Kalendárium kulturních akcí státních muzeí a galerií zřizovaných MK ČR

DATUM KONÁNÍsestupně AKCE KATEGORIE MÍSTO KONÁNÍ
1. 1. 2020 - 31. 12. 2024

událost je veřejná Středověké podzemní chodby

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

expozice Stará táborská nradnice, Žižkovo nám. 1
20. 7. 2021 - 31. 10. 2024

událost je veřejná Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany

instituce: Národní muzeum

popis: Díky rodinným fotografiím nahlédnete ve výstavě do historie obou manželství skladatele Bedřicha Smetany. Základem výstavy jsou dva ilustrované genealogické stromy. Rozrod čítá v 8 generacích 117 osob.

výstava Památník Bedřicha Smetany
24. 11. 2021 - 8. 1. 2024

událost je veřejná Hudba Bedřicha Smetany – nejkrásnější dárek domů

instituce: Národní muzeum

popis: Věhlas osobnosti Bedřicha Smetany se ve 20. století umocnil díky rozvoji nahrávání hudby na zvukové nosiče a vzhledem k charakteru hudby, která nepotřebuje tlumočníka, k jejich postupnému rozšíření do celého světa.

výstava Muzeum Bedřicha Smetany
21. 3. 2022 - 7. 4. 2024

událost je veřejná Cesta za světlem - Luminiscenční loutky divadla Blackwits

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Výstava nazvaná „Cesta za světlem“ s podtitulem "Luminiscenční loutky divadla Blackwits" návštěvníkům představuje umělecký projekt Ivana Krause a Naděždy Munzarové.

výstava Chrudim
3. 6. 2022 - 31. 5. 2024

událost je veřejná Otevřená cesta / The road is open / Phundrado drom

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Výstava je kurátorským „nasvícením“ výtvarných sbírek Muzea romské kultury a podtrhuje význam samotného muzea, jakožto jedinečné instituce, jediné svého druhu v širším evropském kontextu.

výstava Národopisné muzeum Národního Muzea
3. 6. 2022 - 31. 5. 2024

událost je veřejná Otevřená cesta / Phundrado Drom

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Otevřená cesta / Phundrado drom je kurátorským „nasvícením“ výtvarných sbírek Muzea romské kultury a podtrhuje význam samotného muzea, jakožto jedinečné instituce, jediné svého druhu v širším evropském kontextu.

výstava Národopisné muzeum Národního muzea
13. 6. 2022 - 31. 3. 2024

událost je veřejná 15 let Muzea Josefa Hoffmanna

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Výstava věnovaná působení díla Josefa Hoffmanna na současné umělce a architekty

výstava Muzeum Josefa Hoffmanna
2. 7. 2022 - 19. 5. 2024

událost je veřejná Všechno nejlepší!

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Výstava k 50. narozeninám Muzea loutkářských kultur v Chrudimi zve návštěvníky na jeden velký večírek, kde v roli gratulantů vystupují nejzajímavější loutky z muzejní sbírky.

výstava Chrudim
11. 8. 2022 - 30. 6. 2024

událost je veřejná Expedice Národního muzea

instituce: Národní muzeum

popis: Menší výstava umístěná ve vitrínách východní dvorany Historické budovy prezentuje expedice Národního muzea, které dokládají dlouhou výzkumnou tradici instituce, až po výpravy současné.

výstava Muzejní komplex Národního muzea
7. 1. 2023 - 31. 12. 2024

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:30

popis: Oblíbené prohlídky pro celou rodinu s průvodcem v dobovém oděvu pouze za svitu luceren. září - červen každou první sobotu v měsíci červenec - srpen každou sobotu

doprovodný program Stará radnice - středověké podzemí
21. 1. 2023 - 31. 12. 2024

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00 - 15:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze pro zájemce o historii Tábora a okolí. Sobotníci vyráží od září do června obvykle každou třetí sobotu v měsíci, jejich témata jsou navázána na další muzejní akce nebo aktuální historické události v konkrétním období.

přednáška Tábor a okolí
24. 2. 2023 - 28. 1. 2024

událost je veřejná Vrtiška & Žák: Za dobrý design

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Přední architektonické a designérské duo Roman Vrtiška a Vladimír Žák v expozici představuje výběr spoluprací se sedmi firmami. Ve své tvorbě navazují na zlatou éru poválečného modernismu, období, kdy se kladl důraz na komplexní chápání navrhování.

výstava Uměleckoprůmyslové muzeum
3. 3. 2023 - 17. 3. 2024

událost je veřejná Výstava Zdeňka Danilea

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Výstava výtvarných děl a architektonických návrhů Zdeňka Daniela. Kromě působivých fantazijních maleb budou vystaveny také kresby reflektující temnou rodinnou minulost zasaženou holokaustem Romů během II. světové války.

výstava Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 602 00
28. 3. 2023 - 28. 1. 2024

událost je veřejná Umění kovadlin

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava pro zájemce o umění a tradiční řemeslo. Výstava mapuje současnou kovářskou scénu nejen prostřednictvím exponátů Technického muzea v Brně, ale i kovářských přehlídek Hefaiston a Brtnické kovadliny i konkrétních kovářů.

výstava Technické muzeum v Brně
28. 4. 2023 - 31. 5. 2024

událost je veřejná Emil Holub

instituce: Národní muzeum

popis: Cílem výstavy Emil Holub není zprostředkování komplexního pohledu na Holubovu osobnost, ale otevření otázek, směřujících k přítomnosti. Jak dnes vnímáme Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené? Jak toto vnímání ovlivňují nejrůznější mýty a legendy?

výstava Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
30. 4. 2023 - 31. 3. 2024

událost je veřejná Zážitek ve virtuální realitě

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Virtuální rekonstrukce první prodejny uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte umožňuje návštěvníkům imerzivní cestu časem do interiéru z raného období vídeňské moderny.

výstava Muzeum Josefa Hoffmanna
23. 5. 2023 - 28. 2. 2024

událost je veřejná Lichtenštejnové

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Velký výstavní projekt Slezského zemského muzea prezentující dějiny Lichtenštejnů a jejich vazbu k našemu regionu včetně prezentace darů do muzejní sbírky.

výstava Historická výstavní budova
26. 5. 2023 - 31. 3. 2024

událost je veřejná Jakub Berdych Karpelis: Samosebou

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Výstava Jakuba Berdycha Karpelise: Samosebou nebyla pro Jurkovičovu vilu připravena náhodně, reaguje totiž přímo na tvorbu „básníka dřeva“ Dušana Samo Jurkoviče, což naznačuje i její název Samosebou.

výstava Jurkovičova vila
31. 5. 2023 - 28. 4. 2024

událost není přístupá veřejnosti Antonín Viktor Barvitius: moderní architekt za času historismu

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava o životě a díle českého architekta.

výstava malá galerie
2. 6. 2023 - 31. 1. 2024

událost je veřejná 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma TANEC

instituce: Památník Lidice

čas: 9:00 - 17:00

popis: 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma TANEC - výstava oceněných dětských prací aktuálního ročníku soutěže v 1. patře Lidické galerie

výstava Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice
21. 6. 2023 - 31. 5. 2024

událost je veřejná Padesátá léta

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představuje desetiletí československých dějin, jehož symboly se staly perzekuce a politické procesy za železnou oponou, ale také víra v lepší svět, který byl ale budován za cenu nesvobody a zločinů, v totalitou zdecimované, stranickým aparátem ovládané zemi.

výstava Muzejní komplex Národního muzea
22. 6. 2023 - 14. 1. 2024

událost je veřejná Sochařská sbírka Muzea umění Olomouc

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: To nejlepší ze sochařské sbírky Muzea umění Olomouc. Jádro výstavy tvoří sochařská díla 20. století, nicméně opomenuta není ani nevelká, ale velmi zajímavá kolekce sochařských děl z doby pozdní gotiky, baroka a 19. století.

výstava Muzeum moderního umění - Trojlodí
28. 6. 2023 - 31. 3. 2024

událost není přístupá veřejnosti Dveře budoucnosti dokořán. České inovace, které zazářily na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava prezentuje úspěšnou prezentaci NTM na EXPU v Dubaji včetně interaktivní hry.

výstava sál 2. patro NTM
1. 7. 2023 - 31. 8. 2024

událost je veřejná Šátky a šátečky

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představí šátky v lidovém prostředí na venkově a ve městě od 19. století do současné doby v Čechách a na Moravě, ale i v zahraničí. Námětem je historie šátků a jejich výrobců, typy šátků, využití v krojích, ale i jako upomínka na význačnou událost.

výstava Národopisné muzeum Národního muzea
13. 9. 2023 - 30. 9. 2024

událost je veřejná Antonín Dvořák: Můj život a dílo

instituce: Národní muzeum

popis: Autobiograficky laděná výstava je zaměřena na rukopisy významných skladeb Antonína Dvořáka ze čtyř období jeho života. Skladatelův život je představen retrospektivně v rámci jednotlivých období prostřednictvím rozhovorů, které Dvořák během svého života poskytoval zahraničnímu tisku.

výstava Muzeum Antonína Dvořáka
16. 9. 2023 - 3. 3. 2024

událost je veřejná Remember Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava “Remember Lidice 1967–2017 [nová konstelace]” představuje poslední možnost zastavit se u této expozice, než se s ní v roce 2024 rozloučíme. Joseph Beuys, Jitka Válová, Afredo Jaar, Mona Hatoum, Gerhard Richter a další.

