Kalendárium kulturních akcí státních muzeí a galerií zřizovaných MK ČR

DATUM KONÁNÍ AKCE KATEGORIE MÍSTO KONÁNÍsestupně
1. 6. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná RYTÍŘI NEBES

instituce: Národní muzeum

popis: Desítky originálních, osobních předmětů, které patřily významným československým osobnostem z RAF, kompletní vojenské uniformy, osobní dokumenty, deníky letců a vyznamenání napříč státy.

výstava Historická budova Národního muzea
1. 5. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Proměny Arboreta v Novém Dvoře

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Fotografická výstava zachycující proměnu arboreta během 20. stol. až do současnosti.

výstava Arboretum Nový Dvůr
1. - 30. 6. 2020

událost je veřejná Kouzlo živých motýlů

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava živých motýlů v pěstebním skleníku.

výstava Arboretum Nový Dvůr
11. 6. 2020 - 14. 2. 2021

událost je veřejná Arcibiskupský zámek v proměnách staletí | Výstava k rekonstrukci Arcidiecézního muzea Kroměříž

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava mapující rekonstrukci Arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde má své sídlo Arcidiecézní muzeum Kroměříž, které je odborným pracovištěm Muzea umění Olomouc.

výstava Arcidiecézní muzeum Kroměříž
23. 1. - 8. 3. 2020

událost je veřejná Zátiší | Edukační výstava

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Neobvyklá výstava, která návštěvníky naučí, jak lépe chápat umělecké dílo.

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc
17. 10. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Za chrám, město a vlast II

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Pokračování úspěšné výstavy o biskupu Karlovi II. z Lichtensteinu-Castelcorna, který byl největším barokním sběratelem a stavitelem na Moravě. Výstava je obohacena o dokumenty o jeho architektech, které byly původně součásti druhé části této výstavy na zámku v Kroměříži.

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
26. 3. - 30. 8. 2020

událost je veřejná Poklady Litoměřické diecéze

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Umělecké skvosty zapůjčené Litoměřickou diecézí.

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
9. 7. - 4. 10. 2020

událost je veřejná Jan a Jan | Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Zatímco v roce 2019 jsme si připomněli výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého. V roce 2020 je to 400 let od zavraždění Jana Sarkandera. Dvě výročí, dva Janové, dvě téměř identické legendy.

výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
30. 5. 2020

událost je veřejná Hlučín-Darkovičky 2020

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Vojensko-historická akce pořádaná ve spolupráci s městem Hlučín a Armádou ČR. Letošní ročník bude věnován výročí konce II. světové války.

jiná kulturní akce Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
25. - 26. 4. 2020

událost je veřejná Přehlídka automobilové techniky - To bude jízda!

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Přehlídka vybraných kusů z mobiliáře TMB - městská hromadná doprava (autobusy, trolejbusy), vojenská, hasičská technika + programy pro děti

jiná kulturní akce Areál TMB v Brně - Řečkovicích
25. 4. - 30. 5. 2020

událost je veřejná výstava keramiky Rok na vsi

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: 16. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor, tentokrát na téma vesnice, zemědělství a lidových tradic. Vernisáž v pátek 24. 4. 2020 od 18:00.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům
5. 6. 2020

událost je veřejná vernisáž výstavy Josef Záruba (*1955)

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Vernisáž výstavy soběslavského výtvarníka.

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům
6. 6. - 2. 8. 2020

událost je veřejná výstava Josef Záruba (*1955)

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava soběslavského výtvarníka, člena Volného sdružení umělců jižních Čech. Vernisáž 5. 6. 2020.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům
6. 8. - 30. 9. 2020

událost je veřejná výstava Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava věnovaná podniku Jitona Soběslav, který s 27 závody po celých jižních a západních Čecháchpatřil v době socialismu k předním československým výrobcům nábytku. Pořádá Blatské muzeum ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům
24. 4. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Příroda Táborska

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00 - 17:00

popis: Největší přírodovědná expozice v jižních Čechách seznamující s flórou a faunou jednotlivých ekosystémů regionu, s geologickými poměry a zvláště chráněnými územími Táborska.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
25. 4. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Soběslav - město pětilisté růže

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Umělecko - historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě i jejich zdejší "druhý život".

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Rožmberský dům, Petra Voka 152
30. 4. - 12. 7. 2020

událost je veřejná výstava František Peterka (1920 - 2007): lidové motivy v grafice

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava grafik s lidovými motivy, konaná u příležitosti 100. výročí narození významného regionálního umělce. Vernisáž 29. 4. 2020.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům
30. 4. - 30. 9. 2020

událost je veřejná exponát roku: lidové výšivky ze sbírek Emílie Fryšové (1840 - 1920)

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00

popis: Připomínka 180. výročí narození a 100. výročí úmrtí pedagožky Emílie Fryšové, autorky monografie Jihočeská blata a zakladatelky národopisných sbírek dnešního Blatského muzea.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům
26. 6. 2020

událost je veřejná 9. noc v Blatském muzeu - "třicetiletá válka"

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Prohlídka expozic Smrčkova domu, slavnostní otevření expozice Soběslavský mincovní poklad. Doprovodný program - ukázky bojů, výstroj, výzbroj, ležení vojenského tábora s dobovou kuchyní (zajišťuje spolek Císařský regiment).

festival Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům
27. 6. 2020

událost je veřejná expozice Soběslavský mincovní poklad

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Prezentace před 12. lety nalezeného mincovního depotu (1115 ks stříbrných mincí), uloženého zřejmě roku 1620 v souvislosti s válečnými událostmi na počátku 30. leté války. Interaktivní prvky - možnost ražby vlastní mince z pokladu. Slavnostní otevření 26. 6. 2020 v rámci 9. noci v Blatském muzeu.

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům
15. 7. 2020

událost je veřejná vernisáž výstavy Jihočeská lidová architektura

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Panelová výstava Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

slavnostní zahájení Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům
16. 7. - 30. 9. 2020

událost je veřejná výstva Jihočeská lidová architektura

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Panelová výstava Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích věnovaná lidové architektuře jednotlivých regionů jižních Čech, doplněná o sbírkové předměty Blatského muzea. (Pořádá Blatské muzeum ve spolupráci s NPÚ, územní odb. pracoviště v Českých Budějovicích) Vernisáž 15. 7. 2020.

výstava Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům
30. 4. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Život na Blatech a Kozácku

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00 - 17:00

popis: Národopisná expozice - největší v jižních Čechách, 2. místo v celostátní soutěži Gloria msaealis za rok 2017.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
30. 4. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Krajina Táborska ve výtvarném umění

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Galerijní expozice představující Táborsko prostřednictvím krajinomaleb známých regionálních umělců.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
30. 4. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Otakar Ostrčil a Soběslav

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00 - 17:00

popis: Nová stálá expozice - pamětní síň připomíná osobnost hudebního skladatele a dirigenta Otakara Ostričila a jeho letní pobyty v Soběslavi.

expozice Blatské muzeum v Soběslavi - Smrčkův dům, nám. Republiky 107
8. 5. 2019 - 3. 5. 2020

událost je veřejná Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní

instituce: Muzeum romské kultury v Brně

popis: Představí hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejích aktérů.

výstava Brno
17. 12. 2019 - 30. 6. 2020

událost je veřejná Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: dílo O. Sekory

výstava Brno
15. - 16. 6. 2020

událost není přístupá veřejnosti Konference k 80. výročí založení policejní věznice gestapa v Terezíně

instituce: Památník Terezín

popis: vědecká konference

přednáška býv. Magdeburská kasárna
23. 4. 2020

událost je veřejná Ceremoniál soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019

instituce: Památník národního písemnictví

popis: Slavnostní vyhlášení výherců 55. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019, kterou pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Vítězné knihy jsou hodnoceny na základě svého grafického, typografického a polygrafického zpracování.

jiná kulturní akce CAMP - Centrum architektury a městského plánování
31. 3. 2020

událost je veřejná Truhláři a parketáři

instituce: Národní technické muzeum

popis: Prezentace truhlářského a parketářského oboru.

výstava CSD Plasy
29. 3. 2018 - 30. 6. 2020

událost je veřejná Import / Export / Rock’n’roll

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava mapující pohyb hudby v normalizačním Československu.

výstava České muzeum hudby
28. 1. 2020

událost je veřejná Milan Knížák & Phaerentz & Opening Performance Orchestra – BROKEN REBROKEN

instituce: Národní muzeum

čas: 19:30

popis: Koncert destruované hudby.

jiná kulturní akce České muzeum hudby
6. 11. 2019 - 6. 1. 2020

událost je veřejná Návraty ’89

instituce: Národní muzeum

popis: Listopad 1989 byl počátkem éry návratů. Umlčení umělci se vraceli z vyhnanství zahraničních i vnitřních a s různou mírou úspěchu navazovali na svou předexilovou kariéru. Krátkodobá výstavka v Českém muzeu hudby.

výstava České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1
8. 1. - 2. 3. 2020

událost je veřejná Karel Burian

instituce: Národní muzeum

popis: V krátkodobé výstavce Českého muzea hudby si připomeneme Karla Buriana a ke zhlédnutí budou např. fotografie z operního prostředí, jeho osobní korespondence, sepsané paměti a jeho vlastní libreta.

výstava České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1
23. 1. 2020

událost je veřejná Jako růže... aneb Móda zrcadlem doby

instituce: Moravské zemské muzeum

popis: Vývoj dámského oděvu mezi lety 1880 až 1925.

výstava Dietrichsteinský palác
19. 3. 2020

událost je veřejná Barevný čtvrtek

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00

popis: Akce zrušena - bude uvedeno v náhradním termínu. Cyklus cestovatelských přednášek s mnohaletou tradicí.

přednáška Divadlo Oskara Nedbala Tábor
9. 4. 2020

událost je veřejná Barevný čtvrtek

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00

popis: Akce zrušena. Cyklus cestopisných přednášek s mnohaletou tradicí.

přednáška Divadlo Oskara Nedbala Tábor
12. 5. 2020

událost je veřejná Barevný čtvrtek / vyjímečně v úterý

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00

popis: Cyklus cestopisných přednášek s mnohaletou tradicí.

přednáška Divadlo Oskara Nedbala Tábor
19. 5. 2020

událost je veřejná Koncert učitelů ZUŠ Tábor a hostů z díla Oskara Nedbala

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00

popis: Koncert učitelů ZUŠ Tábor a hostů z díla Oskara Nedbala

jiná kulturní akce Divadlo Oskara Nedbala Tábor
4. 6. 2020

událost je veřejná Barevný čtvrtek

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00

popis: Cyklus cestopisných přednášek s mnohaletou tradicí.

přednáška Divadlo Oskara Nedbala Tábor
5. 11. 2020

událost je veřejná Vernisáž výstavy Josef Bohuslav Foerster a Oskar Nedbal

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Vernisáž výstavy Josef Bohuslav Foerster a Oskar Nedbal

slavnostní zahájení Divadlo Oskara Nedbala Tábor
21. 4. 2020

událost je veřejná Jom ha-šoa

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00 - 15:00

popis: vzpomínka na oběti šoa

pietní shromáždění Dlouhá 17, Terezín
28. 1. 2020

událost je veřejná Terezínské transporty

instituce: Památník Terezín

čas: 10:00

popis: slavnostní zahájení nové stálé expozice věnované terezínským transportům u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

slavnostní zahájení Dlouhá 324, Terezín
26. 11. 2019 - 10. 5. 2020

událost není přístupá veřejnosti Václav Kasík

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava je věnována tvorbě Václava Kasíka, který byl designérem vozů Tatra a Škoda.

výstava Dopravní hala NTM
15. 2. 2020

událost je veřejná Masopust

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků. 23. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 13. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
11. - 13. 4. 2020

událost je veřejná Velikonoce na Valašsku

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
1. 5. 2020

událost je veřejná Stavění máje

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: Tradiční lidová slavnost.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
8. 5. 2020

událost je veřejná Koncert ke státnímu svátmu svátku

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: Účinkuje: Beskydský orchestr ZUŠ Rožnov p. R.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
24. 5. 2020

událost je veřejná Ozvěny Valašského Slavína

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: věnované manželům Františku a Marii Podešvovým

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
30. 5. 2020

událost je veřejná Slabikář devatera řemesel... tentokrát o dřevě!

