Kalendárium kulturních akcí státních muzeí a galerií zřizovaných MK ČR

DATUM KONÁNÍ AKCE KATEGORIEsestupně MÍSTO KONÁNÍ
1. 1. 2013 - 31. 12. 2019

událost je veřejná Studijní depozitář nábytku 19. a 20. století ze sbírky UPM

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Cílem expozice je doložit klíčové momenty vzniku a vývoje designu nábytku související s přechodem individuální řemeslné výroby na hromadnou strojovou v průběhu 19. století.

expozice Zámek Kamenice nad Lipou
2. 6. 2014 - 31. 12. 2019

událost je veřejná Angličáci

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Výstava představuje kolekci miniaturních modelů aut anglické firmy Lesney vyráběných pod značkou Matchbox.

expozice Zámek Kamenice nad Lipou
3. 12. 2015 - 31. 12. 2019

událost je veřejná Český kubismus

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Nová stálá expozice českého kubismu v Gočárově domě. Převážně nábytek, kovy, keramika a sklo, architektura s několika obrazy a kresbami ze sbírek NG v Praze, ZČ galerie v Plzni a MG v Brně. Josef Gočár, Josef Chochol, Pavel Janák, Emil Filla, Vlastislav Hofman, Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund aj.

expozice Dům U Černé Matky Boží, Praha 1
1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

událost je veřejná 1 + KK pro panenky

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Domečky a pokojíčky pro panenky ze sbírek UPM z období od 2. poloviny 19. století do třicátých let století dvacátého.

expozice Zámek Kanimenice nad Lipou, Náměstí Čsl. armády 1
1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

událost je veřejná Mříže, klíče, zámky

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Expozice historických kovaných prací.

expozice Zámek Kamenice nad Lipou, Náměstí Čsl. armády 1
14. 3. 2017 - 19. 1. 2019

událost je veřejná Charta Story. Příběh Charty 77

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Při příležitosti 40. výročí podpisu Prohlášení Charty připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, Knihovnou Václava Havla, Libri Prohibiti a dalšími novou expozici Charta Story.

expozice Salmovský palác
13. 12. 2018 - 31. 12. 2019

událost je veřejná Plejády skla 1958-2018 I.

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Kolekce zhruba 150 děl ilustruje na těch nejlepších, nejznámějších až ikonických příkladech jeho vývoj v druhé polovině 20. století. Nezabývá se až na výjimky hraničních příkladů průmyslovým designem ale pouze sklem tzv. ateliérovým, přičemž preferuje práce nejvýznamnějších osobností oboru.

expozice Uměleckoprůmyslové museum v Praze
1. 5. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Příroda Táborska

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Největší přírodovědná expozice v jižních Čechách seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu, s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
1. 5. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Soběslav - město pětilisté růže

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Umělecko - historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší "druhý život".

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
1. 5. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Život na Blatech a Kozácku

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Národopisná expozice - největší v jižních Čechách, 2. místo v celostátní soutěži Gloria msaealis za rok 2017.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
1. 5. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Krajina Táborska ve výtvarném umění

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Galerijní expozice představující Táborsko prostřednictvím krajinomaleb známých regionálních umělců.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
1. 6. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Otakar Ostrčil a Soběslav

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Nově chystaná stálá expozice bude připomínat osobnost hudebního skladatele a dirigenta Otakara Ostričila (140. výročí narození) a jeho letní pobyty v Soběslavi.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
24. 10. 2019

událost je veřejná Stálá expozice uměleckého řemesla od středověku do přelomu 19. a 20. století

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Stálá expozice uměleckého řemesla od středověku do přelomu 19. a 20. století s využitím kmenových sbírek muzea.

expozice Uměleckoprůmyslové museum v Praze
14. 3. 2017 - 6. 2. 2019

událost je veřejná Příběh Charty

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Při příležitosti 40. výročí podpisu Prohlášení Charty připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, Knihovnou Václava Havla, Libri Prohibiti a dalšími novou expozici Charta Story.

výstava Salmovský palác
8. 12. 2017 - 28. 4. 2019

událost je veřejná Indiáni

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Indiáni umožní návštěvníkům nahlédnout do světa původních obyvatel Jižní Ameriky a seznámit se s jejich minulými i současnými tradicemi.

výstava Náprstkovo muzeum
15. 2. 2018 - 6. 1. 2019

událost je veřejná Katharina Grosse: Zázračný obraz

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Pro Národní galerii v Praze připravila Katharina Grosse velkorozměrnou malířskou instalaci, která radikálně předefinovává malbu jakožto performativní a architektonické médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu.

výstava Veletržní palác
27. 3. 2018 - 28. 4. 2019

událost je veřejná Hříšné radosti Antonína Dvořáka

instituce: Národní muzeum

popis: Antonín Dvořák byl vášnivý kuřák, hráč karetní hry darda, milovník dobrého jídla a piva. Výstava představí světového skladatele v neznámém světle, jako člověka s běžnými vášněmi a „hříšnými radostmi“.

výstava Muzeum Antonína Dvořáka
24. 5. 2018 - 9. 6. 2019

událost je veřejná Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli

výstava Valašská muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
24. 5. 2018 - 9. 6. 2019

událost je veřejná Dílna Lidové umělecké výroby

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Ohlédnutí za výrobou upomínkových předmětů ve Valašském muzeu v přírodě

výstava Valašská muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
25. 5. 2018 - 31. 10. 2019

událost je veřejná Keltové

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava „Keltové“ přibližuje veřejnosti bohatý a proměnlivý svět doby železné ve střední Evropě. Toto období je díky nečetným antickým písemným pramenům spojováno v Čechách s keltskými kmeny – prvním historicky známým etnikem na našem území.

výstava Nová budova Národního muzea
16. 8. 2018 - 2. 6. 2019

událost je veřejná Neznámá hrdinka od rozhlasu

instituce: Národní muzeum

popis: Panelová výstava představuje příběh lékařky pražské záchranné služby, která zachraňovala raněné u budovy Československého rozhlasu v době největších bojů 21. srpna 1968.

výstava Národní památník na Vítkově
22. 8. 2018 - 6. 1. 2019

událost je veřejná KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry Jana Němce

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava a prostorová video instalace fotografií Josefa Koudelky & archivních záběrů Jana Němce je prezentována u příležitosti 50. výročí invaze a vychází ze stejnojmenné knihy, která byla dosud publikována ve dvanácti jazykových mutacích.

výstava Veletržní palác
22. 8. 2018 - 6. 1. 2019

událost je veřejná Elegie moderny. Knižní kultura let 1958–1968

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: V roce 1958 přineslo EXPO v Bruselu mezinárodní úspěch československé verzi moderny – a v roce 1967 se otevřel radikálně proměněný Památník Petra Bezruče, který tuto poetiku mezinárodní moderny bezezbytku naplňuje a její vitalitu připomíná i dnes, po jedenapadesáti letech.

výstava Památník Petra Bezruče
30. 8. 2018 - 3. 3. 2019

událost je veřejná Hana Podolská, legenda české módy

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Výstava připomíná nejznámější a nejoblíbenější módní salon v meziválečné české společnosti – salon Hany Podolské, a zároveň osud jeho majitelky, tak typický pro 20. století se všemi jeho dějinnými zvraty.

výstava Uměleckoprůmyslové museum v Praze
7. 9. 2018 - 20. 1. 2019

událost je veřejná František Kupka 1871–1957

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava představí dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století.

výstava Veletržní palác
11. 9. 2018 - 13. 1. 2019

událost je veřejná Simon Luttichuys – Zátiší se zlatým pohárem a růžemi

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Dnes nepříliš známý malíř Simon Luttichuys (1610–1661) byl ve své době vyhledávaným umělcem. Patřil k autorům zátiší, které zobrazuje luxusní, exotické předměty. Tyto dekorativní kompozice, označované také jako sběratelův sen, patřily v Nizozemí 17. století k oblíbenému druhu malby.

výstava Šternberský palác
13. 9. 2018 - 3. 3. 2019

událost je veřejná Krásná jizba Družstevní práce 1927-1948 / Design pro demokracii

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Výstava představuje několik stovek objektů z různých materiálů se značkou Krásná jizba, která patřila k nejvýznamnějším českým institucím v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století.

výstava Uměleckoprůmyslové museum v Praze
14. 9. 2018 - 13. 1. 2019

událost je veřejná Inez Tuschnerová

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Inez Tuschnerová (1932-2015) byla česká textilní výtvarnice, kostýmní návrhářka a akademická malířka pocházející z Brna. Studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a také u Oskara Kokoschky na Mezinárodní umělecké akademii v Salcburku.

výstava Pražákův palác
20. 9. 2018 - 27. 1. 2019

událost je veřejná Rozlomená doba | Mezi úzkostí a slastí 1908-1928

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Jedinečný projekt mapující moderní výtvarnou kulturu v zemích, které vznikly po rozpadu Rakouska-Uherska, uvádí Muzeum umění Olomouc společně s dalšími institucemi ze zemí Visegradské čtyřky. Jedná se o první syntetizující pohled, jenž protne kulturu a umění ve středoevropském regionu.

výstava Muzeum moderního umění
2. 10. 2018 - 6. 1. 2019

událost je veřejná František Hudeček (1909–1990) v kresbě a grafice 40. letech 20. století

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Ve 40. letech Hudečkova tvorba prošla proměnou od přejímání vzorů k vlastnímu originálnímu řešení, které bylo spojeno s iniciačním nočním zážitkem. Hudeček své nutkavé zaujetí kresbou nočního města v osamění přenesl také do grafického projevu v řadě leptů, litografií a suchých jehel.

výstava Veletržní palác, Grafické kabinety
4. 10. 2018 - 6. 1. 2019

událost je veřejná Giambattista Tiepolo a synové

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Grafické umění je v díle Giambattisty zastoupeno pouhými třiceti osmi grafikami. Tiepolo v těchto listech dosáhl takové žánrové a tvůrčí originality, díky níž jsou jeho lepty řazeny k nejvýznamnějším počinům grafické tvorby v Itálii 18. století.

výstava Schwarzenberský palác, Grafické kabinety
4. 10. 2018 - 1. 1. 2019

událost je veřejná Jan Preisler (1872–1918) Nově objevené obrazy

instituce: Národní galerie v Praze

popis: U příležitosti výročí Preislerova úmrtí představuje Národní galerie Praha dva obrazy, které byly dlouhou dobu neznámé a více než sto let nebyly vystavené.

výstava Veletržní palác
10. 10. 2018 - 6. 10. 2019

událost je veřejná Umění - anthropologie

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: spojení umění a antropologie

výstava Pavilon Anthropos
18. 10. 2018 - 27. 1. 2019

událost je veřejná Bohumil Vavroušek: Podkarpatská Rus

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Výstava, kterou připravil kurátor sbírky fotografie UPM Jan Mlčoch, je připomínkou doposud přehlíženého fotografa Bohumila Vavrouška, této opuštěné země a zapomenutých Čechoslováků, z nichž mnozí v boji za naši svobodu položili své životy.