výstava Lidická galerie
16. 9. 2023 - 3. 3. 2024

událost je veřejná Intimita, oddanost, vášeň

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava představuje první tvůrčí setkání Libuše Jarcovjákové, Běly Kolářové, Karla Malicha, Zorky Ságlové a Květy Válové – pěti renomovaných českých autorek a autora v jedinečném výstavním prostoru Lidické galerie.

výstava Lidická galerie
22. 9. 2023 - 29. 2. 2024

událost je veřejná Nejstarší šperky & ozdoby těla

instituce: Národní muzeum

popis: Nejstarší keramická soška na světě – Věstonická venuše, pocházející z mladého paleolitu z období 29–25 tisíc let před naším letopočtem, byla v Národním muzeu naposledy k vidění v roce 2014. Téměř přesně po devíti letech se do Prahy vrací v rámci výstavy Moravského zemského muzea.

výstava Muzejní komplex Národního muzea
22. 9. 2023 - 25. 2. 2024

událost je veřejná Pavel Büchler – Známky života

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Retrospektivní výstava v Pražákově paláci představí českého konceptuálního umělce Pavla Büchlera, který od počátku 80. let působí především ve Velké Británii. Büchlerovy práce jsou tak známé více internacionálnímu publiku než českému.

výstava Pražákův palác
22. 9. 2023 - 7. 1. 2024

událost je veřejná Milena Dopitová: Even Odd

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstavu bude tvořit soubor objektů, které metaforicky reagují na sounáležitost evropské společnosti.

výstava Veletržní palác
22. 9. 2023 - 7. 1. 2024

událost je veřejná Akvarel 19. století - Mezi Prahou a Vídní

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Akvarel 19. století

výstava Veletržní palác
22. 9. 2023 - 7. 1. 2024

událost je veřejná Akvarel 19. století - Mezi Prahou a Vídní

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Akvarel 19. století

výstava Veletržní palác
5. 10. 2023 - 28. 1. 2024

událost je veřejná Jan a Jan | Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Jan Nepomucký i Jan Sarkander byli mučedníky zpovědního tajemství. Na Moravě se navíc úcta k oběma Janům, zvláště v období baroka, často spojovala. Proto výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc poprvé společně představí umělecké předměty vztahující se ke kultu obou světců.

výstava Arcidiecézní muzeum - Galerie
10. 10. 2023 - 25. 2. 2024

událost není přístupá veřejnosti Bourec v plastiku. Výroba umělých textilních vláken v Československu

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výroba umělých textilních vláken v Československu.

výstava foayer NTM
19. 10. 2023 - 25. 2. 2024

událost je veřejná Přístavy neklidu | Art brut v Polsku

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Fenomén art brut začal být v Polsku objevován v posledních desetiletích díky zaníceným galeristům, sběratelům, ale také psychiatrickým a univerzitním pracovištím v Krakově, Varšavě, Poznani nebo Płocku. Svou syrovou výtvarnou výpovědí se výrazně odlišuje od polského naivního nebo lidového umění.

výstava Muzeum moderního umění - Salon, Kabinet
20. 10. 2023 - 11. 2. 2024

událost je veřejná Petr Brandl - dílo malíře, příběh bohéma

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava malíře Petra Brandla.

výstava Valdštejnská jízdárna
25. 10. 2023 - 26. 5. 2024

událost není přístupá veřejnosti Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

instituce: Národní technické muzeum

popis: Historie i současnost bezpečnostních testů Škoda Auto.

výstava Dopravní hala
1. 11. 2023 - 31. 1. 2024

událost není přístupá veřejnosti Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi

instituce: Národní technické muzeum

popis: S neziskovou společností Za sklem.

výstava foyer
15. 11. 2023 - 31. 3. 2024

událost je veřejná Fotografie pod vodou

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava komorního charakteru seznamuje zájemce s fotografickou technikou pro fotografování a natáčení pod vodou a nabízí řadu fotografií a videí takto pořízených.

výstava TMB
16. 11. 2023 - 1. 5. 2024

událost je veřejná Slzy všech lidí jsou stejné

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava mapující život a dílo akademické sochařky Marie Uchytilové, autorky Pomníku dětských obětí války. Je volně přístupná v otevírací době Památníku Lidice. https://www.lidice-memorial.cz/vystavy-a-akce/aktualni/slzy-vsech-lidi-jsou-stejne/

výstava Památník Lidice, výstavní síň In Memoriam
17. 11. 2023 - 31. 8. 2024

událost je veřejná Made by Fire

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Unikátní výstavní projekt Moravské galerie v Brně ve spolupráci s pražským mezinárodním festivalem designu Designblok představuje to nejlepší z českého skla, porcelánu a keramiky na pozadí zásadních společenských a environmentálních událostí současnosti.

výstava Uměleckoprůmyslové muzeum
17. 11. 2023 - 21. 4. 2024

událost je veřejná PATRIK ILLO - ARTERIE

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Výběr z bohaté tvorby slovenského sklářského designéra a výtvarníka Patrika Illa.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
22. 11. 2023 - 30. 4. 2024

událost je veřejná Bílou stopou

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava s názvem Bílou stopou, kterou připravilo Národní muzeum společně se Svazem lyžařů ČR u příležitosti 120 let od založení tohoto svazu, představuje předměty z historie i současnosti českého lyžování.

výstava Muzejní komplex Národního muzea
25. 11. 2023 - 7. 1. 2024

událost je veřejná Příběh o vánoční okurce

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Rodinný program v muzejních expozicích – Hledání vánoční okurky. V rámci vstupenky do muzea.

doprovodný program Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
29. 11. 2023 - 21. 1. 2024

událost je veřejná Mechanické Vánoce

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Tematiku Vánoc návštěvníkům přiblíží funkční exponáty z depozitáře muzea – mechanický vesnický betlém z roku 1955 pocházející z dílny Karla Šebely a mechanický vánoční stromeček z roku 1925 od Jaroslava Melicha

výstava TMB
30. 11. 2023 - 21. 4. 2024

událost je veřejná ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr.

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava rekonstruuje ikonický environment Zdeňka Berana z počátku normalizačního období (1970–1971), jehož pozdější život zahrnuje fáze přeinstalace (1992), pohřbení (1993–1994) a následné exhumace (1999–2000). Poslední fáze nazvaná Elevace evokuje jeho možné „vzkříšení“ v MUO.

výstava Muzeum moderního umění - Galerie
30. 11. 2023 - 31. 12. 2024

událost je veřejná expozice Husité

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/ Na konci listopadu se po rekonstrukci otevře obnovená expozice věnovaná husitství. Bude moderní, interaktivní, ale zároveň věrná muzejnímu poslání uchovávat a důstojně zprostředkovávat doklady o životě našich předků.

expozice Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
1. 12. 2023 - 11. 2. 2024

událost je veřejná Svátky betlémské hvězdy

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: Betlémy a retro Vánoce Výstava ze sbírek MJAKUB a soukromích sbírek

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024

událost je veřejná Příběh zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Příběh zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže v Historické budově Národního muzea prostřednictvím dochovaných exponátů, dobových fotografií a reprodukcí obrazů přibližuje osud knižní sbírky, ale také dnes už zaniklého barokního zámku na Domažlicku.

výstava Muzejní komplex Národního muzea
7. 12. 2023 - 29. 3. 2024

událost je veřejná Nejkrásnější české knihy roku 2022

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Tradiční přehlídka nominovaných a oceněných českých knih letošního 58. ročníku soutěže o nejkrásnější českou knihu za rok 2021 pořádanou Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih.

výstava Knihovna Moravské galerie
8. 12. 2023 - 8. 5. 2024

událost je veřejná Baroko v Bavorsku a v Čechách

instituce: Národní muzeum

popis: Největší výstava Národního muzea v roce 2023 je společným mezinárodním projektem Národního muzea a Domu bavorských dějin. Je koncipována jako identický výstavní projekt realizovaný na dvou místech a je mimořádná pro svůj přesah v rámci mezinárodní spolupráce.

výstava Muzejní komplex Národního muzea
8. 12. 2023 - 7. 4. 2024

událost je veřejná COMPUTER & JEWELLERY

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Současný autorský šperk v počítačovém světě. V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
13. 12. 2023 - 7. 1. 2024

událost je veřejná Betlém vánoční

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 8:30 - 16:00

popis: Vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti, vystaveny budou také lidové betlémy.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
14. 12. 2023 - 28. 2. 2024

událost je veřejná Jiří Kačer

instituce: Památník Terezín

popis: Výstava soch • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 14. prosince 2023 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Malé pevnosti
1. 1. - 31. 12. 2024

událost je veřejná Za pokladem rytíře Rolanda...