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: příležitost pro malé návštěvníky, kteří se nezaleknou žádné práce a rádi si vyzkouší nejrůznější techniky i činnosti vycházející z tradičních řemesel

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
31. 5. 2020

událost je veřejná Kácení máje

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: lidová májová slavnost

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
5. 6. 2020

událost je veřejná Noc kostelů

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 19:00 - 22:00

popis: spojená s varhanním koncertem

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
26. 6. 2020

událost je veřejná Absolventské představení školy mladých odzemkářů

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Více na www.nmvp.cz

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
4. - 5. 7. 2020

událost je veřejná Zvonečkový jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: setkání hrnčířů, keramiků a včelařů, prezentace čtyř institucí Národního muzea v přírodě - Hanáckého muzea v přírodě, Muzea v přírodě Vysočina, Muzea v přírodě Zubrnice a Valašského muzea v přírodě a prezentace regionů, kterým se jednotlivá muzea věnují

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
18. 7. 2020

událost je veřejná Pekařská sobota

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: 27. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěž o nejlepší chleba a rohlík, výstava pečiva

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
19. 7. 2020

událost je veřejná Odpoledne s jubilujícím folklorním souborem

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 15:00

popis: více o akci na www.nmvp.cz

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
25. 7. 2020

událost je veřejná Romská píseň

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: 26. ročník mezinárodního festivalu. Více informací na www.nmvp.cz.

festival Dřevěné městečko
26. 7. 2020

událost je veřejná Anenská pouť

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v Dřevěném městečku. Více informací na www.nmvp.cz.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
1. - 2. 8. 2020

událost je veřejná Dny řemesel a setkání kovářů

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: 30. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
7. - 9. 8. 2020

událost je veřejná Jánošíkův dukát

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: 22. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR 20. ročník Mistrovství Valašského království ve stloukání másla

festival Dřevěné městečko
15. - 16. 8. 2020

událost je veřejná Starodávný jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
23. 8. 2020

událost je veřejná Z druhé strany Radhoště

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: ozvěny frenštátského folklórního festivalu

festival Dřevěné městečko
29. 8. 2020

událost je veřejná Myslivosti zdar!

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: česká myslivost v pojetí tradičním i současném

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
5. 9. 2020

událost je veřejná Hrála muzika

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00

popis: setkání valašských dechových kapel

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
13. 9. 2020

událost je veřejná Muzicírování se Soláněm

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 15:00

popis: vystoupení folklorního souboru z Rožnova p. R. a jeho hosta

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
19. 9. 2020

událost je veřejná Běh rodným krajem Emila Zátopka

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: 18. ročník memoriálu olympijského vítěze, volný vstup do Dřevěného městečka.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
25. 9. 2020

událost je veřejná Podzimní putování s broučky

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 19:00

popis: Dětský lampiónový průvod s programem připravovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově p. R., volný vstup

doprovodný program Dřevěné městečko
26. 9. 2020

událost je veřejná Prameny

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: soutěžní přehlídka dospělých valašských souborů

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
27. 9. 2020

událost je veřejná Zezulkových koní doma není...

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: hudební pásmo věnované PhDr. Jaroslavu Štikovi, CSc.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
30. 9. 2020

událost je veřejná Jsme stále mladí

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: pořad ke Dni seniorů

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
2. - 4. 10. 2020

událost je veřejná Božská flétna

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: mezinárodní hudební festival o Panově flétně a jejích interpretech, mediální partner Český rozhlas Ostrava

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
10. - 18. 10. 2020

událost je veřejná Úroda z polí, zahrad a sadů

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: aneb Valašský hortikomplex, výstava podzimních výpěstků

výstava Dřevěné městečko
6. 12. 2020

událost je veřejná Večer při svíčkách

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 17:00

popis: slavnostní předvánoční koncert

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
19. - 20. 12. 2020

událost je veřejná Živý betlém

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 17:00

popis: Lidová hra o narození Ježíše, podle Evangelia sv. Matouše.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
26. 12. 2020

událost je veřejná Štěpánská koleda

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 13:00 - 16:00

popis: Vánoční koncert v kostele sv. Anny. Více na www.nmvp.cz.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko
12. - 13. 12. 2020

událost je veřejná Vánoční jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 16:00

popis: Nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů. Oživené expozice ve Valašské dědině.

jiná kulturní akce Dřevěné městečko, Valašská dědina
9. 10. 2019 - 9. 2. 2020

událost je veřejná Vladimír Birgus. Tak mnoho, tak málo

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Výstava velkoformátových černobílých fotografií ze 70. a 80. let.

výstava Dům U Černé Matky Boží
21. 6. - 1. 11. 2020

událost je veřejná MATERIÁL : SKLO – ARCHITEKTURA

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Průmysl, high-tech, speciální produkty, řemeslo. Výstava se koná v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách! Vernisáž 20. 6. 2020.

výstava Eurocentrum Jablonec nad Nisou
6. - 9. 8. 2020

událost je veřejná Křehká krása 2020

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Tradiční prezentační a prodejní výstava skla a bižuterie. Hlavní pořadatel Svaz výrobců skla a bižuterie. Akce se koná v rámci projektu Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách!

jiná kulturní akce Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
2. 6. 2020

událost je veřejná Pavilony EXPO

instituce: Národní technické muzeum

popis: Prezentace československých a českých pavilonů na světových výstavách EXPO.

výstava expozice Architektura
6. 10. 2020

událost je veřejná Negreliho viadukt

instituce: Národní technické muzeum

popis: K 170. výročí vzniku a v souvislosti s rekonstrukcí této stavebně železniční památky.

výstava expozice Doprava
18. 1. 2020

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí. Téma a místo bude upřesněno.

doprovodný program exteriéry Tábor
15. 2. 2020

událost je veřejná Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědná exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí. Téma a místo bude upřesněno.

doprovodný program exteriéry Tábor
14. 3. 2020

událost je veřejná Po stopách Oskara Nedbala

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vlastivědná vycházka pod vedením Ludmily Peřinové s hudebním zastavením ZUŠ Oskara Nedbala. Sraz před Divadlem Oskara Nedbala.

doprovodný program exteriéry Tábor
21. 3. 2020

událost je veřejná Sobotníci - Po stopách mlýnů na Tismenickém potoce

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Akce zrušena - bude uvedena v náhradním termínu. Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí. Téma a místo bude upřesněno.

doprovodný program exteriéry Tábor
23. 3. - 31. 10. 2020

událost je veřejná Tábor 600 let

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Exteriérová výstava věnovaná významnému jubileu Tábora, ve spokupráci s městem Tábor.

výstava exteriéry Tábor
25. 4. 2020

událost je veřejná Sobotníci - s archeology po Sezimově Ústí

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí.

doprovodný program exteriéry Tábor
16. 5. 2020

událost je veřejná Sobotníci - Tábor v době protektorátu

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí. Místo bude upřesněno.

doprovodný program exteriéry Tábor
20. 6. 2020

událost je veřejná Sobotníci - Po stopách výstavy Tábor 1420/2020

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí.

doprovodný program exteriéry Tábor
19. 9. 2020

událost je veřejná Sobotníci v Klokotech

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí. Sobotní vlastivědná výprava u příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o Klokotech.

doprovodný program exteriéry Tábor
21. 11. 2020

událost je veřejná Sobotníci - Tábor ve filmu; film v Táboře

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí. Sobotní vlastivědná výprava s panem Lubošem Dvořákem po stopách filmové historie v Táboře.

doprovodný program exteriéry Tábor
19. 12. 2020

událost je veřejná Vánoční Sobotníci

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí.

doprovodný program exteriéry Tábor
22. 11. 2020

událost je veřejná Missa brevis Jiřího Pavlici a další díla

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 17:00

popis: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s římskokatolickou farností Uherský Brod pořádají slavnostní koncert k 350. výročí úmrtí Komenského účinkuje Hodonínský symfonický orchestr a Smíšený pěvecký sbor (ne) 22. listopadu 2020 | 17.00–18.00 | farní chrám Uherský Brod vstup zdarma

jiná kulturní akce farní chrám, Uherský Brod
4. 3. - 20. 9. 2020

událost je veřejná Příští stanice: Muzeum železnice a elektrotechniky NTM

instituce: Národní technické muzeum

popis: Prezentace projektu NTM - budování Muzea železnice a elektrotechniky NTM na Masarykově nádraží.

výstava foyer 2. patra
4. 2. - 24. 5. 2020

událost je veřejná Obchodní dům Rott

instituce: Národní technické muzeum

popis: NTM krátkou výstavní vizitkou připomíná 180. výročí od založení obchodního domu J. V. Rott, který byl celorepublikově znám šíří svého sortimentu v oblasti kovového zboží a nejrůznějších domácích a řemeslných přístrojů.

výstava foyer 2. patro
17. 6. 2020

událost je veřejná Sochařské portréty

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava představí soutěžní díla portrétů osob spjatých s technikou.

výstava foyer 2. patro
24. 11. 2019 - 15. 3. 2020

událost je veřejná 100 let skautingu v Táboře

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Výstava 100 let skautingu v Táboře - unikátní dobové dokumenty a materiály, prapory, historické kroje, programové prvky a fotografie z činnosti. Novodobá historie a současné dění ve středisku Kalich Tábor. Vstup po předchozí domluvě tabor@husitskemuzeum.cz, 381 252 242

výstava Galerie Ambit
25. 3. - 17. 5. 2020

událost je veřejná Teodor Buzu - DOTEKY ČASU

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Akce odložena... Výstava známého táborského výtvarníka s moldavskými kořeny k jeho životnímu jubileu.

výstava Galerie Ambit
4. 4. 2020

událost je veřejná Teodor Buzu - DOTEKY ČASU

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 15:00

popis: Akce zrušena. Komentovaná prohlídka výstavy.

doprovodný program Galerie Ambit
22. 5. 2020

událost je veřejná vernisáž výstavy Malovali Tábor

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Vernisáž výstavy výtvarných děl se sbírky Husitského muzea, vernisáž se koná v rámci festivalu Muzejních nocí. Doprovodný program.

slavnostní zahájení Galerie Ambit
23. 5. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Malovali Tábor

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Výtvarná výstava známých i méně známých umělců, kteří malovali Tábor.

výstava Galerie Ambit
3. 9. 2020

událost je veřejná vernisáž výstavy Nejkrásnější kniha roku 2019

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Výstava 55. ročníku soutěže, kterou pořádá Památník národního písemnictví.

slavnostní zahájení Galerie Ambit
4. 9. - 4. 10. 2020

událost je veřejná Nejkrásnější kniha roku 2019

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Výstava 55. ročníku soutěže, kterou pořádá Památník národního písemnictví.

výstava Galerie Ambit
24. 10. 2019 - 26. 1. 2020

událost je veřejná Šimon Caban&comp.: Fotografie

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Fotografické práce Šimona Cabana.

výstava Galerie Josefa Sudka
15. 2. 2020

událost je veřejná Masopust

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: masopustní zvyky, nabídka zabijačkových výrobků, klání o nejlepší tlačenku a jitrnici, jakou svět neviděl

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
11. 4. 2020

událost je veřejná Velikonoce v muzeu v přírodě

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: tradiční velikonoční a jarní zvyky, zdobení vajíček, pletení tatarů, pečení jidášů a pěvecké vystoupení dětského souboru

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
1. 5. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Hanácký grunt a špaletové stodoly

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: prohlídka obytné a hospodářské části Kameníčkova gruntu z roku 1875 a špaletových stodol. Stavení je vybaveno venkovským mobiliářem z let 1799 - 1950.

expozice Hanácké muzeum v přírodě
16. 5. 2020

událost je veřejná Pod starými krovy, rolník sobě hoví

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: ukázky tradičního tesařského řemesla a možností vyzkoušet si staré tesařské postupy - otesávání kulatiny hlavatkami a širočinami, hoblování uběrákem, hladíkem, klopkařem, mackem. Vhodné pro rodiny s dětmi.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
2. - 27. 6. 2020

událost je veřejná Řemesla a zvyky

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: vzdělávací programy pro školní i předškolní děti zaměřené na řemesla a zvyky. Děti si mohou například vyzkoušet kování na kovadlině, tkaní na stavu, paličkování nebo výrobu domácího perníku.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
11. 6. - 30. 8. 2020

událost je veřejná Jízda králů na Hané / lidový obyčej v proměnách času

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: putovní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci seznamující širokou veřejnost s historií, funkcí a strukturou obyčeje Jízdy králů, ale i se současnou podobou jednotlivých jízd králů v obcích a městech, kde se dodnes konají. (vernisáž 11. 6. 2020 v 17:00)

výstava Hanácké muzeum v přírodě
1. 8. 2020

událost je veřejná Žně

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: sklizeň a výmlat obilí, sečení luňákem, vázání do snopů, stavění panáků, ukázka dobových strojů, mlácení cepy, mlácení historickou mlátičkou. Ochutnávka krajových specialit.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
23. 8. 2020

událost je veřejná Koniny

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: program pro děti - jízda na koni, lukostřelba, výtvarná dílna, šermířské vystoupení, ukázka canisterapie, malování na obličej, pohybové aktivity pro malé i velké, řemeslný jarmark, divadlo Studio bez kliky. K poslechu i tanci zahraje skupina Isbina.

