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

11. 9. 2020 - 10. 1. 2021: Mikuláš Medek: Nahý v trní – Rozsáhlá retrospektivní výstava Mikuláše Medka představí autonomní část malířových děl ve Valdštejnské jízdárně, díla se sakrální tematikou v Klášteře sv. Anežky České a ve Veletržním paláci rozměrnou realizaci pro Československé aerolinie.

výstava | Valdštejnská jízdárna, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

11. 9. 2020 - 31. 10. 2021: Tábor 600 let – Výstava věnovaná významnému jubileu Tábora v nově rekonstruovaných prostorách Staré táborské radnice.

9:00 - 17:00 | výstava | Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

22. 9. 2020 - 17. 1. 2021: 100 LET SKLÁŘSKÉ ŠKOLY V ŽELEZNÉM BRODĚ 1920-2020 – Komorní prezentace ve stálé expozici skla.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

25. 9. 2020 - 31. 1. 2021: Rembrandt: Portrét člověka – Ústředním dílem výstavy je portrét Učence ve studovně ze sbírek NGP. Výstava se pak s pomocí dalších Rembrandtových děl, i s pomocí prací jeho současníků i následovníků, pokusí přiblížit vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám.

výstava | Palác Kinských | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

25. 9. 2020 - 17. 1. 2021: KUTILSTVÍ: Od „udělej si sám“ k DIY – Výstava, kterou Národní muzeum připravilo ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, je věnována fenoménu kutilství od minulého století do současnosti. Představí jeho proměny od předmětů vyráběných v domácích dílnách za časů normalizace až po současnou tvorbu.

výstava | Národopisné muzeum Národního muzea | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

25. 9. 2020 - 14. 11. 2021: Rafani – Podzimní sezónu roku 2020 zahájí v Atriu Pražákova paláce umělecká skupina Rafani (Luděk Rathouský, Marek Meduna, Jiří Franta a Petr Motejzík), která na české umělecké scéně zaujímá výjimečnou pozici svým politicky a společensky angažovaným přístupem k umění.

výstava | Pražákův palác | přístupné veřejnosti

25. 9. 2020 - 28. 2. 2021: Rajlich 100 – Pod společným názvem Rajlich 100 připomíná Moravská galerie hned třemi výstavami 100. výročí narození brněnského malíře a grafika Jana Rajlicha st., ve světě proslulého zakladatele Bienále Brno.

výstava | Místodržitelský palác | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

1. 10. 2020 - 3. 1. 2021: Babyluna – Představení akvizice MUO - autorské knihy Babyluna od Jiřího Koláře.

výstava | Muzeum moderního umění | Galerie | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

1. 10. 2020 - 17. 1. 2021: 100 let grafické školy v Praze – Výstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost.

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

14. 10. 2020 - 31. 1. 2021: Lidé z daleka – Výstava předního českého fotografa prof. J. Štreita.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

21. 10. 2020 - 28. 2. 2021: Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách umění a reklamy – Výstava představí chromolitografické tisky jako raritní doklady vývoje tiskařského řemesla, grafického umění a vizuální kultury 19. století.

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

22. 10. 2020 - 7. 3. 2021: O městě, krajině, umění | Olomouc 1919-1989 – Výstava představuje urbanistické, architektonické a výtvarné dění v Olomouci v letech 1919 až 1989. Materiálově pestrá expozice zahrnuje výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie), architektonické a urbanistické plány i modely.

výstava | Muzeum moderního umění | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

27. 10. 2020 - 27. 6. 2021: Vlněná elegance první republiky – Výstava mapuje produkci brněnských textilek mezi lety 1918 až 1939

výstava | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

3. 11. 2020 - 30. 6. 2021: Slavní čeští skladatelé – Výstava představí osud a tvorbu čtyř fenomenálních skladatelů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

6. 11. 2020 - 30. 6. 2021: 1620. Cesta na Horu – Výstava 1620. Cesta na Horu ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě. Velká pozornost je věnována samotné bitvě.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

12. 11. 2020 - 21. 3. 2021: Matej Krén – Matej Krén (*1958) je slovenský výtvarník s mimořádným uměleckým rozpětím. Upoutal na sebe pozornost vyhraněným přístupem k soše, objektu, instalaci, kresbě, grafice, malbě, akčnímu umění, k filmu, zvuku a slovu na mnoha přehlídkách umění.

výstava | Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

15. 11. 2020 - 29. 8. 2021: Petr Tučný a (nejen) československý průmyslový design – Výstava o designérovi Petru Tučném a jeho díle.

výstava | velký sál | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

19. 11. 2020 - 28. 2. 2021: Narodil se Kristus pán... – Vánoční výstava.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

20. 11. 2020 - 5. 9. 2021: REFLEXE – Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice. Výstava se koná v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách!

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

20. 11. 2020 - 5. 9. 2021: DESIGNOVÁ 10⁰ / DECADE OF DESIGN – SKLO, BIŽUTERIE, ŠPERK 2010-2020 – Designové novinky z muzejních sbírek z let 2010-2020. Výstava se koná v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách!