výstava Galerie Josefa Sudka
19. 10. 2018 - 29. 9. 2019

událost je veřejná Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět prezentuje jako hlavní výstava roku návštěvníkům technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu po celou dobu jeho existence.

výstava NTM
19. 10. 2018 - 30. 6. 2019

událost není přístupá veřejnosti Pražské vzorkové veletrhy

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava je prezentací současných, ale tradičních domácích výrobců. Je součástí projektu k oslavě výročí republiky Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět a doplňuje jeho historickou část o pohled na současnou českou průmyslovou výrobu.

výstava sál Technika hrou
19. 10. 2018 - 30. 6. 2019

událost je veřejná Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1919

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: Přiblížení historických a kulturních vazeb Moravy a Slovenska s důrazem na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílily a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu.

výstava Dietrichsteinský palác
19. 10. 2018 - 30. 6. 2019

událost je veřejná Tradiční kultura – výkladní skříň státu

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: Výstava připravená Etnografickým ústavem MZM zachycuje projekci tradiční kultury do života společnosti po roce 1918 a dále, kdy jsou její projevy použity jako symboly politické reprezentace (např. svéráz, „kult“ T. G. Masaryka, propagační grafika 50. – 70. léta).

výstava Dietrichsteinský palác
23. 10. 2018 - 21. 4. 2019

událost je veřejná Průmysl na Moravě 1918

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava věnované výročí vzniku ČSR připomínající průmysl roku 1918 na celé Moravě.

výstava Technické muzeum v Brně
24. 10. 2018 - 3. 2. 2019

událost je veřejná Introducing Valentýna Janů: I’m sry

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Projekt zavádí diváka do prostoru, který jej nutí zpomalit a začít se omlouvat za veškeré špatnosti, jakých se kdy dopustil. Předměty a obrazy vstupují v dialog s uklidňující hudbou českého hudebníka dné.

výstava Veletržní palác
24. 10. 2018 - 3. 2. 2019

událost je veřejná Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson, SCHODY

instituce: Národní galerie v Praze

popis: THE STAIRS jsou poezií v pohybu napsanou islandským umělcem Egillem Sæbjörnssonem. Samočinně generované video vzniklé přímo pro schodiště Veletržního paláce proměňuje prostor v arénu ovládanou náhodou a improvizací.

výstava Veletržní palác
24. 10. 2018 - 3. 2. 2019

událost je veřejná Moving Image Department #9: Touha v jazyce

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Český umělec Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají chování jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost vyvolat akci.

výstava Veletržní palác
24. 10. 2018 - 3. 2. 2019

událost je veřejná Otevřený depozitář Umění Asie

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesouvá do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představí v takzvaném otevřeném depozitáři.

výstava Veletržní palác
25. 10. 2018 - 10. 2. 2019

událost je veřejná Stanislav Menšík (1912 - 1970)

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava představí dílo Stanislava Menšíka (1912–1970), malíře ze Svatého Kopečka, umělce velkého talentu a výrazné exprese i dojemné něhy a křehkosti. Těžiště jeho tvorby tkví v křesťanských námětech.

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
25. 10. 2018 - 31. 1. 2019

událost je veřejná Marie Blabolilová - Malá retrospektiva (grafika)

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výstava bude zahájena vernisáží 25. října 2018 ve 14 hodin výtvarná výstava

výstava předsálí kina Muzea ghetta
26. 10. 2018 - 7. 3. 2019

událost je veřejná Legionářské muzeum 1928 - 1938 - 2018

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Exteriérová výstava připomínající opavské Legionářské muzeum. Místo konání: vedle Historické výstavní budovy, Opava.

výstava Opava
26. 10. 2018 - 24. 2. 2019

událost je veřejná Cesta k vysoké hře – Josef Šíma

instituce: Moravská galerie v Brně

čas: 10:00 - 18:00

popis: Výstavní projekt bude mapovat tvorbu Josefa Šímy od počátků do poloviny 30. let. Poprvé podrobně přiblíží a na unikátních dílech a dokumentech představí jednu z nejpozoruhodnějších kapitol českého avantgardního umění v zahraničí – Šímovo zásadní působení v pařížské skupině Vysoká hra (Le Grand Jeu).

výstava Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno
28. 10. 2018 - 7. 7. 2019

událost je veřejná 2 x 100

instituce: Národní muzeum

popis: 200 z nejvýznamnějších a nejzajímavějších sbírkových předmětů na výstavě v Historické budově Národního muzea.

výstava Historická budova Národního muzea
28. 10. 2018 - 30. 6. 2019

událost je veřejná Česko-slovenská výstava

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava přibližuje dějiny společného státu Čechů a Slováků po celou dobu jeho trvání. Výstava ukazuje především to, co oba národy spojovalo, ale také to, co je rozdělovalo a co vedlo v konečném důsledku k rozpadu Československa v roce 1989.

výstava Historická budova Národního muzea
2. 11. 2018 - 13. 1. 2019

událost je veřejná Jiří Kuhnert

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Když byl v roce 1977 na Ženevském autosalonu představen vůz Porsche 928, málokdo si v tehdejším Československu tento model spojoval s Jiřím Kuhnertem. Ten se po své emigraci v roce 1968 dostal s do týmu šéfdesignéra Anatolije Lapina a měl tak možnost uplatnit svůj umělecký talent.

výstava Uměleckoprůmyslové muzeum
6. 11. 2018 - 31. 5. 2019

událost je veřejná Lidice a doba prezidenta osvoboditele

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava představí život vesnice v letech 1918 – 1938. Konec první světové války a vznik samostatné Československé republiky byl doprovázen velkými nadějemi občanů v rodící se demokratický svět.

výstava Minigalerie v NKP Ležáky
6. 11. 2018 - 31. 5. 2019

událost je veřejná Lidice a doba prezidenta osvoboditele

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava představí život vesnice v letech 1918 – 1938. Konec první světové války a vznik samostatné Československé republiky byl doprovázen velkými nadějemi občanů v rodící se demokratický svět.

výstava Minigalerie Památníku Ležáky
6. 11. 2018 - 21. 4. 2019

událost je veřejná Hodiny ze Schwarzwaldu

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava ze sbírky M. Klikara

výstava TMB
7. 11. 2018 - 10. 3. 2019

událost není přístupá veřejnosti Automobilový závod 1000 mil československých

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava představuje automobilový závod 1000 mil československých, závod historických vozů s prvorepublikovou tradicí, který se v roce 2018 konal ve znamení 100. výročí vzniku Československé republiky.

výstava Dopravní hala NTM
9. 11. 2018 - 14. 4. 2019

událost je veřejná DVA V JEDNOM. ČESKÝ A SLOVENSKÝ DESIGN SKLA 1918-2018

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Vernisáž 8. listopadu 2018 První novodobá prezentace českého a slovenského designového skla představí rysy a charakteristiky přístupu k tomuto materiálu, a to včetně období po rozdělení státu v roce 1993. Ve spolupráci s UPM v Praze a Slovenským sklářským muzeem v Lednických Rovních.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
14. 11. 2018 - 6. 1. 2019

událost je veřejná Cena Jindřicha Chalupeckého 2018

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Nová mezinárodní porota vybrala do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2018 již tradičně pětici vizuálních umělců do 35 let, působících na české umělecké scéně. Jsou jimi Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková.

výstava Veletržní palác
15. 11. 2018 - 10. 2. 2019

událost je veřejná Jaromír Funke | Avantgardní fotograf

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Jaromír Funke patří k nejvýznamnějším osobnostem české i světové fotografické avantgardy.

výstava Muzeum moderního umění | Galerie
16. 11. 2018 - 17. 3. 2019

událost je veřejná Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava zmapuje přítomnost českých umělců v Bretani v letech 1850–1950 a zhodnotí, jakým způsobem zachycovali její drsnou krajinu či tradiční bretonské motivy, vliv pontavenské školy na jejich tvorbu či naopak její jedinečnost.

výstava Veletržní palác
21. 11. 2018 - 15. 5. 2019

událost je veřejná Stolování všední a sváteční. Příběh fajánse, majoliky a porcelánu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava věnovaná proměně stolování v různých dějinných obdobích. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava Opava
21. 11. 2018 - 14. 4. 2019

událost je veřejná Antonín Satke - střípky ze života a díla slezského folkloristy a etnografa

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava věnovaná významnému českému folkloristovi a etnografovi. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava Historická výstavní budova
26. 11. 2018 - 3. 3. 2019

událost je veřejná Sklo & Kov. Jiří Harcuba *90

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Komorní výstava uspořádaná k nedožitým devadesátinám profesora Jiřího Harcuby (1928–2013) připomíná umělcovu rozsáhlou a excelentní tvorbu v oblastech rytého skla a medailérství.

výstava Uměleckoprůmyslové museum v Praze
28. 11. 2018 - 16. 4. 2019

událost je veřejná Profese scénograf

instituce: Národní muzeum

popis: Cílem výstavy je populární atraktivní formou představit návštěvníkům to nejzajímavější z fondu scénografie Divadelního oddělení Národního muzea.

výstava Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
2. 12. 2018 - 1. 12. 2019

událost je veřejná Salm Modern #1: Možnosti dialogu

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava Možnosti dialogu vznikla v rámci partnerství mezi NGP se Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Výstava spojuje výběr děl ze Schenkung Sammlung Hoffmann ze Staatliche Kunstsammlungen Dresden s vybranými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek NGP a ze soukromých sbírek.

výstava Salmovský palác
2. 12. 2018 - 6. 1. 2019

událost je veřejná Štědrý večer nastal

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Interaktivní výstava o tradicích našich předků v době adventu. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava Opava
5. 12. 2018 - 1. 9. 2019

událost je veřejná Knihy džunglí

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Zoologická výstava na motivy Knih džunglí od R. J. Kipplinga. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava Historická výstavní budova
7. 12. 2018 - 28. 4. 2019

událost je veřejná Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava provede návštěvníky po stopách tajemstvím zahalené protikomunistické organizace.

výstava Národní památník na Vítkově
11. 12. 2018 - 3. 3. 2019

událost je veřejná Československá státní hranice a Slezsko

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava o proměně hranic Slezska po roce 1742 konaná ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě. Místo konání: Historická výstavní budova, Opava.

výstava Opava
14. 12. 2018 - 28. 4. 2019

událost je veřejná Martin Zet

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava soudobého českého umělce.

výstava Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice
18. 12. 2018 - 31. 3. 2019

událost není přístupá veřejnosti Svatovítské varhany

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava o historii, současnosti a budoucnosti varhan v katedrále sv. Víta, Vojtěch a Václava.

výstava Malá galerie v expozicici architektury
19. 12. 2018 - 30. 4. 2019

událost je veřejná Nikola Tesla - muž, který rozsvítil svět

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava o světovém vynáleci z muzea Nikoly Tesly v Zagrebu.