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
19. 9. 2020

událost je veřejná Hliněné stavitelství

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: ukázka výroby nepálených cihel včetně přípravy slaměné řezanky a prošlapávání hliněného těsta, doplněno přednáškou o hliněném stavitelství, jeho historii a budoucnosti

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
5. 12. 2020

událost je veřejná Hanácké vánoce

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: pravá vánoční atmosféra hanáckého gruntu z přelomu 19. a 20. století. Pečení vánočního cukroví, hanácké zvyky a tradice, vánoční jarmark

jiná kulturní akce Hanácké muzeum v přírodě
21. 8. 2019 - 31. 1. 2020

událost je veřejná TUTANCHAMON REALEXPERIENCE

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Tutanchamon RealExperience představuje jednoho z nejznámějších egyptských faraonů jak prostřednictvím originálních artefaktů, tak nejnovějších multimediálních technologií.

výstava Historická budova Národního muzea, Václavské nám. 68
16. 10. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná Labyrint informací a ráj tisku

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Labyrint informací a ráj tisku představuje formou stručných glos, jak se vyvíjely noviny a časopisy, jak se měnili čtenáři a novináři vlivem společenských a technologických změn i proměnlivý vztah žurnalistiky a politické moci.

výstava Historická budova Národního muzea, Václavské nám. 68
17. 11. 2019 - 31. 3. 2020

událost je veřejná Sametová revoluce

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Sametová revoluce představí události druhé poloviny 80. let minulého století, samotnou Sametovou revoluci a období do voleb v červnu 1990. Navazující výstava v Nové budově představí plakátovou sbírku NM z let 1989 - 1990, která patří mezi nejbohatší v ČR.

výstava Historická budova Národního muzea, Václavské nám. 68
21. 10. 2019 - 1. 4. 2020

událost je veřejná Listopad 1989 v Moravskoslezském kraji

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava je zaměřena na rozhodné okamžiky listopadu 1989. Prezentovány jsou nejen dobové archivní dokumenty regionálního i nadregionálního charakteru, ale také fotografie, plakáty, veřejná prohlášení či dobový tisk.

výstava Historická výstavní budova
26. 2. - 22. 3. 2020

událost je veřejná Můj svět

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava fotografií pořádaná ve spolupráci s opavskou Charitou.

výstava Historická výstavní budova
3. 3. - 26. 4. 2020

událost je veřejná Velikonoce z vesela

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Interaktivní výstava o velikonočních zvycích.

výstava Historická výstavní budova
17. 3. - 31. 7. 2020

událost je veřejná Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava střelných zbraní ze sbírky SZM.

výstava Historická výstavní budova
26. 3. - 6. 9. 2020

událost je veřejná Chlupaté království. Hmyz pod elektronovým mikroskopem

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava fotografií hmyzu z elektronového mikroskopu.

výstava Historická výstavní budova
1. 4. - 31. 8. 2020

událost je veřejná Výročí Historické výstavní budovy

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Exteriérová výstava o proměnách opavské výstavní budovy.

výstava Historická výstavní budova
22. 4. 2020

událost je veřejná Den Země

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Zážitkové edukační aktivity pro děti.

doprovodný program Historická výstavní budova
23. 4. - 15. 8. 2020

událost je veřejná Zhasněte světla. Česká literatura a knižní kultura: říjen 1938 až květen 1945

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava věnující se knižní kultuře během německé okupace v letech 1938/1939-1945.

výstava Historická výstavní budova
7. 5. - 30. 8. 2020

událost je veřejná Acháty

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Geologická výstava připravená ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích.

výstava Historická výstavní budova
7. 5. - 30. 8. 2020

událost je veřejná Emanuel Opravil - ex libris

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava ex libris z pozůstalosti významného opavského vědce Emanuela Opravila.

výstava Historická výstavní budova
28. 8. 2020

událost je veřejná Seminář pro pedagogy

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Speciální seminář pro pedagogy představující edukační aktivity SZM.

doprovodný program Historická výstavní budova
10. 9. 2020 - 31. 1. 2021

událost je veřejná Lidé z daleka

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava předního českého fotografa prof. J. Štreita.

výstava Historická výstavní budova
10. 9. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Štěpán Rak

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava připravená k životnímu jubileu prof. Š. Raka.

výstava Historická výstavní budova
17. 9. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Paměť krajiny

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava věnující se proměně krajiny na území Slezska.

výstava Historická výstavní budova
2. 11. 2020

událost je veřejná Halloween v muzeu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Strašidelný halloweenský program. Pro děti i dospělé bude připraveno strašidelné tvoření a zábavná stezka plná veselých duchů a strašidel. Vezměte si s sebou hlavně dobrou náladu, velkou dávku odvahy a klidně i strašidelný kostým.

doprovodný program Historická výstavní budova
18. 6. 2020

událost je veřejná Mniši jsou tiší...

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Dobrodružná hra pro děti v klášteře a jeho okolí.

doprovodný program Husitské muzeum - augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
17. 9. 2020

událost je veřejná Mniši jsou tiší...

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Dobrodružná hra pro děti v klášteře a jeho okolí.

doprovodný program Husitské muzeum - augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
10. 10. 2020

událost je veřejná Hvězdný Tábor

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Součást programu MegaEventu v Husitském muzeu.

jiná kulturní akce Husitské muzeum - augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
6. - 7. 11. 2020

událost je veřejná Noc v muzeu

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Dobrodružná noční akce pro děti s přenocováním

jiná kulturní akce Husitské muzeum - augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
2. 4. 2020

událost je veřejná Sezimovo Ústí - předobraz husitské obce na hoře Tábor

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Akce zrušena - bude uvedeno v náhradním termínu. Sezimovo Ústí – předobraz husitské obce na hoře Tábor / Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D., Husitské muzeum v Táboře

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
6. 4. 2020

událost je veřejná Přednáška - Velikonoce ve Svaté zemi

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Akce zrušena - bude uvedeno v náhradním termínu. Velikonoce ve Svaté zemi. Památná místa Ježíšova působení v Izraeli / ThMgr. Alois Sassmann, farář Starokatolické církve

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
23. 4. 2020

událost je veřejná Přednáška - Tábor ve víru třicetileté války

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Tábor ve víru třicetileté války / Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D., Historický ústav AV ČR – Centrum raně novověkých studií, České Budějovice

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
14. 5. 2020

událost je veřejná Přednáška

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Z cyklu historicko - vlastivědných přednášek, téma bude upřesněno.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
24. 9. 2020

událost je veřejná NORMALIZACE. Znovuzrození totalitního režimu.

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Beseda na téma "normalizace", kterou se před 50. lety komunistický režim vyrovnával s důsledky krátkého demokratického oživení československé společnosti.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
8. 10. 2020

událost je veřejná Přednáška

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Z cyklu historicko - vlastivědných přednášek, téma bude upřesněno.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
22. 10. 2020

událost je veřejná Přednáška

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Z cyklu historicko - vlastivědných přednášek. Téma bude upřesněno.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
12. 11. 2020

událost je veřejná Přednáška

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Z cyklu historicko - vlastivědných přednášek. Téma bude upřesněno.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
19. 11. 2020

událost je veřejná Přednáška

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Z cyklu historicko - vlastivědných přednášek. Téma bude upřesněno.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
3. 12. 2020

událost je veřejná Přednáška

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Z cyklu historicko - vlastivědných přednášek. Téma bude upřesněno.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
10. 12. 2020

událost je veřejná Přednáška

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:30

popis: Z cyklu historicko - vlastivědných přednášek. Téma bude upřesněno.

přednáška Husitské muzeum - augustiniánský klášter, přednáškový sál, nám. Mik. z Husi 44
24. 5. 2019 - 1. 3. 2020

událost je veřejná Ve vile: Eva Eisler – Peter Demek

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Eva Eisler společně se sochařem Peterem Demkem představuje výběr prací, převážně geometrických forem, jako protiklad k typickému ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče.

výstava Jurkovičova vila
11. 6. 2020

událost není přístupá veřejnosti Vyhlášení výsledků XXVI. ročníku literární a XXIV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

instituce: Památník Terezín

čas: 13:00 - 15:00

popis: téma soutěží: "Válka skončila, můžeme zapomenout?"

jiná kulturní akce kinosál Muzea ghetta, Terezín
10. 6. 2020

událost je veřejná Pietní vzpomínka na pobyt lidických žen a dětí v Reálném gymnáziu Kladno

instituce: Památník Lidice

popis: Pietní akt v kladenském gymnáziu

pietní shromáždění Kladno
22. 11. 2019 - 19. 4. 2020

událost je veřejná Krásné madony

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Kolem roku 1400 se v celé Evropě těšila mimořádné oblibě zobrazení elegantního držení těla mladé korunované Matky Boží ve splývajícím rouchu s nahým Ježíškem na ruce – krásné madony. Výstava bude obsahovat kolem třiceti stěžejních děl krásného slohu solnohradského typu.

výstava Klášter sv. Anežky České
24. 6. 2020

událost je veřejná Táborský triptych 2020

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: První z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

jiná kulturní akce Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi
23. 7. 2020

událost je veřejná Táborský triptych 2020

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Druhý z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

jiná kulturní akce Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi
26. 8. 2020

událost je veřejná Táborský triptych 2020

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Třetí z každoročního cyklu koncertů staré hudby v autentické interpretaci.

jiná kulturní akce Kostel Narození Panny Marie v Táboře, nám. Mikuláše z Husi
13. 9. 2020

událost je veřejná Tryzna Kever avot

instituce: Památník Terezín

čas: 11:00 - 12:30

popis: Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

pietní shromáždění krematorium na Židovském hřbitově, Terezín
25. - 26. 7. 2020

událost je veřejná Dny lidové architektury

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: V rámci Dnů lidové kultury Libereckého kraje vstup zdarma do expozice Sklářská osada Kristiánov, doprovodný program.

jiná kulturní akce Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov
5. 9. 2020

událost je veřejná Sklářská slavnost na Kristiánově

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 16:00

popis: Tradiční sklářská slavnost s ukázkami výroby skla, bižuterie, tvůrčí dílny, stánky se skleněným a řemeslným zbožím, doprovodný program pro děti i dospělé, skvělé občerstvení. Vstup zdarma.

oslavy Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov
28. 9. 2020

událost je veřejná Den české státnosti

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 10:00 - 17:00

popis: V rámci oslav Dne české státnosti mimořádně otevřeno a vstup zdarma do expozice Sklářská osada Kristiánov

oslavy Kristiánov č.p. 52, 468 12 Bedřichov
13. 6. 2020

událost je veřejná Pražská muzejní noc 2020 v letohrádku Hvězda

instituce: Památník národního písemnictví

popis: Letohrádek Hvězda bude tradičně zpřístupněn zdarma u příležitosti Pražské muzejní noci 2020.

jiná kulturní akce Leothrádek Hvězda
12. 12. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná Cypřiše i sakury

instituce: Památník Lidice

popis: Zahradní úpravy u významných poválečných památníků a jejich současná obnova

výstava Lidická galerie
24. 11. 2020

událost je veřejná Adolf Loos

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava o osobnosti dějin architektury.

výstava malý sál
22. 10. 2019 - 28. 6. 2020

událost není přístupá veřejnosti Technika v diktaturách

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava k 30. revoluce na 140 předmětech a v zajímavé instalaci seznamuvýročí sametové je návštěvníky s přístroji využívanými totalitní mocí i s těmi, které používali její odpůrci.

výstava malý výstavní sál
22. 5. 2020

událost je veřejná Táborská muzejní noc

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Husitské muzeum – expozice Husité, doprovodný program v nově otevřené stálé expozici v Bechyňské Bráně, vyhlídková věž Kotnov, vernisáž výstavy Malovali Tábor v Galerii Ambit. Město Tábor, Muzeum lega, Muzeum čokolády, Muzeum pivovarnictví, Husitské muzeum - každá instituce dle sebe.

festival Město Tábor
27. 6. 2020

událost je veřejná Rekonstrukce historické bitvy - obléhání města

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Rekonstrukce historické bitvy - obrana města před Rožmberky (30. 6. 1420). Bude upřesněno.

jiná kulturní akce Město Tábor
23. 4. - 11. 8. 2020

událost je veřejná JAN RAJLICH: RETROSPEKTIVA

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: První retrospektivní výstava klíčové osobnosti poválečného grafického designu a zakladatele mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Současně s výstavou se veřejnosti představí i publikace věnovaná dílu a osobnosti Jana Rajlicha.

výstava Místodržitelský palác
6. 7. 2020

událost je veřejná Sklářský den

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: prezentace sklářského řemesla, práce mistrů sklářů na venkovní peci

jiná kulturní akce Mlýnská dolina
12. 6. 2020

událost je veřejná Slezská muzejní noc 2020

instituce: Slezské zemské muzeum

čas: 18:00 - 23:00

popis: Slezské zemské muzeum + Magistrát města Opavy + Opavská kulturní organizace + Slezská nemocnice v Opavě.

jiná kulturní akce Moravskoslezský kraj
4. 2. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Od hradní kuchyně po muzejní objekt: historie Müllerova domu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava shrnující historii a výsledky archeologického výzkumu Müllerova domu v Opavě.

výstava Müllerův dům
26. 8. 2020

událost je veřejná Mezinárodní noc pro netopýry

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Mezinárodní noc pro netopýry - přednášky, workshopy pro děti, ukázka preparátů a zoologického vybavení atd.

doprovodný program Müllerův dům
17. 10. 2020

událost je veřejná Mezinárodní den archeologie

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Interaktivní program pro všechny milovníky archeologie.

doprovodný program Müllerův dům
1. 2. 2020

událost je veřejná Masopust

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: tradiční masopustní obchůzka, která je součástí světového dědictví UNESCO, v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
25. - 26. 4. 2020

událost je veřejná Zahájení sezony aneb Víte, že...