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:30 - 15:00

popis: Dobrodružná výprava táborským podzemím pro děti (určeno pro děti 4-10 let) září - červen každou sobotu červenec - srpen denně mimo pondělí https://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

doprovodný program Chodby středověké podzemí
1. 1. - 31. 12. 2024

událost je veřejná Historicko-vlastivědné přednášky

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30 - 19:00

popis: Cyklus historicko-vlastivědných přednášek. terminy: https://www.husitskemuzeum.cz/category/prednasky/

přednáška Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi, přednáškový sál
1. 1. - 31. 12. 2024

událost je veřejná Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 20:30

popis: Cyklus cestovatelských přednášek s více jak čtyřicetiletou tradicí.

přednáška Divadlo Oskara Nedbala Tábor
6. 1. 2024

událost je veřejná Novoroční koncert s Collegium Classic

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 17:00

popis: Novoroční koncert komorního souboru Collegium Classic ve spolupráci s pěveckým sborem Melodica

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
8. 1. - 26. 2. 2024

událost je veřejná Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století

instituce: Památník Lidice

popis: Ukončení registrace 26. února 2024. Internetová soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10-19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice a k prohlubování znalostí o historických událostech. Soutěž probíhá online na https://www.lidice21.cz

jiná kulturní akce online
11. 1. 2024

událost je veřejná Módní přehlídka Made in Jablonec 2024

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Prezentace muzea u příležitosti 120 od založení muzea v rámci módní přehlídky Made in Jablonec 2024 s podtitulem V hlavní roli šperk, kterou pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie.

jiná kulturní akce Eurocentrum Jablonec nad Nisou
24. 1. - 31. 3. 2024

událost je veřejná Ariel v českých zemích

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava představí návštěvníkům anglickou značku motocyklů, jež se vyráběla už od roku 1901 a od dvacátých let 20. století byla dovážena i do českých zemí. Velká část výstavy je věnována prezentaci konkrétních motocyklů, a to v počtu zhruba 40 kusů.

výstava Technické muzeum v Brně
25. 1. - 31. 12. 2024

událost je veřejná Srdce a domov - Literární tradice a současnost Opavska

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava věnovaná známým i méně známým literárním osobnostem Opavy a Opavska. Výstava je součástí výstavní cyklu "Opava jubilejní" (800. výročí města Opavy).

výstava Památník Petra Bezruče
27. 1. 2024

událost je veřejná Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2024

instituce: Památník Terezín

čas: 17:00

popis: Vzpomínkové setkání k uctění památek holocaustu – symbolická cesta se svíčkami na Židovský hřbitov v Terezíně • začátek v 17 hodin • sraz u pamětní desky u bývalé železniční vlečky, Terezín

pietní shromáždění Pamětní deska u bývalé vlečky a Židovský hřbitov Terezín
27. 1. 2024

událost je veřejná Zubrnický masopust

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 16:00

popis: Program pro rodiny na celý den! Výstava o historii masopustu i prodej tradičních masek. Průvod masek obcí Zubrnice s folklorním souborem DYKYTA z Krásné Lípy. Chybět nebudou ani jitrnice nebo koláče. Návštěvníci v maskách vítáni.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
27. 1. 2024

událost je veřejná Masopust

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: Tradiční masopustní obchůzka, která je součástí světového dědictví UNESCO, v podání vesnické skupiny ze Studnice.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
28. 1. 2024

událost je veřejná DOTÝKAT SE HVĚZD

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 17:00

popis: Recitál plný písní a textů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Zazní známé hity této dvojice jako třeba: Tereza, Tak abyste to věděli, Oči sněhem zaváté, Kiki a mnoho dalších… Účinkují: Anna Pospíchalová a David Macháček za hudebního doprovodu Stanislava Halody.

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
2. - 4. 2. 2024

událost je veřejná Tvůrčí dílna

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi v období pololetních prázdnin.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
3. 2. 2024

událost je veřejná Masopust

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků. 25. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 15. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
3. 2. 2024

událost je veřejná Ostatke na Hané

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 16:00

popis: Masopustní veselí s předáním ostatkového práva, ostatkový průvod vesnicí, klání o nejlepší masku či maškaru a ukázka obřadu "pochovávání basy". Prodej zabijačkových specialit.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
4. 2. 2024

událost je veřejná CESTOVÁNÍ ZA FOLKLOREM

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 17:00

popis: výstava fotografií Pavla Popelky výstavní sál Zámeček Strání vernisáž: 4. února 2024 / 17:00 / Strání - Zámeček

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
4. 2. 2024

událost je veřejná Marek Orko Vácha - Nemocí stala se pravda

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 17:00 - 19:00

popis: Akce se koná v rámci cyklu Večer se Slunovratem. Přednáška a beseda s Markem Orko Váchou se uskuteční v nádherných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea (Komenského 10, Opava).

přednáška Historická výstavní budova
5. 2. - 17. 3. 2024

událost je veřejná Muzejní tvořivé dílny o jarních prázdninách

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Každé úterý a středu. Tvůrčí ateliér pro děti s výrobou různých drobných suvenýrů ze skla a korálků.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
7. 2. - 30. 12. 2024

událost je veřejná Historie a kultura nevidomých

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Komorní výstava k 77. výročí vzniku dne nevidomých.

výstava Technické muzeum v Brně
7. 2. 2024

událost je veřejná Pocta Bedrníkovi aneb za svobodu víry a svědomí

instituce: Památník Terezín

čas: 16:00 - 17:30

popis: Vzpomínková akce v den výročí popravy Zdeňka Bořka-Dohalského spolu s komponovaným pořadem také o osudu jeho bratra Antonína a dalších duchovních, kteří prošli Malou pevností. Akci pořádáme s Plzeňskou filharmonií a Českým nonetem.

jiná kulturní akce předsálí kinosálu Malé pevnosti
9. - 13. 2. 2024

událost je veřejná FAŠANK STRÁNÍ

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: 37. Festival masopustních tradic ve Strání - FAŠANK 2024

festival Strání
11. 2. 2024

událost je veřejná Pochovávání basy Uh. Brod 2024

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 16:00

popis: Zakončení Fašankové obchůzky v atrium muzea v rámci fašankové obchůzky v Uherském Brodě ve spolupráci s Domem kultury Uherský Brod

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
13. 2. 2024

událost je veřejná Rozloučení s masopustem

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 17:00

popis: Dopoledne s dětmi z hlineckých škol, které veselým průvodem projdou v maskách městem. Odpoledne tradiční masopustní obchůzka v prostředí památkové rezervace Betlém, kterou předvedou obyvatelé z Hlinska Blatna. Připraveno ve spolupráci s městem Hlinsko. Volný vstup do areálu.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
15. 2. 2024

událost je veřejná Sourozenci Jaroňkovi - umělci a vizionáři

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 17:00

popis: Beseda nejen o výstavě Jaroňci - umění a srdce Valašska

přednáška Valašské muzeum v přírodě, konferenční sál v Sušáku
17. 2. 2024

událost je veřejná Bižuterní kurz

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 10:00 - 14:00

popis: Bižuterní kurz pro dospělé. Lektor Věra Černá. Nutná rezervace předem na adrese pedagog@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
20. 2. 2024

událost je veřejná Pozor, vyletí Ptáček!

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 17:00

popis: Vernisáž výstavy loutkových fotografií Josefa Ptáčka.

výstava Chrudim
21. 2. 2024

událost je veřejná Slavnostní uvedení expozice Husité

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Slavnostní uvedení obnovené expozice Husité s doprovodným programem.

slavnostní zahájení Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
21. 2. 2024

událost je veřejná Dějiny Tábora

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Křest knihy - II. a III. svazku Dějin Tábora v rámci slavnostního uvedení obnovené expozice Husité.

jiná kulturní akce Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, gotický sál
22. 2. - 3. 11. 2024

událost je veřejná Opava jubilejní

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstavní cyklus k 800. výročí od první zmínky o městském zřízení Opavy (Městské muzeum v Opavě, Osobnosti známé i neznámé, S malíři po opavských zákoutích).

výstava Historická výstavní budova
24. 2. 2024

událost je veřejná Veselá sobota

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 13:00 - 17:00

popis: Pokračování spolupráce s muzeem v přírodě Vysočina. Zábavné odpoledne pro všechny, tvůrčí dílny inspirované životem a zvyky našich předků.

jiná kulturní akce Chrudim
29. 2. - 19. 5. 2024

událost je veřejná LÁSZLÓ LAKNER: INFINITUM

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava maleb klíčové osobnosti maďarského/středoevropského vizuálního umění László Laknera. Médium malby, na něž se ani Lakner sám neomezuje, je zde prezentováno jako výchozí bod při objevování jiných typů tvůrčích praxí, především konceptuálního umění, autorské knihy či filmu.

výstava Muzeum moderního umění - Trojlodí
1. 3. - 19. 5. 2024

událost je veřejná Komenského mapy Moravy

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 17:00

popis: výstava ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
1. 3. - 28. 4. 2024

událost je veřejná Můj svět

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava snímků 16. ročníku celonárodní fotografické soutěže Můj svět bude opět k vidění v Historické výstavní budově.

výstava Historická výstavní budova
1. 3. 2024 - 28. 2. 2025

událost je veřejná Obnovená krása divadelních kostýmů Smetanových oper

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava prezentuje originální historické kostýmy z oper Bedřicha Smetany z fondu Muzea B. Smetany a pohled na restaurátorskou práci, která umožňuje kostýmy znovu spatřit tak, jak je mohli vidět diváci v druhé polovině 19. století v Prozatímním a Národním divadle.

výstava Muzeum Bedřicha Smetany
1. - 31. 3. 2024

událost je veřejná Rodinný tábor (80. výročí vyhlazení zářijových transportů do tzv. terezínského rodinného tábora)

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Putovní výstava Památníku Terezín o historii tzv. rodinného tábora terezínských vězňů v Osvětimi II – Březince. • výstavní cela IV. dvora Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 1. března ve 14 hod.

výstava výstavní cela IV. dvora Malé pevnosti
7. 3. - 2. 6. 2024

událost je veřejná Muž, který se vzepřel zlu. Richard Glazar (1920-1997)