výstava TMB
7. 1. - 20. 3. 2019

událost je veřejná Výstava Ještě jsme ve válce

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava představí osm příběhů lidí, kteří prošli válečnou frontou, koncentračními tábory či komunistickými lágry nebo čelili výslechům Státní bezpečnosti. Jejich zkušenosti s totalitami jsou návštěvníkům zprostředkovány v komiksové podobě, již zpracovali přední čeští a slovenští výtvarníci

výstava Výstavní síň In Memoriam
10. 1. - 6. 3. 2019

událost je veřejná Světlo a stíny

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: prostorová instalace Střední školy obchodu a služeb Teplice vernisáž: 17.1.2019 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Malé pevnosti Terezín
22. 1. - 12. 5. 2019

událost je veřejná Housle a houslařské rody našeho regionu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Muzikologická výstava o historii houslařství v Moravskoslezském kraji. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
22. 1. - 26. 4. 2019

událost je veřejná Slezsko v pohádkách a pověstech

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Literární výstava reflektující Slezsko v pohádkách a pověstech. Místo konání: Památník Petra Bezruče.

výstava Opava
31. 1. - 19. 5. 2019

událost není přístupá veřejnosti Století designu

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Výstava doprovází úspěšnou publikaci Uměleckoprůmyslového musea v Praze Design v českých zemích 1900-2000/ Instituce moderního designu. Dokládá, jak důležitou roli sehrálo Uměleckoprůmyslové museum v Praze jako klíčová instituce designu prostřednictvím progresívních výstav.

výstava Uměleckoprůmyslové museum v Praze
5. 2. - 10. 3. 2019

událost je veřejná Rodinný tábor

instituce: Památník Terezín

popis: putovní výstava k 75. výročí likvidace tzv. terezínského rodinnéo tábora

výstava předsálí kina Muzea ghetta Terezín
6. 2. - 20. 5. 2019

událost je veřejná Josef Bohuslav Foerster a Berta Foersterová-Lautererová

instituce: Národní muzeum

popis: Krátkodobé výstavky umístěné v rámci stálé expozice Českého muzea hudby.

výstava České muzeum hudby
14. 2. - 15. 9. 2019

událost je veřejná Zika&Lída Ascher: textil a móda, osudy 20. století

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Osobní příběh Lídy a Ziky Ascherových, manželů, kteří po opuštění Československa před vypuknutím 2. světové války vybudovali v Anglii textilní impérium, které dodávalo látky nejvýznamnějším módním domům francouzské haute-couture například Dior, Balenciaga, Lanvin, Cardin, Y.S.Laurent a další.

výstava Uměleckoprůmyslové museum v Praze
14. 2. - 19. 5. 2019

událost je veřejná Křížová cesta z Orlice. Restaurování 2011-2018

instituce: Muzeum umění Olomouc

čas: 18:30

popis: Výstava věnovaná Křížové cestě z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě náleží do dramaturgické řady tzv. restaurátorských výstav, které představují aktuální restaurátorské počiny. Obrazový soubor namaloval vídeňský malíř Johann Wenzel Bergl (1719 – 1789), rodák ze Dvora Králové.

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
15. 2. - 15. 9. 2019

událost je veřejná František Kretz a Alice Masaryková

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představí návštěvníkům sbírky lidového oděvu, textilu, výšivek, lidové keramiky a kraslic, které získal František Kretz nejen pro Národní muzeum, ale i pro výzdobu interiérů Pražského hradu. Na výzdobě Hradu se podíleli také architekt Josip Plečnik a Alice Masaryková.

výstava Národopisné muzeum Národního muzea
28. 2. - 2. 6. 2019

událost je veřejná Miroslav Šnajdr st. | Malba a kresba

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Šnajdrovo malířské a kreslířské dílo se utvářelo od počátku šedesátých let v kontextu s českou informelní malbou. Dvojdomost jeho uměleckého talentu (profesionálně působil jako hornista Moravské filharmonie) obohacuje jeho výtvarnou tvorbu o hudební cítění.

výstava Muzeum moderního umění | Galerie
28. 2. - 2. 6. 2019

událost je veřejná Paralelní avantgarda | Pécsi Mühely

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Průřez tvorbou skupiny neo-avantgardních umělců, kteří od konce 60. let 20. století pracovali na revizi maďarských konstruktivistických a avantgardních tradic

výstava Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
1. 3. - 8. 9. 2019

událost je veřejná 400 ASA: Fotografie

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstavní celek 400 ASA: Fotografie představuje sedm renomovaných profesionálních fotografů se společným zájmem o člověka a lidské společenství. Výstava představuje každého z autorů monotematicky a výpovědi jsou vždy osobité.

výstava Veletržní palác
1. 3. - 28. 7. 2019

událost je veřejná Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Viktor Dedek studuje na VŠUP v Praze v sochařském ateliéru vedeném Dominikem Langem a Edith Jeřábkovou.Ve svém novém projektu, který vznikl přímo pro prostory prezidentského salonku Veletržního paláce, se vydává po stopách vlastní identity.

výstava Veletržní palác
1. 3. - 28. 7. 2019

událost je veřejná Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Desátá kapitola Moving Image Department nazvaná PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ je věnována zkoumání znepokojivé geneze fikce a postpravdy a přitažlivosti smyšlenek. Hranice mezi dokumentem a fikcí se stírají, a výsledkem je nová struktura reálna vzniklá jako problematický kříženec skutečností a představ.

výstava Veletržní palác
1. 3. - 1. 5. 2019

událost je veřejná Národní galerie Praha: Budoucí palác

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Budoucí palác připomíná formou narativního oblouku existenci Veletržního paláce v posledních devadesáti letech.

výstava Veletržní palác
6. - 24. 3. 2019

událost je veřejná Můj svět

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava soutěžních fotografií pořádaná ve spolupráci s Charitou Opava. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
6. 3. - 7. 7. 2019

událost je veřejná Nevěsta prodaná do ciziny

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava v Muzeu Bedřicha Smetany je soustředěna na uvádění nejpopulárnější české opery v zahraničí.

výstava Národopisné muzeum Národního muzea
14. 3. - 2. 6. 2019

událost je veřejná Zasnoubena se smrtí

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výstava o Ince Bernáškové vernisáž: 14.3.2019 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Malé pevnosti Terezín
21. 3. - 23. 6. 2019

událost je veřejná Václav Cígler

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava českého sochaře a architekta, který tvoří ze skla a dělá návrhy projektů k utváření krajiny. Výstavu doplní intervence Cíglerových děl do stálých expozic v Arcidiecézních muzeích v Olomouci a v Kroměříži.

výstava Muzeum moderního umění - Trojlodí
22. 3. - 26. 5. 2019

událost je veřejná Novinky ve sbírkách NGP 2013–2018

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Ředitelé a kurátoři sbírek pro vás vybrali zajímavé příklady toho, co v posledních pěti letech v jejich depozitářích přibylo. Budete se moci setkat s barokními olejomalbami z počátku 18. století, s čínskou tušovou malbou tzv. „šanghajské školy“ i předním českým videoartem.

výstava Veletržní palác
25. 3. - 1. 9. 2019

událost je veřejná Zdař Bůh. Rub a líc hornického povolání

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava zaměřená na vývoj dolování rud a uhlí od nejstarších dob do II. pol. 20. stol. Největší důraz bude přitom položen na dolování uhlí v Ostravsko-Karvinském revíru. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
25. 3. - 22. 5. 2019

událost je veřejná Výstava Vzpomínky

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava představuje projekt volných vyprávění pamětníků, kteří zažili nacistickou okupaci. Společným jmenovatelem příběhů je Malá pevnost Terezín a Ghetto Terezín, kde se osudy pamětníků protínaly.

výstava Výstavní síň In Memoriam
28. 3. - 9. 6. 2019

událost je veřejná Trude Sojka - Holocaust a mateřství

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výtvarná výstava vernisáž: 28.3.2019 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Muzea ghetta Terezín
1. 4. - 31. 12. 2019

událost je veřejná Náš les

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Zoologická výstava preparátů ze sbírky Slezského zemského muzea.

výstava Stěbořice, Nový Dvůr
1. 4. - 31. 12. 2019

událost je veřejná Příběhy z herbáře

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava reflektující vývoj slezské botaniky a osobností s ní spjatých.

výstava Stěbořice, Nový Dvůr
2. 4. - 31. 8. 2019

událost je veřejná Mýtus lesa: Arnošt Hrabal

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava připomínající grafické dílo slavného moravského kněze Arnošta Hrabala. Místo konání: Müllerův dům.

výstava Opava
2. 4. - 18. 8. 2019

událost je veřejná Příběh krajiny ve službách národa

instituce: Národní muzeum

popis: Panelová výstava představí návštěvníkům prostřednictvím bohatých sbírek Národního muzea téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině dlouhého 19. století funkce národního symbolu.

výstava Národopisné muzeum Národního muzea
3. 4. - 12. 5. 2019

událost je veřejná Milan Kundera

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: putovní výstava věnovaná M. Kunderovi

výstava Brno
3. 4. - 20. 5. 2019

událost je veřejná Divné noty

instituce: Národní muzeum

popis: Výstavka s názvem Divné noty představí nejrůznější způsoby notového zápisu – od historických materiálů až po současné včetně not psaných Brejlovým písmem, z nichž studují hudbu nevidomí interpreti.

výstava České muzeum hudby
11. 4. - 30. 11. 2019

událost je veřejná Smutný osud země (Mezi Mnichovem a válkou), gen. Lukas a gen. Píka

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava v Národním památníku II. svět. války bude reflektovat výročí okupace českých zemí německou Třetí říší a mimo to budou také připomenuty významné osobnosti čs. armády - gen. Lukas a gen. Píka.

výstava Hrabyně
11. 4. - 30. 11. 2019

událost je veřejná Sedmidenní válka o Těšínsko

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava seznámí návštěvníky s vývojem situace na Těšínsku po vzniku tzv. první československé republiky. Místo konání: Hala správní budovy Národního památníku II. světové války.

výstava Hrabyně
11. 4. - 28. 7. 2019

událost je veřejná Návraty lidických dětí

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 17:00

popis: Výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.

výstava Hrabyně
19. 4. - 28. 7. 2019

událost je veřejná Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava představuje Šímovu ranou tvorbu od brněnských počátků do jeho setkání s básníky skupiny Vysoká hra. V této souvislosti jsou vůbec poprvé na našem území prezentována umělecká díla i dalších výtvarníků skupiny a dokumenty pocházející z francouzských muzeí, galerií a soukromých sbírek.

výstava Valdštejnská jízdárna
21. 4. - 30. 9. 2019

událost je veřejná Lidé z východu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Fotografická výstava prof. J. Štreita z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
25. 4. - 31. 12. 2019

událost je veřejná Vlastním hlasem

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava ukáže proměny konceptu ženské emancipace v prostoru českých zemí od pol. 19. stol. do současnosti.

výstava Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
27. 4. - 1. 6. 2019

událost je veřejná Ejhle člověk

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: 15. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor, tentokrát na téma zamyšlení se nad druhem, který se nazývá pánem tvorstva...

