Výroční kalendárium pro rok 2024

Muzea a galerie – příspěvkové organizace MK ČR

kalendárium pdf  vytvoř PDF

Události pokračující z roku 2023

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 1. 2020 - 31. 12. 2024: Středověké podzemní chodby – http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

10:00 - 17:00 | expozice | Stará táborská nradnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

20. 7. 2021 - 31. 10. 2024: Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany – Díky rodinným fotografiím nahlédnete ve výstavě do historie obou manželství skladatele Bedřicha Smetany. Základem výstavy jsou dva ilustrované genealogické stromy. Rozrod čítá v 8 generacích 117 osob.

výstava | Památník Bedřicha Smetany | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

24. 11. 2021 - 8. 1. 2024: Hudba Bedřicha Smetany – nejkrásnější dárek domů – Věhlas osobnosti Bedřicha Smetany se ve 20. století umocnil díky rozvoji nahrávání hudby na zvukové nosiče a vzhledem k charakteru hudby, která nepotřebuje tlumočníka, k jejich postupnému rozšíření do celého světa.

výstava | Muzeum Bedřicha Smetany | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

21. 3. 2022 - 7. 4. 2024: Cesta za světlem - Luminiscenční loutky divadla Blackwits – Výstava nazvaná „Cesta za světlem“ s podtitulem "Luminiscenční loutky divadla Blackwits" návštěvníkům představuje umělecký projekt Ivana Krause a Naděždy Munzarové.

výstava | Chrudim | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

3. 6. 2022 - 31. 5. 2024: Otevřená cesta / The road is open / Phundrado drom – Výstava je kurátorským „nasvícením“ výtvarných sbírek Muzea romské kultury a podtrhuje význam samotného muzea, jakožto jedinečné instituce, jediné svého druhu v širším evropském kontextu.

výstava | Národopisné muzeum Národního Muzea | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

3. 6. 2022 - 31. 5. 2024: Otevřená cesta / Phundrado Drom – Výstava Otevřená cesta / Phundrado drom je kurátorským „nasvícením“ výtvarných sbírek Muzea romské kultury a podtrhuje význam samotného muzea, jakožto jedinečné instituce, jediné svého druhu v širším evropském kontextu.

výstava | Národopisné muzeum Národního muzea | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

13. 6. 2022 - 31. 3. 2024: 15 let Muzea Josefa Hoffmanna – Výstava věnovaná působení díla Josefa Hoffmanna na současné umělce a architekty

výstava | Muzeum Josefa Hoffmanna | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

2. 7. 2022 - 19. 5. 2024: Všechno nejlepší! – Výstava k 50. narozeninám Muzea loutkářských kultur v Chrudimi zve návštěvníky na jeden velký večírek, kde v roli gratulantů vystupují nejzajímavější loutky z muzejní sbírky.

výstava | Chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

11. 8. 2022 - 30. 6. 2024: Expedice Národního muzea – Menší výstava umístěná ve vitrínách východní dvorany Historické budovy prezentuje expedice Národního muzea, které dokládají dlouhou výzkumnou tradici instituce, až po výpravy současné.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

7. 1. 2023 - 31. 12. 2024: Kostýmovaná prohlídka – Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren. září - červen každou první sobotu v měsíci červenec - srpen každou sobotu

13:00 - 14:30 | doprovodný program | Stará radnice - středověké podzemí | přístupné veřejnosti

21. 1. 2023 - 31. 12. 2024: Sobotníci – Historicko - vlastivědné exkurze pro zájemce o historii Tábora a okolí. Sobotníci vyráží od září do června obvykle každou třetí sobotu v měsíci, jejich témata jsou navázána na další muzejní akce nebo aktuální historické události v konkrétním období.

14:00 - 15:00 | přednáška | Tábor a okolí | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

24. 2. 2023 - 28. 1. 2024: Vrtiška & Žák: Za dobrý design – Přední architektonické a designérské duo Roman Vrtiška a Vladimír Žák v expozici představuje výběr spoluprací se sedmi firmami. Ve své tvorbě navazují na zlatou éru poválečného modernismu, období, kdy se kladl důraz na komplexní chápání navrhování.

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ

3. 3. 2023 - 17. 3. 2024: Výstava Zdeňka Danilea – Výstava výtvarných děl a architektonických návrhů Zdeňka Daniela. Kromě působivých fantazijních maleb budou vystaveny také kresby reflektující temnou rodinnou minulost zasaženou holokaustem Romů během II. světové války.

výstava | Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00 | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

28. 3. 2023 - 28. 1. 2024: Umění kovadlin – Výstava pro zájemce o umění a tradiční řemeslo. Výstava mapuje současnou kovářskou scénu nejen prostřednictvím exponátů Technického muzea v Brně, ale i kovářských přehlídek Hefaiston a Brtnické kovadliny i konkrétních kovářů.

výstava | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

28. 4. 2023 - 31. 5. 2024: Emil Holub – Cílem výstavy Emil Holub není zprostředkování komplexního pohledu na Holubovu osobnost, ale otevření otázek, směřujících k přítomnosti. Jak dnes vnímáme Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené? Jak toto vnímání ovlivňují nejrůznější mýty a legendy?

výstava | Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

30. 4. 2023 - 31. 3. 2024: Zážitek ve virtuální realitě – Virtuální rekonstrukce první prodejny uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte umožňuje návštěvníkům imerzivní cestu časem do interiéru z raného období vídeňské moderny.

výstava | Muzeum Josefa Hoffmanna | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

23. 5. 2023 - 28. 2. 2024: Lichtenštejnové – Velký výstavní projekt Slezského zemského muzea prezentující dějiny Lichtenštejnů a jejich vazbu k našemu regionu včetně prezentace darů do muzejní sbírky.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

26. 5. 2023 - 31. 3. 2024: Jakub Berdych Karpelis: Samosebou – Výstava Jakuba Berdycha Karpelise: Samosebou nebyla pro Jurkovičovu vilu připravena náhodně, reaguje totiž přímo na tvorbu „básníka dřeva“ Dušana Samo Jurkoviče, což naznačuje i její název Samosebou.

výstava | Jurkovičova vila | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

31. 5. 2023 - 28. 4. 2024: Antonín Viktor Barvitius: moderní architekt za času historismu – Výstava o životě a díle českého architekta.

výstava | malá galerie

PAMÁTNÍK LIDICE

2. 6. 2023 - 31. 1. 2024: 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma TANEC – 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma TANEC - výstava oceněných dětských prací aktuálního ročníku soutěže v 1. patře Lidické galerie

9:00 - 17:00 | výstava | Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

21. 6. 2023 - 31. 5. 2024: Padesátá léta – Výstava představuje desetiletí československých dějin, jehož symboly se staly perzekuce a politické procesy za železnou oponou, ale také víra v lepší svět, který byl ale budován za cenu nesvobody a zločinů, v totalitou zdecimované, stranickým aparátem ovládané zemi.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

22. 6. 2023 - 14. 1. 2024: Sochařská sbírka Muzea umění Olomouc – To nejlepší ze sochařské sbírky Muzea umění Olomouc. Jádro výstavy tvoří sochařská díla 20. století, nicméně opomenuta není ani nevelká, ale velmi zajímavá kolekce sochařských děl z doby pozdní gotiky, baroka a 19. století.

výstava | Muzeum moderního umění - Trojlodí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

28. 6. 2023 - 31. 3. 2024: Dveře budoucnosti dokořán. České inovace, které zazářily na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji – Výstava prezentuje úspěšnou prezentaci NTM na EXPU v Dubaji včetně interaktivní hry.

výstava | sál 2. patro NTM

NÁRODNÍ MUZEUM

1. 7. 2023 - 31. 8. 2024: Šátky a šátečky – Výstava představí šátky v lidovém prostředí na venkově a ve městě od 19. století do současné doby v Čechách a na Moravě, ale i v zahraničí. Námětem je historie šátků a jejich výrobců, typy šátků, využití v krojích, ale i jako upomínka na význačnou událost.

výstava | Národopisné muzeum Národního muzea | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

13. 9. 2023 - 30. 9. 2024: Antonín Dvořák: Můj život a dílo – Autobiograficky laděná výstava je zaměřena na rukopisy významných skladeb Antonína Dvořáka ze čtyř období jeho života. Skladatelův život je představen retrospektivně v rámci jednotlivých období prostřednictvím rozhovorů, které Dvořák během svého života poskytoval zahraničnímu tisku.

výstava | Muzeum Antonína Dvořáka | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