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Dokumentární výstava o osudech Richarda Glazara, který přežil jako jeden z mála vyhlazovací tábor Treblinka • předsálí kina Muzea ghetta • výstava bude zahájena vernisáží 7. března 2024 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Muzea ghetta
7. 3. - 26. 5. 2024

událost je veřejná Dorota Sadovská

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Dorota Sadovská je jednou z hlavních představitelek současné slovenské figurální malby, působí však také na poli videoartu, prostorových instalací i performance. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopila zobrazování křesťanských postav – Krista, Panny Marie, svatých i andělů.

výstava Arcidiecézní muzeum - Galerie
9. - 17. 3. 2024

událost je veřejná Jarní prázdninový workshop

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 10:00 - 17:00

popis: Vyrobte si loutku z různých předmětů! K běžnému vstupnému zdarma!

jiná kulturní akce Chrudim
14. 3. - 9. 6. 2024

událost je veřejná Zůstat člověkem

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Výtvarná výstava sbírkového oddělení Památníku Terezín představující předměty, vzniklé během věznění • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 14. března 2024 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Malé pevnosti
14. 3. - 2. 6. 2024

událost je veřejná TO ČI ONO

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Průřez 25letou fotografickou činností Michala Kalhouse. Projekt je syntézou nových i starších snímků z let 1995 až 2020, které autor daroval Muzeu umění Olomouc v roce 2021 v souvislosti s přípravou své monografické publikace (Edice Olomoučtí fotografové, Olomouc 2022).

výstava Muzeum moderního umění - Salon, Kabinet
16. 3. 2024

událost je veřejná Vandrujeme za řemesly

instituce: Technické muzeum v Brně

čas: 10:00 - 17:00

popis: Program zejména pro rodiny s dětmi v rámci projektu S Matičkou a Šroubkem za poznáním putujem.

doprovodný program TMB
18. 3. - 5. 5. 2024

událost je veřejná HAVRANÍ KŘIK

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: Výstava téma Havrana v díle A. E. Poea a regionálních umělců Doplněk dnů Komenského

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
18. - 22. 3. 2024

událost je veřejná Dny Komenského 2024 pro školy

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: Akce pro základní školy

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
18. 3. - 30. 12. 2024

událost je veřejná Enigma – tajný svět šifer

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava poprvé na území České republiky představí unikát – legendární šifrovací stroj ENIGMA, model M3. Jedná se o výstavu zapůjčenou ze Slovenského technického muzea v Košicích, která zároveň nabízí pohled do historie kryptologie i to, jak se šifrování promítá do života běžného člověka

výstava Technické muzeum v Brně
19. 3. - 14. 4. 2024

událost je veřejná Velikonoce na Betlémě

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 8:30 - 16:00

popis: Komentované prohlídky vztahující se k tradičním velikonočním obyčejům, ve vybrané dny doprovodný program - ukázky výroby velikonočních předmětů.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
21. 3. - 19. 5. 2024

událost je veřejná Brýle mámení

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: Interaktivní výstava vycházející z Labyrintu světa a ráje srdce k příležitosti 400. výročí díla Labyrint světa a Ráj srdce. Je zpracována netradiční technikou polarizované koláže.

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
21. 3. 2024

událost je veřejná Světový den loutkového divadla

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 15:00

popis: Akce ke Světovému dni loutkového divadla, od 15 hodin komentovaná prohlídka muzea s kurátory.

přednáška Chrudim
22. 3. 2024

událost je veřejná Dny elektronové mikrosopie

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Prohlídka expozice elektronových mikroskopů v s odborníky z firmy Thermo Fisher Scientific pro školy a zájemce od 9.00 do 16.00, od 18.00 pro zájemce vstup zdarma. Ukončení v 22.00

jiná kulturní akce Technické muzeum v Brně
23. 3. - 5. 5. 2024

událost je veřejná Výstava ATELIÉR - Kde se převtělíš v umělce!

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava "Ateliér" představí práce tří umělců nejmladší generace Dominika Málka, Johany Novotné a Ondřeje Vyhnánka v tvůrčím dialogu s akademickou sochařkou Marií Uchytilovou. Je určená zejména dětem do 12 let.

výstava Lidická galerie
23. 3. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Žádný pocit netrvá věčně. Díla na papíře ze solidárních sbírek Skopje a Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Mezinárodní skupinová výstava poprvé spojuje díla ze dvou unikátních solidárních sbírek - Muzea současného umění (MoCA) Skopje, Severní Makedonie a naší Lidické sbírky výtvarného umění. Projekt vznikl ve spolupráci s Národní Galerií Praha a Kunsthalle Vídeň.

výstava Lidická galerie
23. - 24. 3. 2024

událost je veřejná Velikonoce na vsi

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 16:00

popis: Čerstvě upečený mazanec, vlastnoručně upletená pomlázka nebo ozdobená kraslice. Folklorní soubory potěší písničkou či tancem a na ukázku vynesenou Moranu. Na děti čeká divadlo, dílny a hry. Program je doplněn o prodej řemeslných výrobků.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
26. - 27. 3. 2024

událost je veřejná Kraslice 2024

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: předvelikonoční dílny lidových výrobců (24. ročník)

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
26. 3. 2024

událost je veřejná Filmový festival ZA HRADBY: Démanty noci

instituce: Památník Terezín

čas: 17:00

popis: Veřejné promítání filmu z roku 1964 • začátek v 17 hodin v kinosále Muzea ghetta • film trvá 64 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

festival kinosál Muzea ghetta
26. 3. 2024 - 31. 3. 2025

událost je veřejná Jan Žižka z Trocnova

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava.

výstava Galerie Stará radnice, Žižkovo nám. 1
27. 3. 2024

událost je veřejná Velikonoce v muzeu

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 13:00 - 17:00

popis: Tradiční velikonoční akce s živými zvířátky na terasách muzea.

jiná kulturní akce Chrudim
28. - 31. 3. 2024

událost je veřejná Velikonoční prázdniny – dílny

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Tvůrčí dílny - malování a zdobení skleněných vajec, dekorace s jarními motivy.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
29. 3. - 1. 4. 2024

událost je veřejná Velikonoce na Veselém Kopci

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: Zahájení návštěvnické sezóny. Velikonoční obyčeje, prodej výrobků, ukázky výroby zvykoslovných předmětů.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
29. 3. - 31. 10. 2024

událost je veřejná Len na Veselém Kopci

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Expozice věnovaná historii a současnosti zpracování lnu na Českomoravské vrchovině připomíná dlouhou a složitou cestu lnu od vysetí semínka až po utkání lněné tkaniny.

výstava Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
30. 3. - 31. 7. 2024

událost je veřejná Stopy lidského umu

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Zapomenuté technické památky na Rožnovsku a Valašskomeziříčsku

výstava Sušák, 1. patro
30. 3. 2024

událost je veřejná Hanácké velikonoce

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 16:00

popis: Tradiční velikonoční obyčeje a zvyky na Hané, zdobení vajíček, pletení tatarů, pečení jidášů i velikonoční dětské hry. Pěvecké vystoupení dětí z místní základní školy.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
30. 3. - 1. 4. 2024

událost je veřejná Velikonoce na Valašsku

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
1. 4. - 30. 6. 2024

událost je veřejná Pavel Doskočil - cyklus současného umění

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Absolvent pražské Akademie výtvarných umění, sochař, performer a pedagog ve svém díle zachází s výtvarnou zkratkou a minimalistickým zobrazováním často s přesahem k nadsázce a humoru ve vzácném vyvážení s řemeslnou kvalitou a promyšleným obsahem sdělení.

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
1. 4. - 31. 10. 2024

událost je veřejná Záplaty, sváry a jiné opravy

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Neobvyklá výstava poškozených a podomácku opravovaných předmětů, která má za cíl ukázat prostřednictvím minulosti na náš vztah k věcem v současném světě. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
1. 4. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Madona na vandru

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Putovní výstava o osudu jedné madony a oltáře z Fuerstenou a Předního Cínovce. Neobvyklý, ale příznačný příběh z česko-saského pomezí dal vzniknout neobvyklé česko-německé výstavě.