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
30. 4. 2019

událost je veřejná Okouzlení Afrikou

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: výstava uměleckých děl inspirovaných africkou kulturou

výstava Brno
30. 4. 2019 - 30. 9. 2020

událost je veřejná Antonín Dvořák – Inspirace přírodou

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představí skladatele jako milovníka přírody. Příroda Dvořáka inspirovala k mnohým dílům, skladatel byl také zdatný pěší turista, choval holuby a staral se o svou zahradu na Vysoké. K vidění budou originální předměty ze skladatelovy pozůstalosti.

výstava Muzeum Antonína Dvořáka
1. 5. - 31. 8. 2019

událost je veřejná Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava knižního díla ilustrátora Lumíra Čmerdy. Místo konání: Památník Petra Bezruče.

výstava Opava
1. - 31. 5. 2019

událost je veřejná Rhododendrony

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Kvetoucí Rhododendrony v Arboretu Nový Dvůr - během měsíce probíhají komentované prohlídky s výkladem o jednotlivých druzích tohoto rodu.

výstava Stěbořice, Nový Dvůr
4. 5. - 30. 6. 2019

událost je veřejná Vladimír Nosek: Horizontály a vertikály

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava koláží výtvarníka V. Noska z Jinřichova Hradce, člena Volného sdružení umělců Jižních Čech.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
7. 5. - 31. 7. 2019

událost je veřejná "Écraser l'infâme!" - Umělci a koncentrační tábor - umělecká sbírka Památníku Sachsenhausen

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výtvarná a dokumentární výstava vernisáž: 7.5.2019 ve 14 hod.

výstava výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín
11. 5. - 24. 11. 2019

událost je veřejná 58. mezinárodní bienále umění v Benátkách

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Stanislav Kolíbal (1925) bude reprezentovat Českou republiku na příštím ročníku výtvarného bienále, které bude zahájeno 11. května 2019 v Benátkách. Odborná porota vybrala jeho projekt z celkem 23 přihlášených.

výstava Benátky, Itálie
16. - 19. 5. 2019

událost je veřejná Výstava kaktusů a sukulentů

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00 - 16:00

popis: 11. ročník výstavy kaktusů a sukulentů ve výstavní síni Pod Tribunou.

výstava Památník Lidice
17. 5. - 20. 10. 2019

událost je veřejná CESTA DO INDIE - Jablonecká bižuterie, šperk a sklo

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Vernisáž 16. května 2019 v 17 hodin. Výstava představí rozsáhlou kolekci výrobků pro indický trh ze sbírky jabloneckého muzea.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
24. - 26. 5. 2019

událost je veřejná Výstava Irisů

instituce: Památník Lidice

popis: Podnětem k vytvoření této výstavy byla informace od Ing. Jana Třísky z Vrbatova Kostelce, který vlastní na své zahradě kosatce z vyhlazené osady Ležáky. Výstava nese název "Květy pro Ležáky" a volně navazuje na celostátní uměleckou soutěž pro děti a mládež v aranžování květin.

výstava Minigalerie Památníku Ležáky
27. 5. - 10. 9. 2019

událost je veřejná Výstava Českoslovenští letci v RAF

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava je zaměřena na půswobení československých letců v Royal Air Force, mapuje jejich cestu z vlasti do Francie a Velké Británie, jejich působení v konkrétních perutích, návrat domů, tragické následky jejich zahraničního angažmá v poúnorové době i snahy o rehabilitaci.

výstava Výstavní síň In Memoriam
28. 5. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Kočovné loutkařské rodiny

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Teatrologická výstava o kočovných loutkařích působících v minulosti na území dnešního Moravskoslezského kraje. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
29. 5. - 29. 11. 2019

událost je veřejná 47. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019, téma Chemie

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava oceněných prací dětí (4 - 16 let) z celého světa na téma CHEMIE v 1. patře Lidické galerie a v Národním technickém muzeu v Praze. Interaktivní koutek pro děti, doprovodné edukační programy pro školy. Více na www.mdvv-lidice.cz

výstava Lidická galerie
1. - 30. 6. 2019

událost je veřejná Krása živých motýlů

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Tradiční výstava živých motýlů v pěstebním skleníku Arboreta Nový Dvůr.

výstava Stěbořice, Nový Dvůr
1. 6. - 31. 7. 2019

událost je veřejná František Svobodný (1899 - 1976)

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava z díla výtvarníka z Bošilce - kresby lidové architektury, portréty, obrazy z mitivy z Podkarpatské Rusi. K 120. výročí jeho narození.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
1. 6. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Rytíři nebes

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představí příslušníky československého letectva v jednotkách britské Royal Air Force během 2. světové války.

výstava Historická budova Národního muzea
3. 6. - 31. 12. 2019

událost je veřejná Stavíme nové Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava se věnuje novým Lidicím, jejich výstavbě, bytové kultuře a životu zdejších obyvatel v poválečných desetiletích. Informuje o architektonické soutěži na výstavbu nové obce s památníkem a úpravu pietního území, o založení Sadu přátelství a míru, věnuje se samotné výstavbě Lidic.

výstava Minigalerie Památníku Ležáky
8. 6. - 25. 8. 2019

událost je veřejná Jsem tu bez rodiny

instituce: Památník Terezín

popis: výtvarná výstava - díla ze soutěže PT

výstava předsálí kina Malé pevnosti Terezín
8. 6. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Houby na hrázích jihočeských rybníků

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Výstava o fenoménu - rybničních hrázích. První mykologicky chráněné území v ČSSR z roku 1988 - NPP Luční u Sezimova Ústí. Mykologické výzkumy, fotografie, unikátní exponáty, modely, čerstvé exponáty hub, houbařská poradna. Blatské muzeum ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
13. 6. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Od semínka k plátnu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Etnografická výstava o historii textilní výroby v Moravskoslezském kraji. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
13. 6. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, založil biskupskou knihovnu

výstava Arcidiecézní muzeum Kroměříž
13. 6. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, založil biskupskou knihovnu

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc
18. 6. 2019 - 1. 9. 2018

událost je veřejná Fritz Lederer. Život a smrt v terezínském ghettu

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výtvarná výstava kreseb a grafik ze sbírek Památníku Terezín vernisáž: 18.6.2019 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Muzea ghetta Terezín
20. 6. - 13. 10. 2019

událost je veřejná Architekt Petr Brauner

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Architekt Petr Brauner (*1936) je důležitá osobnost olomoucké kulturní scény. Dokázal navázat na meziválečnou tradici a obohatit tvář moravských měst o řadu kvalitních realizací. V Olomouci k nim patří věžový dům s vodojemem (1968-1973), z novějších prací pak rekonstrukce olomoucké teplárny.

výstava Muzeum moderního umění | Galerie
20. 6. - 6. 10. 2019

událost je veřejná Sousedé v knize | Česká a německá knižní kultura 1. poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Představení vývoje české a německé knihy od počátku 20. století, kdy se v ní odráží secese, symbolismus, dekadence a později expresionismus a kubismus. Hlavní kapitolou je pak období meziválečné avantgardy - funkcionalisticky orientované knižní úpravy, užití fotografie a fotomontáže na obálkách.

výstava Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
28. 6. - 1. 9. 2019

událost je veřejná Doba genová

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představí výzkum DNA v posledních 60 letech a přiblíží ho na konkrétních příkladech.

výstava Nová budova Národního muzea
29. 6. - 20. 10. 2019

událost je veřejná Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírek Ordrupgaard

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Díla plná světla a barev budou prezentována na výstavě, která představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou především impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley či Camille Pissarro.

výstava Palác Kinských
1. 7. - 31. 8. 2019

událost je veřejná Balkónové rostliny

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Exteriérová výstava balkonových rostlin v Arboretu Nový Dvůr.

výstava Stěbořice, Nový Dvůr
4. 7. 2019

událost je veřejná Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě

výstava Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
5. - 31. 7. 2019

událost je veřejná Rožnovské slavnosti 2017

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Rožnovské slavnosti 2017 očima fotoklubu R9

výstava Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
18. 7. - 10. 10. 2019

událost je veřejná Umění tapiserie | Dílo a jeho předobraz – dvě části jednoho celku

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Na výstavě budou zejména tapiserie vyrobené podle děl předních českých autorů, doplněné v některých případech jejich výtvarnými předlohami a návrhy. Projekt připomene obě dosud fungující manufaktury ve Valašském Meziříčí (zal. 1898) a v Jindřichově Hradci (zal. 1910).

výstava Muzeum moderního umění - Trojlodí
18. 7. - 1. 12. 2019

událost je veřejná Alberto Giacometti

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představí dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho.

výstava Veletržní palác
30. 7. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Návraty lidických žen

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.

výstava Hrabyně
3. - 31. 8. 2019

událost je veřejná Jánošíkův dukát

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Jánošíkův dukát - výstava v rámci Mezinárodního festivalu slovenského folkloru

výstava Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
15. 8. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Milča Eremiášová: Řeč krajky

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava krajek a paličkování

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
15. 8. - 20. 10. 2019

událost je veřejná "Brémy-Terezín - cesta s nejistým koncem"

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výtvarná a dokumentární výstava vernisáž: 15.8.2019 ve 14 hod.

výstava výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín (cela č. 41)
20. 8. 2019 - 31. 1. 2020

událost je veřejná Tutanchamon

instituce: Národní muzeum

popis: Multimediální výstava v Historické budově představí egyptského faraona 18. dynastie.

výstava Historická budova Národního muzea
1. 9. - 31. 10. 2019

událost je veřejná Staré tisky o architektuře

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava starých tisků o architektuře ze sbírky Slezského zemského muzea. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
3. 9. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Václav Havel - cesta svobody

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava připomínající osobnost Václava Havla konaná k připomínce výročí tzv. sametové revoluce. Místo konání: Památník Petra Bezruče.

výstava Opava
3. 9. - 30. 11. 2019

událost je veřejná Místa utrpení, smrti a hrdinství

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.

výstava Hrabyně
5. 9. 2019 - 6. 1. 2020

událost je veřejná Po stopách muzejních fotografů

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Fotografická výstava vycházející z díla fotografů pracujících ve Slezském zemském muzeu. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
6. 9. - 28. 10. 2019

událost je veřejná Výstava Aleš Slavík 70

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 16:00

popis: Výstava Aleš slavík 70.

výstava Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
8. 9. 2019 - 14. 9. 2018

událost je veřejná Listopad 1989 - cesta ke svobodě

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Panelová výstava připravená k 30. výročí tzv. sametové revoluce se zaměří na rozhodné okamžiky listopadu 1989 na území dnešního Moravskoslezského kraje.

výstava Košice
10. 9. 2019 - 7. 1. 2020

událost je veřejná Německá a polská menšina ve Slezsku

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava zachycující historii německé a polské menšiny ve Slezsku. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
10. 9. - 31. 10. 2019

událost je veřejná Středověká Opava

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava zaměřená na středověký vývoj Opavy a nové nálezy ze sbírky Slezského zemského muzea. Místo konání: Müllerův dům.

výstava Opava
12. 9. - 31. 12. 2019

událost je veřejná Výstava Lidice a rok 1989

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava v roce výročí 30 let pádu komunistckého režimu představí "příběh" interpreatce dějin prostřednictvím tehdejšího lidického Muzea a postojů k němu i samotným lidickým dějinám.

výstava Výstavní síň In memoriam
12. 9. - 3. 11. 2019

událost je veřejná František Bányai - Pohlednice synagog

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výstava pohlednic vernisáž: 12.9.2019 ve 14 hod.

výstava předsálí kina Muzea ghetta Terezín
13. - 29. 9. 2019

událost je veřejná Výstava Nejkrásnější kniha roku 2018

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 16:00

popis: Výstava Nejkrásnější kniha roku 2018

výstava Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
17. 9. 2019 - 15. 2. 2020

událost je veřejná Fenomén svatba, aneb jak jsme se ještě před nedávnem vdávali a ženili

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava vycházející z nového textilního fondu z naší muzejní sbírky zaměřená na fenomén svateb v nedávné minulosti. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
1. 10. 2019

událost není přístupá veřejnosti Veřejné budovy první republiky.