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

24. 11. 2020 - 31. 5. 2021: ROBOT 2020 – Výstava představí historický vývoj robotiky až po současnost s mírným přesahem do budoucnosti Zastoupena bude průmyslová robotika, vybrané ikonické robotické vynálezy, prototypy i pojem robot (Čapek) jako součást literatury, filmu, výtvarného umění, včetně komiksu a sci-fi.

výstava | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

25. 11. 2020 - 9. 5. 2021: Česká stopa v historii výpočetní techniky – Výstava současného technického odvětví s interaktivními prvky.

výstava | sál Technika hrou | přístupné veřejnosti

30. 11. 2020 - 14. 6. 2021: Jaderný reaktor – Výstava k výročí školního štěpného reaktoru na ČVUT.

výstava | foyer NTM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

1. 12. 2020 - 1. 8. 2021: Adolf Loos světoobčan – Výstava o osobnosti dějin architektury.

výstava | malý sál | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

3. 12. 2020 - 18. 4. 2021: 1673 | Kabinet pro biskupa – Tizian, van Dyck, Veronese, von Aachen a další slavná jména z proslulé kroměřížské obrazárny budou k vidění v olomouckém Arcidiecézním muzeu. Návštěvníkům představí nejen obrazové skvosty, ale také jim přiblíží sběratelství 17. století se všemi svými specifiky.

výstava | Arcidiecézní muzeum Olomouc | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

4. 12. 2020 - 5. 9. 2021: KALEIDOSKOP VKUSU - Československá bižuterie na výstavách 1948-1989 – Výběr nejvýznamnějších exponátů československé bižuterie prezentovaných na výstavách v letech 1948 – 1989.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

16. 12. 2020 - 10. 1. 2021: Betlém vánoční – vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti, vystaveny budou i lidové betlémy

jiná kulturní akce | Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

ROK 2021

Leden

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. 1. - 31. 12. 2021: Živá historie – Dle platné otevírací doby muzea. Speciální programy pro školy a veřejnost. Více na www.nmvp.cz.

doprovodný program | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

1. 1. - 31. 12. 2021: Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka – Místo konání: dům č.p. 362. Otevřeno celoročně. Expozice věnovaná tradičním masopustním obchůzkám z Hlinecka, které jsou kulturním dědictvím lidstva. Ukázky tradičních masek a obchůzek. Více na www.nmvp.cz.

expozice | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

4. 1. - 31. 3. 2021: Opavský hřbitov – Fotografická výstava zachycující proměny opavského hřbitova.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

15. 1. 2021 - 9. 5. 2022: Spejblova ceSTOvka – Hravá výstava připravená k výročí 100. narozenin pana Spejbla.

výstava | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

28. 1. 2021: Terezínské stíny – Terezínská premiéra filmu Miloše Zvěřiny Terezínské stíny Doprovodný program - diskuze o filmu

14:00 | jiná kulturní akce | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

30. 1. 2021: Masopust na Veselém Kopci - ZRUŠENO – Tradiční masopustní obchůzka, která je součástí světového dědictví UNESCO, v podání vesnické skupiny z Vortové u Hlinska. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

Únor

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

2. 2. - 31. 3. 2021: Můj svět – Výstava fotografií uspořádaná ve spolupráci s Charitou Opava.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

2. - 11. 2. 2021: Masopust - edukační program - ZRUŠENO – Zážitkový program pro předškolní a školní děti. Vždy od úterý do čtvrtku. Výroba masek, doplňků, příprava masopustních pochutin, průvod v maskách a výstava. Skupina max. 30 děti. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | doprovodný program | Zubrnice - dům z Loubí, náves historické vesnice | přístupné veřejnosti

6. 2. 2021: Masopust - ZRUŠENO – Masopustní průvod masek obcí Zubrnice s folklórním souborem DYKYTA z Krasné Lípy, výstava k historii masopustu, prodej tradičních masek, pečení masopustního pečiva, vítány jsou masky tradičních řemesel. Více na www.nmvp.cz

9:30 - 16:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - dům z Loubí, ulice obce | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

8. 2. 2021: Pocta Bedrníkovi aneb modrá krev v protinacistickém odboji – Komponovaný program ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry a komorního tria Plzeňské filharmonie.

13:30 | jiná kulturní akce | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

13. 2. 2021: Masopust - ZRUŠENO – Masopustní zvyky, nabídka zabíjačkových výrobků, klání o nejlepší tlačenku a jitrnici, jakou svět neviděl. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

16. 2. 2021: Rozloučení s masopustem - ZRUŠENO – Tradiční masopustní obchůzka v prostředí památkové rezervace, kterou předvedou obyvatelé z Hlinska Blatna. Masopustní období zakončí obyčej porážení kobyly. Připraveno ve spolupráci s Městem Hlinskem a TIC Hlinsko. Více na www.nmvp.cz.

14:00 - 16:30 | jiná kulturní akce | Hlinsko a Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

Březen

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

2. 3. - 29. 8. 2021: Dobrodružný svět Zdeňka Buriana – Výstava připomínající dílo malíře Zdeňka Buriana.

výstava | Památník Petra Bezruče | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

4. 3. - 31. 5. 2021: Vladimír Nosek – Výtvarná výstava. www.nosek-obrazy.cz. Video prezentace k výstavě zde: https://www.youtube.com/watch?v=vHj7ttPDUJE&list=PLlIyjBLMaN3wsxJIhwvpznqxSQVsCaVJc&index=5.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

9. - 31. 3. 2021: Velikonoce - edukační program pro předškolní a školní děti - ZRUŠENO – Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Vždy od úterý do čtvrtka. Zaměřený na tradice, zvykoslovné předměty s dílničkou, pečením jidášku, zdobením kraslic, pletením pomlázek a vědomostním kvízem s liškou. Skupina max. 30 děti. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - dům z Loubí | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

17. 3. - 20. 6. 2021: Josef Sudek/Otto Rothmayer – Ke 125. výročí narození fotografa Josefa Sudka a 55. výročí úmrtí architekta Otto Rothmayera

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

18. 3. - 31. 8. 2021: Mark Podwal - Kadiš pro Dabrowu Białostockou – Výtvarná výstava. www.markpodwal.com. Video prezentace k výstavě na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=ZsqF_Wswldo&t=9s.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

19. 3. - 19. 9. 2021: Viktor Pivovarov – Národní galerie představí velkou retrospektivní výstavu díla malíře a ilustrátora Viktora Pivovarova. Výstava ukáže jeho bohatou životní dráhu v plné šíři – od raných surrealistických obrazů, přes konceptuálnější plátna a alba kreseb, až po jeho podmanivá nová díla, která budou vystavena poprvé.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

19. 3. - 20. 6. 2021: Barevný dřevořez – Výstava Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie Praha.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

21. 3. 2021: Světový den loutkového divadla – Tradiční oslava svátku všech loutkářů.