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
5. 4. 2024

událost je veřejná Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky

instituce: Památník Lidice

čas: 16:00

popis: Zahájení letošní návštěvnické sezóny se uskuteční dne 5. dubna 2024 před muzeem v Památníku Ležáky. Bohatý doprovodný program, který je pro návštěvníky připraven, bude tradičně v režii dětí, které společně vystoupí se zpěvačkou, herečkou Dášou Zázvůrkovou.

slavnostní zahájení Ležáky
5. 4. 2024 - 28. 3. 2027

událost je veřejná VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SKLENĚNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Autorské sady nových designových vánočních ozdob, vzniklých ve spolupráci studií ILLOLA, LLEV a DECHEM a firem GLASSOR, IRISA a RAUTIS. V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
7. 4. 2024

událost je veřejná Zpověď farářky Martiny Viktorie Kopecké

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 19:00 - 21:00

popis: Diskusní večer v rámci cyklu Večeru se Slunovratem.

přednáška Historická výstavní budova
9. - 10. 4. 2024

událost je veřejná Mezinárodní konference Spřízněni osudem

instituce: Památník Lidice

popis: Během dvou dnů budou předneseny příspěvky ke Kališti, Ploštině, Lejčkovu, Bernarticím, Českému a Novému Malínu, Oradouru-sur-Glane a dalším místům, které postihl obdobný osud jako Lidice.

jiná kulturní akce Lidická galerie
11. 4. - 30. 11. 2024

událost je veřejná Opava a Opavsko za II. světové války

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava spadající do cyklu "Opava jubilejní" (800. výročí města Opavy) představující problematiku II. světové války v regionu a to i díky darům veřejnosti vzešlých ze sběrové akce realizované na přelomu let 2023/2024.

výstava Národní památník II. světové války v Hrabyni
11. 4. - 30. 11. 2024

událost je veřejná Netruchlete pro mne. Justiční vražda gen. Hel. Píky

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Instalace vycházející z osobní pozůstalosti gen. Hel. Píky.

výstava Národní památník II. světové války v Hrabyni
13. 4. 2024

událost je veřejná 80. výročí vzniku koncentračního tábora v Litoměřicích

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Komentovaná prohlídka po území bývalého koncentračního tábora Litoměřice pro veřejnost • začátek ve 14 hodin u vchodu do objektu bývalých Kasáren pod Radobýlem • vstup zdarma

přednáška Areál bývalých kasáren pod Radobýlem (místo KT Litoměřice)
25. 4. 2024

událost je veřejná Koncert – Rok české hudby

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Koncert v rámci Roku české hudby. Bližší informace budou uveřejněny na www.msb-jablonec.cz.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
27. 4. - 14. 7. 2024

událost není přístupá veřejnosti Stanislav Hlinovský (1924 - 1994)

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava. Galerie Ambit z ekonomických důvodů v sezóně 2024 uzavřena.

výstava Galerie Ambit, Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
27. 4. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Soběslavský mincovní poklad

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Nová stálá expozice, ve které je prezentován mincovní depot (přes tisíc kusů stříbrných mincí různých hodnot a míst původu) nalezený v Soběslavi před patnácti lety. Byl uložen nedaleko města zřejmě roku 1620 v souvislosti s událostmi na počátku třicetileté války.

expozice Smrčkův dům, Soběslav
27. 4. - 25. 5. 2024

událost je veřejná 18. výstava keramiky

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: keramická díla vznikající v soběslavské pobočce DDM Tábor (ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Tábor – pobočkou Soběslav)

výstava Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav
27. 4. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Život ve městě | Modelové kolejiště | Karel Weis a Blata

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Stálé expozice ve Weisově domě po jeho rekonstrukci.

expozice Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí - Weisův dům
27. 4. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Život na Blatech a Kozácku

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Národopisná expozice - největší v jižních Čechách, 2. místo v celostátní soutěži Gloria musaealis za rok 2017.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
27. 4. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Krajina Táborska ve výtvarném umění

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Galerijní expozice představující Táborsko prostřednictvím krajinomaleb známých regionálních umělců.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
27. 4. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Otakar Ostrčil a Soběslav

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Stálá expozice - pamětní síň připomíná osobnost hudebního skladatele a dirigenta Otakara Ostričila a jeho letní pobyty v Soběslavi.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
30. 4. - 1. 9. 2024

událost je veřejná Cyprián Lelek

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava představující osobnost katolického kněze a významného slezského buditele Cypriána Lelka (1812-1883).

výstava Historická výstavní budova
1. 5. 2024

událost je veřejná Stavění máje

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: Tradiční lidová slavnost.

jiná kulturní akce Valašská dědina
1. 5. 2024

událost je veřejná Zahradní slavnost k otevření muzejní sezóny

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vernisáž výstavy z díla Ladislava Rektorise a koncert folkové skupiny Jen tak tak.

slavnostní zahájení Blatské muzeum, Weisův dům, Veselí nad Lužnicí
1. 5. - 30. 9. 2024

událost není přístupá veřejnosti Příroda Táborska

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Největší přírodovědná expozice v jižních Čechách seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu, s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska. Rožmberský dům v sezóně 2024 v rekonstrukci.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
1. 5. - 30. 9. 2024

událost není přístupá veřejnosti Soběslav - město pětilisté růže

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Umělecko - historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší "druhý život". Rožmberský dům v sezóně 2024 v rekonstrukci.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
1. 5. - 30. 9. 2024

událost je veřejná Tábor, pevnost spravedlivých i královské město

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Stálá expozice v Bechyňské bráně, vyhlídková věž Kotnov.

expozice Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána
1. 5. - 31. 10. 2024

událost je veřejná Památník Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/ Díky spolupráci Úřadu vlády ČR a Husitského muzea v Táboře dochází od července 2023 ke sjednocení prohlídek Památníku dr. Edvarda Beneše a Benešovy vily.

expozice Památník Dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí I
2. 5. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Ladislav Rektoris (1929–2006)

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava k 95. výročí narození akademického malíře z Veselí nad Lužnicí.

výstava Blatské muzeum, Weisův dům, Veselí nad Lužnicí
4. 5. 2024

událost je veřejná Krojová poradna

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 6:00

popis: Termíny: 4.5., 1.6., 6.7., 3.8. a 7.9.2024 Přední znalkyně hanáckého oděvu - Jarmila Vítoslavská a Bronislava Millá - zasvětí návštěvníky do výroby, tajů a motivů hanáckého lidového kroje. Krojová poradna bude otevřena od května do září vždy první sobotu v měsíci.

přednáška Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
4. 5. 2024

událost je veřejná Bižuterní kurz

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 10:00 - 14:00

popis: Bižuterní kurz pro dospělé. Lektor Věra Černá. Nutná rezervace předem na adrese pedagog@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
4. 5. 2024

událost je veřejná Hrnčířská sobota

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Setkání hrnčířů a keramiků spojené s prodejem jejich výrobků.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
6. 5. 2024

událost je veřejná Jom Ha-šoa a divadelní představení Nácvik na večírek

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Veřejné čtení 100 jmen obětí terezínského ghetta. V rámci doprovodného programu odehraje českobudějovického divadlo SUD divadelní představení Nácvik na večírek o životě spisovatele Karla Poláčka. • spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR, Terezínská iniciativa a město Rychnov nad Kněžnou

jiná kulturní akce půdní divadlo Magdeburských kasáren
7. 5. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Společnými silami - Habsburkové a zemské hlavní město Opava

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava situovaná v někdejším Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie.

výstava Historická výstavní budova
11. 5. 2024

událost je veřejná Loutky míří na Veselý kopec

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 10:00 - 16:00

popis: Loutková představení a tvůrčí dílny v krásném prostředí expozice Muzea v přírodě Vysočina na Veselém kopci.

jiná kulturní akce Dřevíkov
15. 5. - 29. 12. 2024

událost je veřejná MOTOCYKL V PROMĚNÁCH ČASU

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Nová výstava s názvem „Motocykl v proměnách času“, která prostřednictvím více než šedesáti strojů z let 1902–1989 seznámuje návštěvníky s fenoménem jednostopého motorového vozidla – motocyklu. Unikátní výstavu na ploše 600 m² si mohou zájemci prohlédnout od 15. května až do 29. prosince 2024.

výstava Technické muzeum v Brně
17. 5. - 15. 9. 2024

událost je veřejná SAMI SPOLU

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Současné ateliérové sklo spojené tématikou mezilidských vztahů. Vernisáž 16. 5. 2024.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
17. 5. - 13. 10. 2024

událost je veřejná SOULAD – FRANTIŠEK JANÁK, MARTINA JANÁKOVÁ, ALENA MATĚJKA

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Umělecké sklo tří výrazných výtvarníků. Vernisáž 16. 5. 2024.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
18. 5. 2024

událost je veřejná Přijďte na svatbu! 2024

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: představení lidové svatby

festival Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
18. 5. 2024

událost je veřejná Mezinárodní den muzeí

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Vstup zdarma do muzea v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
18. 5. 2024

událost je veřejná Den muzeí

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: volný vstup do areálu Valašská dědina, Mlýnská dolina

jiná kulturní akce Valašská dědina, Mlýnská dolina
18. 5. 2024

událost je veřejná Den muzeí

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Volný vstup I. + II. + III. prohlídkový okruh. Maximální počet osob ve skupině 25.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
18. 5. 2024

událost je veřejná Den muzeí

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Volný vstup do muzea. Nelze rezervovat průvodce.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina
19. 5. 2024

událost je veřejná Terezínská tryzna 2024

instituce: Památník Terezín

čas: 10:00

popis: Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 79. výročí osvobození • začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

pietní shromáždění Národní hřbitov
21. - 24. 5. 2024

událost je veřejná Od stromu až k domu

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Praktické ukázky výroby šindele a došků, nepálených cihel vepřovic, vyplétaného plotu a dalších technik spojených se stavbou domů na Českomoravské vrchovině.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
22. 5. - 29. 12. 2024

událost je veřejná Od frekvence k posluchačům

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Připomínka stého výročí brněnského rozhlasu Technické muzeum v Brně se také připojuje k oslavám stého výročí vysílání brněnského rozhlasu. Malou připomínkou se zaměřuje na technická zařízení a nabízí i několik minutových zvukových záznamů z brněnského vysílání.

výstava expozice Sdělovací technika, Technické muzeum v Brně
24. 5. 2024

událost je veřejná Muzejní noc

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 18:00 - 23:00

popis: Chrudimská muzejní noc, komentovaná prohlídka, workshopy, živá hudba na terasách.

jiná kulturní akce Chrudim
25. 5. 2024

událost je veřejná Rolnický dům Vlčnov

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: komentované prohlídky (a kulturní programy) v rámci Jízdy králů 2024

jiná kulturní akce ve stálé expozici muzea Rolnický dům a hospodářství čp. 57
25. 5. 2024

událost je veřejná Jaro na dědině

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací.

jiná kulturní akce Valašská dědina
25. 5. 2024

událost je veřejná Lidové kalendárium aneb Když naprší, tak uschne

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi vás provede lidovým kalendářním rokem, jeho zvyky a obyčeji. Doprovodný program: povídání o obyčejích v Pardubickém kraji, promítání krátkých filmů s národopisnou tematikou.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
26. 5. 2024

událost je veřejná Kácení máje

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: lidová májová slavnost

jiná kulturní akce Valašská dědina
26. 5. 2024

událost je veřejná Vitajte u nás doma! - oživlá usedlost

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: 6. ročník setkání s návštěvníky stálé expozice muzea v rámci Jízdy králů 2024 Rolnický dům a hospodářství čp. 57 v expozici zároveň probíhá akce “Oživlé památky – rukodělné ukázky” Program zajišťuje: KOPRETINA Březová z. s.