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava s tématem architektury období první republiky,

výstava Malá galerie v expozicici architektury
4. 10. 2019 - 2. 2. 2020

událost je veřejná DAMU - studentské práce

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Výstava studentských prací Katedry loutkového divadla DAMU.

výstava Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
12. - 20. 10. 2019

událost je veřejná Úroda z polí, zahrad a sadů

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: aneb Valašský hortikomplex

výstava Dřevěné městečko
22. 10. 2019

událost je veřejná Výběr z díla F. Vítka

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: výstava loutek

výstava Brno
22. 10. 2019

událost je veřejná Odívání

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: výstava Etnografického ústavu věnovaná historii odívání

výstava Brno
24. 10. - 24. 11. 2019

událost je veřejná Soběslav 1989 - 30 let od sametové revoluce

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava na téma Soběslav 1989 - 30 let od sametové revoluce.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
24. 10. 2019

událost není přístupá veřejnosti Amatérská fotografie

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava představí amatérskou fotografii ve všech jejích podobách.

výstava malý sál
29. 10. - 31. 12. 2019

událost je veřejná Retrogaming

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava zohledňující retro počítačové hry.

výstava TMB
30. 10. - 31. 12. 2019

událost je veřejná V těžkých dobách 1918 - 1919

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Přiblížení doby, kdy si na území ČR dělaly nárok okolní státy.

výstava TMB
1. 11. 2019 - 31. 1. 2020

událost je veřejná "Listopad 89"

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava reflektující listopadové události roku 1989 v dnešním Moravskoslezském kraji. Místo konání: Müllerův dům.

výstava Opava
7. 11. 2019 - 26. 1. 2020

událost je veřejná Rok 1989 ve fotografiích

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Zlomové okamžiky roku 1989 a Sametové revoluce především v Olomouci na fotografiích Ladislava Galgonka, Petra Zatloukala, Mileny Valuškové, Jindřicha Štreita, Zdeňka Sodomy, Luďka Peřiny. Vystaveny budou fotografie

výstava Muzeum moderního umění | Galerie
7. 11. 2019 - 26. 1. 2020

událost je veřejná Jan a Jan | Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: V roce 2019 si připomeneme výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého. V roce 2020 si připomeneme 400 let od zavraždění Jana Sarkandera. Dvě výročí, dva Janové, dvě téměř identické legendy.

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
12. 11. - 31. 12. 2019

událost je veřejná Železná opona

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: K výročí roku 1989

výstava TMB
22. 11. 2019 - 19. 4. 2020

událost je veřejná Krásné madony

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Kolem roku 1400 se v celé Evropě těšila mimořádné oblibě zobrazení elegantního držení těla mladé korunované Matky Boží ve splývajícím rouchu s nahým Ježíškem na ruce – krásné madony. Výstava bude obsahovat kolem třiceti stěžejních děl krásného slohu solnohradského typu.

výstava Klášter sv. Anežky České
22. 11. 2019 - 16. 2. 2020

událost je veřejná SOUČASNÉ SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Vernisáž 21. listopadu 2019 v 17 hodin. Prezentace aktuálních kolekcí vybraných českých výrobců vánočních ozdob.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
26. 11. 2019

událost není přístupá veřejnosti Václav Kasík

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava je věnována tvorbě Václava Kasíka, který byl designérem vozů Tatra a Škoda.

výstava Dopravní hala NTM
30. 11. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Kapr v lidovém umění a vánoční tradici

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Vánoční výstava

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
12. 12. 2019

událost není přístupá veřejnosti Hravá věda

instituce: Národní technické muzeum

popis: Interaktivní výstava vznikne ve spolupráci s AV ČR.

výstava sál Technika hrou
12. 12. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná Cypřiše i sakury

instituce: Památník Lidice

popis: Zahradní úpravy u významných poválečných památníků a jejich současná obnova

výstava Lidická galerie
17. 12. 2019

událost je veřejná Ondřej Sekora

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: dílo O. Sekory

výstava Brno
14. 3. 2019

událost je veřejná Lucia Sekerková Vrăjitoare – Čarodejnice. Ženy predávajúce nádej

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Slavnsotní zahájení výstavy Lucie Sekerkové: Vrăjitoare – Čarodejnice. Ženy predávajúce nádej.

slavnostní zahájení Brno
22. 3. 2019

událost je veřejná Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky

instituce: Památník Lidice

čas: 15:30

popis: Slavnostní zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Ležáky.

slavnostní zahájení Památník Ležáky
26. 4. 2019

událost je veřejná Ejhle člověk - vernisáž

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Slavnostní zahájení výstavy keramiky. Práce dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor, tentokrát na téma zamyšlení se nad druhem, který se nazývá pánem tvorstva.

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
3. 5. 2019

událost je veřejná Vernisáž výstavy Vladimír Nosek: Horizontály a vertikály

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Vernisáž výstavy koláží výtvarníka V. Noska z Jinřichova Hradce, člena Volného sdružení umělců Jižních Čech.

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
7. 5. 2019

událost je veřejná Zahájení výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, městských kaváren až po prestižní světová pódia jsou Romové světu známí jako Lavutara , neboli hudebníci. Zahájení výstavy proběhne 7. května od 17 hodin v Muzeu romské kultury.

slavnostní zahájení Brno
22. 6. 2019

událost je veřejná Vernisáž výstavy Karel Valter 1909 - 2006

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00 - 19:00

popis: Vernisáž výstavy Karel Valter 1909 - 2006 v rámci akce "Vítejte v rajském dvoře - slavnostní otevření budovy augustiniánského kláštera po rekonstrukci"

slavnostní zahájení Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
22. 6. 2019

událost je veřejná Vítejte v rajském dvoře

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 15:00 - 21:00

popis: Slavnostní otevření rajského dvora augustiniánského kláštera po rekonstrukci na nám. Mikuláše z Husi. Středověká hudba, kejklíři, šermíři, projekce, dětský koutek a dílnička.

slavnostní zahájení Rajský dvůr, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor
14. 8. 2019

událost je veřejná Vernisáž výstavy Milča Eremiášová: Řeč krajky

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: slavnostní zahájení, vernisáž výstavy

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
5. 9. 2019

událost je veřejná Vernisáž výstavy Aleš Slavík 70

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Vernisáž výstavy Aleš Slavík 70.

slavnostní zahájení Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
12. 9. 2019

událost je veřejná Vernisáž výstavy Nejkrásnější kniha roku 2018

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Vernisáž výstavy Nejkrásnější kniha roku 2018

slavnostní zahájení Galerie Ambit - Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44
23. 10. 2019

událost je veřejná Vernisáž výstavy Soběslav 1989

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Slavnostní zahájení výstavy

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
29. 11. 2019

událost je veřejná Vernisáž vánoční výstavy Kapr v lidovém umění a vánoční tradici

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Vernisáž, zahájení vánoční výstavy

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
27. 4. 2019

událost je veřejná Osvobození města Opavy a obce Hrabyně

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Připomínka osvobození města Opavy a obce Hrabyně.

výročí Hrabyně
1. 5. 2019

událost je veřejná Vstup ČR do EU

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 12:00 - 17:00

popis: Zážitková akce pro celou rodinu. Místo konání: Historická výstavní budova.

výročí Opava
28. 9. 2019

událost je veřejná Den české státnosti

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Volný vstup na výstavu Cesta do Indie v rámci oslav Dne české státnosti.

výročí Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
28. 10. 2019

událost je veřejná Výročí vzniku Republiky československé

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Oslava výročí vzniku první Československé republiky v Národním památníku II. světové války.

výročí Hrabyně
16. 11. 2019

událost je veřejná Sametová třicítka

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Celodenní program pro veřejnost k připomenutí výročí Sametové revoluce: komentované prohlídky v expozicích muzea, odborná přednáška pro veřejnost k událostem roku 89 a tvůrčí dílna zaměřená na trikolóru a symbol klíče. Tematické pracovní listy do expozic muzea.

výročí Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
17. 11. 2019

událost je veřejná Den boje za svobodu a demokracii

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Volný vstup do muzea v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Pro veřejnost k výročí Sametové revoluce – pracovní list do expozic.

výročí Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
8. - 12. 4. 2019

událost je veřejná Týden romské kultury

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: V rámci Týdne romské kultury Muzeum přichystalo následující program: 8. 4. od 15 hodin zahájení průvodem vypraveného od budovy MRK 9. 4. od 17 hodin přednáška Ivany Šusterové - kdo sú ženy prodávající věštění a magii? 12. 4. 20:30 křest knihy Amendar, koncert Moniky Bagárové v Kabinetu Múz

oslavy Brno
8. 4. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den Romů

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Mezinárodní den Romů v divadle Archa, workshop pro děti, výroba autorské knížky, omalovánky, v rámci galavečera křest knihy Amendar

oslavy Praha
18. 5. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den muzeí

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Vstup zdarma na výstavu Cesta do Indie.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
31. 5. 2019

událost je veřejná Den dětí

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Oslava dne dětí, hry, workshop, divadlo.

oslavy Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
1. 6. 2019

událost je veřejná Dárek muzea k svátku dětí

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: U příležitosti Mezinárodního dne dětí budou mít děti do 15 let vstup zdarma do celého muzea.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
7. 9. 2019

událost je veřejná Sklářská slavnost na Kristiánově

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 16:00

popis: Tradiční sklářská slavnost s ukázkami výroby skla, bižuterie, tvůrčí dílny, stánky se skleněnýcm a řemeslným zbožím, doprovodný program pro děti i dospělé, skvělé občerstvení. Vstup zdarma.

oslavy Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov
28. 10. 2019

událost je veřejná Den vzniku samostatného československého státu

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Mimořádně otevřeno a volný vstup do muzea v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
17. 5. 2019

událost je veřejná Muzejní noc pod Ještědem

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 18:00 - 23:55

popis: Letošní muzejní noc se ponese v duchu oslav 115 let od založení Muzea skla a bižuterie. Na návštěvníky čeká doprovodný program včetně loutkové pohádky pro děti i tvůrčí dílna s výrobou přívěšku s motivy muzea. Vstup zdarma.

festival Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
30. 5. - 20. 6. 2019

událost je veřejná Andrej Pešta: Mire sveti

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Prezentace výstavy v rámci světového festivalu Khamoro, Galerie Novoměstské radnice

festival Praha
31. 5. 2019

událost je veřejná Táborská muzejní noc v Husitském muzeu

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 23:00

popis: Dobrodružná cesta táborským podzemím, volný vstup do expozice Husité

festival Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
1. 6. - 7. 9. 2019

událost je veřejná Odvázané pátky na terasách

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Festival letních kulturních akcí na terasách Mydlářovského domu - koncerty, divadelní představení, performance.