16. 9. 2023 - 3. 3. 2024: Remember Lidice – Výstava “Remember Lidice 1967–2017 [nová konstelace]” představuje poslední možnost zastavit se u této expozice, než se s ní v roce 2024 rozloučíme. Joseph Beuys, Jitka Válová, Afredo Jaar, Mona Hatoum, Gerhard Richter a další.

výstava | Lidická galerie | přístupné veřejnosti

16. 9. 2023 - 3. 3. 2024: Intimita, oddanost, vášeň – Výstava představuje první tvůrčí setkání Libuše Jarcovjákové, Běly Kolářové, Karla Malicha, Zorky Ságlové a Květy Válové – pěti renomovaných českých autorek a autora v jedinečném výstavním prostoru Lidické galerie.

výstava | Lidická galerie | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

22. 9. 2023 - 29. 2. 2024: Nejstarší šperky & ozdoby těla – Nejstarší keramická soška na světě – Věstonická venuše, pocházející z mladého paleolitu z období 29–25 tisíc let před naším letopočtem, byla v Národním muzeu naposledy k vidění v roce 2014. Téměř přesně po devíti letech se do Prahy vrací v rámci výstavy Moravského zemského muzea.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

22. 9. 2023 - 25. 2. 2024: Pavel Büchler – Známky života – Retrospektivní výstava v Pražákově paláci představí českého konceptuálního umělce Pavla Büchlera, který od počátku 80. let působí především ve Velké Británii. Büchlerovy práce jsou tak známé více internacionálnímu publiku než českému.

výstava | Pražákův palác | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

22. 9. 2023 - 7. 1. 2024: Milena Dopitová: Even Odd – Výstavu bude tvořit soubor objektů, které metaforicky reagují na sounáležitost evropské společnosti.

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

22. 9. 2023 - 7. 1. 2024: Akvarel 19. století - Mezi Prahou a Vídní – Akvarel 19. století

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

22. 9. 2023 - 7. 1. 2024: Akvarel 19. století - Mezi Prahou a Vídní – Akvarel 19. století

výstava | Veletržní palác | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

5. 10. 2023 - 28. 1. 2024: Jan a Jan | Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění – Jan Nepomucký i Jan Sarkander byli mučedníky zpovědního tajemství. Na Moravě se navíc úcta k oběma Janům, zvláště v období baroka, často spojovala. Proto výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc poprvé společně představí umělecké předměty vztahující se ke kultu obou světců.

výstava | Arcidiecézní muzeum - Galerie | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

10. 10. 2023 - 25. 2. 2024: Bourec v plastiku. Výroba umělých textilních vláken v Československu – Výroba umělých textilních vláken v Československu.

výstava | foayer NTM

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

19. 10. 2023 - 25. 2. 2024: Přístavy neklidu | Art brut v Polsku – Fenomén art brut začal být v Polsku objevován v posledních desetiletích díky zaníceným galeristům, sběratelům, ale také psychiatrickým a univerzitním pracovištím v Krakově, Varšavě, Poznani nebo Płocku. Svou syrovou výtvarnou výpovědí se výrazně odlišuje od polského naivního nebo lidového umění.

výstava | Muzeum moderního umění - Salon, Kabinet | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

20. 10. 2023 - 11. 2. 2024: Petr Brandl - dílo malíře, příběh bohéma – Výstava malíře Petra Brandla.

výstava | Valdštejnská jízdárna | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

25. 10. 2023 - 26. 5. 2024: Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda – Historie i současnost bezpečnostních testů Škoda Auto.

výstava | Dopravní hala

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

1. 11. 2023 - 31. 1. 2024: Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi – S neziskovou společností Za sklem.

výstava | foyer

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

15. 11. 2023 - 31. 3. 2024: Fotografie pod vodou – Výstava komorního charakteru seznamuje zájemce s fotografickou technikou pro fotografování a natáčení pod vodou a nabízí řadu fotografií a videí takto pořízených.

výstava | TMB | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

16. 11. 2023 - 1. 5. 2024: Slzy všech lidí jsou stejné – Výstava mapující život a dílo akademické sochařky Marie Uchytilové, autorky Pomníku dětských obětí války. Je volně přístupná v otevírací době Památníku Lidice. https://www.lidice-memorial.cz/vystavy-a-akce/aktualni/slzy-vsech-lidi-jsou-stejne/

výstava | Památník Lidice, výstavní síň In Memoriam | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

17. 11. 2023 - 31. 8. 2024: Made by Fire – Unikátní výstavní projekt Moravské galerie v Brně ve spolupráci s pražským mezinárodním festivalem designu Designblok představuje to nejlepší z českého skla, porcelánu a keramiky na pozadí zásadních společenských a environmentálních událostí současnosti.

výstava | Uměleckoprůmyslové muzeum | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

17. 11. 2023 - 21. 4. 2024: PATRIK ILLO - ARTERIE – Výběr z bohaté tvorby slovenského sklářského designéra a výtvarníka Patrika Illa.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

22. 11. 2023 - 30. 4. 2024: Bílou stopou – Výstava s názvem Bílou stopou, kterou připravilo Národní muzeum společně se Svazem lyžařů ČR u příležitosti 120 let od založení tohoto svazu, představuje předměty z historie i současnosti českého lyžování.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

25. 11. 2023 - 7. 1. 2024: Příběh o vánoční okurce – Rodinný program v muzejních expozicích – Hledání vánoční okurky. V rámci vstupenky do muzea.

doprovodný program | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

29. 11. 2023 - 21. 1. 2024: Mechanické Vánoce – Tematiku Vánoc návštěvníkům přiblíží funkční exponáty z depozitáře muzea – mechanický vesnický betlém z roku 1955 pocházející z dílny Karla Šebely a mechanický vánoční stromeček z roku 1925 od Jaroslava Melicha

výstava | TMB | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

30. 11. 2023 - 21. 4. 2024: ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr. – Výstava rekonstruuje ikonický environment Zdeňka Berana z počátku normalizačního období (1970–1971), jehož pozdější život zahrnuje fáze přeinstalace (1992), pohřbení (1993–1994) a následné exhumace (1999–2000). Poslední fáze nazvaná Elevace evokuje jeho možné „vzkříšení“ v MUO.

výstava | Muzeum moderního umění - Galerie | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

30. 11. 2023 - 31. 12. 2024: expozice Husité – http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/ Na konci listopadu se po rekonstrukci otevře obnovená expozice věnovaná husitství. Bude moderní, interaktivní, ale zároveň věrná muzejnímu poslání uchovávat a důstojně zprostředkovávat doklady o životě našich předků.

10:00 - 17:00 | expozice | Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

1. 12. 2023 - 11. 2. 2024: Svátky betlémské hvězdy – Betlémy a retro Vánoce Výstava ze sbírek MJAKUB a soukromích sbírek

výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

1. 12. 2023 - 29. 2. 2024: Příběh zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže – Výstava Příběh zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže v Historické budově Národního muzea prostřednictvím dochovaných exponátů, dobových fotografií a reprodukcí obrazů přibližuje osud knižní sbírky, ale také dnes už zaniklého barokního zámku na Domažlicku.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

7. 12. 2023 - 29. 3. 2024: Nejkrásnější české knihy roku 2022 – Tradiční přehlídka nominovaných a oceněných českých knih letošního 58. ročníku soutěže o nejkrásnější českou knihu za rok 2021 pořádanou Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih.

výstava | Knihovna Moravské galerie | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

8. 12. 2023 - 8. 5. 2024: Baroko v Bavorsku a v Čechách – Největší výstava Národního muzea v roce 2023 je společným mezinárodním projektem Národního muzea a Domu bavorských dějin. Je koncipována jako identický výstavní projekt realizovaný na dvou místech a je mimořádná pro svůj přesah v rámci mezinárodní spolupráce.

výstava | Muzejní komplex Národního muzea | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

8. 12. 2023 - 7. 4. 2024: COMPUTER & JEWELLERY – Současný autorský šperk v počítačovém světě. V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

13. 12. 2023 - 7. 1. 2024: Betlém vánoční – Vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti, vystaveny budou také lidové betlémy.

8:30 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

14. 12. 2023 - 28. 2. 2024: Jiří Kačer – Výstava soch • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 14. prosince 2023 ve 14 hod.

výstava | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

ROK 2024

Leden

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 1. - 31. 12. 2024: Za pokladem rytíře Rolanda... – Dobrodružná výprava táborským podzemím pro děti (určeno pro děti 4-10 let) září - červen každou sobotu červenec - srpen denně mimo pondělí https://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

14:30 - 15:00 | doprovodný program | Chodby středověké podzemí | přístupné veřejnosti

1. 1. - 31. 12. 2024: Historicko-vlastivědné přednášky – Cyklus historicko-vlastivědných přednášek. terminy: https://www.husitskemuzeum.cz/category/prednasky/

17:30 - 19:00 | přednáška | Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi, přednáškový sál | přístupné veřejnosti

1. 1. - 31. 12. 2024: Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa – Cyklus cestovatelských přednášek s více jak čtyřicetiletou tradicí.