8:30 - 17:00 | oslavy | chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

23. - 31. 3. 2021: Velikonoční zvyky - tématické prohlídky - ZRUŠENO – Vždy od úterý do čtvrtku. Prohlídka s povídáním o jarních a velikonočních zvycích pro školní děti. Nutno předem objednat. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál historické vesnice | přístupné veřejnosti

27. - 28. 3. 2021: Velikonoce v Zubrnicích - ZRUŠENO, NAHRAZENO ON-LINE – Oslavy jarního slunovratu propojené s velikonočními zvyky, vynášení Morany s folklórními soubory, zdobení kraslic, pletení pomlázek, ale také vrbové proutí jako užitný materiál našich předků. Více na www.nmvp.cz

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - náves, areál Muzea v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

30. 3. - 30. 4. 2021: Velikonoce na Betlémě - ZRUŠENO - NAHRAZENO ON-LINE – Tradiční velikonoční obyčeje, doplněno o expozici přibližující zvyk vodění jidáše, který je součástí národního kulturního dědictví. Doprovodný program - ukázky výroby velikonočních předmětů. Více na www.nmvp.cz.

8:30 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

31. 3. - 31. 10. 2021: Stavební zámečníci – Výstava o stavebním záměčnictví

výstava | CSD Plasy

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

31. 3. 2021: Velikonoce v muzeu – Hravá oslava Velikonoc se živými zvířátky na terasách Mydlářovského domu.

8:30 - 17:00 | jiná kulturní akce | chrudim | přístupné veřejnosti

Duben

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. 4. - 30. 6. 2021: Proutí v řemesle, designu a umění - výstava – Výstava prezentující fenomén proutí jako užitné suroviny našich předků. Expozici doplní předměty ze sbírek muzea a zohlednění proutí i v umění a designu. Více na www.nmvp.cz. Výstava přístupna dle otevření muzea.

výstava | Zubrnice - dům z Loubí | přístupné veřejnosti

1. 4. - 15. 7. 2021: Jiří Kubový - ztracené obrazy – Instalace malíře a tvůrce objektů žijícího v Ústí nad Labem, který se ve své práci věnuje výlučně krajině a fenoménů s ní spjatými. Více na www.nmvp.cz. Výstava přístupna dle aktuální epidemiologické situace.

výstava | Zubrnice - kostel sv. Maří Magdaleny | přístupné veřejnosti

3. 4. 2021: Velikonoce v muzeu v přírodě - ZRUŠENO, NAHRAZENO ON-LINE – Tradiční velikonoční a jarní zvyky, zdobení vajíček, pletení tatarů, pečení jidášů a pěvecké vystoupení dětského souboru. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 10:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

8. 4. 2021: Jom Hašoa – Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu (19.4. – 16.5.1943).

14:00 | pietní shromáždění | bývalá modlitebna z doby ghetta - Dlouhá 17, Terezín | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

9. 4. - 15. 8. 2021: Toyen – Výstavní projekt s názvem Snící rebelka: Toyen (1902-1980) je mezinárodním projektem, který Národní galerie Praha připravuje ve spolupráci s Kunsthalle Hamburk a Musée d´art moderne de la ville de Paris.

výstava | Valdštejnská jízdárna | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

15. 4. - 31. 10. 2021: Jiří Sozanský a kol. - Pevnost 1980 – Výtvarná výstava autorů Jiří Sozanský, Ivan Bukovský, Petr Kovář, Zdeněk Beran, Lubomír Janečka, Oldřich Kulhánek a Ivan Dolejšek.

14:00 | výstava | výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – bývalé cely 41 a 42 | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

20. - 22. 4. 2021: Perníkář - "O perníkové chaloupce trochu jinak" - ZRUŠENO – Zážitkový program pro předškolní děti. "O perníkové chaloupce trochu jinak", oprava chaloupky, tvarování, tlačení do forem, pečení a zdobení perníčků. Skupina max. 30 děti. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - dům z Loubí | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

22. 4. - 26. 9. 2021: Trienále středoevropského umění – Přehlídka středoevropského umění za účasti umělců. Trienále středoevropské kultury a umění je nový výstavní formát, kterým Muzeum umění Olomouc doplňuje svůj dlouhodobý zájem o středoevropský kulturní region, soustředící se pod značkou SEFO především na období totality, tj. let 1945 až 1989.

výstava | Muzeum moderního umění | přístupné veřejnosti

22. 4. - 5. 9. 2021: Jan Pamula – Výstava polského malíře Jana Pamuly v rámci Trienále.

výstava | Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

24. - 25. 4. 2021: Přehlídka automobilové techniky – Otevření depozitáře motorových vozidel TMB pro veřejnost.

jiná kulturní akce | Technické muzeum v Brně - Řečkovice | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

24. 4. - 31. 10. 2021: Víte, že ... – Místo konání: statek z Mokré Lhoty, chlév. Výstava přibližující jedinečné jevy, které jsou zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Více na www.nmvp.cz. Výstava otevřena dle aktuální epidemiologické situace.