festival Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
8. 6. 2019

událost je veřejná Pražská muzejní noc

instituce: Národní muzeum

popis: 16. ročník Pražské muzejní noci opět nabídne návštěvu několika desítek muzeí, galerií a dalších kulturních institucí včetně zajímavého programu.

festival Praha
14. 6. 2019

událost je veřejná Houby na hrázích jihočeských rybníků - 8. noc v Blatském muzeu

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00 - 22:00

popis: 8. noc v Blatském muzeu, tentokrát "Houbařská" Slavnostní zahájení výstavy v rámci zapojení se do celonárodního festivalu muzejních nocí. Připraven doprovodný program pro děti, hudební vystoupení

festival Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
29. 6. - 4. 7. 2019

událost je veřejná Loutkářská Chrudim

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Doprovodný program festivalu amatérského loutkového divadla.

festival Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
4. - 7. 7. 2019

událost je veřejná Rožnovské slavnosti

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: 40. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve spolupráci s Městem Rožnov p. R.

festival Dřevěné městečko
27. 7. 2019

událost je veřejná Romská píseň

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: 25. ročník mezinárodního festivalu. Více informací na www.vmp.cz.

festival Dřevěné městečko
2. - 4. 8. 2019

událost je veřejná Jánošíkův dukát

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: 21. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR 19. ročník Mistrovství Valašského království ve stloukání másla

festival Dřevěné městečko
25. 8. 2019

událost je veřejná Z druhé strany Radhoště

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: ozvěny frenštátského folklórního festivalu

festival Dřevěné městečko
31. 8. 2019

událost je veřejná Hlasy

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: 3. ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského hlasu. Pořad organizuje Fujaré z.s.

festival Valašská dědina
9. 1. 2019 - 9. 1. 2018

událost je veřejná Silver A v paměti tří generací

instituce: Památník Lidice

čas: 14:00

popis: Jedenácté slavnostní setkání je věnované pamětníkům, výsadkové operace Silver A a s ní spojených odbojových akcí na Pardubicku a tragickému osudu osady Ležáky.

pietní shromáždění popraviště u pardubického Zámečku
7. 3. 2019

událost je veřejná Pietní akt – připomínka obětí genocidy Romů v období druhé světové války

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

čas: 14:00

popis: V roce 2019 si připomínáme 76. výročí zahájení transportů evropských Romů do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau.

pietní shromáždění Brno
2. 5. 2019

událost je veřejná Jom Hašoa

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: Den holocaustu a hrdinství - čtení jmen obětí šoa.

pietní shromáždění dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín
2. 5. 2019

událost je veřejná Výročí poslední popravy v Malé pevnosti

instituce: Památník Terezín

čas: 14:30

popis: kladení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti pořádá ÚV ČSBS

pietní shromáždění bývalé popraviště v Malé pevnosti Terezín
12. 5. 2019

událost je veřejná Pietní akt v Letech u Písku

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Pietní akt uctí památku 327 obětí tzv. cikánského tábora v Letech u Písku, kteří zde v letech 1942–1943 zahynuli, i Romů transportovaných odsud do koncentračního tábora v Osvětimi.

pietní shromáždění Lety u Písku
19. 5. 2019

událost je veřejná Terezínská tryzna 2019

instituce: Památník Terezín

čas: 10:00

popis: Vzpomínková akce u příležitosti 74. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce.

pietní shromáždění Národní hřbitov před Malou pevností Terezín
15. 6. 2019

událost je veřejná Pietní vzpomínka k 77. výročí lidické tragédie

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00

popis: 10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu 10:40 – 10:45 Státní hymna 10:45 – 10:50 Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice 10:50 – 10:55 Hlavní projev 10:55 – 11:00 Modlitba 11:00 – 11:05 Vystoupení předsedy ÚV ČSBS 11:10 – 11:15 Vystoupení pěveckého sboru

pietní shromáždění Památník Lidice
23. 6. 2019

událost je veřejná Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00

popis: Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky.

pietní shromáždění Památník Ležáky
27. 6. 2019

událost je veřejná Pietní akt u příležitosti výročí popravy Milady Horákové

instituce: Památník Terezín

čas: 10:00

popis: Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR.

pietní shromáždění Pamětní síň v býv. Krankenrevíru v Malé pevnosti Terezín
20. 8. 2019

událost je veřejná Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu.

pietní shromáždění Hodonín u Kunštátu
13. 9. 2019

událost je veřejná Vzpomínka na Petra Bezruče

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 15:00 - 16:00

popis: Každoroční pietní vzpomínka na slezského básníka Petra Bezruče. Místo konání: Městský hřbitov Opava.

pietní shromáždění Opava
22. 9. 2019

událost je veřejná Tryzna Kever Avot

instituce: Památník Terezín

čas: 11:00

popis: Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích. Pořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec.

pietní shromáždění Krematorium u Židovského hřbitova
5. - 6. 4. 2019

událost je veřejná seminář Topografie teroru – hierarchie zločinu

instituce: Památník Lidice

popis: Dvoudenní akreditovaný seminář MŠMT pro pedagogy se zaměřuje na propojení příběhu lidických obětí s místy, která se zapsala nejen do jejich osudu. Součástí programu je exkurze do koncentračního tábora Ravensbrück.

přednáška Památník Lidice, Památník Terezín, koncentrační tábor Ravensbrück, Muzeum Topografie teroru v Berlíně
20. 9. 2019

událost je veřejná Dudy, nástroj žebráků i králů

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 21:00

popis: Přednáška o starobylém hudebním nástroji a jeho historii spojená s ukázkami hry na několik typů dud vyrobených dle ikonografických předloh.

přednáška Rajský dvůr, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor
3. 1. - 5. 6. 2019

událost je veřejná Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století

instituce: Památník Lidice

popis: Internetová vědomostní soutěž pro děti a mládež ve věku od 10–19 let. Jejím cílem je přispět k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k totalitním režimům 20. století.

doprovodný program Památník Lidice
5. 1. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny.

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
5. 1. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny.

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
19. 1. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
2. 2. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny.

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
16. 2. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
1. - 31. 3. 2019

událost je veřejná Jarní edukační aktivity

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Jarní edukační aktivity pro nejmenší návštěvníky. Místo konání: Historická výstavní budova.

doprovodný program Opava
2. 3. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
10. 3. 2019

událost je veřejná Prohlídka výstavy a výtvarná dílna pro návštěvníky s dětmi

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

čas: 15:00

popis: Zábavné odpoledne pro děti k aktuální výstavě Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty. Přijďte si vymalovat vlastní talíř nebo si vyrobit originální knížku.

doprovodný program Brno
10. 3. 2019

událost je veřejná Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem a historikem

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

čas: 16:00

popis: Komentovaná prohlídka výstavy Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andeje Pešty, s účastí jejích kurátorů - Tomášem Pospěchem a Adamem Holubovským s historikem Dušanem Slačkou.

doprovodný program Brno
10. 3. 2019

událost je veřejná Slavnostní vyhlášení fotografické soutěže MRK

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

čas: 17:00

popis: Slavnostní vyhlášení fotografické soutěže k výstavě Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty, kterou vypsalo Muzeum romské kultury v říjnu 2018.

doprovodný program Brno
16. 3. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
21. 3. 2019

událost je veřejná Světový den loutkového divadla

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Oslava svátku loutkářů s doprovodným programem.

doprovodný program Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
29. - 30. 3. 2019

událost je veřejná Noc s Andersenem

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 18:00 - 9:00

popis: Tradiční edukační noční literární akce pro nejmenší návštěvníky, příp. rodiny s dětmi. Místo konání: Historická výstavní budova.

doprovodný program Opava
6. 4. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
8. 4. 2019

událost je veřejná Geologická olympiáda

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Geologická olympiáda pro žáky SŠ. Místo konání: Historická výstavní budova.

doprovodný program Opava
13. 4. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
18. 4. 2019

událost je veřejná Velikonoce v MLK

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Velikonoce v muzeu s loutkami, workshopy a živými zvířátky.

doprovodný program Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
20. - 21. 4. 2019

událost je veřejná Jaro v arboretu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Víkend plný zábavných aktivit v Arboretu Nový Dvůr.

doprovodný program Stěbořice, Nový Dvůr
22. 4. 2019

událost je veřejná Den země

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální edukační aktivity a komentované prohlídky pro návštěvníky v Historické výstavní budově.

doprovodný program Opava
4. 5. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
8. 5. 2019

událost je veřejná Den vítězství

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Den vítězství v Národním památníku II. světové války.

doprovodný program Hrabyně
9. 5. 2019

událost je veřejná Noc literatury

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 18:00 - 23:00

popis: Noc literatury v Památníku Petra Bezruče.

doprovodný program Opava
17. 5. - 8. 6. 2019

událost je veřejná Slezská muzejní noc

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Slezská muzejní noc v Historické výstavní budově, Památníku Petra Bezruče, Arboretu Nový Dvůr, Národním památníku II. světové války a partnerských institucích Slezského zemského muzea - koncerty, komentované prohlídky, přednášky a edukační aktivity.

doprovodný program Opava
18. 5. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
18. 5. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den muzeí v Historické výstavní budově

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální program k Mezinárodnímu dni muzeí. Místo konání: Historická výstavní budova.

doprovodný program Opava
18. 5. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den muzeí v Památníku Petra Bezruče

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální program pro návštěvníky v Památníku Petra Bezruče.

doprovodný program Opava
18. 5. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den muzeí v Národním památníku II. svět. války

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální program pro návštěvníky v Národním památníku II. světové války.

doprovodný program Hrabyně
24. 5. 2019

událost je veřejná Muzejní noc

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 17:00 - 23:00

popis: Večerní/noční akcí pro veřejnost - divadla, workshopy, prohlídka muzea.

doprovodný program Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
31. 5. 2019

událost je veřejná Den dětí v Historické výstavní budově

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální edukační programy a komentované prohlídky pro nejmenší a malé návštěvníky.

doprovodný program Opava
31. 5. 2019

událost je veřejná Den dětí v Národním památníku II. světové války

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální edukační programy a komentované prohlídky pro nejmenší a malé návštěvníky.

doprovodný program Hrabyně
1. 6. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
6. 6. 2019

událost je veřejná Cimbálová muzika Milana Horvátha

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Cimbálová muzika Milana Horvátha – speciální program k vydanému CD Zapomenuté tóny – vzpomínka na primáše Eugena Horvátha.

doprovodný program Brno
8. - 9. 6. 2019

událost je veřejná Víkend otevřených zahrad

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Víkendová akce pro návštěvníky - edukační aktivity, doprovodný program, komentované prohlídky.