19:00 - 20:30 | přednáška | Divadlo Oskara Nedbala Tábor | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

6. 1. 2024: Novoroční koncert s Collegium Classic – Novoroční koncert komorního souboru Collegium Classic ve spolupráci s pěveckým sborem Melodica

17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

8. 1. - 26. 2. 2024: Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století – Ukončení registrace 26. února 2024. Internetová soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10-19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice a k prohlubování znalostí o historických událostech. Soutěž probíhá online na https://www.lidice21.cz

jiná kulturní akce | online | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

11. 1. 2024: Módní přehlídka Made in Jablonec 2024 – Prezentace muzea u příležitosti 120 od založení muzea v rámci módní přehlídky Made in Jablonec 2024 s podtitulem V hlavní roli šperk, kterou pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie.

jiná kulturní akce | Eurocentrum Jablonec nad Nisou | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

24. 1. - 31. 3. 2024: Ariel v českých zemích – Výstava představí návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v počtu zhruba 40 kusů.

výstava | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

25. 1. - 31. 12. 2024: Srdce a domov - Literární tradice a současnost Opavska – Výstava věnovaná známým i méně známým literárním osobnostem Opavy a Opavska. Výstava je součástí výstavní cyklu "Opava jubilejní" (800. výročí města Opavy).

výstava | Památník Petra Bezruče | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

27. 1. 2024: Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2024 – Vzpomínkové setkání k uctění památek holocaustu – symbolická cesta se svíčkami na Židovský hřbitov v Terezíně • začátek v 17 hodin • sraz u pamětní desky u bývalé železniční vlečky, Terezín

17:00 | pietní shromáždění | Pamětní deska u bývalé vlečky a Židovský hřbitov Terezín | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

27. 1. 2024: Zubrnický masopust – Program pro rodiny na celý den! Výstava o historii masopustu i prodej tradičních masek. Průvod masek obcí Zubrnice s folklorním souborem DYKYTA z Krásné Lípy. Chybět nebudou ani jitrnice nebo koláče. Návštěvníci v maskách vítáni.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

27. 1. 2024: Masopust – Tradiční masopustní obchůzka, která je součástí světového dědictví UNESCO, v podání vesnické skupiny ze Studnice.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

28. 1. 2024: DOTÝKAT SE HVĚZD – Recitál plný písní a textů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Zazní známé hity této dvojice jako třeba: Tereza, Tak abyste to věděli, Oči sněhem zaváté, Kiki a mnoho dalších… Účinkují: Anna Pospíchalová a David Macháček za hudebního doprovodu Stanislava Halody.

17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

Únor

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

2. - 4. 2. 2024: Tvůrčí dílna – Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi v období pololetních prázdnin.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

3. 2. 2024: Masopust – masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků. 25. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 15. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

3. 2. 2024: Ostatke na Hané – Masopustní veselí s předáním ostatkového práva, ostatkový průvod vesnicí, klání o nejlepší masku či maškaru a ukázka obřadu "pochovávání basy". Prodej zabijačkových specialit.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

4. 2. 2024: CESTOVÁNÍ ZA FOLKLOREM – výstava fotografií Pavla Popelky výstavní sál Zámeček Strání vernisáž: 4. února 2024 / 17:00 / Strání - Zámeček

17:00 | výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

4. 2. 2024: Marek Orko Vácha - Nemocí stala se pravda – Akce se koná v rámci cyklu Večer se Slunovratem. Přednáška a beseda s Markem Orko Váchou se uskuteční v nádherných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea (Komenského 10, Opava).

17:00 - 19:00 | přednáška | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

5. 2. - 17. 3. 2024: Muzejní tvořivé dílny o jarních prázdninách – Každé úterý a středu. Tvůrčí ateliér pro děti s výrobou různých drobných suvenýrů ze skla a korálků.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

7. 2. - 30. 12. 2024: Historie a kultura nevidomých – Komorní výstava k 77. výročí vzniku dne nevidomých.

výstava | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

7. 2. 2024: Pocta Bedrníkovi aneb za svobodu víry a svědomí – Vzpomínková akce v den výročí popravy Zdeňka Bořka-Dohalského spolu s komponovaným pořadem také o osudu jeho bratra Antonína a dalších duchovních, kteří prošli Malou pevností. Akci pořádáme s Plzeňskou filharmonií a Českým nonetem.

16:00 - 17:30 | jiná kulturní akce | předsálí kinosálu Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

9. - 13. 2. 2024: FAŠANK STRÁNÍ – 37. Festival masopustních tradic ve Strání - FAŠANK 2024

festival | Strání | přístupné veřejnosti

11. 2. 2024: Pochovávání basy Uh. Brod 2024 – Zakončení Fašankové obchůzky v atrium muzea v rámci fašankové obchůzky v Uherském Brodě ve spolupráci s Domem kultury Uherský Brod

16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

13. 2. 2024: Rozloučení s masopustem – Dopoledne s dětmi z hlineckých škol, které veselým průvodem projdou v maskách městem. Odpoledne tradiční masopustní obchůzka v prostředí památkové rezervace Betlém, kterou předvedou obyvatelé z Hlinska Blatna. Připraveno ve spolupráci s městem Hlinsko. Volný vstup do areálu.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

15. 2. 2024: Sourozenci Jaroňkovi - umělci a vizionáři – Beseda nejen o výstavě Jaroňci - umění a srdce Valašska

17:00 | přednáška | Valašské muzeum v přírodě, konferenční sál v Sušáku | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

17. 2. 2024: Bižuterní kurz – Bižuterní kurz pro dospělé. Lektor Věra Černá. Nutná rezervace předem na adrese pedagog@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892.

10:00 - 14:00 | jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

20. 2. 2024: Pozor, vyletí Ptáček! – Vernisáž výstavy loutkových fotografií Josefa Ptáčka.

17:00 | výstava | Chrudim | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

21. 2. 2024: Slavnostní uvedení expozice Husité – Slavnostní uvedení obnovené expozice Husité s doprovodným programem.

slavnostní zahájení | Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

21. 2. 2024: Dějiny Tábora – Křest knihy - II. a III. svazku Dějin Tábora v rámci slavnostního uvedení obnovené expozice Husité.

jiná kulturní akce | Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, gotický sál | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

22. 2. - 3. 11. 2024: Opava jubilejní – Výstavní cyklus k 800. výročí od první zmínky o městském zřízení Opavy (Městské muzeum v Opavě, Osobnosti známé i neznámé, S malíři po opavských zákoutích).

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

24. 2. 2024: Veselá sobota – Pokračování spolupráce s muzeem v přírodě Vysočina. Zábavné odpoledne pro všechny, tvůrčí dílny inspirované životem a zvyky našich předků.

13:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

29. 2. - 19. 5. 2024: LÁSZLÓ LAKNER: INFINITUM – Výstava maleb klíčové osobnosti maďarského/středoevropského vizuálního umění László Laknera. Médium malby, na něž se ani Lakner sám neomezuje, je zde prezentováno jako výchozí bod při objevování jiných typů tvůrčích praxí, především konceptuálního umění, autorské knihy či filmu.

výstava | Muzeum moderního umění - Trojlodí | přístupné veřejnosti

Březen

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

1. 3. - 19. 5. 2024: Komenského mapy Moravy – výstava ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově

17:00 | výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 3. - 28. 4. 2024: Můj svět – Výstava snímků 16. ročníku celonárodní fotografické soutěže Můj svět bude opět k vidění v Historické výstavní budově.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM

1. 3. 2024 - 28. 2. 2025: Obnovená krása divadelních kostýmů Smetanových oper – Výstava prezentuje originální historické kostýmy z oper Bedřicha Smetany z fondu Muzea B. Smetany a pohled na restaurátorskou práci, která umožňuje kostýmy znovu spatřit tak, jak je mohli vidět diváci v druhé polovině 19. století v Prozatímním a Národním divadle.

výstava | Muzeum Bedřicha Smetany | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

1. - 31. 3. 2024: Rodinný tábor (80. výročí vyhlazení zářijových transportů do tzv. terezínského rodinného tábora) – Putovní výstava Památníku Terezín o historii tzv. rodinného tábora terezínských vězňů v Osvětimi II – Březince. • výstavní cela IV. dvora Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 1. března ve 14 hod.