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: tradiční velikonoční obyčeje, doplněno o expozici přibližující zvyk vodění jidáše, který je součástí národního kulturního dědictví. Doprovodný program – ukázky výroby velikonočních předmětů.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
25. 4. - 31. 10. 2020

událost je veřejná Víte, že...

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava přibližující jedinečné jevy, které jsou zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje.

výstava Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
25. 4. - 31. 10. 2020

událost je veřejná Masopustní obchůzky z Hlinecka aneb Deset let světovým kulturním dědictvím

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava věnovaná významnému fenoménu Hlinecka, který byl před deseti lety zapsán na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO

výstava Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
16. 5. 2020

událost je veřejná Hrnčířská sobota

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: ukázky práce hrnčířů a keramiků, prodej jejich výrobků a doprovodný kulturní program

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
1. 6. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy. Podrobnosti průběžně na www.nmvp.cz

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
6. 6. 2020

událost je veřejná Devatero řemesel aneb od vlákna ke košili

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: ukázky tradičních textilních technik, prodej výrobků a bohatý doprovodný program

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
18. - 19. 7. 2020

událost je veřejná Veselokopecký jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: prodej výrobků lidových výrobců, doprovodný kulturní program.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
15. 8. 2020

událost je veřejná Vezmi cep, pojď na mlat

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: program věnovaný tradičnímu způsobu hospodaření s ukázkami zpracování zemědělských plodin a bohatým doprovodným kulturním programem

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
5. 9. 2020

událost je veřejná Posvícení

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: připomenutí tradičního obyčeje, ukázky pečení v chlebové peci, doprovodný kulturní program

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
3. 10. 2020

událost je veřejná Bramborová sobota

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: ochutnávky tradičních jídel z brambor i příležitost k tomu dozvědět se vše o jejich pěstování, uskladnění i využití, doprovodný kulturní program.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
5. - 13. 12. 2020

událost je veřejná Vánoce na Veselém Kopci

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: program přibližující tradiční zvyky, ukázky výroby předmětů provázejících vánoční čas v minulosti, doprovodný kulturní program.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
13. 12. 2020

událost je veřejná Předvánoční jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: prodej výrobků lidových výrobců a doprovodný kulturní program

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - expoziční areál Veselý Kopec
1. 1. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Živá historie

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: speciální programy pro školy a veřejnost zpřístupněné dle platné otevírací doby. Podrobnosti na www.nmvp.cz

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
1. 1. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: expozice věnovaná tradičním masopustním obchůzkám z Hlinecka, které jsou kulturním dědictvím lidstva. Ukázky tradičních masek a obchůzek

expozice Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
25. 2. 2020

událost je veřejná Rozloučení s Masopustem

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: průvod dětských masek a následně tradiční masopustní obchůzka v podání obyvatel z Hlinska Blatna. Masopustní období zakončí obyčej porážení kobyly. Připraveno ve spolupráci s Městem Hlinskem a TIC Hlinsko.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
1. - 30. 4. 2020

událost je veřejná Velikonoce na Betlémě

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: tradiční velikonoční obyčeje, doplněno o expozici přibližující zvyk vodění jidáše, který je součástí národního kulturního dědictví. Doprovodný program – ukázky výroby velikonočních předmětů.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
1. - 30. 4. 2020

událost je veřejná Vodění Jidáše

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava přibližující obyčej, který je součástí národního kulturního dědictví

výstava Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
12. 5. - 7. 6. 2020

událost je veřejná Výstava prací výtvarného obru ZUŠ Hlinsko

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava prací žáků ZUŠ Hlinsko

výstava Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
22. 5. 2020

událost je veřejná Betlémská muzejní noc

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: speciální program s příležitostí zažít Betlém jinak

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
30. 6. - 30. 8. 2020

událost je veřejná (Ne)tradiční architektura

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: na reklamních plochách čteme, že máme stavět chytře. Naši předkové to uměli už před mnoha generacemi.

výstava Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
30. 9. 2020

událost je veřejná Den architektury

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: komentované prohlídky a doprovodné programy věnované zajímavostem památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Zapojení do celostátního projektu.

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
3. 10. - 29. 11. 2020

událost je veřejná Výstava fotografií

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava prací členů Fotoklubu Hlinsko

výstava Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
16. 12. 2020 - 10. 1. 2021

událost je veřejná Betlém vánoční

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru vánočních svátků v minulosti, vystaveny budou i lidové betlémy

jiná kulturní akce Muzem v přírodě Vysočina - památková rezervace Betlém Hlinsko
30. 4. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná Antonín Dvořák: Inspirace přírodou

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava prezentuje Dvořákovu oblibu přírody, Dvořáka jako nadšeného pěšího turistu, chovatele holubů, zahradníka a především jako skladatele, který se přírodou často inspiroval. Výstava zároveň představuje originální předměty z Dvořákovy osobní pozůstalosti.

výstava Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
28. 1. 2020

událost je veřejná Veřejné čtení z knihy o Ottle Kafkové

instituce: Památník Terezín

čas: 13:00 - 14:30

popis: - kinosál Muzea ghetta - z knihy budou číst autor knihy Petr Balajka (CZ) a historik Werner Imhof (DE) - hudební doprovod: La Vache Qui Rit (DE)

jiná kulturní akce Muzeum ghetta Terezín
24. - 28. 3. 2020

událost je veřejná Dny Komenského 2020 – Consultatio catholica / Obecná porada

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: akce, připomínající odkaz Jana Amose Komenského (9. roč.) k 428. výročí jeho narození (út) 24. – (so) 28. března 2020 | Uherský Brod

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
27. 3. 2020

událost je veřejná vernisáž výstavy „Finspongský rukopis J. A. Komenského“

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: faksimile rukopisu dle originálu ze 17. století, nalezeného ve Finspongských sbírkách městské knihovny ve švédském Norrköpingu vernisáž výstavy v rámci Dnů komenského 2020: (st) 27. března 2020 | knihovna expozice muzea vstup zdarma

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
28. 3. 2020

událost je veřejná Den narození Jana Amose Komenského

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00

popis: (so) 28. března 2020 | 9.00–16.00 | expozice muzea v Uh. Brodě vstup zdarma

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
31. 3. - 1. 4. 2020

událost je veřejná Kraslice 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: předvelikonoční dílny lidových výrobců (21. ročník) (út, st) 31. března – 1. dubna 2020 vstupné 5 / 10 / 20 Kč

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
7. 5. 2020

událost je veřejná vernisáž výstavy „Jak se rodí večerníčky"

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 10:00

popis: spolupráce s Dětským muzeem MZM Brno, České televize a Ateliéry Bonton Zlín vernisáž: (čt) 7. května 2020 | 10.00 (MŠ, 1. st. ZŠ)

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
16. 5. 2020

událost je veřejná Přijďte na svatbu! 2020 – Starý Hrozenkov

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 20:00

popis: představení lidové svatby z Kopanic (13. ročníku pořadu) v rámci Festivalu muzejních nocí 2020 účinkuje FS Kopaničár s hosty (so) 16. května 2020 | 20.00 | atrium (sloupový sál) muzea otevřeno: 19.00–20.00 | 21.30–23.00 – živá muzika, pohoštění vstupné 100 Kč (dospělí) a 50 Kč (děti)

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
16. 5. 2020

událost je veřejná Festival muzejních nocí 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 20:00 - 23:00

popis: den otevřených dveří do expozic a na novou výstavu expozice Komenský lidstvu, Starožitnosti Uherskobrodska nová výstava Jak se rodí večerníčky 21.30–23.00 – živá muzika, pohoštění, Muzejní kavárna (so) 16. května 2019 | 20.00–23.00 vstup zdarma

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
18. 5. 2020

událost je veřejná Mezinárodní den muzeí 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00

popis: (po) 18. 5. 2020 | 9.00–16.00 | areál muzea vstup zdarma

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
1. 6. 2020

událost je veřejná Mezinárodní den dětí 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00

popis: (po) 1. 6. 2020 | 9.00–16.00 | areál muzea vstup zdarma

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
9. - 10. 6. 2020

událost je veřejná Musaionfilm 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 8:00 - 17:00

popis: 23. ročník přehlídky muzejních filmů (út–st) 9.–10. června 2020 UHERSKÝ BROD | Muzeum JAK doprovodná akce: Seminář o barvách – prof. Marek Jícha (KK FAMU)

festival Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
18. - 20. 6. 2020

událost není přístupá veřejnosti Seminář knihvazačství 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: spolupořádá Společnost českých knihařů (předpokl. účast cca 70 lidí) (čt–so) 18.–20. června 2020

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
24. 6. 2020

událost je veřejná Zahraniční folklorní soubory 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: 19. ročník představení účinkujících MFF Strážnice ve spolupráci s NÚLK Strážnice a CIOFF (st) 24. června 2020 | 10.00 | atrium (sloupový sál) muzea

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
22. 8. 2020

událost je veřejná Ochutnejte historickou hostinu 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: Co se jedlo U Komenských 4. ročník historického stolování (so) 22. srpna 2020 | 17.00, 18.30, 20.00 | muzeum vstupné 150 Kč | předprodej od (po) 20. 7. 2020

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
6. 9. 2020

událost je veřejná Dny evropského dědictví / EHD 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00

popis: den otevřených dveří (ne) 6. září 2020 | Uherský Brod a Muzeum J. A. Komenského

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
28. 9. 2020

událost je veřejná Den české státnosti 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00

popis: den otevřených dveří (po) 28. září 2020 | 9.00 | Muzeum JAK Uh. Brod

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
23. 10. 2020

událost je veřejná vernisáž výstavy Jantarová stezka a Uherský Brod

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 17:00

popis: Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty a Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum a Ostravské muzeum a sbírky MJAKUB vernisáž: (pá) 23. říjen 2020 | 17.00 | sloupový sál trvání: (so) 24. říjen 2020 – (ne) 31. leden 2021 | nový výstavní sál

slavnostní zahájení Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
28. 10. 2020

událost je veřejná Den vzniku samostatného československého státu

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00

popis: den otevřených dveří (st) 28. října 2020 | 9.00–16.00 | muzeum

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
1. - 2. 12. 2020

událost je veřejná Perníčky 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: předvánoční dílny lidových výrobců (21. ročník) (út, st) 1.–2. prosince 2020 | muzeum vstupné 5 Kč (děti) a 20 Kč (dospělí)

jiná kulturní akce Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
1. 7. 2019 - 26. 4. 2020

událost je veřejná Josef Hoffmann – Otto Prutscher

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Rakouský designér a architekt, ale také důležitá osobnost secesního vídeňského hnutí Wiener Secession v čele s Gustavem Klimtem a jeden z kmenových designérů Wiener Werkstätte – to byl Otto Prutscher.

výstava Muzeum Josefa Hoffmanna
10. 5. - 1. 11. 2020

událost je veřejná 15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Výstava se věnuje úspěšnému patnáctiletému působení Muzea Josefa Hoffmanna jako společného pracoviště Moravské galerie v Brně a MAK, Vídeň.

výstava Muzeum Josefa Hoffmanna
28. 9. 2018 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Tanec kolem baletky/Co se děje v restaurátorské dílně

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Seznamte se s pečlivou prací restaurátorů a vyzkoušejte si některé z postupů, které vrací loutkám život. Doprovodná výstava k nové části expozice nazvané Tajemství malé tanečnice.

výstava Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
4. 10. 2019 - 2. 2. 2020

událost je veřejná DAMU - studentské práce

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Výstava studentských prací Katedry loutkového divadla DAMU.

výstava Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
30. 1. 2020 - 9. 1. 2022

událost je veřejná Ultrafialové retro: Luminiscenční divadlo Františka Tvrdka

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Výstava luminiscenčních loutek v ultrafialovém světle byla připravena k příležitosti 100 let od narození objevitele této metody Františka Tvrdka. Součástí výstavy bude i luminiscenční herna.