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
28. 5. - 29. 9. 2024

událost je veřejná FRANZ ANTON MAULBERTSCH A UMĚLCI JEHO OKRUHU NA MORAVĚ A V ČECHÁCH

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Franz Anton Maulbertsch náleží mezi nejvýznačnější představitele středoevropské malby pozdního baroka. Sídlil ve Vídni, ale ovlivnil malířské dění v českých zemích. V roce 1759 provedl výmalbu Manského sálu kroměřížského zámku, který se tak stane přirozenou součástí prohlídky výstavy.

výstava Arcidiecézní muzeum Kroměříž / Arcibiskupský zámek
28. 5. 2024

událost je veřejná Filmový festival ZA HRADBY: Atentát

instituce: Památník Terezín

čas: 17:00

popis: Veřejné promítání filmu z roku 1964 • začátek v 17 hodin v kinosále Muzea ghetta • film trvá 100 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

festival kinosál Muzea ghetta
30. 5. - 29. 9. 2024

událost je veřejná Ptačí stavitelé

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava přibližující život našich ptáků a jejich hnízda (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou státního zámku Dačice)

výstava Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav
31. 5. 2024

událost je veřejná Táborská muzejní noc

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 23:00

popis: Festival Táborská muzejní noc pořádaný a koordinovaný ve spolupráci s městem Tábor za účasti ostatních táborských muzeí a kulturních institucí.

festival Tábor
1. - 30. 6. 2024

událost je veřejná Kouzlo živých motýlů

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Zažijte exotickou atmosféru dalekých krajů a obdivujte krásu těchto živých drahokamů.

výstava Arboretum Nový Dvůr
1. 6. 2024

událost je veřejná Dárek muzea k svátku dětí

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: U příležitosti Mezinárodního dne dětí budou mít děti do 15 let vstup zdarma do celého muzea.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
1. 6. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Táborský triptych 2024

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: 12. ročník z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci. termíny: https://www.husitskemuzeum.cz/

jiná kulturní akce Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi
1. 6. 2024

událost je veřejná Den dětí mezi loutkami

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 10:00 - 17:00

popis: Tvořivé workshopy pro děti i jejich hravé rodiče.

jiná kulturní akce Chrudim
1. 6. 2024

událost je veřejná Slabikář řemesel

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Pořad věnovaný dětem, které si chtějí vyzkoušet svoji zručnost. Volný vstup pro žáky do 15 let.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
1. 6. 2024

událost je veřejná Dětský den na Veselém Kopci

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Den věnovaný dětským návštěvníkům plný her a dílniček se zajímavým doprovodným programem. Vstup zdarma pro děti a mládež do 18 let.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
1. 6. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Od června do srpna nabízíme návštěvníkům ve vybrané dny workshopy věnované tradičním činnostem, dílničky pro malé i velké a komentované prohlídky věnované různým oblastem života na vesnici. Rodiče s dětmi si mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
6. 6. 2024

událost je veřejná Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín - Memoriál Hany Greenfieldové

instituce: Památník Terezín

čas: 13:00

popis: Slavnostní vyhlášení výsledků XXX. ročníku literární a XXVIII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové • doprovodný kulturní program a přehlídka vítězných prací

jiná kulturní akce kinosál Muzea ghetta
6. 6. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže PT - Memoriálu Hany Greenfieldové

instituce: Památník Terezín

čas: 13:00

popis: Výtvarná výstava – díla, zaslaná do XXVIII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové • předsálí kina Muzea ghetta • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2024 od 13 hod. v kinosále Muzea ghetta (Komenského 148, Terezín)

výstava předsálí kina Muzea ghetta
7. 6. - 10. 11. 2024

událost je veřejná Umění starého Orientu

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: sbírka historických předmětů sběratele a mecenáše Ludwiga Vincenze Holzmaistera, ve spolupráci s Městským muzeem Moravská Třebová

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
7. - 9. 6. 2024

událost je veřejná Ondrášova valašska

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Přehlídka uměleckých folklorních souborů.

festival Dřevěné městečko, Valašská dědina
7. 6. 2024

událost je veřejná 12. noc v Blatském muzeu – „poklady z depozitáře“

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00 - 21:00

popis: Prezentace předmětů restaurovaných v rámci projektu IROP, tvořivé dílny pro děti, doprovodný program.

festival Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav
7. 6. 2024

událost je veřejná Slezská muzejní noc

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 17:00 - 22:00

popis: Těšit se opět můžete na netradiční kulturní program nejen ve Slezském zemském muzeu, ale také v zapojených partnerských institucích.

jiná kulturní akce Opava
11. - 30. 6. 2024

událost je veřejná ZáZrakem

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: výstava Památníku Lidice

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
11. - 13. 6. 2024

událost je veřejná MUSAIONFILM 2024

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: 26. ročník přehlídky muzejních filmů

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
11. - 14. 6. 2024

událost je veřejná Tebe já miluju

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: Představení zvyků a tradic od seznámení přes námluvy až po svatbu.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
13. 6. 2024

událost je veřejná ŠKOLNÍ MUSAIONFILM 2024

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: přehlídka školních filmů s muzejní tématikou

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
13. 6. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Pavel Wohl

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Výstava soch • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 14. června 2024 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Malé pevnosti
15. 6. 2024

událost je veřejná Národní muzeum v přírodě se představuje na zubrnickém jarmarku

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Jedinečná možnost seznámit se na severu Čech s folklorními soubory z Valašska, Vysočiny či Hané. Vše doplněno prodejem tradičních regionálních řemeslných výrobků a netradiční výstavou místních pivoněk.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
20. 6. 2024

událost je veřejná Filmový festival ZA HRADBY: Kukačka v temném lese

instituce: Památník Terezín

čas: 17:00

popis: Veřejné promítání filmu z roku 1984 pro školy a veřejnost • začátek v 8:30, 11:00 (pro školy) a 17:00 v kinosále Muzea ghetta • film trvá 95 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

festival kinosál Muzea ghetta
21. 6. 2024

událost je veřejná Dětský den v muzeu

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: 10.00-15.00 pro školy, od 16.00 pro veřejnost

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
21. 6. 2024

událost je veřejná Svatojánský večer

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 21:00

popis: Pořad o tajemných jánských a slunovratových obyčejích.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
26. 6. 2024

událost je veřejná Zahraniční folklorní soubory

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00 - 12:00

popis: 22. ročník představení účinkujících MFF Strážnice / ve spolupráci s NÚLK Strážnice a CIOFF

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
27. 6. 2024 - 5. 1. 2025

událost je veřejná TRIENÁLE SEFO 2024: MOMENTY

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Trienále současné středoevropské kultury a umění je formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). Muzeum geograficky i významově nestálý region střední Evropy dlouhodobě zkoumá a zaměřuje na něj také svou akviziční činnost.

výstava Muzeum umění Olomouc
27. 6. - 31. 12. 2024

událost je veřejná TRIENÁLE SEFO 2024: OHŇOVÁ DRAMATA

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava přibližuje ohňostroje v průběhu staletí jako umění svého druhu. Od 16. století máme také dokumentována představení kombinující hudebně-dramatickou složku, spektakulární ohňovou a světelnou show a efemérní kulisy.

výstava Arcidiecézní muzeum - Galerie
27. 6. 2024 - 5. 1. 2025

událost je veřejná TRIENÁLE SEFO: GHETTO STŘEDNÍ EVROPA

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: V rámci TRIENÁLE SEFO 2024 dojde k podstatné proměně olomoucké stálé expozice moderního výtvarného umění Století relativity ve spolupráci s německým Kunstmuseem Bochum.

výstava Muzeum moderního umění - Obrazárna, mansarda
29. 6. - 1. 9. 2024

událost je veřejná Prázdninový ateliér

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Rodinné tvůrčí dílny v ateliéru muzea.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
1. 7. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Noční prohlídka Tábora

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 20:00

popis: Noční prohlídky historického centra města. termíny: https://www.husitskemuzeum.cz/

doprovodný program historické centrum (Kotnov a Augustiniánský klášter - rajský dvůr)
1. 7. - 6. 10. 2024

událost je veřejná Krvavý román Josefa Váchala

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava.

výstava Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, gotický sál
1. 7. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Večerní prohlídky Staré táborské radnice

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Večerní prohlídky Staré táborské radnice & tam kam se jindy nedostanete. termíny: https://www.husitskemuzeum.cz/

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
1. - 31. 7. 2024

událost je veřejná Michaela Černická a Jiří Černický - cyklus současného umění

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Jeden z mála současných českých umělců, který má ohlas i v zahraničí. Byl součástí uměleckého kruhu přelomu 80. a 90. let v Ústí nad Labem. Ve svém díle často využívá nová média, instalace, ale i klasické formy v podobě malby, objektu i sochy. Výstava bude společným dílem manželů Černických.