výstava | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

24. 4. - 31. 10. 2021: Masopustní obchůzky z Hlinecka aneb Deset + 1 let světovým kulturním dědictvím – Místo konání: statek z Mokré Lhoty, půda. Výstava věnovaná významnému fenoménu Hlinecka, který byl před jedenácti lety zapsán na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO. Více na www.nmvp.cz. Výstava otevřená dle aktuální epidemiologické situace.

výstava | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

24. - 25. 4. 2021: Zahájení sezony aneb Víte, že... ZRUŠENO – Zahájení návštěvnické sezony. Ukázky obyčejů zapsaných v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje, například vodění jidáše, stavění Velikonočního stromu, stínání kohouta. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 15:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

26. 4. 2021 - 12. 6. 2022: Jan Tatoušek - architekt v českém designu – Výstava o osobnosti českého designu.

výstava | NTM | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

27. 4. - 6. 5. 2021: Letnice a jarní zvyky - zážitkový a vzdělávací program pro školní děti - ZRUŠENO – 27. - 29. 4. a 4. - 6. 4. 2021. Vždy od úterý do čtvrtka. Jarní putování historickou vesnicí seznamující se svátky a zvyky v období od Velikonoc do Letnic. Skupina max. 30 dětí. Více na www.nmvp.cz. Zážitkový a vzdělávací program pro školní děti.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál historické vesnice a dům z Loubí | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

28. 4. - 31. 10. 2021: Život na Blatech a Kozácku – Národopisná expozice - největší v jižních Čechách, 2. místo v celostátní soutěži Gloria musaealis za rok 2017.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

28. 4. - 31. 10. 2021: Krajina Táborska ve výtvarném umění – Galerijní expozice představující Táborsko prostřednictvím krajinomaleb známých regionálních umělců.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

28. 4. - 31. 10. 2021: Otakar Ostrčil a Soběslav – Nová stálá expozice - pamětní síň připomíná osobnost hudebního skladatele a dirigenta Otakara Ostričila a jeho letní pobyty v Soběslavi.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

30. 4. - 24. 10. 2021: Vodění jidáše – Místo konání: Pickův dům č.p. 178. Výstava přibližující obyčej, který je součástí národního kulturního dědictví. Více na www.nmvp.cz. Otevřeno dle epidemiologické situace.

výstava | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

Květen

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 5. - 30. 9. 2021: Památník Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky – http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

expozice | Památník Dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí I | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. 5. - 30. 9. 2021: Hanácký grunt a špaletové stodoly – Prohlídka obytné a hospodářské části Kameníčkova gruntu z roku 1875 a špaletových stodol. Stavení je vybaveno venkovským mobiliářem z let 1799 - 1950. Ve špaletových stodolách z 1. poloviny 19. století jsou k vidění zemědělské stroje a technika. Více www.nmvp.cz.

expozice | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

1. 5. - 30. 9. 2021: Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům – Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy. Více průběžně na www.nmvp.cz.

jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

1. 5. - 31. 10. 2021: Komentované prohlídky na Veselém Kopci – V určených hodinách nebo celý den. Od května do října zájemcům nabízíme komentované prohlídky věnované různým oblastem života, řemesel či zpracování zemědělských plodin apod. Nabídka zahrnuje také workshopy věnované různým tradičním činnostem. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | doprovodný program | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 5. - 3. 10. 2021: Příroda Táborska – Největší přírodovědná expozice v jižních Čechách seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu, s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska.

expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

1. 5. - 3. 10. 2021: Soběslav - město pětilisté růže – Umělecko - historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší "druhý život".

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152 | přístupné veřejnosti

1. 5. - 30. 9. 2021: Tábor, pevnost spravedlivých i královské město – Nová stálá expozice v Bechyňské bráně, vyhlídková věž Kotnov.

9:00 - 17:00 | expozice | Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána | přístupné veřejnosti

6. 5. - 26. 7. 2021: Teodor Buzu - DOTEKY ČASU – Výstava známého táborského výtvarníka s moldavskými kořeny k jeho životnímu jubileu.

10:00 - 17:00 | výstava | Galerie Ambit | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

8. 5. 2021: Myslivecký den - ZRUŠENO – Myslivost se, jako součást nehmotného kulturního dědictví, představí tradičně jako pečovatelka o přírodu - vystoupení trubačů, svod psů, výstavy, sokolnictví, myslivecké zkoušky, naučné stezky a dílny pro děti. Spolupráce s ČMMJ - Ústí nad Labem a dalšími mysliveckými spolky. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál Muzea v přírodě, náves | přístupné veřejnosti

11. 5. - 20. 6. 2021: Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko – Místo konání: Pickův dům č.p. 178. Výstava prací žáků ZUŠ Hlinsko. Připraveno ve spolupráci se ZUŠ Hlinsko. Více na www.nmvp.cz.

výstava | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

12. 5. - 31. 10. 2021: exponát roku: 150 let vědy na stránkách časopisů – Připomínka 150. výročí založení významných odborných časopisů Vesmír a Osvěta, které jsou od svých prvních čísel uchovávány v muzejní knihovně.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

15. 5. 2021: Hrnčířská sobota - ZRUŠENO – Ukázky práce hrnčířů a keramiků, prodej jejich výrobků a doprovodný kulturní program. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

18. 5. - 15. 9. 2021: Czech inovation – menší výstava

výstava | foyer NTM

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

21. 5. 2021: Muzejní noc – Večerní prohlídka muzea s programem.

jiná kulturní akce | chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

25. 5. - 3. 6. 2021: Povinnosti a hrátky o století zpátky - výchovný, vzdělávací a hravý program pro školní děti - ZRUŠENO – Vždy od úterý do čtvrtka. Výchovný, vzdělávací a hravý program pro školní děti. Vyučování v historické škole, povinnosti v hospodářství, hry ve dvoře i na pastvě. Skupina max. 50 dětí. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál historické vesnice a dům z Loubí | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

28. 5. - 25. 7. 2021: Helena Drdová (1945) – Výstava figurálních plastik táborské sochařky u příležitosti jejího životního jubilea.