výstava Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
6. 3. - 1. 11. 2020

událost je veřejná Hnízdo pro duši: Umění jako cesta k druhým i sobě

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Výstava představí barevný svět fantazie a tvořivosti, který pomáhá lidem s handicapem zapojit se do života. Výstava představí divadelní tvorbu ve specifických skupinách.

výstava Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
21. 3. 2020

událost je veřejná Světový den loutkového divadla

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 15:00 - 19:00

popis: Oslava svátku loutkového divadla s bohatým doprovodným programem, divadlem a workshopy

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
9. 4. 2020

událost je veřejná Velikonoce v muzeu

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 9:00 - 19:00

popis: Oslava příchodu jara spojená s tematickou hrou v expozici a s živými zvířátky na terase muzea.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
22. 5. 2020

událost je veřejná Muzejní noc

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 18:00 - 23:00

popis: Večerní prohlídka muzea s bohatým doprovodným programem.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
1. 6. - 31. 8. 2020

událost je veřejná Bez nití | Odvázané pátky na terasách

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Festival letních kulturních akcí na terasách Mydlářovského domu: koncerty, loutková představení, performance, workshopy, filmy apod.

festival Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
5. 6. 2020

událost je veřejná Pohádkový den

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 8:30 - 19:00

popis: Muzeum se promění v dům plný pohádkových bytostí. Prohlídka expozice bude zpestřena o pohádkové úkoly.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
12. 9. 2020

událost je veřejná Den otevřených dveří památek

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 9:00 - 17:00

popis: Prohlídka muzea zaměřená na zprostředkování informací o Mydlářovském domě.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
23. 10. 2020

událost je veřejná Duchůplné muzeum

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 16:00 - 21:00

popis: Strašidelná prohlídka muzea s baterkami motivovaná vybranými hrůzostrašnými příběhy.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
29. 11. 2020

událost je veřejná Pod křídly anděla

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 17:00 - 20:00

popis: Rozsvícení Anděla splněných přání na arkádách Mydlářovského domu. Vánoční workshopy i atmosféra.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
5. 12. 2020

událost je veřejná Mikuláš

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 15:00 - 20:00

popis: Mikulášská nadílka v Mydlářovském domě. Připravena je i mikulášská prohlídka muzea a workshopy.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
11. 12. 2020 - 9. 1. 2022

událost je veřejná Spejbl slaví 100 (pracovní název)

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Hravá výstava připravená k výročí 100. narozenin Spejbla, taťuldy Hurvínka.

výstava Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
13. 12. 2020

událost je veřejná Vánoční pohádka - Ukradené Vánoce

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

čas: 15:00

popis: Tradiční vánoční pohádka, tentokrát v podání souboru Toy Machine.

jiná kulturní akce Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
17. 12. 2020

událost je veřejná Tajemství malé tanečnice

instituce: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

popis: Nová část stálé expozice představí unikátní loutku z pařížského divadla Nabots připisovanou světoznámému francouzskému malíři Edgaru Degasovi.

expozice Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
21. 11. 2019 - 1. 3. 2020

událost je veřejná Art & Print | Post.Print | Grafika ze sbírky MUO

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Grafika jako dokumentační technika i jako umění - vývoj od středověku až do současnosti.

výstava Muzeum moderního umění
22. 10. 2020 - 7. 2. 2021

událost je veřejná Trienále středoevropského umění

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Přehlídka středoevropského umění za účasti umělců.

výstava Muzeum moderního umění
2. 4. - 30. 8. 2020

událost je veřejná Umění tapiserie | Dílo a jeho předobraz – dvě části jednoho celku

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Na výstavě budou zejména tapiserie vyrobené podle děl předních českých autorů, doplněné v některých případech jejich výtvarnými předlohami a návrhy. Projekt připomene obě dosud fungující manufaktury ve Valašském Meziříčí (zal. 1898) a v Jindřichově Hradci (zal. 1910).

výstava Muzeum moderního umění - Trojlodí
14. 11. 2019 - 16. 2. 2020

událost je veřejná 1989

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Zlomové okamžiky roku 1989 a Sametové revoluce především v Olomouci na fotografiích Ladislava Galgonka, Petra Zatloukala, Mileny Valuškové, Jindřicha Štreita, Zdeňka Sodomy, Luďka Peřiny a Michala Štosela.

výstava Muzeum moderního umění | Galerie
19. 3. - 7. 6. 2020

událost je veřejná Šero i jas / Stvořená příroda

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Sjednocujícím tématem kurátorského výběru děl ze sbírek Muzea umění Olomouc je příroda, příroda stvořená a zrozená imaginací umělců v časovém období 19. a 20. století

výstava Muzeum moderního umění | Galerie
25. 6. - 27. 9. 2020

událost je veřejná Babyluna

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Představení akvizice MUO - autorské knihy Babyluna od Jiřího Koláře.

výstava Muzeum moderního umění | Galerie
19. 3. - 7. 6. 2020

událost je veřejná Photobook Bloc | Střední Evropa ve fotografickém albu

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava fotografií

výstava Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
25. 6. - 27. 9. 2020

událost je veřejná Matej Krén

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Matej Krén (*1958) je slovenský výtvarník s mimořádným uměleckým rozpětím. Upoutal na sebe pozornost vyhraněným přístupem k soše, objektu, instalaci, kresbě, grafice, malbě, akčnímu umění, k filmu, zvuku a slovu na mnoha přehlídkách umění.

výstava Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
22. 10. 2020 - 7. 2. 2021

událost je veřejná Jan Pamula

instituce: Muzeum umění Olomouc

popis: Výstava polského malíře Jana Pamuly v rámci Trienále.

výstava Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
21. 1. - 17. 5. 2020

událost není přístupá veřejnosti Sklárna Škrdlovice – k výročí založení (1940)

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Komorní prezentace ve stálé expozici skla.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
18. 2. - 27. 6. 2020

událost je veřejná 25 let medailérské školy Jablonci nad Nisou (1995-2020)

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Komorní prezentace ve stálé expozici bižuterie.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
31. 5. 2020

událost je veřejná Dárek muzea k svátku dětí

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: U příležitosti Mezinárodního dne dětí budou mít děti do 15 let vstup zdarma do celého muzea.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
20. 6. 2020

událost je veřejná Slavnostní zahájení Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Kulturní program a vernisáže výstav Trendy.Design.Produkce a Materiál : Sklo – Architektura.

slavnostní zahájení Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
20. 6. 2020 - 4. 4. 2021

událost je veřejná MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2020

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Největší přehlídka skla a bižuterie v Evropě. Na 4 výstavách se představí více než 100 českých i zahraničních firem, studií a výtvarníků. Novinky, inovace, bestsellery! Sklo ve všech podobách!

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
21. 6. - 1. 11. 2020

událost je veřejná TRENDY.DESIGN.PRODUKCE

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: To nejlepší ze skla a bižuterie na českém trhu za poslední tři roky. Hlavní výstava Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách! Vernisáž 20. 6. 2020.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
21. 6. - 6. 9. 2020

událost je veřejná Hrátky (nejen) se sklem

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Doprovodný rodinný program. Stálé dílny pro dětské návštěvníky Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách!

doprovodný program Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
28. 9. 2020

událost je veřejná Den české státnosti

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Mimořádně otevřeno a volný vstup na výstavu Trendy.Design.Produkce v rámci oslav Dne české státnosti.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
28. 10. 2020

událost je veřejná Den vzniku samostatného československého státu

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Volný vstup do muzea v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

oslavy Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
7. - 8. 11. 2020

událost je veřejná Víkend Křišťálového údolí

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Ukázky tradiční sklářské a bižuterní výroby v rámci prezentace marketingového projektu Libereckého kraje CRYSTAL VALLEY. Vstup zdarma.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
16. 11. 2020

událost je veřejná Muzeum mimořádně otevřeno

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Muzeum mimořádně otevřeno v pondělí.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
17. 11. 2020

událost je veřejná Den boje za svobodu a demokracii

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Volný vstup do muzea v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii.

výročí Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
19. 11. 2020

událost je veřejná Slavnostní ukončení Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Vernisáže výstav Reflexe a Designová 10⁰.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
20. 11. 2020 - 4. 4. 2021

událost je veřejná REFLEXE

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice. Výstava se koná v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách! Vernisáž 19. 11. 2020.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
20. 11. 2020 - 4. 4. 2021

událost je veřejná DESIGNOVÁ 10⁰ / DECADE OF DESIGN – SKLO, BIŽUTERIE, ŠPERK 2010-2020

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Designové novinky z muzejních sbírek z let 2010-2020. Výstava se koná v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020. Sklo ve všech podobách! Vernisáž 19. 11. 2020.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
4. 12. 2020 - 4. 4. 2021

událost je veřejná ČESKOSLOVENSKÁ BIŽUTERIE NA VÝSTAVÁCH 1948-1989

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

popis: Vernisáž výstavy 3. 12. 2019.

výstava Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
28. 12. 2020

událost je veřejná Vánoční tvoření

instituce: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

čas: 9:00 - 17:00

popis: Mimořádně otevřeno a tradiční vánoční tvůrčí dílna pro všechny generace.

jiná kulturní akce Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, Jablonec n. N.
1. 1. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Kouzlo větrných mlýnů

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava je sumářem k problematice větrných mlýnů. Instalace bude obohacena o bližší informace k větrným mlýnům v severních Čechách.

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
15. 2. 2020

událost je veřejná Zubrnický masopust

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: masopustní průvod masek obcí Zubrnice s folklórním souborem DYKYTA z Krásné Lípy, výstava k historii masopustu, pečení masopustního pečiva

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
31. 3. - 8. 4. 2020

událost je veřejná Velikonoční zvyky

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: prohlídka s povídáním na téma jarní a velikonoční zvyky, pro školní děti, nutno předem objednat

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
1. 4. - 30. 6. 2020

událost je veřejná Proutí v řemesle, designu a umění

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava prezentující fenomén proutí jako užitnou surovinu našich předků. Expozici doplní předměty ze sbírek muzea a zohlednění proutí I v umění a designu.

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
1. 4. - 30. 6. 2020

událost je veřejná Ondřej Maleček - malby

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: intervence neoromantického bytostného malíře střední generace nás zavede do krajin pohádek a zapomenutých příběhů

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
11. - 12. 4. 2020

událost je veřejná Velikonoce na vsi

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: jarní a velikonoční lidové zvyky, vynášení Morany s folklórními soubory, zdobení kraslic, pletení pomlázek, pletení z proutí, stezka pro děti s úkoly

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
2. 5. 2020

událost je veřejná Myslivecký den

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: myslivost se jako součást našeho nehmotného kulturního dědictví představí tradičně jako pečovatelka o přírodu – vystoupení trubačů, svod psů, výstavy, sokolnictví, myslivecké zkoušky, naučné stezky a dílny pro děti. Připraveno ve spolupráci s ČMMJ – Ústí nad Labem a dalšími mysliveckými spolky

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
16. 5. 2020

událost je veřejná Zubrnický jarmark

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: májové zastavení v Zubrnicích s řemeslným trhem a prodejem regionálních výrobků, řadou dílen pro děti a zejména bohatou škálou divadelních i hudebních vystoupení

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
1. 6. - 30. 10. 2020

událost je veřejná Olga Soldánová - kresby

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výstava představující kresebné dílo autorky, která dlouhodobě v terénu citlivě zaznamenává vybrané kouty krajiny a vesnic v Českém středohoří

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
18. 7. 2020

událost je veřejná Poutní procesí k Máří Magdaléně

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: procesí ke kostelu s barokní fraškou o nápravě Máří Magdalény ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“, úkoly a hry pro děti, divadlo. Začátek procesí u Mlýna Týniště čp. 27 v 10.00.