doprovodný program Stěbořice, Nový Dvůr
15. 6. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
15. 6. 2019

událost je veřejná Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“

instituce: Památník Lidice

čas: 11:45

popis: 11:45 – 12:00 Slavnostní zahájení 12:10 – 14:00 Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR

doprovodný program Památník Lidice
15. 6. 2019

událost je veřejná Cesta do Indie

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: V rámci unikátní výstavy Cesta do Indie připraven celodenní program pro širokou veřejnost s workshopem pro každou generaci. Vstup zdarma včetně výstavy.

doprovodný program Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
20. 6. 2019

událost je veřejná Primáš Marek Balog a doprovodná skupina

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Primáš Marek Balog a doprovodná skupina – budapešťská hudební tradice. Doprovodný program k výstavě Romské hudba.

doprovodný program Brno
1. 7. - 31. 8. 2019

událost je veřejná Letní edukační aktivity

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Letní edukační aktivity pro nejmenší návštěvníky. Místo konání: Historická výstavní budova.

doprovodný program Opava
1. 7. - 31. 8. 2019

událost není přístupá veřejnosti Letní edukační aktivity v Národním památníku II. světové války

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Letní edukační aktivity pro nejmenší návštěvníky v Národním památníku II. světové války.

doprovodný program Hrabyně
4. 7. 2019

událost je veřejná Ida Kelarová – Romano Rat - reunion

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Ida Kelarová – Romano Rat - reunion. Doprovdný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program Brno
6. 7. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
13. 7. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
18. 7. 2019

událost je veřejná Lázokovci – reunion

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Lázokovci – reunion. Doprodovný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program Brno
19. 7. 2019

událost je veřejná Noční prohlídky hradu

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 23:00

popis: Ukázky starých řemesel, středověká hudba, kostýmované prohlídky hradu.

doprovodný program Hrad Kotnov
20. 7. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
26. 7. 2019

událost je veřejná Středověkou lodí po Jordáně

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00 - 21:00

popis: Vyjížďky na replice středověkého rybářského člunu z 15. - 16. století, ukázky řemesel, dílna pro veřejnost. Výklad o středověkém rybářství a způsobu stavění lodí.

doprovodný program Sokolská plovárna - Jordán
27. 7. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
1. 8. 2019

událost je veřejná Skupina Lavutara – reunion

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Skupina Lavutara – reunion. Doprovodný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program Brno
3. 8. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
10. 8. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
15. 8. 2019

událost je veřejná Gejza Horváth a hosté

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Gejza Horváth a hosté – tradice romské písně. Doprovodný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program Brno
17. 8. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
17. - 18. 8. 2019

událost je veřejná Indiánské léto

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 12:00 - 18:00

popis: Akce s tématikou "divokého západu" - komentované prohlídky, edukační aktivity, koncerty, dobový jarmark v Arboretu Nový Dvůr.

doprovodný program Stěbořice, Nový Dvůr
23. 8. 2019

událost je veřejná Noční prohlídky hradu

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 23:00

popis: Ukázky středověkých řemesel, středověká hudba, kostýmované prohlídky hradu.

doprovodný program Hrad Kotnov
24. 8. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
28. 8. 2019

událost je veřejná Mezinárodní noc pro netopýry

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 18:00 - 22:00

popis: Bohatý program a edukační aktivity pro všechny milovníky tajemných létajících savců. Místo konaní: Historická výstavní budova a přilehlý park.

doprovodný program Opava
29. 8. 2019

událost je veřejná Open stage

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Open stage – účinkující vybráni na základě otevřené výzvy. Doprovodný program k výstavě Romská hudba.

doprovodný program Brno
30. 8. 2019

událost je veřejná Seminář pro pedagogy

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 15:00

popis: Seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ o aktuální nabídce edukačních programů SZM.

doprovodný program Opava
31. 8. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
7. 9. 2019

událost je veřejná Den otevřených dveří památek

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Vstup do muzea zdarma, kulturní program na terasách Mydlářovského domu.

doprovodný program Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
7. 9. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny..

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
10. 9. 2019

událost je veřejná Program pro seniory k výstavě Cesta do Indie

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 10:00 - 17:00

popis: Komentovaná prohlídka výstavy Cesta do Indie a tvůrčí dílna zaměřená na výrobu tradičních náramků bangle a rudraksha. Vstupné: 30,-/osoba.

doprovodný program Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
14. 9. 2019

událost je veřejná Dny evropského kulturního dědictví

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální program a komentované prohlídky - Historická výstavní budova, Müllerův dům a jeho zahrada, Památník Petra Bezruče.

doprovodný program Opava
21. 9. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
21. 9. 2019

událost je veřejná Pochod po linii čs. opevnění

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 15:00

popis: K připomenutí pohnutých historických událostí roku 1938 připravilo Slezské zemské muzeum opět tradiční pochod po linii československého opevnění. Návštěvníci budou mít možnost navštívit první postavený pěchotní srub nebo nejmenší prvek opevnění v ČSR − opevněnou studánku v Černém lese.

doprovodný program Hlučín, Darkovičky
27. 9. 2019

událost je veřejná Podzimní putování s broučky

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 19:00

popis: Dětský lampiónový průvod s programem připravovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově p. R., volný vstup

doprovodný program Dřevěné městečko
1. 10. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den seniorů v Památníku Petra Bezruče

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 10:00 - 16:00

popis: Speciální program pro seniory a jejich doprovod v Památníku Petra Bezruče.

doprovodný program Opava
1. 10. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den seniorů v Historické výstavní budově

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální program pro seniory a jejich doprovod v Historické výstavní budově.

doprovodný program Opava
1. 10. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den seniorů v Národním památníku II. světové války

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Speciální program pro seniory a jejich doprovod v Národním památníku II. světové války.

doprovodný program Hrabyně
5. 10. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka sředověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
5. - 6. 10. 2019

událost je veřejná Vyřež/š si svou dýni

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 12:00 - 18:00

popis: Víkendová akce - komentované prohlídky, výroba dýňových dekorací a specialit, koncerty, jarmark.

doprovodný program Stěbořice, Nový Dvůr
10. 10. 2019

událost je veřejná Den válečných veteránů

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 17:00

popis: Den válečných veteránů v Národním památníku II. světové války.

doprovodný program Hrabyně
19. 10. 2019

událost je veřejná Sobotníci - Mezinárodní den archeologie

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vycházka po významných táborských archeologických nalezištích s archeology Husitského muzea v Táboře. Doprovodný program pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
19. 10. 2019

událost je veřejná Mezinárodní den archeologie

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 12:00 - 17:00

popis: Mezinárodní den archeologie v Opavě - výstava nových nálezů ze sbírky muzea a edukační a doprovodné aktivity na téma "opavský středověk". Areál Historické výstavní budovy, Müllerova domu a přilehlé zahrady.

doprovodný program Opava
1. 11. 2019

událost je veřejná Halloween v muzeu

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 17:00 - 21:00

popis: Strašidelný program pro návštěvníky v Historické výstavní budově.

doprovodný program Opava
2. 11. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
16. 11. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
23. - 24. 11. 2019

událost je veřejná Ukončení sezóny v Národním památníku II. světové války

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 10:00 - 17:00

popis: Ukončení sezóny v Národním památníku II. světové války - komentované prohlídky, edukační aktivity pro návštěvníky.

doprovodný program Hrabyně
1. - 22. 12. 2019

událost je veřejná Malování baněk

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Tradiční předvánoční malování baněk v Historické výstavní budově.

doprovodný program Opava
1. - 22. 12. 2019

událost je veřejná Adventní koncerty

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Soubor adventních a předvánočních koncertů pro širokou veřejnost v Historické výstavní budově.

doprovodný program Opava
5. 12. 2019

událost je veřejná Mikulášská nadílka a vánoční dílničky

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 13:00 - 17:00

popis: Mikulášská nadílka pro všechny hodné děti - akce pro rodiče s dětmi, výroba vánočních dárků.

doprovodný program Opava
7. 12. 2019

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 14:00

popis: Dobrodružná prohlídka středověkého podzemí za svitu lucerny...

doprovodný program Husitské muzeum, Stará radnice, Žižkovo nám. 1
21. 12. 2019

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí, také s programem pro děti.

doprovodný program exteriéry Tábor
23. 2. 2019

událost je veřejná Masopust

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 9:00 - 16:00

popis: masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků. 22. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 12. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
7. - 8. 3. 2019

událost je veřejná Dny elektronových mikroskopů

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Celobrněnská akce. Ve výstavě s profesionály přímo u expozice fungujících elektronových mikroskopů.

jiná kulturní akce TMB
22. 3. 2019

událost je veřejná Noc s Andersenem

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Akce pro děti se čtením a přespáním v muzeu.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
28. 3. 2019

událost je veřejná Zahájení hlavní návštěvnické sezóny v Památníku Lidice

instituce: Památník Lidice

čas: 16:15

popis: Zahájení návštěvnické sezony a vítání jara ve znamení dětí. Program bude zahájen v 16.15 hod. na pietním území u Lidického potoka. Děti z Mateřské školy Lidice zde vystoupí se svým pěveckým vystoupením a po vodě pryč, z Lidic vynesou Moranu, tento starý symbol zimy a smrti.

jiná kulturní akce Pielní území, Lidická galerie
10. 4. 2019

událost je veřejná Memoriál Josefa Šťulíka

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00 - 13:00

popis: 6. ročník v přespolním běhu pro mládež. Záštitu nad tímto ročníkem převzala Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratích,která je držitelkou světového rekordu na 800 m.

jiná kulturní akce Památník Ležáky
18. 4. 2019

událost je veřejná ZELENÝ ČTVRTEK

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Výroba malého zdobeného škapulíře pro štěstí plného korálků a vůní. Tvůrčí dílna pro všechny generace s velikonoční tematikou, seznámení s méně známými zvyky a tradicemi spojené s Velikonocemi. Vstup zdarma.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
19. 4. 2019

událost je veřejná VELKÝ PÁTEK

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Výroba originálního barevného růžence. Tvůrčí dílna pro všechny generace s velikonoční tematikou, seznámení s méně známými zvyky a tradicemi spojené s Velikonocemi. Vstup zdarma.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
20. - 22. 4. 2019

událost je veřejná Velikonoce na Valašsku

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
24. 4. 2019

událost je veřejná kames Kerka? / Chceš kérku?