9:00 - 17:00 | výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

28. 5. 2021: Betlémská muzejní noc - ZRUŠENO – Příležitost zažít Betlém jinak. Speciální program, podrobnosti na www.nmvp.cz. Zapojení do celostátního projektu.

20:00 - 23:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

29. 5. 2021: Sobotníci – Historicko - vlastivědné exkurze pro zájemce o historii Tábora a okolí.

14:00 | přednáška | Tábor a okolí | přístupné veřejnosti

Červen

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

1. 6. 2021: Dárek muzea k svátku dětí – U příležitosti Mezinárodního dne dětí budou mít děti do 15 let vstup zdarma do celého muzea.

oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

4. 6. 2021: Pohádkový den mezi loutkami – Oslavy Mezinárodního dne dětí v MLK.

8:30 - 17:00 | jiná kulturní akce | chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

5. 6. 2021: Devatero řemesel aneb Od vlákna ke košili – Ukázky tradičních textilních technik, prodej výrobků, doprovodný program. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

5. 6. - 3. 10. 2021: Savci Táborska – Přírodovědná výstava představující všechny druhy savců aktuálně i historicky se vyskytujících na území regionu. K výstavě vzniká stejnojmená publikace (atlas savců Táborska) s rozšiřujícími texty. Skupinové prohlídky pro žáky a studenty též mimosezóně, trvá též v roce 2022.

9:00 - 17:00 | výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

8. - 25. 6. 2021: Řemesla a zvyky - edukační programy – Vždy od úterý do pátku. Vzdělávací programy pro školní i předškolní děti zaměřené na řemesla a zvyky. Děti si mohou například vyzkoušet kování na kovadlině, tkaní na stavu, paličkování nebo výrobu domácího perníku. Více na www.nmvp.cz.

jiná kulturní akce | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

10. 6. - 31. 8. 2021: Pasy pro život – dokumentární výstava polského Institutu Pileckého ve Varšavě

výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

17. 6. - 31. 8. 2021: Miroslav Vavřín: Mezi životem a smrtí – Mezi světlem a tmou – Výstava fotografií.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

17. 6. 2021: Táborský triptych 2021 – První z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

18:00 | jiná kulturní akce | Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

18. 6. 2021 - 31. 1. 2022: Jů a Hele (pracovní název) – Výstava oblíbených loutkových postaviček ze Studia Kamarád.

výstava | chrudim | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

19. 6. 2021: Sobotníci – Historicko - vlastivědné exkurze pro zájemce o historii Tábora a okolí.

14:00 | přednáška | Tábor a okolí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

24. 6. - 30. 9. 2021: Jízda králů na Hané/Lidový obyčej v proměnách času – Putovní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci seznamující širokou veřejnost s historií, funkcí a strukturou letničního obyčej, ale i současnou podobou jednotlivých jízd králů v obcích a městech, kde se dodnes konají. Více na www.nmvp.cz.

výstava | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

25. 6. 2021: Pietní akt u příležitosti 70. výročí popravy Milady Horákové – JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950).

10:00 | pietní shromáždění | pietní síň v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

25. 6. 2021: 9. noc v Blatském muzeu - "železniční" – Otevření Weisova domu po rekonstrukci, první prohlídky modelového kolejiště železničního uzlu Veselí nad Lužnicí a doprovodný program.

festival | Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí - Weisův dům | přístupné veřejnosti

26. 6. 2021: Dobytí Hradiště – Doprovodný program k nové expozici Tábor, pevnost spravedlivých i královské město v Bechyňské bráně...

14:00 | slavnostní zahájení | Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána | přístupné veřejnosti

26. 6. - 3. 10. 2021: Železniční uzel Veselí nad Lužnicí s modelovým kolejištěm – nová stálá expozice ve Weisově domě po jeho rekonstrukci

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí - Weisův dům | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

29. 6. 2021 - 27. 2. 2022: Jak se měří svět – výstava NAKI

výstava | malý sál NTM | přístupné veřejnosti

Červenec

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

3. 7. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

9. 7. 2021: Noční prohlídka Tábora – Noční prohlídky historického centra města.

20:00 | doprovodný program | historické centrum (Kotnov a Augustiniánský klášter - rajský dvůr) | přístupné veřejnosti

10. 7. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará Táborská radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

10. 7. 2021: Ondřej Smeykal: didgeridoo – Koncert českého profesionálního hráče a průkopníka hry na australský domorodý nástroj didgeridoo

19:00 | jiná kulturní akce | Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

16. 7. 2021: Noční prohlídky hradu Kotnov – Ukázky středověkých řemesel, výstavka historických zbraní a výstroje, komentované prohlídky hradu, vyhlídka na večerní Tábor, prohlídka nové expozice.