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
20. 7. - 30. 10. 2020

událost je veřejná Daniel Hanzlík - malba

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: intervence autora spjatého i s Ústím nad Labem představí obsahově i formálně přesvědčivý přístup v podobě geometrické malby a instalace

výstava Muzeum v přírodě Zubrnice
12. 9. 2020

událost je veřejná Pára v muzeu

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: parní lokomotivou do Zubrnic, kde pracuje parní lokomobila,práce s dětmi z dětského domova na Střekově – nakládání zelí, moštování, pečení, hry

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
17. - 18. 10. 2020

událost je veřejná Podzim na vesnici

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: výmlat obilí, vázání provazů, zpracování lnu, mletí obilí na mlýně, zpracování mléka, sušení ovoce, výstava tradičních ovocných odrůd, stezka pro děti

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
1. - 18. 12. 2020

událost je veřejná Advent, vánoční zvyky

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: prohlídka s povídáním o adventních a vánočních zvycích pro školní děti, nutno předem objednat

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
12. 12. 2020 - 22. 10. 2019

událost je veřejná Vánoce v Zubrnicích

instituce: Národní muzeum v přírodě

popis: adventní a vánoční zvyky, výstava betlémů, vůně vánočky, stezka pro děti, řemeslný trh, vánoční zpívání nejen s folklórním souborem

jiná kulturní akce Muzeum v přírodě Zubrnice
28. 3. 2020

událost je veřejná otevření nové stálé expozice „MUNDUS COMENII“

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: nová stálá expozice v Naardenu zbudovaná u příležitosti 350. výročí úmrtí J. A. Komenského Comenius museum Naarden, NIZOZEMSKO vernisáž: (so) 28. března 2020

slavnostní zahájení Naarden v Nizozemsku (Comenius Museum)
6. 3. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Doma na Sibiři

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Doma na Sibiři představí Sibiř jako životní prostředí mnoha národů, které se dokázaly přizpůsobit náročným přírodním podmínkám.

výstava Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
17. 5. 2020

událost je veřejná Terezínská tryzna 2020

instituce: Památník Terezín

čas: 10:00 - 12:00

popis: Vzpomínková akce u příležitosti 75. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce

pietní shromáždění Národní hřbitov před Malou pevností Terezín
10. 4. - 30. 11. 2020

událost je veřejná Bitva O Británii

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Menší výstava ve správní budově památníku připomene 80. výročí prvního významného střetnutí vybojovaného výhradně prostřednictvím leteckých sil, a to bitvu o Británii.

výstava Národní památník II. světové války
10. 4. - 30. 11. 2020

událost je veřejná Festival Filmové žně ve Zlíně a žhavá léta milovníka Jana Pivce

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Festival Filmové žně ve Zlíně představoval v letech 1940–1941 nejen přehlídku úspěšných českých novinek za světa filmu, ale i místo pro četná společenská setkání.

výstava Národní památník II. světové války
10. 4. - 30. 11. 2020

událost je veřejná Píkovi. Smutný osud rodiny

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Důležité události života rodiny Píkových přiblíží výstava prostřednictvím fotografií a dokumentů, většinou dosud nezveřejněných, které pocházejí z pozůstalosti gen. Milana Píky, jenž v loňském roce zemřel.

výstava Národní památník II. světové války
10. 4. - 30. 11. 2020

událost je veřejná Kronika osvobození: Ostravsko 1945

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava ve správní budově památníku se bude věnovat 75. výročí ukončení II. světové války a osvobození severní Moravy a Slezska.

výstava Národní památník II. světové války
11. 9. 2019 - 23. 2. 2020

událost je veřejná Podkarpatská Rus – součást našich dějin

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava v Národním památníku vytvořená u příležitosti tohoto stoletého výročí připomíná především společnou cestu dějinami a představuje Podkarpatskou Rus v dobových souvislostech. Pozornost je věnována především jejímu začlenění do československého státu, vzájemné provázanosti a ovlivňování.

výstava Národní památník na Vítkově
21. 9. 2019 - 19. 4. 2020

událost je veřejná Armáda v povstání – Slovenské národní povstání 1944

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava zachycuje vznik povstalecké první československé armády a její působení klade do širokých souvislostí událostí Slovenského národního povstání. Přestože součástí výstavy nejsou reálné sbírkové předměty, obsahuje celou řadu zajímavých interaktivních prvků.

výstava Národní památník na Vítkově
25. 10. 2019 - 28. 6. 2020

událost je veřejná Otto Matoušek: Kresby z koncentráku

instituce: Národní muzeum

popis: Na dvaceti vybraných originálních malbách z tohoto cyklu je představeno fungování nacistických koncentračních táborů, těžký život vězňů, jejich cílená likvidace, i fenomén tzv. pochodů smrti – evakuací vězňů z táborů ohrožených postupy spojeneckých armády.

výstava Národní památník na Vítkově
28. 2. 2020 - 31. 1. 2021

událost je veřejná Za volební právo žen!

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava se soustředí na profesní a sociální skupiny žen (učitelky, sociální demokratky, první vysokoškolačky), které kolektivně i individuálně usilovaly o přístup k volebním urnám.

výstava Národní památník na Vítkově
29. 6. 2018 - 31. 8. 2020

událost je veřejná Století trampingu

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představuje československé trampské hnutí od jeho počátků, které bývají spojovány se založením osady Ztracená naděje ve Svatojánských proudech roku 1918, až po současnost. Snaží se představit tramping jako živou, proměňující se a někdy až kontroverzní součást československé společnosti.

výstava Národopisné muzeum Národního muzea
5. 10. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná Stará Ukrajina Františka Řehoře

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava představí návštěvníkům život na východní Ukrajině, konkrétně ve východní Haliči. Český badatel František Řehoř od mládí v Haliči pobýval, a díky jeho dvacetileté neúnavné sběratelské a dokumentační práci máme zdokumentován dnes již zaniklý život východo-ukrajinských vsí a měst.

výstava Národopisné muzeum Národního muzea v Praze
13. - 14. 11. 2020

událost je veřejná Mezinárodní komeniologické konference – Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: Mezinárodní konference přivítá odborníky a vědecké pracovníky z České republiky a zahraničí. Referáty se soustředí na fenomén pansofie podle interpretace J. A. Komenského, jeho předchůdců i následovníků. 2020 | Naarden

jiná kulturní akce Nizozemsko – Naarden, Comenius Museum
28. 9. 2020

událost je veřejná Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

čas: 10:00

popis: den otevřených dveří účast na akci (po) 28. září 2020 | 10.00 | Praha – Nostický palác

jiná kulturní akce Nostický palác v Praze
13. 12. 2019 - 31. 3. 2020

událost je veřejná Račte vstoupit do divadla

instituce: Národní muzeum

popis: Výstava Račte vstoupit do divadla vychází z fenoménu divadelních cedulí, ukáže jejich historický vývoj obsahový i formální, představí ceduli a plakát též jako umělecký artefakt. Zároveň je obrazem divadelního života v českých zemích od poloviny 17. do poloviny 20. století.

výstava Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
30. - 31. 5. 2020

událost je veřejná Rolnický dům 2020

instituce: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

popis: komentované prohlídky expozice u příležitosti tradiční Jízdy králů (so) 30. a (ne) 31. 5. 2020 | obec Vlčnov na Uherskobrodsku

jiná kulturní akce obec Vlčnov na Uherskobrodsku
28. 5. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Kočovné loutkařské rodiny

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Teatrologická výstava o kočovných loutkařích působících v minulosti na území dnešního Moravskoslezského kraje. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
13. 6. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Od semínka k plátnu

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Etnografická výstava o historii textilní výroby v Moravskoslezském kraji. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
3. 9. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Václav Havel - cesta svobody

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava připomínající osobnost Václava Havla konaná k připomínce výročí tzv. sametové revoluce. Místo konání: Památník Petra Bezruče.

výstava Opava
5. 9. 2019 - 6. 1. 2020

událost je veřejná Po stopách muzejních fotografů

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Fotografická výstava vycházející z díla fotografů pracujících ve Slezském zemském muzeu. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
17. 9. 2019 - 15. 2. 2020

událost je veřejná Fenomén svatba, aneb jak jsme se ještě před nedávnem vdávali a ženili

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava vycházející z nového textilního fondu z naší muzejní sbírky zaměřená na fenomén svateb v nedávné minulosti. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
9. 10. 2019 - 12. 4. 2020

událost je veřejná Polská a německá menšina ve Slezsku

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava přibližuje dějiny německé a polské populace na území českého Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
1. 11. 2019 - 31. 1. 2020

událost je veřejná "Listopad 89"

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava reflektující listopadové události roku 1989 v dnešním Moravskoslezském kraji. Místo konání: Müllerův dům.

výstava Opava
22. 1. - 26. 4. 2020

událost je veřejná Paul Gebauer - akademický malíř a sedlák

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava o životě a díle významného slezského malíře Paula Gebauera. Místo konání: Historická výstavní budova.

výstava Opava
7. 9. - 12. 3. 2020

událost je veřejná Opavský kongres 1820

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Exteriérová výstava věnovaná opavskému kongresu, který se uskutečnil v roce 1820.

výstava Opava
22. 11. 2019 - 23. 2. 2020

událost je veřejná Václav Hollar a umění kresby

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Václav Hollar byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik. Tato výstava bude vůbec poprvé zaměřena výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků,

výstava Palác Kinských
25. 9. 2020 - 31. 1. 2021

událost je veřejná INSIDE Rembrandt

instituce: Národní galerie v Praze

popis: U příležitosti 350. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších nizozemských malířů Rembrandta Harmensz. van Rijn (1606 Leiden – 1669 Amsterdam) připravuje Národní galerie Praha společně s Wallraf-Richartz-Museem v Kolíně nad Rýnem reprezentativní výstavu věnovanou tomuto umělci.

výstava Palác Kinských
1. 5. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Památník Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

expozice Památník Dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí I
27. 3. 2020

událost je veřejná Zahájení návštěvnické sezony Památníku Ležáky

instituce: Památník Lidice

popis: Zahájení návštěvnické sezony

slavnostní zahájení Památník Ležáky
15. 4. 2020

událost je veřejná Memoriál Josefa Šťulíka

instituce: Památník Lidice

popis: Memoriál pro děti v přespolním běhu

jiná kulturní akce Památník Ležáky
29. 5. 2020

událost je veřejná Ležáky - poselství ukryté v květech

instituce: Památník Lidice

popis: Vyhlášení výsledků soutěže v tvorbě květinových aranžmá

jiná kulturní akce Památník Ležáky
19. 6. 2020

událost je veřejná Memoriál Karla Kněze

instituce: Památník Lidice

popis: Soutěž pro děti v dovednostních a orientačních disciplínách

jiná kulturní akce Památník Ležáky
21. 6. 2020

událost je veřejná Pietní vzpomínka k 78. výročí vyhlazení osady Ležáky

instituce: Památník Lidice

popis: Pietní vzpomínka k 78. výročí vyhlazení osady Ležáky

pietní shromáždění Památník Ležáky
5. 11. 2020

událost je veřejná Ležácké veršování

instituce: Památník Lidice

popis: Soutěž dětských recitátorů ke Dni válečných veteránů

jiná kulturní akce Památník Ležáky
26. 3. 2020

událost je veřejná Zahájení návštěvnické sezony Památníku Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Zahájení návštěvnické sezony

slavnostní zahájení Památník Lidice
28. 5. 2020

událost je veřejná Vernisáž 48. Mezinárodní dětské výtvarní výstavy Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Slavnostní vernisáž v Lidické galerii

slavnostní zahájení Památník Lidice
8. 6. 2020

událost je veřejná Běh míru Kladno – Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Běh k uctění památníky lidických obětí

jiná kulturní akce Památník Lidice
12. 6. 2020

událost je veřejná Děkovný koncert

instituce: Památník Lidice

popis: Koncert v předvečer Pietní vzpomínky k 78. výročí vyhlazení obce Lidice

doprovodný program Památník Lidice
13. 6. 2020

událost je veřejná Pietní vzpomínka k 78. výročí vyhlazení obce Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Pietní vzpomínka 78. výročí vyhlazení obce Lidice

pietní shromáždění Památník Lidice
13. 6. 2020

událost je veřejná Světlo za Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Přehlídka 14 dětských pěveckých sborů ze všech krajů ČR

festival Památník Lidice
12. 9. 2020

událost je veřejná Lidický okruh

instituce: Památník Lidice

popis: Spanilá jízda automobilových veteránů

jiná kulturní akce Památník Lidice
29. 5. - 29. 11. 2020

událost je veřejná 48. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

instituce: Památník Lidice

popis: Výstava oceněných prací na téma KRAJINA v Lidické galerii a v Národním technickém muzeu

výstava Památník Lidice; Národní technické muzeum
4. 2. 2020

událost je veřejná 200 let Boženy Němcové

instituce: Památník národního písemnictví

popis: Komponovaný program k výročí 200 let od narození Boženy Němcové. Přednáškový program a workshopy ve spolupráci PNP, Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

výročí Památník národního písemnictví
12. 5. - 31. 8. 2020

událost je veřejná Rozdělení Těšínska - reflexe v literatuře

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava postihující literární obraz Těšínska v první pol. 20. stol.

výstava Památník Petra Bezruče
8. 9. - 31. 12. 2020

událost je veřejná Bezručova Opava - Komenský

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava připravená v rámci festivalu Bezručova Opava - tento ročník bude věnován J. A. Komenskému.

výstava Památník Petra Bezruče
26. 6. 2020

událost je veřejná Pietní akt u příležitosti výročí popravy Milady Horákové

instituce: Památník Terezín

čas: 10:00 - 10:30

popis: ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

pietní shromáždění pamětní síň v bývalém krankenrevíru, Malá pevnost
22. 6. 2020

událost je veřejná Oheň (bez)naděje

instituce: Památník Lidice

popis: Pietní akt k uctění obětí heydrichiády

pietní shromáždění Pardubice
9. 1. 2020

událost je veřejná Silver A v paměti tří generací

instituce: Památník Lidice

popis: Pietní akt na pardubickém popravišti Zámeček

pietní shromáždění Pardubice; Sezemice
16. 6. 2020

událost je veřejná Pietní vzpomínky spojené s osudem lidických dětí

instituce: Památník Lidice

popis: Pietní vzpomínky v Thomayerově nemocnici, Dkově ulici, strašnickém krematoriu a kobyliské střelnici

pietní shromáždění Praha
27. 9. 2019 - 19. 1. 2020

událost je veřejná Cena Jindřicha Chalupeckého 2019

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 představuje nové práce skupiny Comunite Fresca (Dana Balážová, Markéta Filipová, Marie Štindlová), Andrease Gajdošíka, Baptista Charneuxe, Marie Lukáčové a Pavly Malinové.

výstava Pražákův palác
23. 4. - 11. 8. 2020

událost je veřejná Rafani

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Jarní sezónu roku 2020 zahájí v Atriu Pražákova paláce umělecká skupina Rafani (Luděk Rathouský, Marek Meduna, Jiří Franta a Petr Motejzík), která na české umělecké scéně zaujímá výjimečnou pozici svým politicky a společensky angažovaným přístupem k umění.

výstava Pražákův palác
24. 9. 2020

událost je veřejná JESKYNĚ: KAREL A JIŘÍ VALOCH

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Výstava je prvním pokusem prozkoumat vzájemný vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním. Součástí výstavy budou rekonstrukce akcí přímo v jeskyních Moravského krasu a publikace sloužící jako alternativní průvodce touto lokalitou.

výstava Pražákův palác
27. 9. 2019 - 19. 1. 2020

událost je veřejná Raději sbírat motýly?