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
1. 7. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Betlémské léto

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: V průběhu července a srpna budou pro návštěvníky každé úterý a sobotu připraveny workshopy z dílny Muzea v přírodě Vysočina nebo s vybranými lidovými řemeslníky.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
2. 7. - 31. 10. 2024

událost je veřejná Žijící poklady aneb Šikovné ruce nositelů tradice Pardubického kraje

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 8:30 - 16:00

popis: Výstava představující držitele titulu Nositel tradice Pardubického kraje. V rámci výstavy možnost setkat se každou sobotu s jedním z řemeslníků.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
5. - 7. 7. 2024

událost je veřejná Zvonečkový jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a včelařů

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
13. 7. 2024

událost je veřejná Tradiční tesařské řemeslo

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 17:00

popis: Prezentace tradičního lidového řemesla. Hoblování, otesávání a další zpracování kulatiny za použití speciálních tesařských nástrojů a nářadí.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
13. 7. 2024

událost je veřejná Hejův nožík

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: 23. ročník setkání řezbářů spojený s ukázkou jejich zručnosti

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
14. 7. 2024

událost je veřejná Sklářský den

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Zpracování skla a ruční práce sklářů na venkovní peci.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
20. 7. 2024

událost je veřejná Pekařská sobota

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: 29. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěž o nejlepší chleba a rohlík, výstava pečiva

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
20. 7. 2024

událost je veřejná Pouť k Maří Magdaleně

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Netradičně pojaté tradiční poutní procesí obohacené o barokní frašku k nápravě Maří Magdalény. Poutníci za zpěvu barokních písní dojdou na bohoslužbu do kostela. Hospodyně peče koláře a nejen pro děti jsou připraveny netradiční hry a divadlo.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
20. - 21. 7. 2024

událost je veřejná Veselokopecký jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Prodej výrobků vybraných lidových řemeslníků, doprovodný kulturní program.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
21. 7. 2024

událost je veřejná Odpoledne s folklorním souborem

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 15:00

popis: Klobučan

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
24. 7. 2024

událost je veřejná Pohádková noc

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 20:00

popis: Večerní prohlídka s příběhem

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
24. 7. - 1. 9. 2024

událost není přístupá veřejnosti Jára Novotný Malby a fotografie

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava. Objekt z ekonomických důvodů v sezóně 2024 uzavřen.

výstava Galerie Ambit, Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
27. 7. 2024

událost je veřejná Romská píseň

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 13:00

popis: 30. ročník mezinárodního festivalu

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
27. 7. 2024

událost je veřejná Historickým člunem po Jordáně

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Projížďky v replice historického člunu ze 16. století, ukázky pletení sítí a textilních technik, workshopy pro veřejnost.

jiná kulturní akce Jordán, Sokolská plovárna Tábor
27. 7. 2024

událost je veřejná Žně na Hané

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 17:00

popis: Sklizeň a výmlat obilí. Sečení obilí kosou (luňákem), vázání do snopů, stavění panáků a mandelů, výmlat obilí cepy a historickou mlátičkou, čištění fukarem.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
28. 7. 2024

událost je veřejná Anenská pouť

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela Všech svatých a pouťovou slavností.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
30. 7. - 28. 9. 2024

událost je veřejná Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborsku

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Fotografická výstava doplněná o modely hub. (ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích)

výstava Blatské muzeum, Weisův dům, Veselí nad Lužnicí
3. 8. 2024

událost je veřejná SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 16:00

popis: Setkání heligonkářů – 6. ročník

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
3. - 4. 8. 2024

událost je veřejná Dny řemesel a setkání kovářů

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: 33. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel 4. 8., 15.00 vystoupí písničkář Pokáč

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
9. - 11. 8. 2024

událost je veřejná Jánošíkův dukát

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: 25. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR

festival Dřevěné městečko
9. - 31. 8. 2024

událost je veřejná Jánošíkův dukát

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Jánošíkův dukát - výstava v rámci Mezinárodního festivalu slovenského folkloru

výstava Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
10. - 11. 8. 2024

událost je veřejná Jak se dříve hospodařilo aneb Cesta k dožínkovému věnci

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: V sobotu tradiční hospodaření a ukázky zpracování zemědělských plodin, v neděli bude program završen dožínkovou slavností.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
11. 8. 2024

událost je veřejná Křehká krása – Den s muzeem

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Muzeum partnerem akce pořádané Svazem výrobců skla a bižuterie - www.krehkakrasa.cz

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
17. - 18. 8. 2024

událost je veřejná Starodávný jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
23. 8. 2024

událost je veřejná Jablonecká Perle

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Program v rámci festivalu Jablonecká perle - www.jabloneckaperle.cz

jiná kulturní akce Jablonec nad Nisou
24. 8. 2024

událost je veřejná Koniny

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 16:00

popis: Speciální program pro děti. Návrat do minulosti (nejen) prostřednictvím dětských her našich prababiček a pradědečků, jízda na koni, výtvarná dílna.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
25. 8. 2024

událost je veřejná Z druhé strany Radhoště

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: Ozvěny frenštátského folklórního festivalu.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
3. - 30. 9. 2024

událost není přístupá veřejnosti Aleš Slavík 75

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava. Objekt z ekonomických důvodů v sezóně 2024 uzavřen.

výstava Galerie Ambit, Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
7. 9. 2024

událost je veřejná Hrála muzika

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: Setkání valašských dechových kapel

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
7. 9. 2024

událost je veřejná Sklářská slavnost na Kristiánově

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 16:00

popis: Tradiční akce s ukázkami výroby skla a bižuterie, tvůrčí dílny, prodejní stánky se skleněným a řemeslným zbožím, doprovodný program pro děti i dospělé, občerstvení. Vstup zdarma.

oslavy Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov
7. 9. 2024

událost je veřejná Ciderfest

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Zpracování ovoce mělo v Českém středohoří v minulosti mnoho podob. Jednou z nich byla i výroba kvašených ovocných nápojů - ciderů. Festival představí lokální výrobce ciderů, ale těšit se můžete i na tematické přednášky, prohlídky a bohatý kulturní doprovod.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
7. - 8. 9. 2024

událost je veřejná Dny řemesel

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Tradiční lidová řemesla včetně provozu technických staveb na vodní pohon, po oba dny doprovodný program.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
7. 9. 2024

událost je veřejná Den otevřených dveří památek a Chrudim (o)žije

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 9:00 - 23:00

popis: Po celý den otevřené muzeum a večer živá hudba na terasách i dílny v ateliéru.

jiná kulturní akce Chrudim
8. 9. 2024

událost je veřejná Muzicírování se Soláněm

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 15:00

popis: Soubor z Rožnova p. R. s hostem

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
12. 9. 2024

událost je veřejná Rodící se Kolibiska

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 17:00

popis: Beseda o nově vznikajícím areálu

přednáška Valašské muzeum v přírodě, konferenční sál v Sušáku
13. 9. 2024

událost je veřejná Betlémská muzejní noc

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 19:00 - 22:00

popis: Příležitost zažít Betlém jinak. Volný vstup na program.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
14. 9. 2024

událost je veřejná Po stopách K. R. Fischera

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Stezka po muzejních budovách, Den otevřených dveří v Depozitáři Šumava, odhalení desky K. R. Fischera. V rámci Dne evropského dědictví.

jiná kulturní akce Jablonec nad Nisou
14. 9. 2024

událost je veřejná Podzim na poli a v chalupě

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Oživené expozice s ukázkami tradičních podzimních prací

jiná kulturní akce Valašská dědina
15. 9. 2024

událost je veřejná Knihoráj

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Prodejní veletrh muzejních publikací prezentující ediční činnost muzeí a galerií.

jiná kulturní akce Galerie Ambit - rajský dvůr
20. 9. 2024

událost je veřejná Podzimní putování s broučky

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 19:00

popis: Dětský lampiónový průvod s programem připravovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov, volný vstup do areálu.

doprovodný program Dřevěné městečko
21. 9. 2024

událost je veřejná Bižuterní kurz

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Bižuterní kurz pro dospělé. Lektor Věra Černá. Nutná rezervace předem na adrese pedagog@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
21. 9. 2024

událost je veřejná Běh rodným krajem Emila Zátopka

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: 22. ročník memoriálu olympijského vítěze; volný vstup do areálu Dřevěného městečka.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
24. 9. 2024

událost je veřejná Filmový festival ZA HRADBY: Hodiny tance a lásky

instituce: Památník Terezín

čas: 17:00

popis: Veřejné promítání filmu z roku 2003, který se natáčel v Malé pevnosti • začátek v 17 hodin v kinosále Malé pevnosti • film trvá 105 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

festival kinosál Malé pevnosti
24. - 27. 9. 2024

událost je veřejná Z plevele se nemele

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: Zážitkový program, během kterého se představí nástrojů a činnosti spojené se zpracováním obilí, např. výmlat obilí cepy, říkanky pro mlatce nebo mletí zrna na ručním mlýnku.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
28. 9. 2024

událost je veřejná Jsme stále mladí

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 15:00

popis: pořad ke Dni seniorů.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko, Janíkova stodola
28. 9. 2024

událost je veřejná Den české státnosti

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Zvýhodněné vstupné do muzea v rámci oslav Dne české státnosti.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
28. 9. 2024

událost je veřejná XV. setkání Hanáků

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 17:00

popis: Putovní folklorní festival krojů, tanců, písní, tradic a řemesel regionu Haná. Tento rok se uskuteční premiérově v obci Příkazy.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
29. 9. 2024

událost je veřejná Tryzna Kever Avot

instituce: Památník Terezín

čas: 11:00

popis: Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích. • krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře • začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově • pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze

pietní shromáždění krematorium na Židovském hřbitově
1. 10. 2024 - 16. 2. 2025

událost je veřejná Křížem krážem Slezskem

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava fotografií ze sbírky Slezského zemského muzea.