19:00 - 22:00 | doprovodný program | Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána | přístupné veřejnosti

17. 7. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

17. - 18. 7. 2021: Veselokopecký jarmark – Prodej výrobků lidových výrobců, doprovodný kulturní program. Více na www.nmvp.cz.

jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

17. 7. 2021: Hliněné stavitelství a hanácké kroje – Ukázka výroby nepálených cihel. Příprava slaměné řezanky, prošlapávání hliněného těsta. Přednáška o hliněném stavitelství - historie a budoucnost. Bronislava Millá, odbornice na hanácké kroje, zasvětí do jejich tajů a motivů; předvede rovněž paličkování krojových krajek. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

22. 7. 2021: Táborský triptych 2021 – Druhý z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

18:00 | jiná kulturní akce | Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi | přístupné veřejnosti

23. 7. 2021: Historickým člunem po Jordáně – Vyjížďky na replice rybářského člunu z 15. – 16. století, ukázky středověkých řemesel, dílna pro veřejnost, výklad o středověkém rybářství a způsobu stavění lodí, ukázka modelů lodních děl s přednáškou, parní modely lodí.

14:00 | doprovodný program | Sokolská plovárna, Tábor | přístupné veřejnosti

24. 7. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

24. 7. - 31. 10. 2021: Daniel Hanzlík - malba – Intervence autora spjatého s Ústím nad Labem představí obsahově i formálně přesvědčivý přístup v podobě geometrické malby a instalace. Více na www.nmvp.cz.

výstava | Zubrnice - kostel sv. Maří Magdaleny | přístupné veřejnosti

24. 7. - 31. 10. 2021: Pavel Mizera - sochy – Sochař, který svůj profesní život spojil s Fakultou umění a designu v Ústí, představí aktuální tvorbu v podobě dřevěných objektů v hravé kombinaci s dalšími materiály. Více na www.nmvp.cz.

výstava | Zubrnice - kostel sv. Maří Magdaleny | přístupné veřejnosti

24. 7. - 31. 10. 2021: Zaniklé obce pod Bukovou horou – Výstava, pořádaná ve spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem, představí historii, současnost a zejména atmosféru zdejších zaniklých obcí usazených v romantické divočině pod Bukovou horou. Více na www.nmvp.cz.

výstava | Zubrnice - dům z Loubí | přístupné veřejnosti

24. 7. 2021: Poutní procesí k Maří Magdaleně – Začátek procesí u Mlýna Týniště čp.27 v 10.00. Procesí s barokní fraškou o nápravě Maří Magdalény zakončené bohoslužbou v kostele, ve spolupráci se spolkem "Středohoří sobě" putujeme vážně i nevážně za zpěvu barokních písní, úkoly a hry pro děti, divadlo. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - dům z Loubí, kostel sv. Maří Magdaleny | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

30. 7. - 29. 8. 2021: 90 let VI. župy baráčníků se sídlem v Soběslavi – Historie a současnost VI. župy baráčníků se sídlem v Soběslavi

9:00 - 17:00 | výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům | přístupné veřejnosti

31. 7. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

31. 7. - 10. 10. 2021: František Svátek + Barbora Blahutová ( Proměnlivá rovnováha) – Výstava kinetických vodních objektů a koláží.

9:00 - 17:00 | výstava | Augustiniánský klášter - rajský dvůr | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

31. 7. 2021: Žně na Hané – Sklizeň a výmlat obilí, sečení luňákem, vázání do snopů, stavění panáků, ukázka dobových strojů, mlácení cepy, mlácení historickou mlátičkou; ochutnávka krajových specialit. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

Srpen

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 8. - 31. 10. 2021: Nové akvizice Slezského zemského muzea – Nové významné přírůstky do sbírky SZM.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

3. 8. - 31. 12. 2021: Staré a nové menšiny – Staré a nové menšiny žijící na území ČR.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

6. 8. 2021: Noční prohlídka Tábora – Noční prohlídky historického centra.

20:00 | doprovodný program | historické centrum (Kotnov a Augustiniánský klášter - rajský dvůr) | přístupné veřejnosti

7. 8. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

14. 8. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

14. 8. 2021: Vezmi cep, pojď na mlat – Ukázky zpracování zemědělských plodin, program věnovaný tradičnímu způsobu hospodaření. Doprovodný kulturní program. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

19. 8. 2021: Táborský triptych 2021 – Třetí z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

18:00 | jiná kulturní akce | Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi | přístupné veřejnosti

20. 8. 2021: Táborská muzejní noc – Husitské muzeum – expozice Husité, doprovodný program v nově otevřené stálé expozici v Bechyňské Bráně, vyhlídková věž Kotnov... Město Tábor, Muzeum lega, Muzeum čokolády, Muzeum pivovarnictví - každá instituce dle sebe.

festival | Město Tábor | přístupné veřejnosti

21. 8. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

22. 8. 2021: Koniny – Program pro děti - jízda na koni, lukostřelba, výtvarná dílna, šermířské vystoupení, malování na obličej, pohybové aktivity pro malé i velké, řemeslný jarmark, divadlo Studio bez kliky. K poslechu i tanci zahraje skupina Isbina. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

27. 8. 2021: Noční prohlídky hradu Kotnov – Ukázky středověkých řemesel, středověká hudba, kostýmované prohlídky hradu.

19:00 - 23:00 | doprovodný program | Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána | přístupné veřejnosti

28. 8. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

28. 8. 2021: Den s Technickým muzeem v Brně – Akce k šesátému výročí Technického muzea v Brně

výročí | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

29. 8. 2021: Tryzna Kever Avot – Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích. Pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze.