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Tetovací workshop v rámci Brno Art Week 2019

jiná kulturní akce Café In The Ghetto
27. 4. 2019

událost je veřejná Regionální přehlídka dětských valašských souborů

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 14:00

popis: Regionální přehlídka dětských valašských souborů.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
1. 5. 2019

událost je veřejná Stavění máje

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 14:00

popis: tradiční lidová slavnost.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
1. - 2. 5. 2019

událost je veřejná Jom ha-šo'a

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa, které spoluorganizuje Muzeum romské kultury.

jiná kulturní akce Brno
1. 5. 2019

událost je veřejná Orientační závod zdravotně postižených

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 18:00

popis: Orientační závod zdravotně postižených pořádaný ve spolupráci Slezského zemského muzea a TJ Opava. Závodní trasa povede arboretem v Novém Dvoře.

jiná kulturní akce Stěbořice, Nový Dvůr
7. 5. 2019

událost je veřejná Noc literatury

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Čtení z nových překladů světové literatury v podání známých osobností.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
8. 5. 2019

událost je veřejná Koncert ke státnímu svátmu svátku

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 14:00

popis: Účinkuje: Beskydský orchestr

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
18. 5. 2019

událost je veřejná Den muzeí

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: volný vstup do areálu Valašské dědiny

jiná kulturní akce Valašská dědina
18. 5. 2019

událost je veřejná Jaro na dědině

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací

jiná kulturní akce Valašská dědina
18. 5. 2019

událost je veřejná Brněnská muzejní noc

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Chcete zažít návštěvu muzea v noci? Přijďte na muzejní noc do Muzea romské kultury. Čeká vás tradiční romská kuchyně, dílny pro děti a komentované prohlídky. Během muzejní noci si budete moci společně s kurátorem výstavy projít výstavu Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní.

jiná kulturní akce Brno
24. 5. 2019

událost je veřejná Ležáky - poselství ukryté v květech

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00

popis: Vyhlášení výsledků soutěže v tvorbě a aranžování květin.

jiná kulturní akce Památník Ležáky
24. 5. 2019

událost je veřejná Noc kostelů

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 19:00 - 22:00

popis: Noc kostelů spojená s varhaním koncertem

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
25. 5. 2019

událost je veřejná Májový jarmark

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: spojený s Kácením máje

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
25. 5. 2019

událost je veřejná BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 10:00 - 14:00

popis: Výroba indického šperku šitého pravoúhlým stehem. Lektorka Věra Černá. Rezervace do 20. května 2019 na adrese: milena.zacharova@msb-jablonec.cz nebo na tel.: 483 369 021, 778 702 892. Kurzovné: 300,- Kč.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
1. 6. 2019

událost je veřejná Slabikář devatera řemesel aneb kdo si hraje nezlobí

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: akce k Mezinárodnímu dni dětí

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
5. 6. 2019

událost je veřejná slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století

instituce: Památník Lidice

popis: Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k totalitním režimům 20. století.

jiná kulturní akce Opava
5. 6. 2019

událost je veřejná Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín - Memoriál Hany Greenfieldové

instituce: Památník Terezín

čas: 13:00

popis: slavnostní vyhlášení výsledků XXV. ročníku literární a XXIII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

jiná kulturní akce kinosál Muzea ghetta
8. 6. 2019

událost je veřejná Ghettofest

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Ghettofest je multižánrový pouliční festival, který probíhá v lokalitě přeneseně zvané jako „brněnský Bronx či ghetto“. V Muzeu romské kultury budete mít možnost se zúčastnit komentovnaé prohlídky k výstavě Lavutara: Cestami romských hudebníků a jejich písní.

jiná kulturní akce Brno
8. 6. 2019

událost je veřejná Odpoledne s folklorním souborem

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 14:00

popis: Odpoledne s folklorním souborem

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
14. 6. 2019

událost je veřejná Děkovný koncert PRO LIDICE

instituce: Památník Lidice

čas: 20:00

popis: Doprovodný program k 77. výročí lidické tragédie.

jiná kulturní akce Památník Lidice
21. 6. 2019

událost je veřejná Memoriál Karla Kněze

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00

popis: Záštitu nad 9. ročníkem branného závodu pro mládež převzal plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel Krajského ředitelství Policie pardubického kraje.

jiná kulturní akce Památník Ležáky
21. 6. 2019

událost je veřejná Svatojánský večer

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 21:00

popis: plná tajemných slunovratových zvyků

jiná kulturní akce Valašská dědina
22. 6. 2019

událost je veřejná Zvonečkový jarmark

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: setkání hrnčířů, keramiků a včelařů

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
23. - 26. 6. 2019

událost je veřejná Oheň (bez) naděje

instituce: Památník Lidice

čas: 12:00

popis: Ležáky, Chelmno – Oheň (bez) naděje, který bude zažehnut během nedělní pietní vzpomínky v Památníku Ležáky. Tento projekt se uskuteční již po deváté na památku dětí, které byly odvlečeny z Lidic a Ležáků do Polska, kde nalezly svoji smrt.

jiná kulturní akce Památník Ležáky
27. 6. 2019

událost je veřejná Táborský triptych

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00 - 20:00

popis: První z cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

jiná kulturní akce Kostel Narození Panny Marie, nám. Mikuláše z Husi
13. 7. 2019

událost je veřejná Pekařská sobota

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: 26. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěž o nejlepší chleba a rohlík, výstava pečiva

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
13. - 14. 7. 2019

událost je veřejná Dny lidové architektury

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 10:00 - 17:00

popis: V rámci Dnů lidové kultury Libereckého kraje vstup zdarma do expozice Sklářská osada Kristiánov. Liščí bouda na Kristiánově jako hlavní objekt Dnů lidové architektury LK.

jiná kulturní akce Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov
14. 7. 2019

událost je veřejná Ozvěny Valašského Slavína

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 15:00

popis: věnované manželům Podešvovým

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
18. 7. 2019

událost je veřejná Táborský triptych

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00 - 20:00

popis: Druhý z cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

jiná kulturní akce Kostel Narození Panny Marie, nám. Mikuláše z Husi
20. - 21. 7. 2019

událost je veřejná Dny řemesel a setkání kovářů

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. 29. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela, v neděli s koncertem

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
28. 7. 2019

událost je veřejná Anenská pouť

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v Dřevěném městečku. Více informací na www.vmp.cz.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
8. - 11. 8. 2019

událost je veřejná Křehká krása 2019

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Prezentační a prodejní výstava Svazu výrobců skla a bižuterie. Pro návštěvníky tradiční prezentační akce muzeum připravilo ukázky a tvůrčí dílny. Pro děti bude připraven herní koutek s princeznou. V průběhu KŘEHKÉ KRÁSY budou expozice a výstavy muzea přístupné v rámci společné vstupenky.

jiná kulturní akce Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie
10. 8. 2019

událost je veřejná Kouzelná nitka

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: připomínka tradičních ručních prací

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
14. 8. 2019

událost je veřejná Dokud se tančí

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 21:00

popis: Divadelní představení ženského souboru ŽAS z Homole (Rychlé šipky, Marie fact fiction).

jiná kulturní akce Rajský dvůr, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor
15. 8. 2019

událost je veřejná Táborský triptych

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00 - 20:00

popis: Třetí z koncertů cyklu staré hudby v autentické interpretaci.

jiná kulturní akce Kostel Narození Panny Marie, nám. Mikuláše z Husi
17. - 18. 8. 2019

událost je veřejná Starodávný jarmark

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
24. 8. 2019

událost je veřejná Pohádková noc ve Valašské dědině

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: noční procházka pro objednané skupiny

jiná kulturní akce Valašská dědina
1. - 30. 9. 2019

událost je veřejná Bezručova Opava

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Městský kulturní festival - výstava, akce, autorská čtení, komentované prohlídky v Památníku Petra Bezruče.

jiná kulturní akce Opava
4. - 6. 9. 2019

událost je veřejná Přivítání školního roku

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: Program určený pro školy s prohlídkou areálu a výkladem učitele

jiná kulturní akce Valašská dědina
7. 9. 2019

událost je veřejná Lidický okruh

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00

popis: 6. ročník spanilé jízdy veteránů pod názvem Lidický okruh. Přehlídka historických vozů a motocyklů se spoustou doprovodných programů nejen pro děti.

jiná kulturní akce Lidice
7. 9. 2019

událost je veřejná Hrála muzika

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: setkání valašských dechových kapel

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
8. 9. 2019

událost je veřejná Muzicírování se Soláněm

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 15:00

popis: Soubor SOLÁŇ z Rožnova p. R. s hostem

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
9. - 10. 9. 2019

událost je veřejná Přivítání školního roku

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: program určený pro školy s prohlídkou areálu a výkladem učitele

jiná kulturní akce Valašská dědina
14. 9. 2019

událost je veřejná Podzim na poli a v chalupě

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: přehlídka tradičních podzimní prácí

jiná kulturní akce Valašská dědina
21. 9. 2019

událost je veřejná Běh rodným krajem Emila Zátopka

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: 17. ročník memoriálu olympijského vítěze. Volný vstup do Dřevěného městečka.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
25. 9. 2019

událost je veřejná Rok 1939 jako mezník v dějinách střední Evropy

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 18:00

popis: Mezinárodní odborná konference pořádaná Slezským zemským muzeem v Národním památníku II. světové války.

jiná kulturní akce Hrabyně
26. 9. 2019

událost je veřejná Stužkonoska modrá a Večer vítězů

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 9:00 - 19:00

popis: Recitační soutěž pro žáky a studenty. Akce probíhá ve spolupráci Památníku Petra Bezruče se Statutárním městem Opavou a Opavskou kulturní organizací v rámci festivalu Bezručova Opava.

jiná kulturní akce Opava
29. 9. 2019

událost je veřejná Jsme stále mladí

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: pořad ke Dni seniorů

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
4. - 6. 10. 2019

událost je veřejná Božská flétna

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: mezinárodní hudební festival o Panově flétně a jejích interpretech, mediální partner Český rozhlas Ostrava

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
24. 10. 2019

událost je veřejná Duchůplné muzeum

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Tradiční "halloweenská" akce v Muzeu loutkářských kultur.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
24. 10. 2019

událost je veřejná Sklářské svítání 2019

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: 8. ročník diskusního setkání o současnosti a budoucnosti českého sklářství. Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Vstup zdarma.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
7. 11. 2019

událost je veřejná Ležácké veršování

instituce: Památník Lidice

čas: 10:00

popis: Celostátní soutěž dětských recitátorů.

jiná kulturní akce Památník Ležáky
1. 12. 2019

událost je veřejná Večer při svíčkách

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 17:00

popis: slavnostní předvánoční koncert s Jožkou Šmukařem a jeho cimbálovou muzikou

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
5. 12. 2019

událost je veřejná Mikulášský podvečer

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 14:00 - 18:00

popis: prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou. Volný vstup pro děti do 15 let.

jiná kulturní akce Valašská dědina
6. 12. 2019

událost je veřejná Vánoce na dědině

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: tradiční program pouze pro objednané školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace objednávek od 23. 9. 2019.

jiná kulturní akce Valašská dědina
9. - 13. 12. 2019

událost je veřejná Vánoce na dědině

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: tradiční program pouze pro objednané školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace objednávek od 23. 9. 2019.

jiná kulturní akce Valašská dědina
14. - 15. 12. 2019

událost je veřejná Vánoční jarmark

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

popis: nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů. Oživené expozice ve Valašské dědině.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko, Valašská dědina
21. - 22. 12. 2019

událost je veřejná Živý betlém

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 17:00

popis: lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
26. 12. 2019

událost je veřejná Štěpánská koleda

instituce: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

čas: 13:00 - 15:00

popis: vánoční koncert v kostele sv. Anny

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
27. 12. 2019

událost je veřejná VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Netradiční výroba vánočních ozdob z knoflíků a korálků propojená s programem výstavy současných vánočních ozdob. Ve vestibulu muzea malování a předvádění foukaných skleněných ozdob firmou Goja, v ateliéru muzea výroba knoflíkových ozdob pro všechny generace.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.