výstava Historická výstavní budova
5. 10. 2024

událost je veřejná Prameny

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Soutěžní přehlídka valašských folklorních souborů

jiná kulturní akce Dřevěné městečko, Janíkova stodola
5. 10. 2024

událost je veřejná Bramborová sobota

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor. Program připraven ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
12. - 20. 10. 2024

událost je veřejná Úroda z polí, zahrad a sadů

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: aneb Valašský hortikomplex, výstava podzimních výpěstků

výstava Dřevěné městečko
15. 10. 2024

událost je veřejná Filmový festival ZA HRADBY: Útěk ze Sobiboru

instituce: Památník Terezín

čas: 17:00

popis: Veřejné promítání filmu z roku 1987 • začátek v 17 hodin v kinosále Muzea ghetta • film trvá 143 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

festival kinosál Muzea ghetta
18. - 19. 10. 2024

událost je veřejná Duchůplné muzeum

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 15:00 - 23:00

popis: Oblíbená halloweenská akce v historických kulisách Mydlářovského domu.

jiná kulturní akce Chrudim
19. - 20. 10. 2024

událost je veřejná Podzim na vesnici

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Uchopit do ruky cep, vyčistit na fukaru zrno od plev nebo si na žernovu umlít mouku. Sušení ovoce a povídání o starých odrůdách ovoce z Českého středohoří zažijete v teplovzdušné sušárně. Vše doplněno o ukázky zemědělské techniky a pečení koláčů.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
21. 10. 2024

událost je veřejná Sklářské svítání a beseda s designéry

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Diskusní setkání a beseda s designéry

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
25. 10. 2024 - 7. 9. 2025

událost je veřejná JABLONECKÝ KNOFLÍK

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Historie výroby svébytného zboží od konce 18., století po současnost. Vernisáž 24. 10. 2024.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
26. - 30. 10. 2024

událost je veřejná Podzimní prázdniny – dílny

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Tvůrčí dílny pro celou rodinu v období podzimních prázdnin.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
28. 10. 2024

událost je veřejná Den vzniku samostatného československého státu

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Mimořádně otevřeno a zvýhodněné vstupné do muzea v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
1. - 26. 11. 2024

událost je veřejná To je Žižka!

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Projekt - soutěž o nejlepší video o Janu Žižkovi pro dětské týmy. Součástí projektu jsou workshopy s režisérem a závěrečný slavnostní večer u příležitosti vyhlášení cen. https://www.husitskemuzeum.cz/

výročí Tábor
8. 11. 2024 - 27. 4. 2025

událost je veřejná 3 x KOPŘIVA (PAVEL KOPŘIVA, KAROLINA KOPŘIVOVÁ, PAVEL KOPŘIVA JUN.)

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Profil 3 mimořádných osobností sklářského umění z jedné rodiny. Vernisáž 7. 11. 2024

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
14. 11. 2024 - 27. 4. 2025

událost je veřejná Umělecká díla z pozůstalosti sochaře, medailéra a heraldika Mikuláše Rutkovského

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava představí část pozůstalosti tohoto umělce (získané do muzea v roce 2023) od figurálních plastik – podobizen, medailí a plaket po kresebnou a archivní pozůstalost, zahrnující návrhy realizovaných děl i nerealizovaných prací.

výstava Historická výstavní budova
22. 11. 2024

událost je veřejná Zpívané dědictví Jednoty

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: koncert k výročí Komenského úmrtí a pohřbení v Naardenu. Originální i upravené verze kancionálových písní včetně úprav z počátku 20. století a Ebenova Cantica Comeniana

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
23. - 24. 11. 2024

událost je veřejná Vánoce v Křišťálovém údolí

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Tvůrčí dílna a předvádění výroby v rámci dnů otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech, dílnách, muzeích a školách. Kompletní program na https://crystalvalley.cz/#kalendar-akci

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
26. 11. 2024

událost je veřejná Filmový festival ZA HRADBY: Zapomenuté transporty do Estonska

instituce: Památník Terezín

čas: 17:00

popis: Veřejné promítání dokumentárního filmu z roku 2007 • začátek v 17 hodin v kinosále Malé pevnosti • film trvá 85 minut, po jeho skončení proběhne diskuze • vstup zdarma

festival kinosál Muzea ghetta
29. 11. 2024 - 2. 3. 2025

událost je veřejná Objímání s folklorem

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 17:00

popis: výstava díla etnografa a emeritního ředitele MJAKUB Pavla Popelky

výstava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
30. 11. 2024 - 5. 1. 2025

událost je veřejná Vánoční výstava

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Vánoční výstava.

výstava Blatské muzeum, Smrčkův dům, Soběslav
30. 11. - 30. 12. 2024

událost je veřejná Hanácké Vánoce

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 10:00 - 16:00

popis: Pravá vánoční atmosféra na hanáckém gruntu. Pečení vánočního cukroví, ukázka štědrovečerního stolu i prezentace tradičních adventní a vánočních zvyků a obyčejů.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
30. 11. - 8. 12. 2024

událost je veřejná Vánoce na Veselém Kopci

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: Tradiční vánoční zvyky, ukázky výroby předmětů provázejících vánoční čas v minulosti, doprovodný kulturní program.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
1. 12. 2024 - 11. 5. 2025

událost je veřejná Dvacet tisíc mil pod mořem

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava zpracovává zážitkovým způsobem román Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem. Zmíněny budou i romány Děti kapitána Granta a Tajuplný ostrov (kde se rovněž vyskytuje postava kapitána Nema, romány totiž původně tvořily volně navazující trilogii).

výstava Historická výstavní budova
1. 12. 2024

událost je veřejná Pod křídly anděla

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 17:00 - 20:00

popis: Rozsvícení vánočního Anděla splněných přání na arkádách muzea.

jiná kulturní akce Chrudim
3. - 4. 12. 2024

událost je veřejná Perníčky

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: 24. ročník tradičních předvánočních dílen lidových výrobců Výroba vánočních oplatků, kukuřičné šustí, betlémy z různých materiálů, předení vlny, pališochy, vánoční a slámové ozdoby, keramika, korálky, hadrové a dřevěné ozdoby, Hudební doprovodný program – žáci ZUŠ Uherský Brod

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
5. 12. 2024 - 28. 2. 2025

událost je veřejná Zdena Nováková

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Výtvarná výstava • předsálí kina Malé pevnosti • výstava bude zahájena vernisáží 5. prosince 2024 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Malé pevnosti
5. 12. 2024

událost je veřejná Mikulášský podvečer

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00 - 18:00

popis: Prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou. Volný vstup pro děti do 15 let

jiná kulturní akce Valašská dědina
5. 12. 2024

událost je veřejná Mikuláš

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 15:00 - 20:00

popis: Mikulášská nadílka v nebesské komnatě v muzeu.

jiná kulturní akce Chrudim
6. - 17. 12. 2024

událost je veřejná Vánoce na dědině

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Tradiční program pouze pro objednané školní skupiny (6.12., 9.-13.12., 16.-17.12. 2024) s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace na www.nmvp.cz od 2.10.2024

jiná kulturní akce Valašská dědina
7. 12. 2024

událost je veřejná Večer při svíčkách

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 17:00

popis: Slavnostní předvánoční koncert.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko, Janíkova stodola
8. 12. 2024

událost je veřejná Adventní jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: Prodej výrobků lidových výrobců a doprovodný kulturní program.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Veselý Kopec
11. 12. 2024 - 12. 1. 2025

událost je veřejná Betlém vánoční

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 8:30 - 16:00

popis: Vyzdobené interiéry domků v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Vysočina - Betlém Hlinsko
14. - 15. 12. 2024

událost je veřejná Vánoční jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů. Oživené expozice ve Valašské dědině.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko, Valašská dědina
14. - 15. 12. 2024

událost je veřejná Vánoce v Zubrnicích

instituce: Národní muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: Adventní čas i vánoční zvyky s tradiční výzdobou a s čerstvě upečenou vánočku. Stromeček ozdobený jablíčky a oříšky. Koledování a vánoční zpívání. Vánoční stezky s dílnami a hry pro děti.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
21. - 22. 12. 2024

událost je veřejná Živý betlém

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 17:00

popis: lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
26. 12. 2024

událost je veřejná Štěpánská koleda

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 13:00 - 16:00

popis: vánoční koncert v kostele sv. Anny

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
27. - 28. 12. 2024

událost je veřejná Vánoce v muzeu

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Tvůrčí dílna a předvádění výroby skleněných vánočních ozdob.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.