11:00 | pietní shromáždění | Židovský hřbitov, Terezín | přístupné veřejnosti

Září

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 9. 2021: Život ve městě – nová stálá expozice Weisova domu po jeho rekonstrukci

expozice | Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí - Weisův dům | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 9. - 31. 12. 2021: Krajina a lidé – Proměny krajiny a obyvatelstva Slezska.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

1. 9. - 31. 12. 2021: Zemská obrazárna – Výstava uměleckých děl ze sbírky SZM.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

1. 9. - 31. 10. 2021: Mezinárodní den archeologie – Výstava archeologických nálezů, v rámci které se uskuteční akce Mezinárodní den archeologie.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

1. 9. - 31. 12. 2021: Literární paměť regionu – Literární paměť regionu prezentovaná sbírkou Památníku Petra Bezruče.

výstava | Památník Petra Bezruče | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

3. 9. - 31. 10. 2021: Václav Šimeček (1925 - 1988) – Výstava obrazů soběslavského malíře.

9:00 - 17:00 | výstava | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům | přístupné veřejnosti

3. 9. - 3. 10. 2021: Nejkrásnější kniha roku 2020 – Výstava 56. ročníku soutěže, kterou pořádá Památník národního písemnictví.

10:00 - 17:00 | výstava | Galerie Ambit | přístupné veřejnosti

4. 9. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

4. 9. 2021: Sklářská slavnost na Kristiánově – Na jediný den v roce se vrátí na Kristiánov výroba skla a bižuterie! Stánky se skleněným, bižuterním a tradičním zbožím, tvůrčí dílny, kulturní program a občerstvení. Vstup zdarma.

9:00 - 16:00 | oslavy | Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

4. 9. 2021: Posvícení na Veselém Kopci – Připomenutí tradičního obyčeje, ukázky pečení v chlebové peci, doprovodný kulturní program. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

5. 9. 2021: Terezínská tryzna 2021 – Vzpomínková akce u příležitosti 76. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce. Spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa.

10:00 - 12:00 | pietní shromáždění | Národní hřbitov před Malou pevností Terezín | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

5. 9. - 31. 10. 2021: expozice Soběslavský mincovní poklad – Prezentace před 12. lety nalezeného mincovního depotu (1115 ks stříbrných mincí), uloženého zřejmě roku 1620 v souvislosti s válečnými událostmi na počátku 30. leté války. Interaktivní prvky - možnost ražby vlastní mince z pokladu.

9:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

7. 9. - 21. 11. 2021: Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín - Memoriál Hany Greenfieldové – Slavnostní vyhlášení výsledků XXVII. ročníku literární a XXV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové.

13:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

7. 9. 2021: Vyhlášení výsledků XXVI. ročníku literární a XXV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové – téma bude upřesněno

13:00 - 15:00 | jiná kulturní akce | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

9. 9. - 30. 11. 2021: Děvčata z pokoje 28 – Dokumentární výstava.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

11. 9. 2021: Pára v muzeu – Parní lokomotivou do Zubrnic za lokomobilou! Do zelňáku zelí, z jablek či hrušek mošt a povidla na koláče. Nakonec je čas na zábavu a netradiční hry - práce s dětmi z dětského domova na Střekově. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - dům z Loubí, dvůr čp. 74 | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

16. 9. 2021 - 25. 11. 2022: Migrace a humanitární pomoc v Evropě (1919-1949) – Dokumentární výstava.

výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

17. 9. 2021 - 30. 1. 2022: Buddha zblízka – Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg.

výstava | palác Kinských | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

17. 9. 2021 - 30. 1. 2022: DUŠE SKLA – Současné české umění – Vernisáž 16. září 2021.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

18. 9. 2021: Sobotníci – Historicko - vlastivědné exkurze pro zájemce o historii Tábora a okolí.

14:00 | přednáška | Tábor a okolí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

21. 9. 2021 - 28. 3. 2022: Bedřich Feuerstein – Výstava o díle architekta se zahraničními úspěchy.

výročí | malý sál NTM | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

21. 9. - 7. 10. 2021: Z políčka do pece - vzdělávací a soutěživý program pro školní děti 3. a 4. třída – Vždy od úterý do čtvrtku. Vzdělávací a soutěživý program pro školní děti 3. a 4. třída. O obilí, mouce a chlebu, výsevu z rozsívky, výmlatu s cepy, mletí ve mlýně a s ochutnávkou. Skupina max. 30 dětí. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál historické vesnice a selský mlýn | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

28. 9. 2021: Den české státnosti – V rámci oslav Dne české státnosti mimořádně otevřeno a vstup zdarma do expozice Sklářská osada Kristiánov

oslavy | Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov | přístupné veřejnosti

28. 9. 2021: Den české státnosti – Mimořádně otevřeno a volný vstup do muzea v rámci oslav Dne české státnosti.

oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

Říjen

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

2. 10. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

2. 10. 2021: Bramborová sobota – Příležitost k ochutnání tradičních jídel z brambor i příležitost k tomu dozvědět se vše o jejich pěstování, uskladnění i využití. Doprovodný kulturní program. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

3. 10. 2021: Den architektury – Komentované prohlídky a doprovodné programy věnované zajímavostem památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Zapojení do celostátního projektu. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 15:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

5. 10. 2021 - 28. 3. 2020: Východoasijské inspirace evropského designu – Výstava bude prvním souborným zpracováním a představením východoasijských uměleckých a duchovních vlivů na evropský design 20. století.

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

8. 10. 2021 - 3. 4. 2022: HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY – Design československého lisovaného skla 1948-1989 – Vernisáž 7. října 2021.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

11. 10. 2021: Pietní akt k 597. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova – Pietní akt k 597. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova

15:00 | pietní shromáždění | Žižkovo náměstí u pomníku J. Žižky | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

12. 10. 2021 - 1. 5. 2022: Vavříny s vůní benzínu. Československý meziválečný automobilový sport – Výstava o úspěších českého automobilového sportu.

výstava | velký sál NTM | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

16. 10. 2021: Sobotníci – Historicko - vlastivědné exkurze pro zájemce o historii Tábora a okolí.