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Výstava prezentuje portréty Richarda Adama očima umělců, se kterými spolupracoval.

výstava Pražákův palác, Atrium
21. 11. 2019 - 27. 2. 2020

událost je veřejná Nejkrásnější české knihy roku 2018

instituce: Moravská galerie v Brně

popis: Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2018 představuje v knihovně Moravské galerie oceněné knihy v letošním již 54. ročníku stejnojmenné soutěže pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví.

výstava Pražákův palác, Knihovna
9. 4. 2020

událost je veřejná Genocida Romů v době 2. světové války

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: dokumentární výstava Muzea romské kultury

výstava prostory býv. Ženského dvora Malé pevnosti Terezín
11. 6. - 30. 8. 2020

událost je veřejná Válka skončila, můžeme zapomenout?

instituce: Památník Terezín

čas: 13:00

popis: díla z XXIV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

výstava předsálí kina Muzea ghetta
16. 1. - 15. 3. 2020

událost je veřejná Schalekovi – středoevropská rodina. Sto let historie v pěti životech

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: dokumentární výstava

výstava předsálí kina Muzea ghetta, Terezín
26. 3. - 31. 5. 2020

událost je veřejná Mark Podwal - Kaddish pro Dąbrowu Białostockou

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výtvarná výstava

výstava předsálí kina Muzea ghetta, Terezín
10. 9. 2020 - 3. 1. 2021

událost je veřejná Uloupené umění

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: dokumentární výstava Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.

výstava předsálí kina Muzea ghetta, Terezín
5. 3. - 24. 5. 2020

událost je veřejná Osvobození Terezína - 75. výročí

instituce: Památník Terezín

popis: původní dokumentárně-historická výstava Památníku Terezín

výstava předsálí kina v Malé pevnosti Terezín
4. 6. 2020 - 3. 1. 2021

událost je veřejná 80. výročí vzniku věznice v Malé pevnosti

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: původní dokumentárně-historická výstava Památníku Terezín

výstava předsálí kina v Malé pevnosti Terezín
6. 6. 2020

událost je veřejná Rajské notování - koncert

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Minifestival sborového zpěvu.

festival Rajský dvůr - Augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
28. 6. 2020

událost je veřejná Prague Summer Nights

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: komorní koncert v rámci letní školy mladých umělců z USA.

jiná kulturní akce Rajský dvůr - Augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
1. 7. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Táborský rodák Oskar Nedbal

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 10:00 - 17:00

popis: Panelová výstava o životě a díle Oskara Nedbala.

výstava Rajský dvůr - Augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
8. 7. 2020

událost je veřejná Malujeme Tábor - výtvarná dílna

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Malujeme Tábor - výtvarná dílna spojená s divadelním představením Pohádka o zlaté rybce v podání Vojty Moravy.

doprovodný program Rajský dvůr - Augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
8. 7. 2020

událost je veřejná Malujeme Tábor - výtvarná dílna

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Malujeme Tábor - výtvarná dílna pro děti spojená s divadelním představením Pohádka o zlaté rybce v podání Vojty Moravy.

doprovodný program Rajský dvůr - Augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
19. 8. 2020

událost je veřejná Malujeme Tábor - výtvarná dílna

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Malujeme Tábor - výtvarná dílna spojená s divadelním představením pro děti Pohádka Honza pták v podání divadla Damúza.

doprovodný program Rajský dvůr - Augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
31. 8. 2020

událost je veřejná Koncert na konci prázdnin

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Rozloučení s prázdninami a s radostí škole vstříc s pěveckým sborem ZUŠ Sezimovo Ústí a projektovým voice bandem pod vedením Josefa Čechtického

jiná kulturní akce Rajský dvůr - Augustiniánský klášter, nám. Mik. z Husi 44
5. 11. 2019 - 3. 5. 2020

událost není přístupá veřejnosti Sláva amatérská fotografie

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava s podtitulem Organizovaná amatérská fotografie v letech 1889-1955 vzdává hold fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech.

výstava sál Technika hrou
23. 6. 2020

událost je veřejná Počítačový svět v nás

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava současného technického odvětví s interaktivními prvky.

výstava sál Technika hrou
27. 10. 2020

událost je veřejná Svět bez hranic

instituce: Národní technické muzeum

popis: Umění českých sklářů a keramiků v posledních 30 letech.

výstava sál Technika hrou
18. 2. - 12. 7. 2020

událost je veřejná Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17.‒18. století

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Zahajovací výstava grafického kabinetu Schwarzenberského paláce představila výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 16. a 17. století.

výstava Schwarzenberský palác
4. 6. 2020

událost je veřejná Lidice pro 21. století

instituce: Památník Lidice

popis: Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže

jiná kulturní akce Slaný
1. - 9. 2. 2020

událost je veřejná Jarní edukační aktivity pro děti

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Jarní edukační aktivity pro děti.

doprovodný program Slezské zemské muzeum
27. 3. 2020

událost je veřejná Noc s Andersenem

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Literární zážitková akce pro děti.

doprovodný program Slezské zemské muzeum
18. 5. 2020

událost je veřejná Mezinárodní den muzeí

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Speciální program v rámci Mezinárodního dne muzeí v jednotlivých expozičních areálech SZM.

doprovodný program Slezské zemské muzeum
1. 6. 2020

událost je veřejná Den dětí

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Speciální edukační programy pro děti v jednotlivých areálech SZM.

doprovodný program Slezské zemské muzeum
1. 7. - 30. 8. 2020

událost je veřejná Letní edukační aktivity

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Letní edukační aktivity pořádané formou příměstských táborů. Proběhnou v několika termínech při expozičních areálech SZM (Historická výstavní budova, Národní památník II. světové války).

doprovodný program Slezské zemské muzeum
1. 10. 2020

událost je veřejná Mezinárodní den seniorů

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Edukační aktivity pro seniory.

doprovodný program Slezské zemské muzeum
24. 7. 2020

událost je veřejná Historickým člunem po Jordáně

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Vyjížďky na replice rybářského člunu z 15. – 16. století, ukázky středověkých řemesel, dílna pro veřejnost, výklad o středověkém rybářství a způsobu stavění lodí, ukázka modelů lodních děl s přednáškou, parní modely lodí.

jiná kulturní akce Sokolská plovárna, Tábor
28. 10. 2020

událost je veřejná Den republiky

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00 - 19:00

popis: Den republiky

oslavy Spolkový dům Střelmice Tábor
1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

událost je veřejná Středověké podzemní chodby

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

expozice Stará táborská nradnice, Žižkovo nám. 1
24. 3. 2020

událost je veřejná Tábor, město - pevnost

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 16:00

popis: Akce zrušena - bude uvedeno v náhradním termínu Slavnostní křest knihy.

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
10. 5. 2020

událost je veřejná Májový koncert ke dni matek - Pěvecké sdružení jihočeských učitelek a sólisté

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Koncert - Pěvecké sdružení jihočeských učitelek

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
3. 6. 2020

událost je veřejná Absolventský koncert žáků ZUŠ Sezimovo Ústí

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Absolventský koncert žáků ZUŠ Sezimovo Ústí

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
24. 8. 2020

událost je veřejná Komorní koncert z díla Oskara Nedbala

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Koncert České srdce Oskara Nedbala

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
25. 9. 2020

událost je veřejná Raduj sě již andělský zástup. Obraz Kristova utrpení a vzkříšení v liturgické hudbě českého utrakvismu 15. století

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Raduj sě již andělský zástup. Obraz Kristova utrpení a vzkříšení v liturgické hudbě českého utrakvismu 15. století - koncert souboru Gontrassek

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
20. 10. 2020

událost je veřejná Mladí Oskaru Nedbalovi

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Koncert studentů se zrakovým a kombinovaným postižením z Konzervatoře J. Deyla Praha. Program zaměřen k dílu O. Nedbala. (V rámci celoročního festivalu „Rok O. Nedbala v Táboře“).

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
27. 10. 2020

událost je veřejná Ondřej Smeykal: didgeridoo

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00

popis: Koncert českého profesionálního hráče a průkopníka hry na australský domorodý nástroj didgeridoo

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
26. 11. 2020

událost je veřejná To je Tábor!

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší amatérské video k výročí 600 let od založení města Tábora.

oslavy Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
11. 12. 2020

událost je veřejná Adventní koncert Ensemble Hillaris Praha a Jiřina Dvořáková Marešová (varhanní pozitiv)

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 18:00

popis: Ensemble Hillaris Praha a Jiřina Dvořáková Marešová (varhanní pozitiv) - koncert

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
15. 12. 2020

událost je veřejná Nedbal a Foerster - společné osudy

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Komponovaný pořad slova a hudby. Ludmila Peřinová – mluvené slovo; Eva Peřinová – klavír; Jan Škrdlík – violoncello.

jiná kulturní akce Stará táborská radnice - gotický sál, Žižkovo nám. 1
1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

událost je veřejná expozice Husité

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/

expozice Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
4. 1. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
1. 2. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
7. 3. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
4. 4. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Akce zrušena. Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
2. 5. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
6. 6. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
4. 7. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
11. 7. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
18. 7. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
25. 7. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
1. 8. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
8. 8. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
15. 8. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
22. 8. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
29. 8. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
5. 9. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
11. 9. 2020 - 31. 10. 2021

událost je veřejná Tábor 600 let

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: Výstava věnovaná významnému jubileu Tábora v nově rekonstruovaných prostorách Staré táborské radnice.

výstava Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
3. 10. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
7. 11. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
5. 12. 2020

událost je veřejná Kostýmovaná prohlídka

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 13:00

popis: Zábavná výprava do unikátních prostor táborské Staré radnice slibuje nevšední zážitek především rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na dobově oděnou průvodkyni, společně s ní navštíví středověké podzemí, na cestu si budou svítit lucerničkami.

doprovodný program Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1
1. 4. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná Náš les

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Zoologická výstava preparátů ze sbírky Slezského zemského muzea.

výstava Stěbořice, Nový Dvůr
1. 4. 2019 - 30. 4. 2020

událost je veřejná Příběhy z herbáře

instituce: Slezské zemské muzeum

popis: Výstava reflektující vývoj slezské botaniky a osobností s ní spjatých.

výstava Stěbořice, Nový Dvůr
1. 1. - 26. 11. 2020

událost je veřejná soutěž To je Tábor!

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: více info o soutěži: http://www.husitskemuzeum.cz/to-je-tabor/

oslavy Tábor
10. 7. 2020

událost je veřejná Noční prohlídka Tábora

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 20:00

popis: Večerní vycházka po Táboře s historičkami Husitského muzea.

jiná kulturní akce Tábor
14. 8. 2020

událost je veřejná Noční prohlídka Tábora

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 20:00

popis: Večerní vycházka po Táboře s historičkami Husitského muzea.

jiná kulturní akce Tábor
16. - 18. 9. 2020

událost je veřejná Mezinárodní konference "Radikální náboženské komunity v předmoderní době. Konference u příležitosti 600. výročí založení Tábora."