14:00 | výstava | výstavní cela IV. dvora Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

7. 3. - 2. 6. 2024: Muž, který se vzepřel zlu. Richard Glazar (1920-1997) – Dokumentární výstava o osudech Richarda Glazara, který přežil jako jeden z mála vyhlazovací tábor Treblinka • předsálí kina Muzea ghetta • výstava bude zahájena vernisáží 7. března 2024 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

7. 3. - 26. 5. 2024: Dorota Sadovská – Dorota Sadovská je jednou z hlavních představitelek současné slovenské figurální malby, působí však také na poli videoartu, prostorových instalací i performance. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopila zobrazování křesťanských postav – Krista, Panny Marie, svatých i andělů.

výstava | Arcidiecézní muzeum - Galerie | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

9. - 17. 3. 2024: Jarní prázdninový workshop – Vyrobte si loutku z různých předmětů! K běžnému vstupnému zdarma!

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

14. 3. - 9. 6. 2024: Zůstat člověkem – Výtvarná výstava sbírkového oddělení Památníku Terezín představující předměty, vzniklé během věznění • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 14. března 2024 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

14. 3. - 2. 6. 2024: TO ČI ONO – Průřez 25letou fotografickou činností Michala Kalhouse. Projekt je syntézou nových i starších snímků z let 1995 až 2020, které autor daroval Muzeu umění Olomouc v roce 2021 v souvislosti s přípravou své monografické publikace (Edice Olomoučtí fotografové, Olomouc 2022).

výstava | Muzeum moderního umění - Salon, Kabinet | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

16. 3. 2024: Vandrujeme za řemesly – Program zejména pro rodiny s dětmi v rámci projektu S Matičkou a Šroubkem za poznáním putujem.

10:00 - 17:00 | doprovodný program | TMB | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

18. 3. - 5. 5. 2024: HAVRANÍ KŘIK – Výstava téma Havrana v díle A. E. Poea a regionálních umělců Doplněk dnů Komenského

výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

18. - 22. 3. 2024: Dny Komenského 2024 pro školy – Akce pro základní školy

jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

18. 3. - 30. 12. 2024: Enigma – tajný svět šifer – Výstava poprvé na území České republiky představí unikát – legendární šifrovací stroj ENIGMA, model M3. Jedná se o výstavu zapůjčenou ze Slovenského technického muzea v Košicích, která zároveň nabízí pohled do historie kryptologie i to, jak se šifrování promítá do života běžného člověka

výstava | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

19. 3. - 14. 4. 2024: Velikonoce na Betlémě – Komentované prohlídky vztahující se k tradičním velikonočním obyčejům, ve vybrané dny doprovodný program - ukázky výroby velikonočních předmětů.

8:30 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

21. 3. - 19. 5. 2024: Brýle mámení – Interaktivní výstava vycházející z Labyrintu světa a ráje srdce k příležitosti 400. výročí díla Labyrint světa a Ráj srdce. Je zpracována netradiční technikou polarizované koláže.

výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

21. 3. 2024: Světový den loutkového divadla – Akce ke Světovému dni loutkového divadla, od 15 hodin komentovaná prohlídka muzea s kurátory.

15:00 | přednáška | Chrudim | přístupné veřejnosti

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

22. 3. 2024: Dny elektronové mikrosopie – Prohlídka expozice elektronových mikroskopů v s odborníky z firmy Thermo Fisher Scientific pro školy a zájemce od 9.00 do 16.00, od 18.00 pro zájemce vstup zdarma. Ukončení v 22.00

jiná kulturní akce | Technické muzeum v Brně | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

23. 3. - 5. 5. 2024: Výstava ATELIÉR - Kde se převtělíš v umělce! – Výstava "Ateliér" představí práce tří umělců nejmladší generace Dominika Málka, Johany Novotné a Ondřeje Vyhnánka v tvůrčím dialogu s akademickou sochařkou Marií Uchytilovou. Je určená zejména dětem do 12 let.

výstava | Lidická galerie | přístupné veřejnosti

23. 3. - 29. 9. 2024: Žádný pocit netrvá věčně. Díla na papíře ze solidárních sbírek Skopje a Lidice – Mezinárodní skupinová výstava poprvé spojuje díla ze dvou unikátních solidárních sbírek - Muzea současného umění (MoCA) Skopje, Severní Makedonie a naší Lidické sbírky výtvarného umění. Projekt vznikl ve spolupráci s Národní Galerií Praha a Kunsthalle Vídeň.

výstava | Lidická galerie | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

23. - 24. 3. 2024: Velikonoce na vsi – Čerstvě upečený mazanec, vlastnoručně upletená pomlázka nebo ozdobená kraslice. Folklorní soubory potěší písničkou či tancem a na ukázku vynesenou Moranu. Na děti čeká divadlo, dílny a hry. Program je doplněn o prodej řemeslných výrobků.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

26. - 27. 3. 2024: Kraslice 2024 – předvelikonoční dílny lidových výrobců (24. ročník)

jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

26. 3. 2024: Filmový festival ZA HRADBY: Démanty noci – Veřejné promítání filmu z roku 1964 • začátek v 17 hodin v kinosále Muzea ghetta • film trvá 64 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

17:00 | festival | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

26. 3. 2024 - 31. 3. 2025: Jan Žižka z Trocnova – Výstava.

výstava | Galerie Stará radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

27. 3. 2024: Velikonoce v muzeu – Tradiční velikonoční akce s živými zvířátky na terasách muzea.

13:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

28. - 31. 3. 2024: Velikonoční prázdniny – dílny – Tvůrčí dílny - malování a zdobení skleněných vajec, dekorace s jarními motivy.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

29. 3. - 1. 4. 2024: Velikonoce na Veselém Kopci – Zahájení návštěvnické sezóny. Velikonoční obyčeje, prodej výrobků, ukázky výroby zvykoslovných předmětů.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

29. 3. - 31. 10. 2024: Len na Veselém Kopci – Expozice věnovaná historii a současnosti zpracování lnu na Českomoravské vrchovině připomíná dlouhou a složitou cestu lnu od vysetí semínka až po utkání lněné tkaniny.

9:00 - 17:00 | výstava | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

30. 3. - 31. 7. 2024: Stopy lidského umu – Zapomenuté technické památky na Rožnovsku a Valašskomeziříčsku

výstava | Sušák, 1. patro | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

30. 3. 2024: Hanácké velikonoce – Tradiční velikonoční obyčeje a zvyky na Hané, zdobení vajíček, pletení tatarů, pečení jidášů i velikonoční dětské hry. Pěvecké vystoupení dětí z místní základní školy.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

30. 3. - 1. 4. 2024: Velikonoce na Valašsku – Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

Duben

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. 4. - 30. 6. 2024: Pavel Doskočil - cyklus současného umění – Absolvent pražské Akademie výtvarných umění, sochař, performer a pedagog ve svém díle zachází s výtvarnou zkratkou a minimalistickým zobrazováním často s přesahem k nadsázce a humoru ve vzácném vyvážení s řemeslnou kvalitou a promyšleným obsahem sdělení.

9:00 - 17:00 | výstava | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

1. 4. - 31. 10. 2024: Záplaty, sváry a jiné opravy – Neobvyklá výstava poškozených a podomácku opravovaných předmětů, která má za cíl ukázat prostřednictvím minulosti na náš vztah k věcem v současném světě. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

9:00 - 17:00 | výstava | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

1. 4. - 31. 8. 2024: Madona na vandru – Putovní výstava o osudu jedné madony a oltáře z Fuerstenou a Předního Cínovce. Neobvyklý, ale příznačný příběh z česko-saského pomezí dal vzniknout neobvyklé česko-německé výstavě.

9:00 - 18:00 | výstava | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

5. 4. 2024: Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky – Zahájení letošní návštěvnické sezóny se uskuteční dne 5. dubna 2024 před muzeem v Památníku Ležáky. Bohatý doprovodný program, který je pro návštěvníky připraven, bude tradičně v režii dětí, které společně vystoupí se zpěvačkou, herečkou Dášou Zázvůrkovou.

16:00 | slavnostní zahájení | Ležáky | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

5. 4. 2024 - 28. 3. 2027: VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SKLENĚNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB – Autorské sady nových designových vánočních ozdob, vzniklých ve spolupráci studií ILLOLA, LLEV a DECHEM a firem GLASSOR, IRISA a RAUTIS. V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

7. 4. 2024: Zpověď farářky Martiny Viktorie Kopecké – Diskusní večer v rámci cyklu Večeru se Slunovratem.