14:00 | přednáška | Tábor a okolí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

16. - 17. 10. 2021: Podzim na vesnici – Období sklizně skončilo a naplno začíná zpracování plodin - vyzkoušejte si výmlat obilí, vázání provazů, zpracování lnu či mletí obilí na mlýně. Historická sušárna nabízí ochutnávku křížal a výstavu tradičních ovocných odrůd. Více www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál Muzea v přírodě, náves | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

22. 10. 2021: Duchůplné muzeum – Oblíbená "halloweenská" akce v Muzeu loutkářských kultur. Mydlářovský dům se promění v hororové kulisy. Hra pro odvážné, workshopy, zábavná prohlídka muzea.

17:00 - 23:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

28. 10. 2021: Den vzniku samostatného československého státu – Volný vstup na výstavu HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

28. 10. 2021: Den republiky – Den republiky

13:00 - 19:00 | oslavy | Spolkový dům Střelmice Tábor | přístupné veřejnosti

Listopad

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

2. 11. 2021 - 29. 5. 2022: Přemyslovci – Výstava věnovaná dějinám nejen opavských Přemyslovců.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

4. 11. 2021: 80. výročí vzniku Ghetta Terezín – Setkání bývalých vězňů a pozvaných hostů. Součástí setkání bude představení dětské opery Brundibár v podání Dismanova dětského rozhlasového souboru.

10:00 | výročí | půdní divadlo Magdeburských kasáren

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

6. 11. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

6. 11. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

11. 11. - 16. 12. 2021: Advent a vánoce - zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti – Vždy od úterý do čtvrtka. Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Zaměřený na tradice s dílničkou, výrobou ozdob, zvykoslovných předmětů, pečením pečiva a čarováním s Ondřejem. Skupina max. 30 dětí. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - dům z Loubí | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

20. 11. 2021: Sobotníci – Historicko - vlastivědné exkurze pro zájemce o historii Tábora a okolí.

14:00 | přednáška | Tábor a okolí | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

24. 11. 2021: Pochod živých - symbolický pochod se svíčkami z Bohušovic nad Ohří do Terezína v den příchodu prvního transportu do Terezína – Symbolický pochod v den příjezdu prvního transportu do Terezína. Setkání na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, pochod skončí položením květin u pamětní desky u železniční vlečky v Terezíně.

pietní shromáždění | Bohušovice nad Ohří - Terezín | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

27. 11. - 31. 7. 2021: Hanácké vánoce – Pravá vánoční atmosféra hanáckého gruntu z přelomu 19. a 20. století; pečení vánočního cukroví, hanácké zvyky a tradice, vánoční jarmark. Více na www.nmvp.cz.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum Příkazy - Kameníčkův grunt | přístupné veřejnosti

27. 11. - 5. 12. 2021: Vánoce na Veselém Kopci – Program vždy v sobotu a neděli přibližující tradiční zvyky, ukázky výroby předmětů provázejících vánoční čas v minulosti, doprovodný kulturní program. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

27. 11. 2021 - 2. 1. 2022: Vláčky, autíčka a další hračky našeho dětství - vánoční výstava – Doplňující výstava k modelovému kolejišti železničního uzlu Veselí nad Lužnicí.

9:00 - 17:00 | výstava | Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí - Weisův dům | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

28. 11. 2021: Pod křídly anděla – Rozsvícení vánočního Anděla splněných přání, prohlídka expozice, workshopy.

17:00 - 19:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

30. 11. 2021 - 28. 2. 2022: Návrhy z architektonické soutěže na novou expozici Muzea ghetta v Terezíně – Výstava vybraných návrhů pro novou expozici Muzea ghetta v Terezíně. Akce je součástí cyklu, kterým si Památník Terezín připomíná 80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku ghetta v Terezíně.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

Prosinec

PAMÁTNÍK TEREZÍN

2. 12. 2021 - 28. 2. 2022: Terezín v srdci – Výstava SŠOS Teplice.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

2. 12. 2021: Schola Gregoriana Pragensis – Adventní koncert.

19:00 | jiná kulturní akce | Stará radnice - gotický sál | přístupné veřejnosti

4. 12. 2021: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren.

13:00 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

5. 12. 2021: Předvánoční jarmark – Prodej výrobků lidových výrobců a doprovodný kulturní program. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 15:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

5. 12. 2021: Mikuláš – Mikulášská oslava v muzeu.

15:00 - 20:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

7. - 16. 12. 2021: Advent a vánoční zvyky - tematické prohlídky – Vždy od úterý do čtvrtku. Prohlídka s povídáním o adventních a vánočních zvycích pro školní děti. Nutno předem objednat. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál historické vesnice | přístupné veřejnosti

8. 12. 2021 - 2. 1. 2022: Betlém vánoční – Vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti, vystaveny budou i lidové betlémy. Více na www.nmvp.cz.

8:30 - 16:00 | doprovodný program | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

11. - 12. 12. 2021: Vánoce v Zubrnicích – Adventní čas zakončený Vánocemi a oslavou příchodu Nového roku, tradiční jídla, vůně vánočky, vánoční zpívání a koledování nejen s folklórním souborem, ale také věštby a čarování, výstava betlémů, řemeslný trh. Více na www.nmvp.cz.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Zubrnice - areál historické vesnice, kostel sv. Maří Magdaleny | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

18. 12. 2021: Vánoční Sobotníci – Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí.

14:00 | doprovodný program | exteriéry Tábor | přístupné veřejnosti