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Mezinárodní konference "Radikální náboženské komunity v předmoderní době. Konference u příležitosti 600. výročí založení Tábora. / Radical Religious Communities in Premodern Societies. A conference on the occasion of the 600th anniversary of the foundation of Tábor"

jiná kulturní akce Tábor
22. - 24. 9. 2020

událost není přístupá veřejnosti Konference knihovníků muzeí a galerií

instituce: Husitské muzeum v Táboře

popis: Konference knihovníků muzeí a galerií

jiná kulturní akce Tábor, Centrum Univerzita
4. 2. - 7. 6. 2020

událost je veřejná Vodicí pes - průvodce

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: K 20. výročí školy pro vodicí psi v Brně

výstava Technické muzeum v Brně
22. 6. - 1. 9. 2020

událost je veřejná Design.s 2020

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Přehlídka studentského designu - bienále.

výstava Technické muzeum v Brně
24. 11. 2020 - 31. 5. 2021

událost je veřejná ROBOT 2020

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava představí historický vývoj robotiky až po současnost s mírným přesahem do budoucnosti Zastoupena bude průmyslová robotika, vybrané ikonické robotické vynálezy, prototypy i pojem robot (Čapek) jako součást literatury, filmu, výtvarného umění, včetně komiksu a sci-fi.

výstava Technické muzeum v Brně
29. 10. 2019 - 12. 1. 2020

událost je veřejná Retrogaming

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Výstava zohledňující retro počítačové hry.

výstava TMB
30. 10. 2019 - 30. 3. 2020

událost je veřejná V těžkých dobách 1918 - 1919

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: Přiblížení doby, kdy si na území ČR dělaly nárok okolní státy.

výstava TMB
12. 11. 2019 - 3. 5. 2020

událost je veřejná Železná opona 1948-1989

instituce: Technické muzeum v Brně

popis: k 30. výročí pádu železné opony

výstava TMB
17. 10. 2019 - 29. 3. 2020

událost je veřejná Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985-1995

instituce: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

popis: Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií.

výstava Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova
16. 5. 2020

událost je veřejná Velký redyk

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: slavnostní výhon ovcí na salaš s ukázkami tradičního života na dědině

jiná kulturní akce Valašská dědina
18. 5. 2020

událost je veřejná Den muzeí

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: volný vstup do areálu Dřevěného městečka

jiná kulturní akce Valašská dědina
19. 6. 2020

událost je veřejná Svatojánský večer

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 21:00

popis: plná tajemných slunovratových zvyků

jiná kulturní akce Valašská dědina
2. - 4. 9. 2020

událost je veřejná Přivítání školního roku

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: program pro ZŠ zaměřený na komentovanou exkurzi do historie školství na Valašsku, spojený s ochutnávkou tradiční svačinky

jiná kulturní akce Valašská dědina
2. - 4. 9. 2020

událost je veřejná Přivítání školního roku

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Program pro ZŠ zaměřený na komentovanou exkurzi do historie školství na Valašsku, spojený s ochutnávkou tradiční svačiny

jiná kulturní akce Valašská dědina
26. 9. 2020

událost je veřejná Podzim na poli a v chalupě

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 17:00

popis: tradiční podzimní práce, letos se zaměřením na sklizeň ovoce

jiná kulturní akce Valašská dědina
5. 12. 2020

událost je veřejná Mikulášský podvečer

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 14:00 - 18:00

popis: prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou, volný vstup pro děti do 15 let

jiná kulturní akce Valašská dědina
7. - 11. 12. 2020

událost je veřejná Vánoce na dědině

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Tradiční program pouze pro objednané školní skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace online na www.nmvp.cz od 21.9.2020.

jiná kulturní akce Valašská dědina
15. - 16. 12. 2020

událost je veřejná Vánoce na dědině

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Tradiční program pouze pro objednané školní skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Registrace online na www.nmvp.cz od 21.9.2020.

jiná kulturní akce Valašská dědina
4. 7. 2019 - 31. 5. 2020

událost je veřejná Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Souborná výstava rožnovské výtvarnice Ludmily Vaškové při příležitosti významného životního jubilea zpřístupňuje návštěvníkům autorčinu tvorbu na poli kresby, ilustrace, malby, grafiky a keramiky.

výstava Valašská muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
31. 7. 2019 - 31. 7. 2020

událost je veřejná Fotoateliéry a fotografové lázeňského Rožnova

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Fotografie nejen z ateliéru známých i neznámých fotografů z okolí Rožnova

výstava Valašská muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
11. 7. 2020

událost je veřejná Hejův nožík

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: 22. ročník setkání lidových řezbářů spojený s ukázkou jejich zručnosti

jiná kulturní akce Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
12. 7. 2020

událost je veřejná Lázeňský výlet

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

čas: 9:00 - 18:00

popis: návrat do atmosféry rožnovských lázní v 19. a 20. století - lázeňští hosté v dobových kostýmech, zahradní kavárny, promenádní koncerty, sluneční lázně, cvičení vzduchoplavců, historická vozidla aj.

jiná kulturní akce Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
7. - 31. 8. 2020

událost je veřejná Jánošíkův dukát

instituce: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě

popis: Jánošíkův dukát - výstava v rámci Mezinárodního festivalu slovenského folkloru

výstava Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Sušák, výstavní sál
20. 9. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Moving Image Department #11: IMAGE (of) SILENCE

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Z čeho se skládá ticho? Jak jej zachytit? Jak jej zobrazit? Má nicota nějakou substanci? Je neviditelnost formou nepřítomnosti? Jak dočista zmizet? Prázdnota tvoří jádro 11. kapitoly Moving Image Departement.

výstava Veletržní palác
20. 9. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Milan Grygar: 2019

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Malíř Milan Grygar v akustické kresbě objevil spojení mezi optickým a akustickým. Ve Velké dvoraně Veletržního paláce představuje významná díla v autorské instalaci.

výstava Veletržní palác
20. 9. 2019 - 5. 1. 2020

událost je veřejná Josef Bolf: Tušení stínu

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Nová barevnost je charakteristická pro většinu děl z posledních měsíců, jakkoli rozvíjejí pro Bolfa typická témata do smutku zahalených tváří, opuštěných a poničených nemocničních interiérů, bouraček či nehostinných panelových sídlišť.

výstava Veletržní palác
15. 11. 2019 - 25. 10. 2020

událost je veřejná Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím.

výstava Veletržní palác
15. 11. 2019 - 16. 2. 2020

událost je veřejná 1989: Havel na Hrad

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Jak ve svých dílech zachytili čeští fotografové a umělci rok 1989? Výstava ve Veletržním paláci si klade za cíl připomenout třicáté výročí Sametové revoluce. Současně se chce s odstupem prozkoumat v lecčems přelomový rok 1989, který byl zlomový nejen pro českou společnost, ale také pro fotografii.

výstava Veletržní palác
15. 11. 2019 - 16. 2. 2020

událost je veřejná Jitka Hanzlová: Tišiny

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Jedná se o vůbec první komplexní prezentaci díla této umělkyně v její rodné zemi, která představí tři desetiletí autorčiny umělecké praxe včetně nového cyklu fotografií, který vytvořila speciálně pro výstavu v Národní galerii Praha.

výstava Veletržní palác
25. 2. - 12. 7. 2020

událost je veřejná Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava představuje kresby a grafiky členů skupiny Ra ze sbírek Národní galerie Praha doplněné fotografiemi z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

výstava Veletržní palác
6. 3. 2020 - 10. 1. 2021

událost je veřejná Kurt Gebauer

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava je zatím nejuceleněji představeným souborem prací sochaře-malíře, který celý život soustředěně rozvíjí, střídá a vrací se k několika překrývajícím se technikám a tématům.

výstava Veletržní palác
6. 3. - 22. 11. 2020

událost je veřejná NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze prezentuje pražské stavby (včetně projektů připravovaných, ale nepostavených), které byly ve větší či menší míře ovlivněny brutalismem a pokrokovými vlivy za zapovězeného, ale pro tvůrce inspirativního Západu.

výstava Veletržní palác
6. 3. - 22. 11. 2020

událost je veřejná Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava reflektuje tvorbu amerického spisovatele, básníka a teoretika E. A. Poea ve výtvarném umění v českých zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu. Poe vyvolává dodnes živý zájem, jeho povídky a básně stále inspirují nejen literáty, ale i výtvarníky, filmaře či hudebníky.

výstava Veletržní palác
6. 3. 2020 - 10. 1. 2021

událost je veřejná Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Výstava Bývalé nejisté tušené, která je znovu nainstalovaná v interiéru opisujícím velikost benátského pavilonu, byla původně koncipovaná v reakci na architekturu budovy včetně nového díla inspirovaného jeho fasádou. Jedná se o přehodnocení ozvěn z enigmatického italského města v české metropoli.

výstava Veletržní palác
6. 3. - 9. 8. 2020

událost je veřejná Odilon Redon – À Edgar Poe

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Kabinet je součástí výstavy Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích. Představujeme cyklus šesti listů Odilona Redona, jež volně vycházejí z literárního díla E. A. Poa. Účinek těchto litografií je osobitě zesílený jemností a výraznou temnotou černé barvy ve fantaskní obraznosti.

výstava Veletržní palác
6. 3. - 9. 8. 2020

událost je veřejná Manet v černobílé

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Francouzský malíř Édouard Manet (1832–1883) se grafické tvorbě věnoval pouze okrajově. Kolem deseti děl, zejména leptů, ze Sbírky grafiky a kresby NGP představí tuto méně známou kapitolu Manetova díla a ukáže, jak se bytostný malíř vyjadřoval také v barevně úsporném médiu grafiky.

výstava Veletržní palác
6. 3. 2020 - 10. 1. 2021

událost je veřejná Otevřený depozitář Umění Asie

instituce: Národní galerie v Praze

popis: Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesunula do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představuje v takzvaném otevřeném depozitáři.

výstava Veletržní palác
26. 11. 2019 - 30. 8. 2020

událost není přístupá veřejnosti Fenomén JAWA

instituce: Národní technické muzeum

popis: Cílem výstavy je si důstojně připomenout 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku.

výstava velký sál
9. 6. 2020

událost je veřejná Petr Tučný a (nejen) československý průmyslový design

instituce: Národní technické muzeum

popis: Výstava o designérovi Petru Tučném a jeho díle.

výstava velký sál
19. 6. 2020

událost je veřejná Pietní akt u pomníku Karla Kněze

instituce: Památník Lidice

popis: Pietní akt na počet Karla Kněze

pietní shromáždění Vrbatův Kostelec
18. 4. 2020

událost je veřejná Slavnostní otevření nové expozice v Bechyňské bráně - Dobytí Hradiště

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Slavnostní otevření nové expozice s bohatým doprovodným programem (hudba, řemesla, dobytí Hradiště)

slavnostní zahájení Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána
1. 5. - 30. 9. 2020

událost je veřejná Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 9:00 - 17:00

popis: http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/ Nová stálá expozice v Bechyňské bráně.

expozice Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána
17. 7. 2020

událost je veřejná Noční prohlídky hradu Kotnov

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 22:00

popis: Ukázky středověkých řemesel, výstavka historických zbraní a výstroje, komentované prohlídky hradu, vyhlídka na večerní Tábor, prohlídka nové expozice.

doprovodný program Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána
28. 8. 2020

událost je veřejná Noční prohlídky hradu Kotnov

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 19:00 - 23:00

popis: Ukázky středověkých řemesel, středověká hudba, kostýmované prohlídky hradu.

jiná kulturní akce Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána
15. 10. 2020

událost je veřejná Den archeologie pro děti

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 17:00

popis: Archeologie hravě tentokrát na téma historie Tábora v nové expozici v Bechyňské bráně.

doprovodný program Vyhlídková věž Kotnov a Bechyňská brána
17. 10. 2020

událost je veřejná Sobotníci - Táborský hrad

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 14:00

popis: Historicko - vlastivědné exkurze s výkladem pro zájemce o historii Tábora a okolí. Sobotní vlastivědná výprava u příležitosti Mezinárodního dne archeologie.

doprovodný program Vyhlídková věž Kotnov, Bechyňská brána a okolí
15. 8. 2019 - 10. 5. 2020

událost je veřejná "Brémy-Terezín - cesta s nejistým koncem"

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výtvarná a dokumentární výstava vernisáž: 15.8.2019 ve 14 hod.

výstava výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín (cela č. 41)
2. 6. - 1. 11. 2020

událost je veřejná Pevnost

instituce: Památník Terezín

čas: 14:00

popis: výtvarná výstava autorů J. Sozanský, P. Kovář, I. Bukovský a dalších

výstava výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín
11. 10. 2020

událost je veřejná Pietní akt k 596. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova

instituce: Husitské muzeum v Táboře

čas: 15:00

popis: Pietní akt k 596. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova

pietní shromáždění Žižkovo náměstí u pomníku J. Žižky