19:00 - 21:00 | přednáška | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK LIDICE

9. - 10. 4. 2024: Mezinárodní konference Spřízněni osudem – Během dvou dnů budou předneseny příspěvky ke Kališti, Ploštině, Lejčkovu, Bernarticím, Českému a Novému Malínu, Oradouru-sur-Glane a dalším místům, které postihl obdobný osud jako Lidice.

jiná kulturní akce | Lidická galerie | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

11. 4. - 30. 11. 2024: Opava a Opavsko za II. světové války – Výstava spadající do cyklu "Opava jubilejní" (800. výročí města Opavy) představující problematiku II. světové války v regionu a to i díky darům veřejnosti vzešlých ze sběrové akce realizované na přelomu let 2023/2024.

výstava | Národní památník II. světové války v Hrabyni | přístupné veřejnosti

11. 4. - 30. 11. 2024: Netruchlete pro mne. Justiční vražda gen. Hel. Píky – Instalace vycházející z osobní pozůstalosti gen. Hel. Píky.

výstava | Národní památník II. světové války v Hrabyni | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

13. 4. 2024: 80. výročí vzniku koncentračního tábora v Litoměřicích – Komentovaná prohlídka po území bývalého koncentračního tábora Litoměřice pro veřejnost • začátek ve 14 hodin u vchodu do objektu bývalých Kasáren pod Radobýlem • vstup zdarma

14:00 | přednáška | Areál bývalých kasáren pod Radobýlem (místo KT Litoměřice) | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

25. 4. 2024: Koncert – Rok české hudby – Koncert v rámci Roku české hudby. Bližší informace budou uveřejněny na www.msb-jablonec.cz.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

27. 4. - 14. 7. 2024: Stanislav Hlinovský (1924 - 1994) – Výstava. Galerie Ambit z ekonomických důvodů v sezóně 2024 uzavřena.

výstava | Galerie Ambit, Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44

27. 4. - 29. 9. 2024: Soběslavský mincovní poklad – Nová stálá expozice, ve které je prezentován mincovní depot (přes tisíc kusů stříbrných mincí různých hodnot a míst původu) nalezený v Soběslavi před patnácti lety. Byl uložen nedaleko města zřejmě roku 1620 v souvislosti s událostmi na počátku třicetileté války.

expozice | Smrčkův dům, Soběslav | přístupné veřejnosti

27. 4. - 25. 5. 2024: 18. výstava keramiky – keramická díla vznikající v soběslavské pobočce DDM Tábor (ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Tábor – pobočkou Soběslav)

výstava | Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav | přístupné veřejnosti

27. 4. - 29. 9. 2024: Život ve městě | Modelové kolejiště | Karel Weis a Blata – Stálé expozice ve Weisově domě po jeho rekonstrukci.

10:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí - Weisův dům | přístupné veřejnosti

27. 4. - 29. 9. 2024: Život na Blatech a Kozácku – Národopisná expozice - největší v jižních Čechách, 2. místo v celostátní soutěži Gloria musaealis za rok 2017.

10:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

27. 4. - 29. 9. 2024: Krajina Táborska ve výtvarném umění – Galerijní expozice představující Táborsko prostřednictvím krajinomaleb známých regionálních umělců.

10:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

27. 4. - 29. 9. 2024: Otakar Ostrčil a Soběslav – Stálá expozice - pamětní síň připomíná osobnost hudebního skladatele a dirigenta Otakara Ostričila a jeho letní pobyty v Soběslavi.

10:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107 | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

30. 4. - 1. 9. 2024: Cyprián Lelek – Výstava představující osobnost katolického kněze a významného slezského buditele Cypriána Lelka (1812-1883).

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

Květen

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. 5. 2024: Stavění máje – Tradiční lidová slavnost.

14:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 5. 2024: Zahradní slavnost k otevření muzejní sezóny – Vernisáž výstavy z díla Ladislava Rektorise a koncert folkové skupiny Jen tak tak.

14:00 | slavnostní zahájení | Blatské muzeum, Weisův dům, Veselí nad Lužnicí | přístupné veřejnosti

1. 5. - 30. 9. 2024: Příroda Táborska – Největší přírodovědná expozice v jižních Čechách seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu, s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska. Rožmberský dům v sezóně 2024 v rekonstrukci.

10:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152

1. 5. - 30. 9. 2024: Soběslav - město pětilisté růže – Umělecko - historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší "druhý život". Rožmberský dům v sezóně 2024 v rekonstrukci.

10:00 - 17:00 | expozice | Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152

1. 5. - 30. 9. 2024: Tábor, pevnost spravedlivých i královské město – Stálá expozice v Bechyňské bráně, vyhlídková věž Kotnov.

10:00 - 17:00 | expozice | Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána | přístupné veřejnosti

1. 5. - 31. 10. 2024: Památník Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky – http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/ Díky spolupráci Úřadu vlády ČR a Husitského muzea v Táboře dochází od července 2023 ke sjednocení prohlídek Památníku dr. Edvarda Beneše a Benešovy vily.

9:00 - 17:00 | expozice | Památník Dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí I | přístupné veřejnosti

2. 5. - 29. 9. 2024: Ladislav Rektoris (1929–2006) – Výstava k 95. výročí narození akademického malíře z Veselí nad Lužnicí.

výstava | Blatské muzeum, Weisův dům, Veselí nad Lužnicí | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

4. 5. 2024: Krojová poradna – Termíny: 4.5., 1.6., 6.7., 3.8. a 7.9.2024 Přední znalkyně hanáckého oděvu - Jarmila Vítoslavská a Bronislava Millá - zasvětí návštěvníky do výroby, tajů a motivů hanáckého lidového kroje. Krojová poradna bude otevřena od května do září vždy první sobotu v měsíci.

10:00 - 6:00 | přednáška | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

4. 5. 2024: Bižuterní kurz – Bižuterní kurz pro dospělé. Lektor Věra Černá. Nutná rezervace předem na adrese pedagog@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892.

10:00 - 14:00 | jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

4. 5. 2024: Hrnčířská sobota – Setkání hrnčířů a keramiků spojené s prodejem jejich výrobků.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

6. 5. 2024: Jom Ha-šoa a divadelní představení Nácvik na večírek – Veřejné čtení 100 jmen obětí terezínského ghetta. V rámci doprovodného programu odehraje českobudějovického divadlo SUD divadelní představení Nácvik na večírek o životě spisovatele Karla Poláčka. • spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR, Terezínská iniciativa a město Rychnov nad Kněžnou

14:00 | jiná kulturní akce | půdní divadlo Magdeburských kasáren | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

7. 5. - 29. 9. 2024: Společnými silami - Habsburkové a zemské hlavní město Opava – Výstava situovaná v někdejším Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

11. 5. 2024: Loutky míří na Veselý kopec – Loutková představení a tvůrčí dílny v krásném prostředí expozice Muzea v přírodě Vysočina na Veselém kopci.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Dřevíkov | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

17. 5. - 15. 9. 2024: SAMI SPOLU – Současné ateliérové sklo spojené tématikou mezilidských vztahů. Vernisáž 16. 5. 2024.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

17. 5. - 13. 10. 2024: SOULAD – FRANTIŠEK JANÁK, MARTINA JANÁKOVÁ, ALENA MATĚJKA – Umělecké sklo tří výrazných výtvarníků. Vernisáž 16. 5. 2024.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

18. 5. 2024: Přijďte na svatbu! 2024 – představení lidové svatby

festival | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

18. 5. 2024: Mezinárodní den muzeí – Vstup zdarma do muzea v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí.

oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

18. 5. 2024: Den muzeí – volný vstup do areálu Valašská dědina, Mlýnská dolina

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina, Mlýnská dolina | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

18. 5. 2024: Den muzeí – Volný vstup I. + II. + III. prohlídkový okruh. Maximální počet osob ve skupině 25.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

18. 5. 2024: Den muzeí – Volný vstup do muzea. Nelze rezervovat průvodce.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

19. 5. 2024: Terezínská tryzna 2024 – Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 79. výročí osvobození • začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

10:00 | pietní shromáždění | Národní hřbitov | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

21. - 24. 5. 2024: Od stromu až k domu – Praktické ukázky výroby šindele a došků, nepálených cihel vepřovic, vyplétaného plotu a dalších technik spojených se stavbou domů na Českomoravské vrchovině.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

24. 5. 2024: Muzejní noc – Chrudimská muzejní noc, komentovaná prohlídka, workshopy, živá hudba na terasách.

18:00 - 23:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

25. 5. 2024: Rolnický dům Vlčnov – komentované prohlídky (a kulturní programy) v rámci Jízdy králů 2024

jiná kulturní akce | ve stálé expozici muzea Rolnický dům a hospodářství čp. 57 | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

25. 5. 2024: Jaro na dědině – Oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

25. 5. 2024: Lidové kalendárium aneb Když naprší, tak uschne – Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi vás provede lidovým kalendářním rokem, jeho zvyky a obyčeji. Doprovodný program: povídání o obyčejích v Pardubickém kraji, promítání krátkých filmů s národopisnou tematikou.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

26. 5. 2024: Kácení máje – lidová májová slavnost

14:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

26. 5. 2024: Vitajte u nás doma! - oživlá usedlost – 6. ročník setkání s návštěvníky stálé expozice muzea v rámci Jízdy králů 2024 Rolnický dům a hospodářství čp. 57 v expozici zároveň probíhá akce “Oživlé památky – rukodělné ukázky” Program zajišťuje: KOPRETINA Březová z. s.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

28. 5. - 29. 9. 2024: FRANZ ANTON MAULBERTSCH A UMĚLCI JEHO OKRUHU NA MORAVĚ A V ČECHÁCH – Franz Anton Maulbertsch náleží mezi nejvýznačnější představitele středoevropské malby pozdního baroka. Sídlil ve Vídni, ale ovlivnil malířské dění v českých zemích. V roce 1759 provedl výmalbu Manského sálu kroměřížského zámku, který se tak stane přirozenou součástí prohlídky výstavy.

výstava | Arcidiecézní muzeum Kroměříž / Arcibiskupský zámek | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

28. 5. 2024: Filmový festival ZA HRADBY: Atentát – Veřejné promítání filmu z roku 1964 • začátek v 17 hodin v kinosále Muzea ghetta • film trvá 100 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

17:00 | festival | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

30. 5. - 29. 9. 2024: Ptačí stavitelé – Výstava přibližující život našich ptáků a jejich hnízda (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou státního zámku Dačice)

výstava | Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav | přístupné veřejnosti

31. 5. 2024: Táborská muzejní noc – Festival Táborská muzejní noc pořádaný a koordinovaný ve spolupráci s městem Tábor za účasti ostatních táborských muzeí a kulturních institucí.

19:00 - 23:00 | festival | Tábor | přístupné veřejnosti

Červen

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. - 30. 6. 2024: Kouzlo živých motýlů – Zažijte exotickou atmosféru dalekých krajů a obdivujte krásu těchto živých drahokamů.

výstava | Arboretum Nový Dvůr | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

1. 6. 2024: Dárek muzea k svátku dětí – U příležitosti Mezinárodního dne dětí budou mít děti do 15 let vstup zdarma do celého muzea.

oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 6. - 31. 8. 2024: Táborský triptych 2024 – 12. ročník z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci. termíny: https://www.husitskemuzeum.cz/

18:00 | jiná kulturní akce | Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

1. 6. 2024: Den dětí mezi loutkami – Tvořivé workshopy pro děti i jejich hravé rodiče.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. 6. 2024: Slabikář řemesel – Pořad věnovaný dětem, které si chtějí vyzkoušet svoji zručnost. Volný vstup pro žáky do 15 let.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. 6. 2024: Dětský den na Veselém Kopci – Den věnovaný dětským návštěvníkům plný her a dílniček se zajímavým doprovodným programem. Vstup zdarma pro děti a mládež do 18 let.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

1. 6. - 31. 8. 2024: Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům – Od června do srpna nabízíme návštěvníkům ve vybrané dny workshopy věnované tradičním činnostem, dílničky pro malé i velké a komentované prohlídky věnované různým oblastem života na vesnici. Rodiče s dětmi si mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

6. 6. 2024: Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín - Memoriál Hany Greenfieldové – Slavnostní vyhlášení výsledků XXX. ročníku literární a XXVIII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové • doprovodný kulturní program a přehlídka vítězných prací

13:00 | jiná kulturní akce | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

6. 6. - 31. 8. 2024: Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže PT - Memoriálu Hany Greenfieldové – Výtvarná výstava – díla, zaslaná do XXVIII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové • předsálí kina Muzea ghetta • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2024 od 13 hod. v kinosále Muzea ghetta (Komenského 148, Terezín)

13:00 | výstava | předsálí kina Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

7. 6. - 10. 11. 2024: Umění starého Orientu – sbírka historických předmětů sběratele a mecenáše Ludwiga Vincenze Holzmaistera, ve spolupráci s Městským muzeem Moravská Třebová

výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

7. - 9. 6. 2024: Ondrášova valašska – Přehlídka uměleckých folklorních souborů.

festival | Dřevěné městečko, Valašská dědina | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

7. 6. 2024: 12. noc v Blatském muzeu – „poklady z depozitáře“ – Prezentace předmětů restaurovaných v rámci projektu IROP, tvořivé dílny pro děti, doprovodný program.

17:00 - 21:00 | festival | Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

7. 6. 2024: Slezská muzejní noc – Těšit se opět můžete na netradiční kulturní program nejen ve Slezském zemském muzeu, ale také v zapojených partnerských institucích.

17:00 - 22:00 | jiná kulturní akce | Opava | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

11. - 30. 6. 2024: ZáZrakem – výstava Památníku Lidice

výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

11. - 13. 6. 2024: MUSAIONFILM 2024 – 26. ročník přehlídky muzejních filmů

jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

11. - 14. 6. 2024: Tebe já miluju – Představení zvyků a tradic od seznámení přes námluvy až po svatbu.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

13. 6. 2024: ŠKOLNÍ MUSAIONFILM 2024 – přehlídka školních filmů s muzejní tématikou

jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

13. 6. - 31. 8. 2024: Pavel Wohl – Výstava soch • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 14. června 2024 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

15. 6. 2024: Národní muzeum v přírodě se představuje na zubrnickém jarmarku – Jedinečná možnost seznámit se na severu Čech s folklorními soubory z Valašska, Vysočiny či Hané. Vše doplněno prodejem tradičních regionálních řemeslných výrobků a netradiční výstavou místních pivoněk.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

20. 6. 2024: Filmový festival ZA HRADBY: Kukačka v temném lese – Veřejné promítání filmu z roku 1984 pro školy a veřejnost • začátek v 8:30, 11:00 (pro školy) a 17:00 v kinosále Muzea ghetta • film trvá 95 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

17:00 | festival | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

21. 6. 2024: Dětský den v muzeu – 10.00-15.00 pro školy, od 16.00 pro veřejnost

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

21. 6. 2024: Svatojánský večer – Pořad o tajemných jánských a slunovratových obyčejích.

21:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

26. 6. 2024: Zahraniční folklorní soubory – 22. ročník představení účinkujících MFF Strážnice / ve spolupráci s NÚLK Strážnice a CIOFF

9:00 - 12:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

27. 6. 2024 - 5. 1. 2025: TRIENÁLE SEFO 2024: MOMENTY – Trienále současné středoevropské kultury a umění je formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). Muzeum geograficky i významově nestálý region střední Evropy dlouhodobě zkoumá a zaměřuje na něj také svou akviziční činnost.

výstava | Muzeum umění Olomouc | přístupné veřejnosti

27. 6. - 31. 12. 2024: TRIENÁLE SEFO 2024: OHŇOVÁ DRAMATA – Výstava přibližuje ohňostroje v průběhu staletí jako umění svého druhu. Od 16. století máme také dokumentována představení kombinující hudebně-dramatickou složku, spektakulární ohňovou a světelnou show a efemérní kulisy.

výstava | Arcidiecézní muzeum - Galerie | přístupné veřejnosti

27. 6. 2024 - 5. 1. 2025: TRIENÁLE SEFO: GHETTO STŘEDNÍ EVROPA – V rámci TRIENÁLE SEFO 2024 dojde k podstatné proměně olomoucké stálé expozice moderního výtvarného umění Století relativity ve spolupráci s německým Kunstmuseem Bochum.

výstava | Muzeum moderního umění - Obrazárna, mansarda | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

29. 6. - 1. 9. 2024: Prázdninový ateliér – Rodinné tvůrčí dílny v ateliéru muzea.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

Červenec

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. 7. - 31. 8. 2024: Noční prohlídka Tábora – Noční prohlídky historického centra města. termíny: https://www.husitskemuzeum.cz/

20:00 | doprovodný program | historické centrum (Kotnov a Augustiniánský klášter - rajský dvůr) | přístupné veřejnosti

1. 7. - 6. 10. 2024: Krvavý román Josefa Váchala – Výstava.

výstava | Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, gotický sál | přístupné veřejnosti

1. 7. - 31. 8. 2024: Večerní prohlídky Staré táborské radnice – Večerní prohlídky Staré táborské radnice & tam kam se jindy nedostanete. termíny: https://www.husitskemuzeum.cz/

doprovodný program | Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1 | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

1. - 31. 7. 2024: Michaela Černická a Jiří Černický - cyklus současného umění – Jeden z mála současných českých umělců, který má ohlas i v zahraničí. Byl součástí uměleckého kruhu přelomu 80. a 90. let v Ústí nad Labem. Ve svém díle často využívá nová média, instalace, ale i klasické formy v podobě malby, objektu i sochy. Výstava bude společným dílem manželů Černických.

9:00 - 17:00 | výstava | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

1. 7. - 31. 8. 2024: Betlémské léto – V průběhu července a srpna budou pro návštěvníky každé úterý a sobotu připraveny workshopy z dílny Muzea v přírodě Vysočina nebo s vybranými lidovými řemeslníky.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

2. 7. - 31. 10. 2024: Žijící poklady aneb Šikovné ruce nositelů tradice Pardubického kraje – Výstava představující držitele titulu Nositel tradice Pardubického kraje. V rámci výstavy možnost setkat se každou sobotu s jedním z řemeslníků.

8:30 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

5. - 7. 7. 2024: Zvonečkový jarmark – setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a včelařů

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

13. 7. 2024: Tradiční tesařské řemeslo – Prezentace tradičního lidového řemesla. Hoblování, otesávání a další zpracování kulatiny za použití speciálních tesařských nástrojů a nářadí.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

13. 7. 2024: Hejův nožík – 23. ročník setkání řezbářů spojený s ukázkou jejich zručnosti

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

14. 7. 2024: Sklářský den – Zpracování skla a ruční práce sklářů na venkovní peci.

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

20. 7. 2024: Pekařská sobota – 29. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěž o nejlepší chleba a rohlík, výstava pečiva

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

20. 7. 2024: Pouť k Maří Magdaleně – Netradičně pojaté tradiční poutní procesí obohacené o barokní frašku k nápravě Maří Magdalény. Poutníci za zpěvu barokních písní dojdou na bohoslužbu do kostela. Hospodyně peče koláře a nejen pro děti jsou připraveny netradiční hry a divadlo.

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

20. - 21. 7. 2024: Veselokopecký jarmark – Prodej výrobků vybraných lidových řemeslníků, doprovodný kulturní program.

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

21. 7. 2024: Odpoledne s folklorním souborem – Klobučan

15:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

24. 7. 2024: Pohádková noc – Večerní prohlídka s příběhem

20:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

24. 7. - 1. 9. 2024: Jára Novotný Malby a fotografie – Výstava. Objekt z ekonomických důvodů v sezóně 2024 uzavřen.

výstava | Galerie Ambit, Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

27. 7. 2024: Romská píseň – 30. ročník mezinárodního festivalu

13:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

27. 7. 2024: Historickým člunem po Jordáně – Projížďky v replice historického člunu ze 16. století, ukázky pletení sítí a textilních technik, workshopy pro veřejnost.

jiná kulturní akce | Jordán, Sokolská plovárna Tábor | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

27. 7. 2024: Žně na Hané – Sklizeň a výmlat obilí. Sečení obilí kosou (luňákem), vázání do snopů, stavění panáků a mandelů, výmlat obilí cepy a historickou mlátičkou, čištění fukarem.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

28. 7. 2024: Anenská pouť – Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela Všech svatých a pouťovou slavností.

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

30. 7. - 28. 9. 2024: Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborsku – Fotografická výstava doplněná o modely hub. (ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích)

výstava | Blatské muzeum, Weisův dům, Veselí nad Lužnicí | přístupné veřejnosti

Srpen

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

3. 8. 2024: SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ – Setkání heligonkářů – 6. ročník

16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

3. - 4. 8. 2024: Dny řemesel a setkání kovářů – 33. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel 4. 8., 15.00 vystoupí písničkář Pokáč

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

9. - 11. 8. 2024: Jánošíkův dukát – 25. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR

festival | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

9. - 31. 8. 2024: Jánošíkův dukát – Jánošíkův dukát - výstava v rámci Mezinárodního festivalu slovenského folkloru

výstava | Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

10. - 11. 8. 2024: Jak se dříve hospodařilo aneb Cesta k dožínkovému věnci – V sobotu tradiční hospodaření a ukázky zpracování zemědělských plodin, v neděli bude program završen dožínkovou slavností.

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

11. 8. 2024: Křehká krása – Den s muzeem – Muzeum partnerem akce pořádané Svazem výrobců skla a bižuterie - www.krehkakrasa.cz

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

17. - 18. 8. 2024: Starodávný jarmark – Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu

9:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

23. 8. 2024: Jablonecká Perle – Program v rámci festivalu Jablonecká perle - www.jabloneckaperle.cz

jiná kulturní akce | Jablonec nad Nisou | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

24. 8. 2024: Koniny – Speciální program pro děti. Návrat do minulosti (nejen) prostřednictvím dětských her našich prababiček a pradědečků, jízda na koni, výtvarná dílna.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

25. 8. 2024: Z druhé strany Radhoště – Ozvěny frenštátského folklórního festivalu.

14:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

Září

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

3. - 30. 9. 2024: Aleš Slavík 75 – Výstava. Objekt z ekonomických důvodů v sezóně 2024 uzavřen.

výstava | Galerie Ambit, Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

7. 9. 2024: Hrála muzika – Setkání valašských dechových kapel

14:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

7. 9. 2024: Sklářská slavnost na Kristiánově – Tradiční akce s ukázkami výroby skla a bižuterie, tvůrčí dílny, prodejní stánky se skleněným a řemeslným zbožím, doprovodný program pro děti i dospělé, občerstvení. Vstup zdarma.

9:00 - 16:00 | oslavy | Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

7. 9. 2024: Ciderfest – Zpracování ovoce mělo v Českém středohoří v minulosti mnoho podob. Jednou z nich byla i výroba kvašených ovocných nápojů - ciderů. Festival představí lokální výrobce ciderů, ale těšit se můžete i na tematické přednášky, prohlídky a bohatý kulturní doprovod.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

7. - 8. 9. 2024: Dny řemesel – Tradiční lidová řemesla včetně provozu technických staveb na vodní pohon, po oba dny doprovodný program.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

7. 9. 2024: Den otevřených dveří památek a Chrudim (o)žije – Po celý den otevřené muzeum a večer živá hudba na terasách i dílny v ateliéru.

9:00 - 23:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

8. 9. 2024: Muzicírování se Soláněm – Soubor z Rožnova p. R. s hostem

15:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

12. 9. 2024: Rodící se Kolibiska – Beseda o nově vznikajícím areálu

17:00 | přednáška | Valašské muzeum v přírodě, konferenční sál v Sušáku | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

13. 9. 2024: Betlémská muzejní noc – Příležitost zažít Betlém jinak. Volný vstup na program.

19:00 - 22:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

14. 9. 2024: Po stopách K. R. Fischera – Stezka po muzejních budovách, Den otevřených dveří v Depozitáři Šumava, odhalení desky K. R. Fischera. V rámci Dne evropského dědictví.

jiná kulturní akce | Jablonec nad Nisou | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

14. 9. 2024: Podzim na poli a v chalupě – Oživené expozice s ukázkami tradičních podzimních prací

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

15. 9. 2024: Knihoráj – Prodejní veletrh muzejních publikací prezentující ediční činnost muzeí a galerií.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Galerie Ambit - rajský dvůr | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

20. 9. 2024: Podzimní putování s broučky – Dětský lampiónový průvod s programem připravovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov, volný vstup do areálu.

19:00 | doprovodný program | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

21. 9. 2024: Bižuterní kurz – Bižuterní kurz pro dospělé. Lektor Věra Černá. Nutná rezervace předem na adrese pedagog@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

21. 9. 2024: Běh rodným krajem Emila Zátopka – 22. ročník memoriálu olympijského vítěze; volný vstup do areálu Dřevěného městečka.

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

24. 9. 2024: Filmový festival ZA HRADBY: Hodiny tance a lásky – Veřejné promítání filmu z roku 2003, který se natáčel v Malé pevnosti • začátek v 17 hodin v kinosále Malé pevnosti • film trvá 105 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

17:00 | festival | kinosál Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

24. - 27. 9. 2024: Z plevele se nemele – Zážitkový program, během kterého se představí nástrojů a činnosti spojené se zpracováním obilí, např. výmlat obilí cepy, říkanky pro mlatce nebo mletí zrna na ručním mlýnku.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

28. 9. 2024: Jsme stále mladí – pořad ke Dni seniorů.

15:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko, Janíkova stodola | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

28. 9. 2024: Den české státnosti – Zvýhodněné vstupné do muzea v rámci oslav Dne české státnosti.

oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

28. 9. 2024: XV. setkání Hanáků – Putovní folklorní festival krojů, tanců, písní, tradic a řemesel regionu Haná. Tento rok se uskuteční premiérově v obci Příkazy.

10:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

29. 9. 2024: Tryzna Kever Avot – Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích. • krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře • začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově • pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze

11:00 | pietní shromáždění | krematorium na Židovském hřbitově | přístupné veřejnosti

Říjen

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 10. 2024 - 16. 2. 2025: Křížem krážem Slezskem – Výstava fotografií ze sbírky Slezského zemského muzea.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

5. 10. 2024: Prameny – Soutěžní přehlídka valašských folklorních souborů

jiná kulturní akce | Dřevěné městečko, Janíkova stodola | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

5. 10. 2024: Bramborová sobota – Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor. Program připraven ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

12. - 20. 10. 2024: Úroda z polí, zahrad a sadů – aneb Valašský hortikomplex, výstava podzimních výpěstků

výstava | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

15. 10. 2024: Filmový festival ZA HRADBY: Útěk ze Sobiboru – Veřejné promítání filmu z roku 1987 • začátek v 17 hodin v kinosále Muzea ghetta • film trvá 143 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

17:00 | festival | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

18. - 19. 10. 2024: Duchůplné muzeum – Oblíbená halloweenská akce v historických kulisách Mydlářovského domu.

15:00 - 23:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

19. - 20. 10. 2024: Podzim na vesnici – Uchopit do ruky cep, vyčistit na fukaru zrno od plev nebo si na žernovu umlít mouku. Sušení ovoce a povídání o starých odrůdách ovoce z Českého středohoří zažijete v teplovzdušné sušárně. Vše doplněno o ukázky zemědělské techniky a pečení koláčů.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

21. 10. 2024: Sklářské svítání a beseda s designéry – Diskusní setkání a beseda s designéry

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

25. 10. 2024 - 7. 9. 2025: JABLONECKÝ KNOFLÍK – Historie výroby svébytného zboží od konce 18., století po současnost. Vernisáž 24. 10. 2024.

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

26. - 30. 10. 2024: Podzimní prázdniny – dílny – Tvůrčí dílny pro celou rodinu v období podzimních prázdnin.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

28. 10. 2024: Den vzniku samostatného československého státu – Mimořádně otevřeno a zvýhodněné vstupné do muzea v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

oslavy | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

Listopad

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

1. - 26. 11. 2024: To je Žižka! – Projekt - soutěž o nejlepší video o Janu Žižkovi pro dětské týmy. Součástí projektu jsou workshopy s režisérem a závěrečný slavnostní večer u příležitosti vyhlášení cen. https://www.husitskemuzeum.cz/

výročí | Tábor | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

8. 11. 2024 - 27. 4. 2025: 3 x KOPŘIVA (PAVEL KOPŘIVA, KAROLINA KOPŘIVOVÁ, PAVEL KOPŘIVA JUN.) – Profil 3 mimořádných osobností sklářského umění z jedné rodiny. Vernisáž 7. 11. 2024

výstava | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

14. 11. 2024 - 27. 4. 2025: Umělecká díla z pozůstalosti sochaře, medailéra a heraldika Mikuláše Rutkovského – Výstava představí část pozůstalosti tohoto umělce (získané do muzea v roce 2023) od figurálních plastik – podobizen, medailí a plaket po kresebnou a archivní pozůstalost, zahrnující návrhy realizovaných děl i nerealizovaných prací.

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

22. 11. 2024: Zpívané dědictví Jednoty – koncert k výročí Komenského úmrtí a pohřbení v Naardenu. Originální i upravené verze kancionálových písní včetně úprav z počátku 20. století a Ebenova Cantica Comeniana

jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

23. - 24. 11. 2024: Vánoce v Křišťálovém údolí – Tvůrčí dílna a předvádění výroby v rámci dnů otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech, dílnách, muzeích a školách. Kompletní program na https://crystalvalley.cz/#kalendar-akci

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

26. 11. 2024: Filmový festival ZA HRADBY: Zapomenuté transporty do Estonska – Veřejné promítání dokumentárního filmu z roku 2007 • začátek v 17 hodin v kinosále Malé pevnosti • film trvá 85 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

17:00 | festival | kinosál Muzea ghetta | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

29. 11. 2024 - 2. 3. 2025: Objímání s folklorem – výstava díla etnografa a emeritního ředitele MJAKUB Pavla Popelky

17:00 | výstava | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

30. 11. 2024 - 5. 1. 2025: Vánoční výstava – Vánoční výstava.

výstava | Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

30. 11. - 30. 12. 2024: Hanácké Vánoce – Pravá vánoční atmosféra na hanáckém gruntu. Pečení vánočního cukroví, ukázka štědrovečerního stolu i prezentace tradičních adventní a vánočních zvyků a obyčejů.

10:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Hanácké muzeum v přírodě Příkazy | přístupné veřejnosti

30. 11. - 8. 12. 2024: Vánoce na Veselém Kopci – Tradiční vánoční zvyky, ukázky výroby předmětů provázejících vánoční čas v minulosti, doprovodný kulturní program.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

Prosinec

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

1. 12. 2024 - 11. 5. 2025: Dvacet tisíc mil pod mořem – Výstava zpracovává zážitkovým způsobem román Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem. Zmíněny budou i romány Děti kapitána Granta a Tajuplný ostrov (kde se rovněž vyskytuje postava kapitána Nema, romány totiž původně tvořily volně navazující trilogii).

výstava | Historická výstavní budova | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

1. 12. 2024: Pod křídly anděla – Rozsvícení vánočního Anděla splněných přání na arkádách muzea.

17:00 - 20:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ

3. - 4. 12. 2024: Perníčky – 24. ročník tradičních předvánočních dílen lidových výrobců Výroba vánočních oplatků, kukuřičné šustí, betlémy z různých materiálů, předení vlny, pališochy, vánoční a slámové ozdoby, keramika, korálky, hadrové a dřevěné ozdoby, Hudební doprovodný program – žáci ZUŠ Uherský Brod

jiná kulturní akce | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě | přístupné veřejnosti

PAMÁTNÍK TEREZÍN

5. 12. 2024 - 28. 2. 2025: Zdena Nováková – Výtvarná výstava • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 5. prosince 2024 ve 14 hod.

14:00 | výstava | předsálí kina Malé pevnosti | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

5. 12. 2024: Mikulášský podvečer – Prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou. Volný vstup pro děti do 15 let

14:00 - 18:00 | jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI

5. 12. 2024: Mikuláš – Mikulášská nadílka v nebesské komnatě v muzeu.

15:00 - 20:00 | jiná kulturní akce | Chrudim | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

6. - 17. 12. 2024: Vánoce na dědině – Tradiční program pouze pro objednané školní skupiny (6.12., 9.-13.12., 16.-17.12. 2024) s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace na www.nmvp.cz od 2.10.2024

jiná kulturní akce | Valašská dědina | přístupné veřejnosti

7. 12. 2024: Večer při svíčkách – Slavnostní předvánoční koncert.

17:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko, Janíkova stodola | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

8. 12. 2024: Adventní jarmark – Prodej výrobků lidových výrobců a doprovodný kulturní program.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec | přístupné veřejnosti

11. 12. 2024 - 12. 1. 2025: Betlém vánoční – Vyzdobené interiéry domků v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti.

8:30 - 16:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

14. - 15. 12. 2024: Vánoční jarmark – nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů. Oživené expozice ve Valašské dědině.

9:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko, Valašská dědina | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

14. - 15. 12. 2024: Vánoce v Zubrnicích – Adventní čas i vánoční zvyky s tradiční výzdobou a s čerstvě upečenou vánočku. Stromeček ozdobený jablíčky a oříšky. Koledování a vánoční zpívání. Vánoční stezky s dílnami a hry pro děti.

9:00 - 17:00 | jiná kulturní akce | Muzeum v přírodě Zubrnice | přístupné veřejnosti

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

21. - 22. 12. 2024: Živý betlém – lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

17:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

26. 12. 2024: Štěpánská koleda – vánoční koncert v kostele sv. Anny

13:00 - 16:00 | jiná kulturní akce | Dřevěné městečko | přístupné veřejnosti

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

27. - 28. 12. 2024: Vánoce v muzeu – Tvůrčí dílna a předvádění výroby skleněných vánočních ozdob.

jiná kulturní akce | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N. | přístupné veřejnosti